Toorajakso VAYESHEV-Bereshit 1 Mooses 37:1 – 40:23

”Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää väheksykö, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää. Karttakaa kaikenlaista pahaa.” 1 Tess. 5:19-22

Shabat shalom, שבת שלום , rakkaat ystävät!

80-luvulla JHVH vaikutti Messiaan Ruumiissa henkilökohtaisen profetoinnin ja profeetan palvelutyön uudelleen viriämisen. Christian International´in (kansainväliset kristityt) ja muiden kaltaiset palvelutyöt elivät kukoistuskauttaan 80- ja 90-luvuilla. Ja niin kuin aina käy hyvän asian ollessa kyseessä, profetaalinen työkin vietiin toisaalta äärimmäisyyksiin ja toisaalta sitä ei otettu vakavasti. Nyt 21. vuosisadalle tultuamme tuo aika tuntuu kaukaiselta. Ilmassa on ”profeetallista kuivuutta”. Uskoakseni näin käy kaikille uudistus- ja herätysliikkeille, heiluri heiluu molempiin suuntiin. Ensin toiselle, sitten toiselle puolelle, ja lopulta se seisahtuu ääripäitten keskelle. Vaikka tasapaino näin on saavutettu, se ei merkitse sitä, että meidän pitäisi luopua Pyhän Hengen palosta ja tulesta. Epäusko, pettymys, pelko ja uupumus voivat ”tappaa” kuinka suuren palon tahansa. Uskon, että tämä Riemuvuosi, Jovel, tuo takaisin Profetian Hengen Pyhän Tulen! Se on paluuta väliaikaisesti menetettynä olleeseen perintöön.

”Pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa maassa vapautus kaikille sen asukkaille. Olkoon se vuosi teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaalleen ja sukunsa luo.” 3 Mooses 25:10

ShofarRiemuvuosi – Jovel tarkoittaa Soofarin vuotta. Jovel tarkoittaa oinaan sarvea eli soofaria. Soofar on profeetallinen soitin, joka kuuluttaa Taivaan Kaikua Herätykseksi ja Eteenpäin menemiseksi. Se on kutsu Katumukseen ja Armeijan kokoamiseen. Se on Hälytyssoitto sotaan ja myös Lunastuksen Ääni! Se kaiuttaa Tuomiota kaikelle pahuudelle, ja se tuo Vapauden katuville vangituille.

Puhaltakaa soofar-torveen Siionissa, soittakaa hälytys minun pyhällä vuorellani. Vaviskoot kaikki maan asukkaat, sillä HERRAN päivä on tulossa, se on lähellä.” Jooel 2:1

Soofar-riemuvuoden ajan tärkeimpiä tapahtumia on orjien vapauttaminen ja velkojen poispyyhkiminen. Tämä on verrattavissa ANTEEKSIANTOON. En keksi mikä olisi tuhoisampaa profeetan voitelulle kuin katkeruus ja anteeksiantamattomuus. Se aivan kirjaimellisesti tukahduttaa Hengen tulen. Katkeruus voi syntyä siitä, että pettyy Jahveen, ihmisiin tai itseensä, ja se on kavala kuin käärme. Se voi kätkeytyä ”oikeutetun närkästyksen” ja oikeudenmukaisuuden tunnon naamion taakse. Useimmilla profeetoilla ja profetaalisen palvelustyön haltijoilla, joita ovat myös profetaaliset esirukoilijat ja ylistäjät, on erittäin tarkka oikeuden tunto, joka on kehittynyt henkien ja motiivien erottelukyvyn myötä. Mutta vaarana on tulla tuomitsevaksi.

Miten me siis voimme harjoittaa aitoa profetointia, joka on tervettä, ja miten voimme havaita, että se on tervettä?

  1. Profetaalinen palvelutyö on Totuuden palvelutyötä ja se virtaa Totuuden Hengestä.
  2. Profetaalisen palvelutyön tarkoitus ei ole puhua ”korvasyyhyyn” eikä imarrella ihmisiä, vaan pikemminkin osoittaa ihmisille heidän tilansa.
  3. Profetaalinen palvelutyö on rohkaisee perustuen Totuuteen. Se ei kiellä todellisuutta, vaan tarjoaa mahdollisuuden katumukseen ja kääntymiseen.
  4. Profetaalinen palvelutyö herättää ihmiset unesta ja toivottomuudesta.
  5. Profetaalinen palvelutyö osoittaa ihmisten synnit ja avaa samalla TOIVON ovet.
  6. Profetaalinen palvelutyö kannustaa ihmisiä toimimaan ja muuttumaan, osana todellista katumusta.
  7. Profetaalinen palvelutyö saa aikaan puhdistautumista ja läpimurtoja.
  8. Niin kauan kuin profeetat kutsuvat ihmisiä tekemään parannuksen ja toimimaan, on TOIVOA.
  9. Todelliset profeetat toistavat SAMAA SANOMAA monta vuotta! Heidän toiminnassaan on JOHDONMUKAISUUTTA.
  10. Kun profeetat vaikenevat, Adonain tuomio on väistämätön.

True Prophetic MinistryKun todellinen profetaalinen palvelutyö puuttuu, kentän valtaavat ”korvasyyhyyn puhuvat” opettajat. Yksi pääiskulauseista on ” Ei Jumala ole vihainen sinulle” . Kuulen tätä nyt jatkuvasti televisiosta. Monet hyvät opettajat yrittävät rauhoittaa ihmisiä sanomalla, ettei heidän pidä ”tuntea itseään tuomionalaisiksi”. Vika on vain siinä, että he toimivat näin puuttumatta ihmisten elämässä olevaan syntiin ja ohjaamatta heitä parannuksentekoon. He sitovat ihmisten märkiviä haavoja puhdistamatta niitä ensin. Siteitä tarvitaan aina kun tehdään leikkaus, mutta ne laitetaan vasta, kun leikkaus on tehty, estämään liiallinen verenvuoto ja nopeuttamaan toipumista.

”Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia korvasyyhyynsä. He kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät tarujen puoleen.” 2 Timoteus 4:3,4

Mutta jos syöpä hoidetaan vain siteillä, tuloksena on varma kuolema vailla pelastuksen toivoa. Ensinhän syöpä poistetaan ja sitten vasta haava sidotaan. Mutta näin toimivat nyt useimmat pastorit ja evankelistat,jotka eivät ole profeettoja; he vain laastaroivat kuulijansa. Nämä kuulijat ovat täynnä tappavia hengellisiä sairauksia, jotka ovat tarttuneet heihin tästä ajasta: humanismi, tottelemattomuus ja kapina. Jatkuvat lohduttavat sanomat tappavat kuulijansa hitaasti, sillä ne ovat lumelääkettä eivätkä aitoa Jahven Sanan lääkettä, joka kutsuu palaamaan muinaisille pyhyyden ja vanhurskauden poluille ja lapsenomaiseen uskoon, jota värittää puhdas palvonta.

”Näin sanoo HERRA: ´Menkää teidän varsille ja katselkaa, kyselkää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä tie on hyvä, ja vaeltakaa sitä, niin löydätte levon sieluillenne.` Mutta he vastasivat: ´Emme vaella.´” Jeremia 6:16

Olemme saaneet eri kanavilla lähetettyjen TV-ohjelmiemme jälkeen puhelinsoittoja, joista yksi vangitsi huomioni. Ihana veli soitti tehdäkseen lahjoituksen, jotta pysyisimme TV.ssä, ja hän ilmaisi aidon halunsa kutsua meidän Herää USA -tiimimme omaan kaupunkiinsa esittämään kutsun KATUMUKSEEN JA PARANNUKSEN TEKOON. Hän sanoi nämä sanat:

”Meidän kirkkomme johtajat eivät saarnaa eivätkä anna saarnata katumuksen sanomaa, vaikka joukossamme on joitain vanhoja ihmisiä, jotka tietävät, että Amerikan täytyy tehdä parannus.”

”Vanhat ihmiset” ovat niitä senioreja, jotka ymmärtävät asioita ja tietävät, että jos aitoa parannuksen tekoa ei tapahdu, tuomio seuraa.

RevivalSaarnaajien, pastorien, opettajien ja TV-kanavien on koettava Profetian Hengen Uudistus ja annettava Jahven oikeiden profeettojen puhua heidän kaitsettavanaan olevalle laumalle. Mutta enimmäkseen he pelkäävät menettävänsä laumansa, koska he eivät ymmärrä profetaalisen palvelutyön tärkeyttä. Sen lisäksi menneet ylilyönnit ja väärinkäytöt ovat saaneet heidät varuilleen profetaalisen palvelutyön suhteen. Mutta jos he eivät ota sitä riskiä, että antaisivat profeetan äänen kuulua, ihmiset kuolevat hengellisesti ja mukavasti nauttiessaan lumelääkettään ja uskoessaan iskulauseet, jotka pitävät heidät tyytyväisinä itseensä ja tilaansa.

Jahven Valtaistuimelta on tullut Taivaallinen Kutsu NOUSTA kaikille aidoille profeetoille, joita on valmistettu juuri tällaista aikaa varten. Terveen profetaalisen palvelutyön ennalleen asettaminen on lähtenyt liikkeelle – ottakaamme se vastaan, sillä aika on pitkälle kulunut ja sanoma on –

TESHUVA , KÄÄNTYMYS – KATUMUS – ENNALLEEN ASETTAMINEN

Näin sanoo Taivaan sotajoukkojen HERRA: ´Olkoot kätenne lujat, teidän, jotka näinä aikoina olette kuulleet nää sanat niiden profeettojen suusta, jotka profetoivat myös sinä päivänä, jona laskettiin Taivaan Sotajoukkojen HERRAN huoneen perustus temppelin rakentamista varten.´” Sakarja 8:9

On tullut aika rakentaa valmiiksi Messiaan Ruumis, Yksi Uusi Ihminen, Tahraton Morsian, joka tulee loistamaan TÄHTENÄ näinä vaikeina aikoina, ja tämä on mahdollista vain jos profetaalinen palvelutyö palautetaan sille kuuluvaan asemaan.

Ymmärtäväiset loistavat, niin kuin loistaa taivaankansi, ja ne, jotka johdattavat monta vanhurskauteen, loistavat kuin tähdet aina ja iankaikkisesti.” Daniel 12:3

Bishop & RabbiMentorinne ja ystävänne Israelissa
Piispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jesaja 62:1

print-btn

Liity 40 päivän paastorenkaaseen Israelin puolesta tästä viikosta 13.12. asti.

Ilmoita meille, miten Jahve sinua ohjaa paastoamaan ja taistelemaan Israelin puolesta muutamana päivänä tai koko ajan

HÄLYTYS! AUTTAKAA MEITÄ JATKAMAAN LÄHETYKSIÄ!!!

TV Broadcasting

Olemme panneet kaikkemme, itsemme ja varamme, likoon viedäksemme Pelastuksen sanomaa kansakunnille kaikkien meille avautuneiden TV ja radiokanavien kautta. Olemme todellakin käyttäneet kaikki järjestömme varat.

Meillä on lähetyksiä USAn suurimmilla kansallisilla ja kansainvälisillä kanavilla (katso viikko-ohjelma www.kad-esh.org ) ja pyydämme teitä TUKEMAAN MEITÄ KIIREESTI TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ . Tarvitsemme teitä kaikkia, joita palvelutyömme, kirjeemme ja opetuksemme ja elämämme ovat ruokkineet, tueksemme, jotta pystymme maksamaan lähetysajat. MEIDÄN ON SAATAVA LÄPIMURTO JO TÄLLÄ VIIKOLLA.

Me luotamme JHVH:hon, mutta Hän toimii ihmisten kautta. Jos kysyt Häneltä, Hän sanoo sinulle, miten sinun tulee toimia ja miten paljon lähettää pitääksesi meidät kanavilla. Olemme käyttäneet kaikki järjestömme varat voidaksemme lähettää kansakuntiin pikaisen parannuksen teon sanoman.

Meille on avautunut useita muitakin TV-asemia, sellaisiakin joiden lähetykset näkyvät Israelissa ja lähi-idässä, ja lyhytaaltoradioasemia ympäri maailmaa. AIKA ON PITKÄLLE KULUNUT, MEIDÄN ON TEHTÄVÄ TÄMÄ JESHUAN, HÄNEN MORSIAMENSA, ISRAELIN JA KANSAKUNTIEN TÄHDEN. Klikkaa sivultamme www.kad-esh.org lahjoitukset/donations ja ilahduta meitä ja Isän sydäntä. Hän siunaa varmasti kuuliaisuutesi ja anteliaisuutesi kautta miljoonat ihmiset saavat kuulla hyvän sanoman.

Sielu joka jakaa siunausta, tulee ravituksi, ja joka muita virvoittaa, se itsekin virvoittuu” Snl 11:25

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

TULOSSA!
TIEDOT ISRAELIN SUKKOTKIERTUEESTA 2016 RAAMATTUKOULUSSA PYÖRIEN PÄÄLLÄ

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.

SUOMEN YHTEYSHENKILÖ

on Elisa Takala, puh. 045-2579802, sähköposti [email protected]

Elisalta voitte tilata Piispan kirjoja, musiikkia ja raamattukoulu DVD:n