admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 659 blog entries.

Bist Du im BUCH DES LEBENS eingeschrieben?

Nur die DEMÜTIGEN, die bis zum Ende DEMÜTIG bleiben und im Gehorsam gegenüber dem Messias trotz Drangsal, Verfolgung und Versuchung wandeln, werden ihre Namen im Buch des Lebens wiederfinden!

June 28th, 2016|German Shabbat Letter|

KAS OLED KIRJAS ELURAAMATUS?

Ainult ALANDLIKUD, kes püsivad lõpuni ALANDLIKENA, ja kes käivad vaatamata raskustele, tagakiusule ja kiusatustele, sõnakuulelikkuses koos Messiaga, leiavad oma nimed Eluraamatust!

June 24th, 2016|Estonian Shabbat Letter|

Oletko kirjoitettuna ELÄMÄN KIRJAAN?

Ainoastaan NÖYRÄT jotka pysyvät NÖYRINÄ loppuun asti tottelevaisuuden vaelluksessa Messiasta kohtaan, huolimatta vaikeuksista, vainosta ja houkutuksista, löytävät nimensä kirjoitettuna Elämän Kirjaan!

June 24th, 2016|Finnish Shabbat Letter|

Er ditt navn skrevet i LIVETS BOK?

De er bare de YDMYKE som forblir YDMYKE helt til slutten som vandrer i lydighet til Messias på tross av motgang, forfølgelse og fristelse som vil finne sine navn innskrevet i Livets Bok!

June 24th, 2016|Norwegian Shabbat Letter|

¿ESTÁ USTED INSCRITO EN EL LIBRO DE LA VIDA?

Son solamente los HUMILDES los que se mantienen HUMILDES hasta el final para caminar en obediencia al Mesías a pesar de las dificultades, la persecución y tentación, y son ellos quienes encontrarán sus nombres inscritos en el Libro de la Vida.

June 24th, 2016|Spanish Shabbat Letter|

Are you written in the book of life?

It is only the HUMBLE that stay HUMBLE to the end to walk in obedience to the Messiah in spite of hardship, persecution and temptation that will find their names written in the Book of Life!

June 23rd, 2016|English Shabbat Letter|

SELLE MAAILMA KUNINGRIIGID

Ühel päeval ühendatakse selle maailma kuningriigid Jhvh Kuningriiki! Et see võiks juhtuda, on kohustuslik, et nende SISU ja TEGEVUS on ühenduses JHVH Sõna ja Vaimuga.

June 16th, 2016|Estonian Shabbat Letter|

TÄMÄN MAAILMAN VALTAKUNNAT

Eräänä päivänä kaikki tämän Maailman Valtakunnat liitetään Jumalan valtakuntaan! Jotta se voi tapahtua on välttämätöntä, että niiden SISÄLTÖ ja TOIMINTA YHDISTYVÄT Jahven Sanaan ja Henkeen.

June 16th, 2016|Finnish Shabbat Letter|

DENNE VERDENS RIKER

En dag vil alle rikene av denne verden bli innlemmet i Guds Kongerike! For at det skal skje er det obligatorisk at deres INNHOLD og FUNKJSJON blir FORENT med YHVH`s Ord og Ånd.

June 16th, 2016|Norwegian Shabbat Letter|

LOS REINOS DE ESTE MUNDO

¡Un día todos los Reinos de este Mundo serán incorporados en el Reino de Elohim! Para que eso suceda es obligatorio que sus CONTENIDOS y FUNCIONES estén UNIFICADOS con la Palabra de YHVH y el Espíritu.

June 16th, 2016|Spanish Shabbat Letter|