Tooran jakso SHEMOT, 2 Mooses 1:1-6:1

”Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen. Kun hän rukoili uudestaan, taivas antoi sateen ja maa tuotti hedelmänsä” (Jaakob 5:17,18).

Shabat shalom, rakkaat ystävät!

Minulle on annettu Muinainen Avain, jolla on VOIMA avata Taivaat kaikissa kansakunnissa. Israelin juutalaisena minulle on annettu Taivaallinen Mandaatti SEISTÄ MUURINAUKOSSA Amerikan ja monien kansojen puolesta. Kutsun Avainta ABRAHAMIN AVAIMEKSI, ja se perustuu 1 Mooses 12:3:een:

”Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.”

Tämä hämmästyttävä ja tehokas AVAIN ratkaisee kansojen kohtalon. Ovatko ne siunattuja, saavatko ne kokea HERÄTYKSEN? Armahdetaanko ne? Vai onko kohtalona peruuttamaton tuomio?

KOHTAAMINEN HERRAN KANSSA

Minä ( Piispa Dominiquae) sain kokea monta vuotta sitten Jumalan vierailun, jossa Jeshua antoi minulle tämän AVAIMEN ja käski minun osoittaa sillä Taivaaseen. Kun tein niin, Taivaat aukenivat. Profeetta Elialla oli voima ja valta avata ja sulkea Taivaat, ja hän oli meidän kaltaisemme tavallinen ihminen – niin Raamattu kertoo meille.

KeyMinulle on annettu voima ja valta avata ja sulkea Taivaat kokonaisten kaupunkien, valtioiden ja kansakuntien yllä sen mukaan mikä on niiden suhde Israeliin ja juutalaiseen kansaan. Tämä on minun apostolinen ja profeetallinen virkani.

”Minä olen antava sinulle taivasten kuningaskunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaassa”(Matteus 16:19).

Sana ”sitoa” tarkoittaa KIELTÄÄ, ja sana ”päästää” tarkoittaa SALLIA.

Jos on valtio, niin kuin USA, joka on aikaisemmin tehnyt hyvää Israelille, mutta kääntääkin nyt selkänsä Israelille, siitä seuraa, että Taivaat sulkeutuvat ja odotettavissa on vain tuomio. Jumalan täytyy pitää Sanansa!

”Sillä HERRALLA on koston päivä, maksun vuosi Siionin asian tähden”(Jesaja 34:8).

Hän tulee kiroamaan ne, jotka kiroavat Israelia. Hepreaksi se tarkoittaa:

Lausua täydellisen tuhon SANA niille, jotka häpäisevät Israelia tai suhtautuvat Israeliin kevyesti.

AmericaJuuri nyt Amerikka on törmäyskurssilla Kaikkivaltiaan kanssa, koska se on työntänyt Israelin sen vihollisten käsiin väärän rauhan suunnitelmillaan. Mutta suuren Armonsa tähden Hän on lähettänyt minut ja Abrahamin Avaimen pystyttämään TESHUVA – ALTTAREITA konsertein, joissa kunnioitetaan Israelia, ja Katumusrukouksin. TESHUVA tarkoittaa Katumus ja Kääntymys Ennalleen asettamista varten. Se tarkoittaa myös VASTAUS.

”Ja jos minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaassa, annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi” (2 Aikak.7:14).

KAIKKI EIVÄT VOI TEHDÄ TÄTÄ

”Jo ennen kuin minä muovasin sinut äidinkohdussa, minä tunsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit,minä pyhitin sinut ja asetin sinut kansojen profeetaksi” (Jeremia 1:5).

Israelin juutalaisena minä voin muistuttaa Israelin Jumalaa kaikista niistä kerroista, jolloin Amerikka on auttanut Israelia. Voin muistuttaa Häntä siitä suuresta ystävyydestä, joka yhdisti meidät menneinä aikoina ja siitä turvasatamasta, jonka monet juutalaiset löysivät täältä koettuaan niin suurta vainoa Euroopassa. Kun minä muistutan Häntä ja anon Häneltä ARMOA Amerikalle ja osoitan Abrahamin Avaimella Taivaisiin – Taivaat avautuvat! Armo vuodatetaan, JOS KATUMUS valtaa ihmismielet.

The Key of AbrahamKaikki eivät voi tehdä tätä, vaan henkilön on oltava Juutalainen, Israelilainen, ja Apostoli-Profeetta, jolla on Virallinen Auktoriteetti. Minulla on Abrahamin Avaimen erityisvoitelu!

”Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia (ihme)tekoja, sitten armolahjoja parantaa,avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja? Eiväthän kaikki ole profeettoja? Eiväthän kaikki opettajia? Eivät kai kaikki tee ihmetekoja?” (1 Kor.12:28,29)

Aviomieheni Baruch Bierman syntyi Amerikassa. Hän voi seistä muurinaukossa ja rukoilla armoa ja pyytää Jumalaa muistamaan, että hänen juutalaista perhettään siunattiin täällä.

”Sillä minä olin nälissäni, ja te annoitte minulle syötävää; minä olin janoissani ja te annoitte minulle juotavaa; minä olin muukalainen, ja te otitte minut luoksenne” (Matteus 25:35).

Edellä oleva Raamatun kohta puhuu kansakuntien käyttäytymisestä juutalaisia kohtaan. Siksi Jeshua jatkoi:

”Kuningas vastaa ja sanoo heille: Totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle” (Matteus 25:40)

Jeshuan ”vähimmät veljet” ovat juutalainen kansa. Koko tämä jakso liittyy siihen, miten kansat kohtelevat juutalaista kansaa. Se ratkaisee, mikä kansa on oleva Lammaskansa ja perivä Iankaikkisen Elämän, ja mikä kansa on oleva Vuohikansa ja tuhon oma iankaikkisesti.

RepentanceKATUMUS KÄÄNTÄÄ ABRAHAMIN AVAINTA

Kansakuntien kohtalo on nyt vaakalaudalla. USA on ratkaisun paikalla.

”Minä olen etsinyt heidän joukostaan miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta, ettei se tuhoutuisi. Sellaista miestä en ole löytänyt” (Hesekiel 22:30).

Tämä AVAIN on annettu ainoastaan minulle ja sitä käytetään Seurakunnan tehdessä Parannusta Korvausteologiasta kaikkine ilmenemismuotoineen.

Replacement TheologyMonet kristityt eivät ota vakavissaan Korvausteologia-asiaa ja useimmat ovat täysin tietämättömiä siitä, että juuri tämä hirvittävän petollinen teologia on kaiken juutalaisvihan takana.Suurin osa kristikuntaa on sen läpitunkema ja niin on Islamkin! Korvausteologia sai alkunsa Jaakobin veljestä Esausta ja Iisakin veljestä Ismaelista. He olivat katkeria ja kateellisia, koska JHVH oli valinnut Iisakin ja Jaakob-Israelin täyttääkseen Abrahamille antamansa lupauksen. Tämä kateus kasvoi vihaksi, ja Esaun pojanpoika Amalek yritti tuhota Israelin erämaassa, mutta Mooses, rukoillen, ja Joosua, taistellen, pääsivät voitolle Amalekista (2 Mooses 17). Seurakuntaan korvausteologian juurrutti keisari Konstantinus ja Nikean kirkolliskokous vuonna 325 AD.

Mutta korvausteologia ei ole pelkästään sitä, että korvataan juutalaiset ja vihataan juutalaisia, vaan korvaaminen ja viha kohdistuvat kaikkeen mikä on juutalaista tai heprealaista, mukaan lukien Toora, sapatti ja raamatulliset juhlat ja jopa Messiaan nimi, Jeshua! Messiaan Morsian ei ole valmis menemään vihille Juutalaisen Kuninkaan, Jeshuan kanssa, ennen kuin hän tekee parannuksen ja puhdistautuu täydellisesti korvausteologiasta. Ennen sitä hän ei ole puhdas ja pyhä ilman tahraa tai ryppyä (Ef. 5:27).

Messiaaseen uskovat ovat kansakunnan pappeja. Jos Seurakunta katuu sitä, että se on rikkonut Jahven käskyt, uskonut korvausteologian ja hylännyt Israelin, ja minä rukoilen Armoa, käyttäen Abrahamin Avainta ja minulle annettua Auktoriteettia avata ja sulkea sillä Taivaat, jotain valtavaa tapahtuu!

AWAKE USAHERÄÄMINEN VAPAUTETAAN AMERIKKAAN JA VIHASSAAN HÄN MUISTAA ARMON (Habakuk 3:2).

SIELLÄ MISSÄ MEIDÄT OTETAAN VA

”Se joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan Minut, ja se joka ottaa vastaan Minut, ottaa vastaan Hänet, joka on lähettänyt Minut” (Matt. 10:40).

Voimme tehdä tämän teidän kaupungissanne tai valtiossanne paikallistasolla yhtä hyvin kuin strategisilla paikoilla kansakunnassa. Tämä ihme voi tapahtua kaikkialla missä meidät otetaan kutsuvieraina vastaan. Siksi kehotamme ihmisiä kutsumaan meidät vieraikseen kaupunkeihinsa ja valtioihinsa. Asialla on KIIRE. Olemme täällä tätä tarkoitusta varten tämän lokakuussa 2016 päättyvän Riemuvuoden ajan.

Abrahamin avain voi avata tai sulkea Taivaat jokaisen kansakunnan yllä.

Tämä riippuu siitä, miten Kansan Papit (kristityt eli Messiaaseen uskovat) VASTAAVAT tähän, Teshuvaan-Parannuksen tekoon kutsuvaan, profeetalliseen sanaan.

”Minä panen Sanani sinun suuhusi. Katso, Minä olen asettanut sinut tänä päivänä kansakuntien ja kuningaskuntien ylitse repimään ja hajottamaan, hävittämään ja tuhoamaan, rakentamaan ja istuttamaan” (Jeremia 1:9b,10).

Kaikki HERÄTYKSET JA HERÄÄMISET historian aikana alkavat Liiton Kansasta. Kun Jeshua tuli, Hänen täytyi tulla Israeliin, koska vain Israel oli Liiton Kansa. Kun Hän tuli, Hän teki liiton kaikkien niiden juutalaisten ja pakanoiden kanssa, jotka uskoisivat Häneen. Siksi kaikki herätykset ja heräämiset ovat riippuvaisia Messiaaseen uskovien vastauksesta. JOS uskovien kesken tapahtuu katumus ja kääntymys, Hengen vuodatus voi tapahtua, jopa tuomioiden ja vihan keskellä Jahve voi muistaa armon! (Habakuk 3:2)

AmericaAmerikassa monet ihmiset syyttävät kansakunnan hallitusta kaikesta siitä, mikä on pielessä. En ole vielä kuullut uskovan sanovan: ”Syy on meidän, meidän täytyy katua, meidän täytyy etsiä Jumalaa.”

Tämä ei ole Kirjoitusten mukaista, rakkaani! KATUMUKSEN TÄYTYY ALKAA JUMALAN HUONEESTA! Silloin me saamme vanhurskaan hallituksen, jollaisen me tarvitsemme. Tuomio alkaa Jumalan huoneesta, ei syntisistä.

”Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia? JOS VANHURSKAS VAIVOIN PELASTUU, MIHIN JOUTUUKAAN JUMALATON JA SYNTINEN?  (1 Pietari 4:17,18).

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchMentorinne ja ystävänne Israelissa
Piispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jesaja 62:1

print-btn

Jos tahdot kutsua Piispa Dominiquaen ja Rabbi Brauchin kaupunkiisi, valtioosi tai kansakuntaasi mukanaan Abrahamin Avain Suuren Herätyksen ja Henkilökohtaisen ja Kansallisen Heräämisen saamiseksi, ota yhteys [email protected]

Tämä on Lopun Aikojen HERÄTYKSEN pääAVAIN.

TUE tätä tärkeää ARMON LÄHETYSTEHTÄVÄÄ USAan ja kaikkiin maailman kansoihin: www.kad-esh.org , klikkaa lahjoitukset/donations, tai kirjoita meille tai soita meille. Siemenesi tullaan ehdottomasti istuttamaan parhaaseen tällä vuosituhannella saatavilla olevaan maaperään, kiireellisimpään ja tärkeimpään Lähetystehtävään maailmassa, AVAIMEEN joka kääntää kokonaisia kansoja vuohista LAMMASKANSOIKSI (Matteus 25:32).

Muista Piispa Dominiquaen elämää mullistavat kirjat, jotka ovat täynnä Totuutta ja vapautumista. Voit ostaa näitä Kaupasta (Shop) www.kad-esh.org ja

suomeksi käännettyinä Suomen yhteyshenkilöltä Elisa Takalalta, puhelin 045-2579802, sähköposti [email protected] .

TULE PARTNERIKSEMME JA AUTA MEITÄ VAPAUTTAMAAN TESHUVA-KATUMUS KAIKKIALLE MAAILMAAN. AUTA MEITÄ JATKAMAAN LÄHETYKSIÄ!

Rakkaat, olemme huutavan ääni erämaassa ja taistelemme Media-areenalla. Pyydämme tukeanne yrityksiimme muuttaa maailmaa TV-ohjelmiemme välityksellä. Useimmat ihmiset tänä päivänä eivät edes käy seurakunnassa! He istuvat TV:n äärellä katselleen kristittyjä ohjelmia ja tulevat ruokituiksi. Mutta heidän hengellinen ruokavalionsa on laimea ja riittämätön ilman terävää profeetallista juutalaisten juurien palvelutyötä. Jah on antanut meille mahdollisuuksien ikkunan lähettääksemme ohjelmia, mutta emme kykene tähän yksin. Me tarvitsemme yhteistyötä kaikilta niiltä, joille Jahven Valtakunta ja Israel on rakas, jotta voimme jatkaa lähetyksiä ja valloittaa alueita median kautta. Olkaa ystävälliset ja lähettäkää parhaanne ja kaikkein runsaimmat lahjanne tänään tietäen tämän olevan KIIREELLISTÄ! Aika lipuu ohitse! Menkää osoitteeseen www.kad-esh.org ja klikatkaa ‘donations’ Pay Palin ja luottokortin kautta tapahtuvaan maksuun tai voitte lähettää sähköpostia maksuvaihtoehdoista osoitteeseen [email protected]

Voit myös soittaa USAn numeroon 1-972-301-7087.

Kaikki Western Unions ja Money Grams-suoritukset tulee lähettää Baruch Biermanille, Florida, USA.

Kiitämme sinua jo etukäteen uskollisuudestasi taloudellisella siemenelläsi – ja erityisesti uhrautuvalla siemenellä JHVH:a sekä meitä kohtaan. Tämä on lupaus, jonka Abba antoi meille sinua varten:

Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät; he palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Psalmi 126:5,6

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.

SUOMEN YHTEYSHENKILÖ

on Elisa Takala, puh. 045-2579802, sähköposti [email protected]

Elisalta voitte tilata Piispan kirjoja, musiikkia ja raamattukoulu DVD:n