Torah lesing EKEV – Devarim (5.Mosebok) 7,12-11,25

BESEIRE AVHENGIGHET AV ANDRE

KJÆRLIGHETS FAKTOREN

DEFEATING CODEPENDENCY

Luk10,27 Han svarte og sa: “Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av hele ditt sinn, og din neste som deg selv.” BUDSKAPET

 

Shabbat shalom du høyt elskede:

For å kunne takle et så viktig tema som avhengighet av andre er det absolutt nødvendig at vi forstår hva avhengighet av andre er og hvordan det faktisk blir oppmuntret i kirken på grunn av mistolkninger av Ordet i den Nye Pakt.

Enhver av oss er kjent med betydningen av å elske vår neste som oss selv, men de fleste glemmer at det finnes ingen måte som vi faktisk kan elske vår neste på hvis vi  ikke elsker oss selv.

Hvis vi ikke elsker oss selv blir vi AVHENGIGE AV ANDRE og gjør andre mennesker AVHENGIGE AV OSS!

Samtidig skjer det ofte at mennesker elsker seg selv på en overdreven måte men elsker ikke sin neste. Disse er selv-sentrerte og egoistiske.

Men hva er AVHENGIGHET AV ANDRE? Og hvorfor er det så destruktivt?

Den nyeste definisjonen på avhengighet av andre (eng: codependency) fra Diversified  Intervention Group (DIG)

Relasjoner som er avhengige av andre er en type dysfunksjonelt hjelpende forhold der en person støtter eller muliggjør/tillater en annen persons avhengighet, dårlige mentale helse, umodenhet, uansvarlighet eller at personen presterer dårligere enn han/hun egentlig skulle kunne gjøre. Blant kjerne-karakteristikkene på avhengighet av andre, er det mest vanlige temaet en overdreven avhengighet av andre mennesker for bekreftelse og identitet. http://interventiontreatmentrecovery.org/education/codependency/

AVHENGIGHET AV ANDRE ER MULIGGJØRING

2Vi kunne kalle AVHENGIGHET AV ANDRE ved ordet MULIGGJØRING. Med andre ord, når vi setter noen i stand til noe og ved dette forårsaker at han/hun blir fullstendig avhengige av oss for deres følelsesmessige, fysiske eller åndelige velvære. Individer som  er satt i stand til noe blir deretter svakere og svakere og mer dysfunksjonelle, men sterkere og sterkere MANIPULATORER. Derfor starter en bitter ondskapsfull sirkel mellom den som SETTER I STAND (MULIGGJØR) og den som blir SATT I STAND. Dette er et meget usunt utakknemlig forhold befestet med sinne, strid, fryktelige følelser av skyld og beskrevet med ett ord som en FELLE og et FENGSEL! Omsider kan den som  SETTER I STAND kollapse ved å få et nervøst sammenbrudd eller helt enkelt kaste inn håndkleet og slutte. Men hvis personen ikke blir helbredet vil den ondskapsfulle sirkelen snart starte igjen.

HVORDAN PASTORER BLIR UTBRENTE

3I mange menigheter er mange pastorer avhengige av andre og setter også andre i stand. De lærer flokken å være avhengig av pastoren i alt, og at uten pastoren kan de ikke lykkes i troen. Pastoren fortsetter å kjempe for livene til dysfunksjonelle og opprørske, selv-sentrerte mennesker uten å KONFRONTERE dem fordi de er redde for å miste dem. Mange pastorer er avhengige av å bli aksepterte/godkjente av flokken sin. De ønsker å bli godt likt og elsket av «fårene sine» (Hvem liker ikke å bli elsket?) og derfor forårsaker de, uten at de legger merke til det, at «fårene deres» blir åndelig dysfunksjonelle. Mennesker kommer uke etter uke, lytter til en preken men er ikke i stand til å bryte igjennom i sine anliggender uten at pastoren ber for dem eller passer på dem. De vet ikke hvordan de kan stå i sin egen tro. Og hvis pastoren ikke ringer dem når de er nedfor eller når de ikke kom til kirken, føler de seg forrådt av ham/henne og «avguden faller ned fra pidestallen» så nå tar strid over, baktalelse, sladder bak pastorens rygg, sinne, følelser av å bli forrådt.

Pastoren føler seg skyldig og forsøker å gjøre det godt igjen, men tør ikke å konfrontere den ugudelige selv-sentrerte oppførselen til «flokken» for da ville han/hun miste dem helt. Usunne avhengighets-forhold mellom kirkemedlemmer og pastorer er alt for vanlig. Omsider blir mange pastorer utbrente (hvem ville ikke blitt det?) og forlater tjenesten helt!

Avhengighet av andre har noen ganger alvorlige effekter på menneskeliv. Avhengighet er en lært oppførsel som ofte blir overført fra en generasjon til neste. Det er en følelsesmessig- og atferds tilstand som påvirker et menneskes evne til å ha et sunt, gjensidig tilfredsstillende forhold. Mennesker som er avhengige av andre danner eller opprettholder forhold som er ensidige, følelsesmessig ødeleggende og/eller misbrukende verbalt eller fysisk. http://interventiontreatmentrecovery.org/education/codependency/

Hva er ROTEN TIL AVHENGIGHET AV ANDRE                                                            Og hva er LØSNINGEN?

4Roten til all avhengighet av andre er AVGUDSDYRKELSE. Kong Saul var ulydig mot Elohim`s Bud gjennom Profeten Samuel for å bli likt av sine menn. Han ønsket å bli ANERKJENT som en ny konge, han ønsket å vinne deres kjærlighet men han gjorde dette ved å VÆRE ULYDIG mot Guds Bud og ved dette så mistet han kronen!

1 Sam 15,24-28 Da sa Saul til Samuel: «Jeg har syndet, for jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord, fordi jeg fryktet folket og hørte på deres røst.  Derfor ber jeg deg, tilgi meg min synd, og vend tilbake sammen med meg, så jeg kan tilbe Herren.» Men Samuel sa til Saul: «Jeg vil ikke vende tilbake sammen med deg, for du har forkastet Herrens ord, og derfor har Herren forkastet deg, så du ikke lenger skal være konge over Israel.» Da Samuel snudde seg for å gå, grep Saul tak i kanten av kappen hans, så den revnet. Da sa Samuel til ham: «I dag har Herren revet kongedømmet over Israel fra deg, og Han har gitt det til en som er din neste, en som er bedre enn du.

Jeg skal aldri glemme 2 plakater som jeg hadde hengende på mitt pastors-kontor da jeg var pastor i Tel Aviv, Israel:

  1. DET GODE ER DET FULLKOMNES FIENDE
  2. DET ER BEDRE Å VÆRE PUPULÆR HOS ELOHIM ENN HOS MENNESKER

Disse var instruksjonene som Yah (Gud) gav meg da jeg ble pastor. Det kostet mye å følge disse kraftfulle instruksjonene, men da jeg fulgte dem lærte menneskene under min omsorg å fly som ØRNER! Til slutt (ukjent for meg da) måtte de gå gjennom forfølgelse og til og med eksil, men treningen de hadde mottatt for hvordan de skulle bli stående i sin egen tro og på deres egne to ben har fulgt dem inntil i dag!

Som Herrens Tjenere er vår jobb å UTRUSTE, ikke å SETTE I STAND! Det er å LEDE ved å være et eksempel uten å være avhengig av anerkjennelsen fra folket, men å behage Den Allmektige i alle ting! (Efeserne 4,12). Å ha omsorg for flokken betyr å lære dem å søke og adlyde Gud i alle omstendigheter. Å trene dem til å vandre i tro og ikke ved det de ser. Å vise dem hvordan de kan ha Yeshua helt i SENTRUM av sine liv!

Ordsp29,25 Menneskefrykt fører i snare, men den som stoler på Herren, skal være trygg (eng: skal bli opphøyet).

FEILTOLKNING AV AVGJØRENDE SKRIFTSTEDER

Black leather bible cover written with golden lettersMange troende feiltolker Skriftene og tar dem til en forførende ytterlighet, spesielt når det handler om «kjærlighet», «omsorg» og «hjelpe».

Den samme Kjærlige Yeshua som gav Seg Selv for oss på Treet (Korset) er den samme som sa følgende ord:

Matt 7,21-23 Ikke alle som sier til Meg: “Herre, Herre,” skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: “Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?” Men da skal Jeg bekjenne for dem: “Jeg har aldri kjent dere. GÅ BORT FRA MEG, DERE SOM DRIVER MED LOVLØSHET!”

Yeshua`s forhold til oss er ikke avhengighet av oss.  Han er ikke AVHENGIG av vår anerkjennelse. Han er ikke redd for å konfrontere oss, irettesette oss og disiplinere oss for vårt eget gode. Han er ikke redd for å miste oss! Han kan ikke bli manipulert av oss! Han elsker oss og vil gjøre alt for å få oss til å vandre på den rette og smale, Det er Hans veg eller den «høye vegen»!

ER DIN LYKKE AVHENGIG AV ANDRES AKSEPT?

Når vårt velvære er avhengig av andres aksept, vil vi utvikle avhengighet av andre i våre forhold. Sunne forhold bringer GJENSIDIG glede, og hvis dette ikke er tilfellet trenger de å bli korrigert eller helt demontert inntil begge parter er sunne nok til å  danne et gjensidig forhold. Dette kan finnes i hele menigheter og det finnes uten tvil i familier, forhold og vennskap!

Jeg oppmuntrer deg til først å OMVENDE DEG fra AVGUDSDYRKELSE (avhengighet av andres aksept), og deretter søke hjelp til å bli fri fra forhold der du er avhengige av andre!

EN OMVENDELSES-BØNN

Å BRYTE SIRKELEN AV AVHENGIGHET AV ANDRE

6Kjære Himmelske Far, jeg ber om din tilgivelse for alle forhold av avhengighet av andre i mitt liv. Jeg har søkt å bli akseptert av andre (Sett deres navn her) over det å bli akseptert av deg. Jeg har feiltolket Ditt Ord og har hatt ubalanserte forhold og jeg trenger din hjelp til å bli satt i frihet! I Yeshua`s navn. Jeg proklamerer at jeg bryter ethvert ugudelig, følelsesmessig, sjelelig bånd med disse som jeg har hatt forhold til der jeg har vært avhengig av andre. Jeg binder alle mørkets ånder som virker i disse båndene av avhengighet av andre, og jeg befaler dere å forlate meg og mitt forhold til (Nevn navnene her). Jeg erklærer at jeg elsker YHVH av hele mitt hjerte og sinn og styrke og deretter min neste som MEG SELV i Yeshua`s Mektige Navn. Amen!

Du har startet en prosess av gjenopprettelse, men husk å spørre om Yeshua`s ledelse angående hvordan du skal fortsette omskoleringen av din måte å tenke på og av dine forhold. Yeshua lovte OVERFLØDENDE LIV og ikke forhold der vi er avhengige av andre!

Joh10,10 Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod.

Der9es Israelske Mentorer og Venner

Dominiquae og Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille.»  Jesaja 62,1

 

 

*Dementi: Forfatteren av denne artikkelen er ikke en psykolog men bringer det Bibelske Perspektiv på Psykologiske tema.

ORDER TODAY THE NEW BOOK OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

7

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

8–      Defeating Depression

–      ATG – Addicts Turning to God ***NEW!

–      From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING (FOR USA RESIDENTS)

FOR ORDERS OUTSIDE OF THE USA $54 + SHIPPING.

Estimated Time of Arrival 1 month.