Torah lesing KI TETZE – Devarim (5.Mosebok) 21,10-25,19

EN NY 50-ÅRS SYKLUS

LEVE I DET OVERNATURLIGE

anew50yearcycle

Amos 9,13 Se, dager kommer, sier YHVH, da den som pløyer, skal ta igjen høstarbeideren, og den som tråkker vindruer, skal nå igjen den som sår ut sæden. Fjellene skal dryppe av søt vin, og alle haugene skal flyte av den.

Shabbat shalom du høyt elskede!

Jubelåret nærmer seg hurtig slutten og vi skulle alle gjøre oss klare til å gå inn i en NY TID, en totalt NY Historisk Tid! Den 10. oktober når det blåses i Shofaren på slutten av Yom HaKippurim (Forsoningsdagen) vil vi offisielt gå inn i en NY 50-års Syklus. Hvor gammel var du for 50 år siden da denne forrige Jubelår-Syklusen startet? Levde du da? Var du et barn? Kan du huske det? Hva har hendt i verden de siste 50 årene og hva kan vi forvente av neste 50 årene?

Ordet jeg hører er: AKSELERASJON!

Hvis du tenker at denne verden roterer fort, skulle du gjøre deg klar ettersom den vil gå enda fortere. Profetier blir oppfylt nesten med lysets hastighet! Jeg vet ikke med deg, men jeg vet at jeg av og til har ropt ut og sagt: STOPP VERDEN, jeg vil gå ned fra det  21. århundre og gå tilbake til det 20. når ting gikk SAKTERE. Jeg er kjent som en ganske hurtig person. Jeg har alltid tenkt hurtig og handlet hurtig. Jeg liker ikke å bli sittende fast i ting. Faktisk, jeg skriver dette Shabbat Brevet på den hurtigste laptopen jeg kunne finne med den mest avanserte prosessoren. Jeg liker ikke sakte! Men dette 21. århundre med alle sine konstante teknologiske forandringer, verdensbegivenhetenes forandringer og digital generasjon kan gjøre deg «ør» av og til! Kan du se for deg at verden, hi-tech arenaen, de internasjonale og nasjonale hendelsene går enda FORTERE? Så hurtig at en må være ekstremt STABIL og TRYGG og ha en indre SHALOM så dyp at du ikke vil komme ut av balanse?

Slik jeg ser det, uten at vi er trygt forankret i Kjærligheten og Ordet til Yah (Gud) og FULLSTENDIG overgitt til Hans Hellige Ånd, vil vi ikke ha den stabiliteten. Denne Nye 50 års Syklusen er som et RAKETT-SKIP der, hvis du ikke er godt fastspent vil du ikke være i stand til å forbli i setet og posisjonen din. Det kan være skremmende hvis du ikke er godt TRENT til å fly i en av disse maskinene. Vi må være trent for å overleve denne nye 50-års Syklusen. Vi må være trent i TRO, i TILLIT, i KJÆRLIGHET, i LYDIGHET mot vår Abba.  Vi kan ikke være slurvete i vår vandring med Ham, vi må lære å LØPE Hans løp med vilje og med hensikt. De NYE tingene som kommer vår veg kan «kortslutte» vår tenkemåte og det vil de, så vi trenger å være KOBLET PÅ NYTT inn i Hans Endeløse, Ubegrensede Sinn.

AKSELERERT SÅING FOR AKSELERERT INNHØSTING

21 Mos8,22 Så lenge jorden består, skal såtid og høsttid, kulde og varme, vinter og sommer og dag og natt aldri opphøre.”

Ett av de redskapene som Han har satt til vår disposisjon for å kunne blomstre i denne nye 50-års syklusen er redskapet eller Loven av å så og høste eller SÅ-TID OG INNHØSTNING.

Det er en stor trøst at på tross av alle de uendelige og daglige endringene i det 21.århundre, de Fundamentale Lovene til Skaperen forblir UFORANDRET og UBEVEGELIGE! Verden og alle dens hendelser kan spinne så fort de kan, der de utfordrer oss på grunn av alle de konstante FORANDRINGENE, men YHVH`s ORD FORANDRES ALDRI!

HaleluYah!!!

Hva gjør du når det kommer et jordskjelv og jorden skaker? Du går under trappene i bygningen, til det sterkeste stedet i bygningen. Vi trenger å lære å leve i det sterkeste stedet på jorden ettersom alt synes å skake! Hans Ord, Lover og Bud er det sterkeste stedet en kan leve på! Vi trenger å gå dit og være beskyttet ved dets GRUNNSETNINGER/PRINSIPPER! Som alt annet, økonomien spinner også. Det betyr at økonomisk talt er ingen ting stabilt og alt kan forandres i løpet av sekunder! Akkurat slik World Trade Senter og dets Tvillingtårn ble gjort til støv på bare noen få minutter. Vi kan ikke stole på økonomien i verdens systemet, vi trenger å lære å fungere i det eller slik jeg sier det:

HERSK OVER DET MEN LA DET IKKE HERSKE OVER DEG!

Hvordan kan jeg hindre denne vanvittige økonomien med overdrevent oppblåste trillioner av dollar gjeld fra å kollapse på meg? Hvordan kan jeg vite at hvis alt, jeg mener alt, kollapser, at jeg ikke vil gjøre det også? Det er bare ett sikkert svar på dette: Jeg vil ikke la det herske over meg! Men hvordan? Ved å sette YHVH først. Så enkelt som det lyder når du kjemper for å få endene til å møtes, når regningene hoper seg opp og behovene øker, da er det en stor utfordring å sette Ham FØRST når det handler om pengene våre. Tingen er at hvis vi ikke gjør det så vil ustabiliteten av denne verdens system ødelegge oss og ikke bare økonomisk. Faktisk, det meste av stresset og engstelsen til folk nå for tiden, slik det var for tusenvis av år siden handler om FORSØRGNING. De fleste engster seg syke angående forsørgning og økonomi! Mange tar medisiner på grunn av stress og depresjonen som økonomisk mangel bringer.

SÅ HVA SKAL VI GJØRE?

Fork11,6 Om morgenen skal du så ditt såkorn, og om kvelden skal du ikke la din hånd hvile. For du vet ikke hva som vil lykkes, enten det ene eller det andre, eller om begge deler vil bli like gode.

Vi må leve i det OVERNATURLIGE.  Det er riktig, vi må leve OVER denne verdens system, vi må lage en landingsbane for OVERNATURLIG vekst og forsørgning. Mange ganger når jeg ser på økonomien til Tjenesten, ser det helt enkelt umulig ut. I det naturlige kan jeg ha tre eller fire ganger mer regninger enn jeg har forsyninger, og bank kontoen min viser at når disse regningene når kontoen så er det ingen penger der. Så et par timer senere eller en dag senere forandres ALT, og helt plutselig er det VELDIG MYE på kontoen slik at vi kan betale alle regningene og enda ha overflod! Dette skjer HVER måned et par ganger om måneden! Det er merkelig! Hvordan kan det skje?

DET ER OVERNATURLIG! Det er Yah`s (Guds) og Hans englers verk!

Hvordan kom vi i den posisjonen at vi lever i OVERNATURLIG ØKONOMI? Vi har SÅDD mot alle odds til over 50 nasjoner i mer enn 26 år. Det betyr at i den forrige Jubelår-syklusen la vi SÅKORN i jorden og dette såkornet har livnært oss inntil nå! Det er naturen til SÅKORN, de bare kommer opp når du minst forventer det, spesielt når du sår alle slags SÅKORN og til mange ulike tider!

HVILKEN TYPE SÅKORN SKULLE VI SÅ?

3Ordsp 3,9-10 Gi YHVH ære med det du eier og med førstegrøden av hele din avling! Så skal dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinkar skal flyte over av most.

Når vi forbereder oss for å starte denne nye 50-års syklusen er det VELDIG VIKTIG å SÅ RIKTIG og å SÅ OVERFLØDENDE. Fra nå og til den 10. oktober og videre skulle vi ha såkorn å så, dette er de FØRSTE SÅKORNENE i den Nye Jubelår Syklusen. Dette såkornet vil bære i seg KRAFTEN TIL GJENNOMBRUDD siden dette er et FØRSTEFRUKTS SÅKORN! Det vil bryte gjennom marken og starte en NY AVLING, en NY AVLING som vil påvirke våre neste 50 år, hvis vi velger å leve så lenge eller vår neste generasjon som vil leve videre etter oss!

Det er noe med DET FØRSTE som YHVH elsker! Det er noe med å GI HAM FØRST som Han kan VELSIGNE og MULTIPLISERE!

Truende skyer viser seg i horisonten av nasjonene og denne nåværende verden synes å spinne ute av kontroll på mange områder og spesielt i den ØKONOMISKE ARENA. Jeg oppmuntrer deg i dag å velge å leve i det OVERNATURLIGE ved å implementere Loven av å Så og Høste og Loven av Førstefrukter i din økonomi. Jeg oppmuntrer deg til å starte denne Nye 50 års Syklusen RIKTIG ved å FORBEREDE DINE FØRSTE SÅKORN SOM VIL PÅVIRKE DE NESTE 50 ÅRENE!

VANN DET MED ORDET!

43 Mos25,22 Dere skal så i det åttende året og spise av den gamle avlingen til det niende året. Helt til denne avlingen er kommet inn, skal dere spise av den gamle avlingen.

Sammen med din finansielle, Nye Jubelår Første Frukts såkorn såing, må du huske å vanne SÅKORNET med ORDET. Og å vanne livet ditt med Hans Ord slik at ditt Potente (kraftige) Såkorn vil vokse i en jord av Tro som virker gjennom Kjærlighet! SÅ HANS ORD SAMTIDIG SOM DU SÅR ØKONOMISK! Det kan være at du fortsatt «spiser av det gamle» i et år men den NYE AVLINGEN vil komme snart! Så Yah`s Ord og Hans Løfter og bli mettet med frukten av din munn!

Ordsp18,20 En manns mage blir mettet av frukten av hans munn. Med grøden fra hans lepper blir han mettet.

Å leve i det OVERNATURLIGE ved å SÅ FINANSER og HANS ORD INN I ALLE DINE ANLIGGENDER. Husk på at vi blir mettet ved «det vi sier».

Når vi sår RIKTIG både økonomisk, våre ord, holdninger og handlinger la oss forvente en OVERNATURLIG AVLING AV VELSIGNELSE. YHVH elsker å velsigne Sine egne spesielt midt i dom. La oss sette oss selv i posisjon når vi handler i TRO og SKINNE midt i denne veldig utfordrende og likevel spennende NYE JUBELÅR SYKLUSEN!

Ordsp13,22 Den gode etterlater en arv til sine barnebarn, også synderens rikdom blir holdt i forvaring for den rettferdige.

Dine Israelske mentorer og Venner

Dominiquae og Baruch Bierman                                                                                     «For Sions skyld vil jeg ikke være stille». Jesaja 62,1

 

VÅR FØRSTEFRUKTS SÅING FOR DEN NYE JUBELÅR SYKLUSEN

books

 

 

 

 

 

Vi har bestemt oss for å SÅ inn i DEG! Fra neste måned, vær oppmerksom på Sabbat Brevene, websiden og publikasjonene våre ettersom vi skal så på den FØRSTE MÅNEDEN i denne nye Jubelår Syklusen som er måneden med alle de Høyhellige Feiringene eller Høstfestene: Basunfesten, Forsoningsdagen og Sukkot (Løvhyttefesten). Vi vil ha spesielle tider når noen av produktene som kan lastes ned i butikken vår som e-bøker vil være FULLSTENDIG GRATIS for deg. SÅ LEGG MERKE TIL våre annonseringer.

FØRSTEFRUKTS VELSIGNELSE TIL DISSE SOM VELSIGNER OSS I DENNE NYE JUBELÅR SYKLUSEN! EN GRATIS ISRAEL TUR!

1 Mos12,3 Jeg skal velsigne dem som velsigner deg,

Vi vil trekke ETT navn blant alle disse som sender sine Første Frukts offer til oss fra nå av og inntil 10. oktober, og den personen vil motta en TO UKERS Israel Tur og Bibel Skole på Hjul (Land pakke, ikke flyreisen dit) fullstendig GRATIS for SUKKOT 2017

FEIRE JERUSALEM 50 ÅR

Minnes Mirakel Seksdagers Krigen i 1967

 

Denne GRATIS pakken vil være vår Førstefrukt av Israel Turer for den neste 50 Års Syklusen og den inkluderer 13 netter på hoteller, to måltider pr. dag, alle turer og inngangsbilletter og mye mer!

 

VI VIL VELSIGNE DIN FØRSTEFRUKTS SÅING NÅR DEN NYE 50 ÅR SYKLUSEN BEGYNNER DEN 10. OKTOBER.

bible-school

Alle disse som starter å sende sine Første Frukter for det Nye Jubelåret til oss fra nå og til slutten av oktober vil bli velsignet ifølge Yah`s Løfte.

 

Esek44,30 Det beste av all førstegrøden av alle slag, og hver gave av alle slag fra alle deres gaver, skal tilhøre prestene. Dere skal også gi presten det første melet dere maler, så det kan hvile velsignelse over ditt hus.

 

MÅTTE YHVH`S VELSIGNELSE HVILE OVER HUSENE TIL ALLE VÅRE PARTNERE FOR DE NESTE 50 ÅRENE. I YESHUA`S MEKTIGE NAVN! AMEN!