Porción de la Tora LECH LECHA – B’reisheet (Génesis) 12:1-17:27

EN NY SOLDAT FØDT I ISRAEL I YAH`S KONGERIKE, Del 2

new-israeli-born-soldier

Esek 36,26-28 Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre det så dere vandrer etter Mine lover og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem. Da skal dere bo i det landet Jeg gav deres fedre. Dere skal være Mitt folk, og Jeg skal være deres Gud.

 DEL TO AV YOUVAL`S BUDSKAP OM Å STÅ DJEVELEN IMOT FINNER DU ETTER DENNE INTRODUKSJONEN

Shabbat shalom du høyt elskede:

Jeg har den enorme gleden av å la min sønn Yuval skrive det meste av dette Sabbat brevet og jeg vet at du kommer til å bli mektig velsignet av det! Det har friskheten av en ny troende som aldri har blitt påvirket av erstatnings-teologi, men heller tror Yah`s Ord og Yeshua`s Evangelium uten noen forvirring og komplikasjoner som er så utbredt i det meste av kristenheten. Yuval er en 21. århundres Messiansk-Apostolisk-Profetisk troende og en kommende leder i den Mektige Hæren av Kongerikets Soldater som reiser seg! Han ble født i Israel, så han er vår første generasjon av innfødte Israelere i Landet til våre forfedre.

Før du leser det, føler jeg meg tvunget til å hjelpe deg med å forstå bakgrunnen. For mer av Yuvals vitnesbyrd og dette temaet vennligst les min bok From Sickology to a Healthy Logic (Fra sykologi til en sunn logikk). Jeg tror HVER person på jordens overflate skulle lese den! Finn den på www.kad-esh.org/shop


Å STÅ IMOT DJEVELEN

2Djevelen eller Satan er usynlig for det naturlige øye, men Satan er ikke en innbilning men er en virkelig, åndelig skapning som kommer for å stjele, drepe og ødelegge som det motsatte av Yeshua Messias som bringer liv:

Joh10,10 Tyven kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod.

Enten vi er troende eller ikke, vi har alle dette til felles – vi har Satan som vår fiende.  Fienden er aktiv døgnet rundt for å forårsake ødeleggelse og lemlestelse i hele menneskeheten. Satan er en leder for en hær, og instruerer demoner med militær-lik strategi der han aggressivt søker etter svakhet i vår tro og åndelige liv. Satan angriper oss med bedrag, fristelse og undertrykkelse. Han er ansvarlig for alt som er ondt.

Hvordan kjemper vi mot denne fienden? Først av alt må vi forstå at vår kamp er ikke mot mennesker av kjøtt og blod men mot åndelige krefter:

Ef6,12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i den himmelrommet.

Selv om Satan er mektig er han bare en løgner og en bedrager og han ønsker at vi skal tro at vi er hjelpeløse mot ham, moe som er totalt feil. Faktisk, Satan har ingen rettmessig autoritet over oss, fordi når Yeshua gav Sitt liv på korset som et offer for syndene i verden, forløste Han også oss fra Satans makt og herrevelde over oss:

Kol2,15 Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på korset.

Satan kan ikke stå mot Yeshua, som kom til jorden for at djevelens (Satans) gjerninger skal bli gjort til intet:

1 Joh3,8 Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet.

Selv om Yeshua overvant Satan på korset, må vi fremdeles aktivt bruke den autoriteten som er gitt oss av Gud, gjennom Yeshua, for å overvinne Satan og stoppe hans planer. Som troende må vi ikke frykte Satan, og vi må bruke all den autoritets-makten som er gitt til oss, spesielt når vi møter fristelser eller motstand:

Luk10,19 Se, Jeg gir dere makt (eng: autoritet) til å trampe på slanger og skorpioner, og over all den makt fienden har, og ingen ting skal skade dere på noen måte.

3Det mektigste våpenet som er gitt til oss av Gud mot Satan er et veldig enkelt ett – Yeshua`s navn! Vi har retten til å bruke autoriteten i navnet til Yeshua for å drive Satan ut av vårt territorium og få ham til å flykte.

Jak4,7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.

Luk10,17 De sytti vendte så med glede tilbake og sa: «Herre, til og med demonene er oss underlagt i Ditt navn.»

Ordsp18,10 Herrens navn er et sterkt tårn. Den rettferdige springer til det og er trygg.

Satan hater Yeshua`s navn og er ydmyket av en atmosfære av lovprisning og tilbedelse som opphøyer Yeshua`s navn. Derfor, når vi kommer sammen for å kjempe mot Satan med disse våpnene, spesielt i grupper, er det ingen mulighet for at vi kan bli beseiret.

Matt18,20 For hvor to eller tre er samlet i Mitt navn, der er Jeg midt iblant dem.

4Yeshua`s nærvær blant oss og dette at vi løfter opp Yeshua og Yah i lovprisning vil få Satan til å løpe og gjemme seg for oss. Men, i tillegg til dette må vi også opprettholde et liv som er rent, ydmykt, rettferdig, lydig og hellig hvis vi ønsker å holde Satan unna. Vi må lyde Yah`s lov og bud. Fienden er mest aktiv i disse som er syndige, ulydige eller opprørske. Utilgivelse mot andre er et annet område som Satan elsker å bruke og som han blomstrer i. Vi må gjenkjenne om det er noen områder i våre liv som står vidåpne for Satan til å komme inn og utøve sin vilje om å skade oss. Vi må være visere enn den onde:

2 Kor2,11 for at ikke Satan skulle overliste oss. For hva han har i sinne, er vi ikke uvitende om.

5

Et av de mest kraftfulle redskapene til vår disposisjon mot Satan og hans planer er Guds Ord. Når Yeshua ble fristet av djevelen i ødemarken, forble Han urokkelig og responderte til Satans fristelse ved kraften i Ordet:

Matt4,4 Men Han svarte og sa: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.»

I Efeserne 6 lærer vi at vi kan ta på oss Guds fulle rustning ved kraften i Yah`s Ord som forsvar slik at vi kan stå imot fiendens angrep:

6Ef6,11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep.

I tillegg til å beskytte oss selv med Guds Rustning må vi også angripe djevelen med Åndens Sverd som er Guds Ord:

Ef6,17 Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

For å oppsummere, den eneste måten du kan stå imot djevelen på er å overgi deg fullstendig til Gud og Hans Ord, og leve et liv som er hengivent Ham i lovprisning, tilbedelse og lydighet, der du bruker all den autoritet som er gitt til deg gjennom Yeshua og Hans navn for å overvinne alle Satans onde planer. Dette er din rett som en troende – du må bare utøve det.

2 Tess3,3 Men Herren er trofast, og Han skal styrke dere og vokte dere for den onde.

BESTILL I DAG DEN NYE BOKEN FRA DOMINIQUAE BIERMAN «FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC» (Fra sykologi til sunn logikk) og YES! Det kraftfulle vitnesbyrdet til Dominiquae og hennes sønn Yuval, gå til www.kad-esh.org klikk på SHOP. *SICKOLOGY FINNES FORELØPIG BARE PÅ ENGELSK*

Jeg har sett, bedt for og besøkt utallige mentalt syke pasienter. Jeg har snakket med mange psykiatere og psykologer. Jeg har måttet kjempe for det mentale velvære for mine egne kjære, inkludert min mor, min bror, mine barn og noen av mine åndelige barn og disipler.

 

 

Denne moren til to fant seg selv kjempende for livet til sin mentalt syke ektemann. Ved Galileasjøen møtte hun Ham. «Spring for livet,» sa Han. Hun løp og fant seg selv dekket av Hans kjærlighet! Hun sa, «JA!» men ville det fungere? Hun var Jødisk og Han er Kristen… eller var Han det?

 

 

Your Israeli Mentors and Friends
Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For Zion’s sake we will not keep silent. Isaiah 62:1

INVITATION TO PARTNERSHIP

We invite you to assist us in advancing this Great Awakening in America and all over the world. We are “walking on the water” financially in order to keep on broadcasting on TV. Millions are being touched! We want to keep going forth and even start to broadcast in Spanish as well. Your prayers and your generous offerings MAKE A HUGE DIFFERENCE! You are sowing into the BEST ground possible and TOGETHER we shall share the JOY of this harvest! Please commit to a monthly donation, every seed counts!

Please ask Abba what He wants you to do to facilitate the whole world to hear the Truth about Israel, the Jewish Identity of Messiah and the True Gospel “Made in Zion”. I know that He will bless your obedience mightily!

Now it shall be, if you diligently obey YHV

Become a Kad-Esh MAP Ministry Partner TODAY Click Here

JOIN THE END TIME ARMY THROUGH KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDY GRM

grmWe believe that ignorance concerning Israel and the Jewish Roots of the faith must be dispelled at the speed of light! That is why YHVH has given us GRM, Global Revival M

AP Video Bible School “From Israel to your home”. You can study it; you can plant it and start an Israel Bible School in your city and ministry!www.grmbibleschool.com

Also see all of Bishop Dominiquae’s books and resources in the SHOP at www.kad-esh.org

TV BROADCASTING

We invite you to watch Bishop Dominiquae in English or Spanish on the following channels: WAXC-TV and KSCE-TV throughout the week.

Click here for the broadcasting schedules and more information about the different viewing options and to watch online.

RADIO

Listen to Bishop Dominiquae in Spanish each Friday evening on the radio or online. Click here for listening options.

uniting-nationsUNITING NATIONS FOR ISRAEL TOUR

October 2-16, 2017

Celebrate Jerusalem’s Jubilee

50 years since reunification of the Holy City

If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill! Let my tongue stick to the roof of my mouth, if I do not remember you, if I do not set Jerusalem above my highest joy!
Psalm 137:5-6

Fourteen Historic days during the most Prophetic Season experienced in the last 50 years! This is the TIME to be in Jerusalem and ALL OVER ISRAEL in prayer.

This is a Prophetic Summons by the God of Israel Himself (Deut. 16:13) and I hope and pray that you will respond by joining us in His Land at this Most Important Time!

Tour hosted and directed by Archbishop Dominiquae And Rabbi Baruch Bierman

Price is $2800 for 14 nights (14 days) LAND PACKET ONLY (no flights) Registration fee is $500 to secure your place. The remaining balance of $2300 to be paid by July 1st 2017.

REGISTER NOW AND RESERVE YOUR PLACE:

1-972-301-7087 (US) | [email protected] www.Kad-Esh.org