Torah lesing BEHAÀLOTCHA – Bamidbar (4.Mosebok) 8,1-12,16

Åp20,12 Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok. Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.

Shabbat shalom du høyt elskede!

Da Moses den store utfrieren var mellomledd for å bringe tilgivelse fra den Allmektige til Hans Folk etter at de hadde bygd gullkalven, nådde han til slutt det punktet av ingen veg tilbake da han sa: «Hvis du ikke tilgir dem så stryk meg ut av Boken som du har skrevet». YHVH svarte at Han ville ikke stryke ut Moses men heller disse som brøt loven.

2 Mos32,32 Og nå, om Du bare ville tilgi deres synd, men hvis ikke, ber jeg om at Du stryker meg ut av Din bok som Du har skrevet.»

2 Mos32,33 YHVH sa til Moses: «Hver den som har syndet mot Meg, vil Jeg stryke ut av Min bok.

Dette er en av de mest avslørende delene i de Hellige Skriftene og det matcher helt med avsnittene i Johannes åpenbaring i det Nye testamente. Det er veldig opplysende at en slik Bok eksisterer og at ditt liv og mitt liv avhenger av om våre navn finnes der eller ikke. Hvis det finnes der, skal vi bli invitert til den største hendelsen av alle tider: Lammets Bryllupsmåltid!

Hvis vi ikke finnes i denne boken blir vi automatisk transportert til det mørkeste, mest smertefulle, mest fryktelige stedet i hele Universet kalt «Helvete» eller «Gehenna» også kalt «Ildsjøen».

Åp20,15 Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i ildsjøen.

Dette er oppholdsstedet for satan, den falne kjeruben som brukte å bli kalt Lucifer.

Jes 14,12-15 Å, at du er falt ned fra himmelen, du, strålende stjerne, morgenrødens sønn! Å, hvor du er hogd ned til jorden, du som underkuet folkeslagene! For det er du som har sagt i ditt hjerte: «Til himlene vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil sitte på forsamlingens berg, på sidene lengst borte mot nord. Jeg vil stige opp over skyenes tinder, jeg vil bli lik Den Høyeste.» Men til dødsriket skal du føres ned, lengst nede i avgrunnens dyp.

PitI denne AVGRUNNENS DYP vil vårt eneste selskap være satan, demoner, smerte, brann, mark og bare fryktelig plage dag og natt! Disse som tenker at dette er «gamle eventyr» bedrar seg selv! Bibelen er full av Skriftsteder som omhandler dette og bevisene er veldig klare. Satan eksisterer og det gjør også Helvete. En må være blind for å betvile satans eksistens. Bare dra til Yad Vashem, Holocaust Minnesenteret i Jerusalem, besøk konsentrasjonsleirene i Auschwitz og Birkenau i Polen. Dra til «Red Light District (horestrøket) i enhver by, besøk noen narkomane, dra til et hvilket som helst psykiatrisk sykehus eller fengsel og du vil helt sikkert bli overbevist om at satan eksisterer! Og hvis han gjør det så eksisterer helvete også! Guds Ord er klart om dette: Hvis vårt navn ikke er skrevet i Livets Bok, skal vi tilbringe evigheten og «nyte» ondskap, satan og tortur. Hvis du tenker at du er «god», overvei hva Elohim-Gud sier om «menneskets godhet»,

Jes64,5 Vi ble som den urene alle sammen. All vår rettferdighet er som et urent klesplagg. Vi visnet som løv alle sammen, våre misgjerninger har ført oss bort som vinden.

Ikke en av oss kan bli skrevet inn i Livets Bok uten at våre synder er grundig tilgitt! Bare gjennom det Sonende Blodet til Yeshua kan vi bli tilgitt, ingen ting annet vil gjøre det!

Jes 53,5-6 Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyld i, la Herren på Ham.

Book of LifeDisse som ikke vil tro, ha tillit til og følge Ham i lydighet mot Guds Bud vil bli fordømt til evig ødeleggelse, selv om de gjorde store ting, de er fremdeles lovbrytere og har ingen blod soning (Yeshua`s Blod) og ingen tilgivelse, derfor vil de ikke bli innskrevet i Livets Bok!

Joh 3,16-18 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Evighet er en veldig lang tid og helvete ble aldri skapt for mennesker. Helvete var stedet av deportasjon og straff for satan etter at han gjorde opprør mot Skaperen gjennom stolthet.

Matt25,41 Da skal Han også si til dem ved den venstre side: «Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler.

Men, alle disse som har bestemt seg for å følge i djevelens (satans) fotspor vil måtte tilbringe evigheten med den «faderen» som de har valgt.

Joh 8,43-44 Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre Mitt ord. Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Stolthet- Hoved-synden som holder mennesker borte fra å bli skrevet i Livets Bok.

PrideDe fleste mennesker sier: «Det er bare svake mennesker som behøver Gud», jeg er sterk så jeg behøver Ham ikke. Andre sier, «Du har din gud, jeg har min gud, la oss respektere hverandres guder!» Synden av stolthet kastet Lucifer ut av Himmelen og nærværet og tjenesten for den Allmektige Gud av Israel og det holder mennesker borte fra å bli innskrevet i Livets Bok! Når Yeshua (Jesus) levde i Israel, gikk Han inn i synagogen i sin by Nazaret hvor alle kjente Ham og åpnet Jesaja boken for å lese. Skriftstedet som Han leste var veldig avslørende!

Jes61,1 Herren Guds Ånd er over Meg, for YHVH har salvet Meg til å forkynne evangeliet for fattige.

Ordet «fattig» er ikke korrekt i de fleste oversettelser ettersom Hebraisk bruker «anavim» som betyr YDMYK. Så Yeshua sa: «Jeg har gode nyheter til de YDMYKE!» den stolte kan ikke motta disse gode nyhetene! De fleste av menneskene i Nazaret gikk glipp av Hans besøkelse fordi de var stolte! Stolthet hindrer oss fra å tro!

Matt13,58 Og Han gjorde ikke mange kraftige gjerninger (eng: mirakler) der, på grunn av deres vantro.

Hvilken Bok var det Moses, den store utfrieren beskrev? Denne Boken er funnet i den siste boken i Bibelen, Johannes åpenbaring i Brit Chadasha (Det Nye Testamente). Den kobler helt klart tro på Yeshua, den jødiske Messias, Guds Lam som ble slaktet slik at vi kan bli tilgitt som den eneste måten vi kan få våre navn skrevet i «Elohim- Skaperens Bok» på.

Åp20,15 Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i ildsjøen.

Er DITT navn skrevet i Livets Bok?

Husk på at hvis ditt navn ikke er skrevet der kommer du til å være sammen demoner, ond tortur og fryktelig smerte for evig.

Matt 13,41-42 Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel.

Ikke tro på de stolte «vitsene» om at det er mye mer «moro» i helvete enn i Himmelen! Hvis depresjon, schizofreni, tomhet, smerte, pine, sorg og plage er «moro» i dine øyne, da er det denne «moroen» du vil få! Hvis det å bli konstant spist av mark er «moro» eller brent med ild er «moro», så er det den «moroen» du kommer til å få!

Jes66,24 De skal gå ut og se likene av de menneskene som falt fra Meg i overtredelse. For deres mark skal ikke dø, deres ild skal ikke slokkes, og de skal være til avsky for alt kjød.

Mens verdenshistorie og hendelser viser oss klart at vi er i de Siste Dager, er det av største viktighet å vite om ditt navn er skrevet i Lammets Livets Bok!

YeshuaOg hvis det er skrevet der så forstå også at våre navn kan strykes ut hvis vi velger synd og opprør! Bare disse som har satt sin tro og tillit til den jødiske Messias, Yeshua som var det syndfrie Lammet som gav Sitt liv for hele menneskehetens synd, vil bli innskrevet i Boken! Disse som har stolt på seg selv, eller på andre guder av menneskelig forkjærlighet vil få en fryktelig overraskelse etter at de dør og da vil det være for sent å ombestemme seg! Den eneste måten å gå over fra død til liv er ved tro på Elohim-Guds Sønn som utgjøt Sitt Blod slik at du og jeg kan LEVE!

Joh 3,17-18 For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn (Yeshua).

Og den eneste måten å forbli innskrevet i denne Boken er å følge og lyde Ham alle våre livs dager! Det er ikke disse som starter løpet som er vinnerne, men heller disse som avslutter løpet som mottar kronen! Kanskje du startet løpet og så sluttet du? Din del vil bli sammen de vantro!

Mark 9,47-48 Og hvis ditt øye fører deg til fall, så riv det ut! Det er bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike, enn å ha to øyne og bli kastet i helvetes ild, hvor deres mark ikke dør, og ilden ikke slokkes.

De er bare de YDMYKE som forblir YDMYKE helt til slutten som vandrer i lydighet til Messias på tross av motgang, forfølgelse og fristelse som vil finne sine navn innskrevet i Livets Bok! Det er bare disse som velger tillit og tro på Ham når hele verden går i den andre retningen som snart vil glede seg og de vil glede seg for evig! Mens millioner av andre vil bli spist av mark som aldri dør, disse som har ydmyket seg selv slik at de har satt sin lit til Elohim gjennom Hans Sønn vil spise det beste måltidet de noen gang har spist: Lammets Bryllupsmåltid, og vi vil spise av Himmelens delikatesser hele evigheten!

Narrow GateMatt 7,13-14 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og det er mange som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den.

Vi må velge: Å bli spist av mark som aldri dør eller å spise Himmelens delikatesser! Å ha selskap av grusomhet, ondskap, plage, smerte, depresjon, satan og demoner eller kjærlighet, autoritet, glede, fred, shalom (velvære), å herske og regjere, Guddommelig helse og himmelsk framgang for evig!

Åp19,9 Så sa han til meg: “Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid!” Og han sa til meg: “Disse ord er de sanne Guds ord.”

Det er mengder av mennesker i Avgjørelsens Dal og blant dem mange kristne og mange jøder! Tiden slik vi kjenner den er kort, den jødiske Messias returnerer snart til Jerusalem og frem til Han gjør det, kaller Han alle disse ydmyke menneskene som vil lytte for å tro på Ham, følge Ham i lydighet og bli innskrevet i Livets Bok!

Han gjenoppretter hele kirken til det opprinnelige Evangeliet slik det ble forkynt av de jødiske Apostlene for 2000 år siden!

Han kaller oss alle til å bli kledd i hvite klær og å fjerne all hedensk innflytelse, hedenske fester og religiøst bedrag. Det er ikke religion som vil frelse oss men heller en vandring i tro og lydighet, hellighet og rettferdighet sammen med Messias, den eneste måten en kan bli innskrevet i Livets Bok på! (Bestill vår bok Eradicating the Canser of Religion (utslette religionens kreft) fra SHOP på www.kad-esh.org)

Åp3,5 Den som seirer, han skal bli kledd i hvite klær, og Jeg skal slett ikke stryke navnet hans ut av Livets Bok. Men Jeg skal bekjenne hans navn for Min Far og for Hans engler.

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

DEN TREDJE DAGS VEKKELSE

Third Day RevivalDen tredje dags vekkelse kaller oss til å vende tilbake til HAM, til Yeshua den jødiske Messias og å elske og ÆRE det jødiske folket, Israel av I DAG, som er Nasjonenes Mor!

Last ned vårt Third Day Revival (Tredje dags vekkelse) hefte gratis og bli med oss på natte vakter i din nasjon hjemme eller i din menighet på http://kad-esh.org/free-downloads/
(Tilgjengelig på: engelsk, spansk, finsk og tysk)

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: WAXC-TV og KSCE-TV eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com