Tooran osuus SHAVU’OT –Bamidbar ( 4.Moos) 1:1-4:30, 28:26-31; (2 Moos) 19:1-20:23

TOORA JA HENKI

”Hengen tulta älkää sammuttako.” 1Tess. 5:19

Shabbat shalom ja hyvää Shavuot – juhlaa kaikille rakkaille ystävillemme ja partnereillemme!

Kun puhumme Shavuotista (helluntaista), ajattelemme Pyhän Hengen vuodatusta, joka tapahtui Yläsalissa Jerusalemissa noin 2000 vuotta sitten. Muistamme kuinka tuliset kielet lankesivat noin 120 uskovan päälle, jotka alkoivat rukoilla ja profetoida tuntemattomilla kielillä ja kuinka tämä yksi ainoa tapahtuma on muuttanut perin pohjin maailman siitä lähtien!

Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisi kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Apt.2: 1-4

Kuten tavallista Jahve teki kaiken TÄYDELLISESSÄ AJOITUKSESSA, koska Shavuot on yksi kolmesta Pyhästä Pyhiinvaellusjuhlasta ja erityisesti se viittaa Siinain vuorella saatuun Kymmeneen Käskyyn, Tooraan. Koska Uuden Liiton merkki on Toora, Jahven Käskyt, kirjoitettuna uskovien sydämeen, mikä olikaan parempi aika Jerusalemiin nousevan Messiaanisen Kehilan (seurakunnan) voiman saamiseen. Mikä Uuden Liiton vahvistaminen, joka on Jeshuassa Eläväksi tehty Toora ja Pyhän Hengen sydämiimme ja mieliimme kirjoittama!

Katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen: Minä panen lakini (opetukseni) heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Jer.31: 31-34

TOORA JA HENKI OVAT YKSI

Torah & SpiritMinua hämmästyttää se, että on yleensäkin väittelyä Tooran ja Hengen välisestä yhteydestä, koska ne molemmat ovat täysin sidotut YHDEKSI. Jumala on YKSI; Häntä ei voida jakaa, vaikka Hän on ilmaissut Itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä (Ruach HaKodesh). Poika, Jeshua, on lihaksi tullut Sana ja Pyhä Henki on myös Elohim, joka kirjoittaa Sanan/Tooran ja Profetaaliset Kirjoitukset sydämiimme.

Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää näe minua, mutta te saatte nähdä minut, sillä minä elän ja tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Joh.14: 16-20

Missä tahansa Isä on, siellä on Poika ja missä tahansa Poika on, Henki (Ruach) on, joten he työskentelevät YHTENÄ (ykseys moninaisuudessa!) täydellisessä YHTEENKUULUVUUDESSA.

Ja sitten Jeshua jatkaa yhdistääkseen Pyhällä Hengellä täyttymisen ”Hänen käskyjensä pitämiseen”! Toisin sanoen Uuden Liiton täyttymisen, SEKÄ Tooran että Hengen (Ruach)!

Se, jolla on minun käskyni, ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja joka rakastaa minua, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Joh.14:21

AVAIN VALTAKUNNAN PALVELUKSEEN

YeshuaJeshuan mielestä Pyhän Hengen täyteyden saaminen oli niin tärkeää, että Hän vaati opetuslapsiaan odottamaan Jerusalemissa KUNNES he saivat vastaanottaa ”Isän Lupauksen.” Ilman Pyhän Hengen Tulta/ Voimaa ensimmäisillä uskovilla ei ollut lupaa todistaa, saarnata tai voittaa sieluja.   Pyhän Hengen kaste on välttämätöntä minkälaiselle tahansa Palvelulle Jahven Valtakunnassa ja meidät on KAIKKI kutsuttu PALVELEMAAN ja edistämään Jahven Valtakuntaa maan päällä!

Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen: ” Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Apt.1:4

Pohjimmiltaan Pyhän Hengen kasteen hylkääminen on Jeshuan Itsensä hylkäämistä ja voimattoman, kuolleen uskonnon valitsemista!  Se kristinusko, joka kehittyi Konstantinuksen ja Nikean kirkolliskokouksen ajalta sekä erotettiin uskon juutalaisilta juurilta, Toorasta, että menetti Pyhän Hengen, koska Pyhä Henki on Isän Lupaus. Henki, Ruach, on se Siunaus, jonka saamme, kun uskomme ja olemme halukkaat seuraamaan mihin hintaan hyvänsä! Jeshua itse ei tehnyt mitään ennen kuin Hänet oli kasteessa upotettu veteen ja kastettu Pyhällä Hengellä.

Kun Jeshua oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeshua näki Jumalan Hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Matt. 3: 16

”Kielillä” rukoileminen on valtavan tärkeää

TonguesPyhällä Hengellä täyttymisen kaikkein eniten väittelyä aiheuttava ilmenemismuoto on ”Kielet”. Se on aiheuttanut enemmän riitaa kuin mikään muu ilmenemismuoto siitä yksinkertaisesta syystä, että Saatana vihaa sitä, koska se on VOIMAKKAIN ASE hengellisessä vaelluksessamme!

Kun olemme täynnä Pyhää Henkeä (Ruach HaKodesh) ja rukoilemme kielillä, elämästämme tulee profetaalista ja voiman täyteistä. Kielillä rukoileminen tekee meille mahdolliseksi vaeltaa profetaalisessa ilmestyksessä jatkuvasti, ettemme ole oman järkemme ja logiikkamme varassa. Mistä tahansa tilanteesta löydämmekään itsemme, kun alamme rukoilla kielillä, Pyhä Henki alkaa virrata ja tuoda Jumalan Voimaa ja Viisautta tuohon tilanteeseen. Kun omat sanamme eivät ole riittävät, kielillä rukoileminen ja LAULAMINEN kohottaa meidät Palvonnassa taivaalliseen ulottuvuuteen ja Jahven (Jumalan) Läsnäolo lisääntyy elämässämme. Yksi suurimmista tappion ja epäuskon syistä uskovien elämässä johtuu siitä, että he rukoilevat hyvin vähän tai ei ollenkaan kielillä.   On olemassa kaksi tärkeää tapaa vahvistaa ja lisätä uskoamme: Sanan mietiskely ja julistaminen ja kielillä rukoileminen!

Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa (rukoillen) Pyhässä Hengessä. Juud.20

Joka kerta kun apostoli Paavali/Shaul viittaa ”Hengessä rukoilemiseen” se tarkoittaa kielillä rukoilemista vastakohtana ”ymmärryksellä rukoilemiselle”. Kielillä rukoileminen ei ole vain Hengen lahja; se on osoitus siitä, että olemme Hengellä täyttyneitä! On olemassa toinen lahja nimeltään Kielten Lahja, (eri kielillä puhumisen lahja) joka on profetaalinen lahja sisältäen kehotusta puhujalle tuntemattomalla kielellä (voi olla tuntematon läsnä oleville ihmisille tai voi olla enkelten kieltä).

Mitä siis tehdä? Minun tulee rukoilla hengelläni mutta myös ymmärrykselläni. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni mutta myös ymmärrykselläni. 1 Kor.14:15

On ilmeistä, että on olemassa enkelten kieliä, koska on kirjoitettu:

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski ja helisevä symbaali.1 Kor.13:1

Angelic HostYmmärrämme siis, että kielillä puhuminen/rukoileminen/laulaminen saa enkelijoukot liikkeelle hyväksemme! Kun kommunikoimme enkelien kielellä, tuomme julki Jumalan Sanaa profetaalisesti ja enkelit tottelevat sitä!

Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka toteutatte hänen sanansa, kun kuulette sen. Ps.103:20

Kun emme tiedä kuinka rukoilla (useimmiten emme tiedä!) ja kun rukoilemme kielillä oudoin sanoin ja huokauksin, sallimme Rakkaan Pyhän Hengen, Ruach HaKodeshin, ESIRUKOILLA kauttamme. Silloin nuo rukouksemme ”osuvat kohteeseensa”, ja enkelijoukot lähtevät liikkeelle, kun Elohimin Tahdon mukaan rukoillaan.   Hengessämme tapahtuu valtavasti vapautusta!

Myös Henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Room. 8: 26, 27

Kielillä rukoileminen vapauttaa käyttöön kaikki muut profetaaliset lahjat kuten esimerkiksi tiedon sanat, viisauden sanat, profetoimisen lahjan ja jne. Toisin sanoen kielillä rukoileminen /laulaminen/ puhuminen vapauttaa Profetian Hengen elämäämme ja meistä tulee Messiaan voimallisia todistajia!

”Sillä Jeshuan todistus on profetian henki.” Ilm.19:10b

Syy, miksi Saatana on taistellut sitä vastaan niin kovasti, on että hän pelkää meistä tulevan voimallisia todistajia, jotka voivat mitätöidä ja tuhota hänen pimeyden valtakuntansa pahat teot. Kun me olemme täynnä Profetian Henkeä, enkelijoukkojen avustamana, monet ihmiset pelastuvat ja vapautuvat! Kun saarnaan monissa paikoissa, Jahve antaa minulle tiedon tai viisauden sanat, jotka tuovat ihmeparantumisen. Useimmiten en edes laita käsiäni parantumista haluavien päälle. Enkelit tekevät työn, kun vapautan Sanan, koska olen Profetian Hengen voimaannuttama.

Saarnatessani viimeisen matkani aikana Herra keskeytti minut ja tunsin valtavan surun sydämessäni.   Sitten Jeshua näytti minulle, että joku 800-1000 ihmisen väkijoukossa mietti itsemurhaa. Välittömästi keskeytin palveluksen ja kutsuin tuota henkilöä tulemaan esiin.   Eräs nainen tuli juosten lavalle, jolloin tässä tapauksessa laitoin käteni hänen päälleen. Hänen koko kehonsa tärisi ja hän kaatui lattialle Jahven Voiman alla ja hän nousi ylös täysin parantuneena 20 vuoden depression jälkeen! Tällaiset tapaukset eivät ole poikkeus, ne ovat SÄÄNTÖ elämässämme ja palvelutyössämme! Siksi Saatana vihaa meitä niin paljon, koska meillä on SEKÄ Toora että Henki, jotka ovat Uuden Liiton ja Messiaan TÄYTEYS!

Rukoilemalla kielillä suurimman ajan päivästä, mietiskelemällä ja julistamalla Adonain Sanaa on se tapa, jolla pysyn Hengellä täyttyneenä. Se oli myös apostoli Paavalin /Shaulin Voiman salaisuus.

Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. 1 Kor. 14:18

Kun me todella rakastamme Jeshuaa ja haluamme totella Häntä, haluamme kommunikoida Hänen kanssaan läheisemmällä tavalla ja saada voiman palvelukseen.   Se on mahdollista vain, kun olemme Pyhällä Hengellä kastetut; eivät mitkään uskonnolliset keinot voi korvata Hänen Tultansa ja Voimaansa! Olemme Lopunajassa ja kipeästi tarvitaan todellisia voimantäyteisiä ja kuuliaisia uskovia! Itse asiassa ilman Pyhällä Hengellä täyttymistä et ole valmis olemaan Hänen Morsiamensa (miehet ja naiset).

OilSilloin taivasten valtakunta on verrattavissa kymmeneen morsiusneitoon, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Matt.25: 1-3

Hepreassa Öljy edustaa Pyhää Henkeä. Joka kerta kun raamatulliset profeetat voitelivat kuninkaat öljyllä, Ruach HaKodesh tuli heihin. 1 Sam. 16:13, 1 Kun.1:39

Hengen tulen tukahduttaminen halveksimalla sen LAHJOJA ja ILMENEMISMUOTOJA epäuskon, loogisen järkeilyn kautta tai mitätöimällä on hyvin vakavaa!

Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää väheksykö. 1 Tess.5: 19, 20

Kun menetämme uskomme, luottamuksemme ja ilomme meitä vastaan olevien olosuhteiden keskellä, tukahdutamme Henkeä ja myös silloin kun olemme kiittämättömiä emmekä rukoile jatkuvasti.

Siksi kielillä rukoileminen on niin mahtavaa! Voit rukoilla kielillä hiljaa hengessäsi tai ääneen koko päivän tehdessäsi muita töitä. Itse asiassa jos jatkuvasti rukoilet Hengessä/kielillä, mielesi on selkeämpi ja saat paljon enemmän aikaan ja kaikenlaista yliluonnollista apua.

Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Messias Jeshuassa. Henkeä älkää sammuttako. 1 Tess.5: 16-19

Jeshua sanoi, että Pyhän Hengen pilkka on ainoa synti, jota ei anneta anteeksi!

Sen tähden minä sanon teille: jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta Pyhän Hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, se annetaan hänelle anteeksi. Mutta jos joku puhuu Pyhää Henkeä vastaan, sitä hänelle ei anneta anteeksi, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa.” Matt.12: 31-32

JudgementJoka kerta kun vähättelemme Hengen lahjoja ja ilmenemismuotoja ja erityisesti kielillä puhumista, olemme suuressa vaarassa joutua TUOMION alle! Kun sanomme Hengen töiden mukaan lukien kielillä puhumisen olevan ”saatanasta,” pilkkaamme jo Henkeä! Pyhän Hengen hylkääminen missä ilmenemismuodossa tahansa tarkoittaa Messiaan Itsensä hylkäämistä! Meidän tulee huolella kunnioittaa ja ottaa vastaan Pyhä Henki koko Hänen Täyteydessään! Jos emme ymmärrä jotain hengen ilmenemismuotoa, on parempi olla nöyrä ja rukoilla Herraa näyttämään meille ja antamaan meille henkien erottamisen lahjan kuin kritisoida tai tuomita ilman tietoa. Epäluulo ja arvostelu eivät ole henkien erottamisen lahjaa, se on lihasta tulevaa. Nöyryys on avain hengellisissä asioissa, ja meillä on paljon opittavaa!

Muutama kuukausi sitten eräs perulainen sisar soitti minulle, koska hän halusi tulla Pyhällä Hengellä kastetuksi.   Hän oli ottanut vastaan Sanoman alkuperäisen Siionissa tehdyn evankeliumin ennalleen asettamisesta, johon kuuluu Uskon Juutalaiset Juuret ja Toora, mutta ei ollut vielä täynnä Henkeä. Hän janosi niin Totuutta (Jeshuaa) ja Elohimin Läsnäoloa ( Pyhää Henkeä, Ruach HaKodesh). Hänellä oli tosi vaikeat ajat elämässään ja avioliitossaan. Hän soitti minulle USA:sta läheltä sitä sairaalaa, jossa hänen miehensä oli parantumattomasti sairaana. Rukoilin hänen puolestaan puhelimessa Israelista ja Henki tuli mahtavasti häneen! Hän alkoi itkeä, nauraa ja rukoilla kielillä. En tiennyt, että hän oli ulkona LUMESSA, kun Pyhän Hengen Tuli lankesi ja sulatti kaiken kylmyyden hänen sydämestään ja otti kaiken surun ja huolen pois! HalleluJAH!!!

Holy SpiritOn aika sulattaa koko Seurakunta ja erityisesti Messiaaninen liike Pyhän Hengen Tulella! Silloin pystymme vaeltamaan kuuliaisina Elävälle Tooralle, Jeshua Messiaalle ja olemaan Hänen valtakuntansa TODELLISIA TODISTAJIA! On aika KATUA kaikkea Pyhän Hengen Lahjoihin ja Ilmenemismuotoihin liittyvää ylpeyttä ja ENNALLEEN ASETTAA Jerusalemissa lähes 2000 vuotta sitten olleen ENSIMMÄISEN Messiaanisen Seurakunnan Kirkkaus! Silloin ja vain silloin voimme tehdä Israelin kateelliseksi saamaan Messiaansa takaisin ja valloittamaan kansakunnat Hänen Kirkkaudellaan!

Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne näkevät unia, nuorukaisenne näkyjä. Myös palvelijoiden ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni. Joel 2:28-29 (3: 1-2)

On aika YHDISTÄÄ Toora ja Henki (Ruach), Sana ja Henki, Hedelmät ja Lahjat, Mies ja Nainen Juutalainen ja Pakana, Rakkaus ja Voima, sillä kaiken ennalleen asettamisen aika on tullut! Jeshua palaa pian Jerusalemiin!

Siunattua ja Pyhän Hengen täyteistä Shavuot – helluntaita kaikille!

Tänä vuonna Shavuot -helluntai on kesäkuun 11. päivän illasta 12. päivän iltaan. Laskekaa Omeria ja julistakaa Hänen Sanaansa ja Lupauksiaan!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchMentorinne ja ystävänne Israelissa
Arkkipiispa Dominiquae ja rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jesaja 62:1

print-btn

TULE PARTNERIKSEMME

Bishop Dominiquae BiermanKutsumme teitä auttamaan meitä tämä Suuren Heräämisen edistämiseksi Amerikassa ja kaikkialla maailmassa. ”Kävelemme veden päällä” taloudellisesti jatkaaksemme TV-lähetyksiä. Miljoonat tulevat jatkuvasti kosketetuiksi! Haluamme jatkaa eteenpäin ja jopa aloittaa lähetykset myös espanjaksi. Rukouksillanne ja anteliailla uhreillanne on VALTAVAN SUURI VAIKUTUS! Te kylvätte PARHAIMPAAN mahdolliseen maaperään ja YHDESSÄ jaamme tämän sadonkorjuun ILON! Pyydän, että sitoudutte kuukausittaiseen lahjoitukseen, jokainen siemen on tärkeä!

Pyydän, että kysyt Abbalta(Isältä), mitä Hän haluaa sinun tekevän helpottaaksesi koko maailmaa kuulemaan Totuuden Israelista, Messiaan Juutalaisesta Identiteetistä ja todellisen ”Siionissa tehdyn” Evankeliumin. Tiedän, että Hän siunaa teidän kuuliaisuutenne mahtavasti!

Jos sinä todella kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä, niin että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi, korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle. Kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. 5 Moos.28: 1, 2

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

Antichrist ExposedTILAA TÄNÄÄN!
Piispa Dominiquae Biermanin mitä tärkeimmät 6 CD:n sarja

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN
Ilmestyskirjan luvun 12 Punaisen Lohikäärmeen voittaminen

Tilaa netin kautta paypalilla tai luottokortilla
tai laita sähköpostia os. [email protected]
tai soita meille USA 1(972)301-7078
SAATAVISSA VAIN ENGLANNIKSI

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.