Torah lesing: ACHAREI MOT – Vayikra (3.Mosebok) 16,1-18,30

GÅ TILBAKE TIL DET GRUNNLEGGENDE.

Åp 2,4-5 Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du er falt fra. Omvend deg, og gjør de første gjerninger! Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted – hvis du ikke omvender deg.

Shabbat shalom du høyt elskede:

Jeg har meditert på det faktum at mange underbare Yah`s (Guds) tjenere for øyeblikket lider under alle mulige slags familieproblemer, økonomiske problemer, sykdommer osv. De fleste av disse jeg snakker om er de beste av de beste, de som har holdt seg til Yeshua i tykt og tynt, sanne overvinnere!

Dette er hva Elohims Ånd fortalte meg en morgen for 6 år siden:

Childlike faith«Hold deg til den barnlige troen som en bulldog med et bein! Gi slipp på all engstelse, stress, frykt og tvil. Jeg er en god Gud, og jeg belønner disse som flittig søker Meg og tjener Meg. Fienden har bare en kort tid igjen, og han har kommet med raseri for å stjele, drepe og ødelegge i Mine rekker. Hans mål er Mine utvalgte tjenere, Mine beste redskaper, disse som jeg har gitt stor salvelse, gaver og talenter for å hjelpe Min brud gjennom mye lidelse og forfølgelse. Fienden har kommet for å luke i Mine rekker. Kraftløshet etter kamp, de tilsynelatende utsettelsene av oppfyllelsen av Mine løfter, de mange tilbakeslagene, skuffelsene og forrådelser som fienden har sendt har forårsaket at Mine utvalgte tjenere lider mye. Deres lidelse er virkelig men fienden søker å stjele deres glede, kjærlighet og tillit til Meg. Kom tilbake til de grunnleggende prinsippene sier YHVH, kom tilbake til total tro og tillit og jeg vil helbrede deg fra enhver rest fra tidligere slag. Pust ut all bitterhet, mistro og skuffelse. Pust inn Mitt ORD på nytt. Jeg gir deg en fornyet salvelse til å tilbe Meg ENKELT (og ikke bare med høyttalersystemer og all slags elektronikk). Jeg bringer deg tilbake til de GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER, til tilgivelse, kjærlighet, tillit og barnlig tro. Mine løfter vil ikke drøye sier YHVH, når du kommer tilbake til de GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER. Mange av dere har spørsmål som har sin rot i at de tviler på Min godhet. Disse spørsmålene hindrer Min Ånd fra å helbrede deg! Husker du at jeg sa at «Alle ting samvirker til det gode for disse som elsker Meg og er kalt av Meg?» Det du angrer på hindrer Min tilgivelse. Jeg forventet ikke at du skulle være perfekt, bare villig til å bli forbedret/fullkommengjort ved Meg. Tilgi deg selv, tilgi andre og vend tilbake til meg som om dette er din første dag i Mitt Kongerike. Glem sårene og smerten fra tidligere kamper og nederlag og kom til Meg som et nyfødt barn. I Min omfavnelse vil jeg helbrede deg, stille din frykt og engstelse og få deg til å stole på Meg igjen. Med Meg er du ikke en «stor Herrens tjener» eller en «erfaren kriger» (selv om du er det!), med Meg er du bare Mitt barn og i løpet av denne tiden av voldsomme kamper for din sjel vil du finne tilflukt under Mine vingers skygge. Jeg vil tale til deg et nytt ord av oppmuntring og en frisk ny retning. Husk på hvordan du var villig til at Jeg skulle bruke deg til «uansett hva?» Vend tilbake til den holdningen, og du vil bli forbauset over Min godhet og den friske nye salvelsen i deg! Denne salvelsen som vil flyte gjennom deg for å helbrede andre vil også helbrede deg. Jeg kaller deg tilbake til intimitet og tillit, til å miste ditt liv slik at du kan finne det. Tilgi deg selv, tilgi dine skuffelser. Vær stille (Harpu-Slapp av! Gi slipp!) og vit (YADAH kjenn på en intim/nær måte) at Jeg er Elohim, din Skaper som vil gjenskape deg HVIS du lar Meg gjøre det. Kom Mine trofaste, og motta Min belønning!» 7.mai 2010, Israel

På toppen av det mottok jeg disse skriftstedene:

Sal34,20 Mange er den rettferdiges ulykker (eng: sorg, lidelse), men Herren utfrir ham av dem alle.

Sal119,11 I mitt hjerte har jeg gjemt (gjemt som en skatt under en hemmelig kode) ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg.

Jeg forsto at YHVH kalte oss til å tro betingelsesløst på Hans ord uten tvil eller et spørsmål, og totalt mistro (ikke benekte!) det vi kaller «virkeligheten».

Jeg anerkjenner at min virkelighet er at min sønn var på sykehuset i 4 måneder i en kritisk tilstand, men jeg mistror at dette er den sanne Virkeligheten.

Den Sanne Virkeligheten er at fienden forsøkte å drepe ham, men YHVH virker på noe som vi ikke kan se for å bringe sønnen min til Ham Selv fordi Han sa:

Ordsp11,21 Sannelig, den onde blir ikke ustraffet, men de rettferdiges ætt slipper unna (eng: skal bli utfridd).

Han besøkte meg med et løfte, et klart ord i 1990 (for 26 år siden!)

Jer 31,16-17 Så sier YHVH: Hold opp med å gråte, og la ikke øynene felle tårer mer! Du skal få lønn for ditt arbeid, sier YHVH. De skal vende tilbake fra fiendens land. Det er håp for din framtid, sier YHVH. Barna skal vende tilbake til sitt land.

TIME of the fulfillmentHan fortalte meg ikke TIDEN for oppfyllelsen av dette løftet. Når vi forventer at Han gjør det i VÅR «timing» og Han ikke gjør det, blir vi fryktelig skuffet og såret, engstelig og bitter, sorg setter inn og påvirker helsen vår, våre finanser, våre relasjoner og tjenester. Timingen og måten er i Hans hender! Vi skal ikke dømme det, men som Forkynneren sier: «Han gjør alt skjønt i sin egen timing!» Inntil den timingen kommer, virker Gud på «noe» selv om vi kanskje ikke vet hva det er!

Fork3,11 Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte (en guddommelig innplantet følelse/oppfatning av en hensikt som virker gjennom tidsaldrene, som ingen ting annet enn Gud alene kan tilfredsstille), men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden.

Hvis du har mistet din barnlige tro og tillit fordi Hans løftet ikke synes å bli oppfylt, husk på oss jøder som proklamerte HVER Påske (Passover) «neste år i Jerusalem» i 2000 år! 2000 år senere holdt YHVH Ordet som Han gav gjennom Esekiel og Jesaja, at Han vil gi Landet tilbake til oss og Han gjorde det på EN DAG etter 2000 år, den 14. mai 1948!

Jes66,8 Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på én dag, eller blir et folk født på én gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner.

Under ConstructionVi er alle «under bygging» (Ja! Til og med vi mektige profeter, apostler, biskoper, pastorer, evangelister og lærere!) Han bygger en sterkere og mer trofast og overgitt karakter i oss og spesielt i disse av oss som ville bli regnet som generaler, majorer og til og med kapteiner i Hans Hær. For hvis vi ikke kan være et eksempel for resten av tjenesten, og dette handler ikke bare om Åndens gaver men også om FRUKTEN. Kjærlighet, tålmodighet, tro og glede er alle sammen FRUKT! Fienden har forsøkt å fortære vår frukt for å stjele våre gaver og gjøre oss kraftløse i å lede Yeshua`s kropp framover! (Galaterbrevet 5,22-26)

Rist av deg sorgen, bitterheten, frykten, engstelsen, stresset og skuffelsene og kom tilbake til de GRUNNLEGGENDE FAKTORER for tro, tillit, bønn og tilbedelse sier YHVH. Fienden kan ikke gjøre noe mot disse som er ydmyke og enkle i deres tro, sier Herren. Mitt Ord er SANT!

Dine Israelske mentorer og venner som ber for deg!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchYour Mentors and Friends in Israel,
Bishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For Zion’s sake I will not keep silent” Isaiah 62:1

print-btn

Vi inviterer deg til å sende dine førstefrukts jubelår offer hvis du ikke har gjort det enda slik at vi kan forløse Hans lovede favør over alle deres liv når vi blåser i shofaren (Yovel/Jubelår) over dem! Hvis du er lydig mot Ham og gir det som er rett i Hans øyne, kan du forvente en overnaturlig høst og at en større favør blir forløst inn i ditt liv slik at du kan være fruktbærende og multipliseres til Hans ære! Du kan forvente en mektig FRIGIVELSE!

Du kan gjøre dette online på www.kad-esh.org eller via bankoverføring. Send en e-post til [email protected] for detaljer. Du kan også ringe i USA 1-972-3017087.

Via Western Union til: Baruch Bierman, St Augustine, Florida, USA.
Via sjekk ved post til:
Kad-Esh MAP Ministries
52 Tuscan Way, Ste. 202-412
St Augustine, FL 32090
USA

ANTICHRIST EXPOSED

Antichrist ExposedORDER TODAY!
The most important 6 audio CD series by Bishop Dominiquae Bierman!

ANTICHRIST EXPOSED
Defeating the Red Dragon of Revelation 12
Order on line via PayPal or credit card
Or email us at [email protected]
Or call us in the USA (972) 301-708
***AVAILABLE IN ENGLISH ONLY***

TV BROADCASTING

We invite you to watch Bishop Dominiquae in English or Spanish on the following channels: WAXC-TV and KSCE-TV throughout the week.

Click here for the broadcasting schedules and more information about the different viewing options and to watch online.

RADIO

Listen to Bishop Dominiquae in Spanish each Friday evening on the radio or online. Click here for listening options.

Bible School on Wheels

NOW IN SPREAKER

SpreakerWe invite you to follow us on Spreaker as Bishop Dominiquae webcasts audio teachings about Israel, the Jewish Roots of the Faith and the Prophetic Words that the Holy Spirit gives her. Go to http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks.

NOW IN OUR SHOP

Mantle of Mercy Flags and Banners
United Nations for Israel, Flags, Banners and T-Shirts
NISSI Miracle Anointing Oil 30 ml and 100 ml
www.kad-esh.org press on SHOP

IGPM

IGPMYou can register to IGPM to receive current reports about Israel and also to download the documents of how to pray for Israel.

JOIN THE END TIME ARMY THROUGH KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDY GRM

GRM Bible SchoolWe believe that ignorance concerning Israel and the Jewish Roots of the faith must be dispelled at the speed of light! That is why YHVH has given us GRM, Global Revival MAP Video Bible School “From Israel to your home”. You can study it; you can plant it and start an Israel Bible School in your city and ministry! www.grmbibleschool.com

Also see all of Bishop Dominiquae’s books and resources in the SHOP at www.kad-esh.org