Torah lesing B`reisheet – 1.Mosebok 1,1-6,8

FEILAKTIGE ANTAGELSER

false-assumptions

1 Kor13,5 «Kjærligheten tenker ikke ut noe ondt.»

Shabbat shalom du høyt elskede:

I det siste har jeg lagt merke til hvor mange relasjoner i livet som syrner på grunn av feilaktige antagelser; Utallige mengder strid og brutte relasjoner skjer på grunn av feilaktige antagelser, og blant dem er strandede relasjoner mellom foreldre og barn, ektemenn og koner, pastorer og deres flokk og helt enkelt blant venner. Uten denne onde holdningen i hjerte og sinn ville det være enkelt å ha kjærlige og harmoniske relasjoner over alt. Det er obligatorisk at vi omvender oss og blir kvitt feilaktige antagelser i våre liv hvis vi skal vandre som Yeshua!

Hva er en ANTAGELSE?

-Å ta ting for gitt: antagelse av en falsk teori.

-Noe tatt for gitt eller mottatt som en sannhet uten bevis; en formodning: en gyldig antagelse.

-Antagelse; arroganse.

Hvis jeg skal summere det ville jeg si at en falsk antagelse er å TENKE ONDT om noen andre uten bevis. Mennesker som dømmer hverandre på grunn av feilaktige antagelser er alltid sikre på at de har rett. Feilaktige antagelser + stolthet + arroganse + dom går hånd i hånd. Feilaktige antagelser skjer når vi bærer nag mot noen fra vår fortid og vi begynner å dømme andre ifølge erfaringene våre fra fortiden.

For eksempel:

2Jeg hadde et team-medlem som var sint på sin mor fordi han trodde at hans mor var veldig sjalu da han vokste opp. I mange år kunne han ikke bli gift og han var veldig sint. Han krevde at jeg fant en kone til ham og gikk veldig hardt ut med dette. Senere fant jeg ut at han tenkte at jeg aldri ville frigi ham slik at han kunne bli gift fordi han var veldig sint på moren sin fordi hun var sjalu. Han ANTOK at jeg også ville bli sjalu (Siden jeg er en Biskop, en Pastor og en morsfigur). Hele hans relasjon med meg var basert på FEILAKTIGE ANTAGELSER. Han dømte meg som OM jeg er hans mor og selvfølgelig forårsaket det en kile inn i relasjonen. Han eneste håp var å omvende seg på dypet og tilgi sin mor og deretter ydmyke sitt hjerte for å forme en relasjon med meg og med alle andre kvinner uten noen FEILAKTIGE ANTAGELSER!

Hans nag mot sin mor hadde regjert i hans liv og ødelagt alle hans relasjoner!

Et annet eksempel fra mitt eget ekteskap:

3Da Rabbi og jeg ble gift var det veldig vanskelig å nå inn til ham. Jeg ville bare snakke og han ville ikke lytte og ville kjempe imot meg hele vegen. Til slutt kom vi til den konklusjonen at han bar nag til sin mor som avviste ham da han var født og klaget på og kritiserte ham hele livet. Han ANTOK at hver gang jeg snakket så gjorde jeg det ut fra avvisning og kritikk og han ville AUTOMATISK være totalt døv for det jeg sa, han lyttet absolutt ikke til noe! Det var så frustrerende! Inntil vi til slutt innså at det som tettet igjen ørene hans var FEILAKTIGE ANTAGELSER om meg på grunn av hans sår og nag mot hans mor! Etter at han tilgav sin mor begynte han å lytte og vår relasjon forbedret seg!

Det finnes mange flere eksempler, som for eksempel når en kvinne gifter seg med en mann og med en gang utvikler fiendtlighet mot ham ved første tegn til hva hun ville oppfatte som «misbruk». Denne kvinnen hadde opplevd at en mann antastet henne da hun var liten, og alt som kan ligne dette (selv om det kanskje ikke er det) blir tolket som «misbruk» og hennes mann har ikke en sjans til intimitet med henne på grunn av FEILAKTIGE ANTAGELSER basert på et nag som ikke tillater hans kone å stole på ham.

I andre situasjoner blir noen kvinner i tjenesten forfulgt under den feilaktige antagelsen at alle kvinner med sterk karakter er «JESABEL`ER». Et av team medlemmene mine led under denne formen for forfølgelse fordi hun var salvet og profetisk, veldig dyktig og kapabel, så hun ble stemplet som en «Jesabel»!

4Dette ødela selvfølgelig livet hennes og for en stund påvirket det hennes vandring med Yeshua inntil Yah helbredet henne! Dette er en alt for vanlig FEILAKTIG ANTAGELSE i Kirken som forårsaker urettferdig oppførsel mot mange fantastiske kvinner! Jeg sier alltid til folk at de skal være VELDIG FORSIKTIGE når de bruker betegnelsen «Jesabel» ettersom Jesabel var en fryktelig avgudsdyrker og en heks, og hvor alvorlig det er å kalle Kvinner som tjener Gud for «Jesabel`er»! Dette gjør virkelig den hellige ånd sorg! I Middelalderen var det noen kvinnelige profeter i en Fransk by, og de ble alle brent på pålen og stemplet «hekser»! Feilaktige antagelser kan være DØDELIG!

Det jødiske folk har vært offer for falske antagelser. Hitler baserte hele sin anti-semittiske teologi på det. Han bygde på et eldgammelt nag som de fleste kristne hadde og fortsatt har; «Jødene Drepte Kristus» og slik er jødene onde og de skal klandres for all ondskap i samfunnet. Jeg husker fortsatt en fortelling som min mor fortalte meg. Hun hadde akkurat ansatt en hushjelp fra en fattig familie i Chile. Denne unge kvinnen kom til vårt hjem og begynte å stirre på min mors ansikt og hode. Etter at hun hadde stirret som om hun lette etter noe hun ikke kunne finne spurte hun det utrolige spørsmålet: «Hvor er hornene dine?» «Hornene mine?» spurte min forbausede mor. Ja, sa den unge hushjelpen, vi har blitt undervist (i kirken) at jødene er demoniske så de må ha horn slik som djevelen!

I 1.Korinterbrev 13,5 står det «(Kjærligheten) tenker ikke ut noe ondt»(BGO), i andre oversettelser som The Amplified Bible står det, oversatt til norsk: «Kjærligheten tar ikke hensyn det onde gjort mot en (den gir ikke oppmerksomhet til noe en har lidt uriktig for).

I Strong`s Concordance er ordet «tenker» tolket som følgende, Strongs 3049 LOGIZOMAI

–      Ta hensyn til, vekt, meditere på.

–      å anta, gå ut fra, dømme.

–      Å avgjøre, ha til hensikt, bestemme.

 

Med andre ord: Kjærligheten mediterer eller grunner ikke på noe ondt om andre mennesker, dømmer ikke andre, har ikke til hensikt å eller beslutter noe ondt

om dem.

 

Kjærlighet skaper ikke et ondt mentalt bilde om andre, pleier ikke nag og overfører/projiserer ikke fra tidligere traumer som ikke er legt slik at de bringer med seg erfaringene inn i nåværende og framtidige relasjoner. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Feilaktige antagelser er skadelige fordi de er basert på onde tanker, og onde tanker er det motsatte av KJÆRLIGHET og YAH (Gud) er KJÆRLIGHET.

 

Jeg har erfart forfølgelse fra noen pastorer som har ANTATT at fordi jeg forkynner om Troens Jødiske Røtter fører jeg folk «under Loven». De har fordommer i sitt hjerte mot alt Jødisk fordi Erstatningsteologi har gjort en «god jobb» i å forårsake fiendtlighet mot Torahen og det Jødiske Folket. Det er også noen Messianske grupper som har kommet under «ånden av religion» i stedet for salvelsen.

 

5Så, på grunn av dette får alt som har merkelappen «Messiansk» «varsel-lampene» til å lyse hos mange, mange pastorer i Kirken. Det er selvfølgelig et resultat av DØDELIGE FEILAKTIGE ANTAGELSER! Det finnes mange, mange flere ikke-Messianske menigheter og tjenester som har kommet under ånden av religion, men de blir ikke kritisert så mye! De feilaktige antagelsene mot alt som er Jødisk er arven fra mange Kirkefedre slik som Konstantin, Augustin, John Krysostium og til og med Martin Luther. De etterlot seg en arv av Feilaktige Antagelser mot Jødene og alt Jødisk som bringer død til Kirken helt til denne dag!

 

(www.kad-esh.org klikk på SHOP, se GRATIS nedlasting av min bok The MAP Revolution)

 

Jeg husker fortsatt en menighet i Mexico. Jeg hadde forkynt på mange steder og det var en enorm utgytelse av den Hellige Ånd! Folk flokket seg etter oss fra kirke til kirke og mange kom på grunn av at radioen opplyste om miraklene

som skjedde. Til slutt på fredag kveld var det bestemt at jeg skulle jeg forkynne i en annen by i nærheten. Siden jeg var utslitt fra en ukelang non-stop forkynnelse og dette var Shabbat-kvelden (fredag kveld) lente jeg meg over talerstolen og sa: Shabbat Shalom! Deretter fortsatte jeg med å forklare om Sabbaten, og jeg fortalte dem at jeg ville ikke arbeide, men at den Hellige Ånd heller skulle bringe miraklene da jeg helt enkelt «hvilte» på talerstolen. Det var et slikt utbrudd av mirakler den kvelden! Den følgende kvelden hadde mange kommet fra nabo-byene på grunn av at de hadde hørt om miraklene.

6Da vi forberedte oss for å gå inn i hallen, overbringte assistent-pastoren et budskap til oss fra pastoren: «Ikke forkynn om noe Jødisk, bare om Jesus Kristus og ingenting annet!» Da han sa dette til oss gikk lyset i kirkebygningen, musikken døde ut  (ingen elektrisitet) og en  ånd  av  sorg kom som om en usynlig hånd hadde stoppet alt lyset fra å komme inn  i  denne menigheten! Hvilken Feilaktig Antagelse! Som om «Jesus Kristus» ikke er Jødisk, men det er nøyaktig det Erstatningsteologi har gjort, den har skilt Messias fra hans egen identitet som en Jøde og fra Hans Folk og Hans  Torah!

 

Elskede, feilaktige antagelser er skadelig og til og med dødelig. Vi har alle falt inn i dem en eller annen gang; noen har til og med gjort det i navnet til den «Hellige Ånd» eller «profetisk åpenbaring». Dette er det motsatte av KJÆRLIGHET som ikke tenker noe ondt og tror alt! Kjærlighet støtter opp under alt som kommer, er alltid rede til å tro det beste om enhver person, dets håp svinner ikke under alle omstendigheter, og den utholder alt (uten å bli svak). 1. Korinterbrev 13,7.

 

Måtte vi være rede til å tro det BESTE (ikke det verste) om enhver person i  dagene som kommer og gi næring til kjærlige relasjoner over alt rundt oss!

 

1 Kor13,8 Kjærligheten faller aldri bort. (eng: kjærligheten mislykkes aldri)

 

9Dine venner i Israel som elsker deg

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

 

 

 

Register Herebsow2017

 ORDER TODAY THE NEW BOOKS OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” and “ADDICTS TURNING TO GOD (ATV)” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

siko_addict-front-cover

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

8

Defeating Depression

  • ATG – Addicts Turning to God ***NEW!
  • From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING (FOR USA RESIDENTS)

FOR ORDERS OUTSIDE OF THE USA $54 + SHIPPING.

Estimated Time of Arrival 1 month.