Torah lesing SHELACH – Bamidbar (4.Mosebok) 13,1-15,41

Ordsp26,28 En løgnaktig tunge hater dem den knuser,

Shabbat shalom du høyt elskede!

EN MYTE er en utbredt men falsk tro eller ide.

Merriam-Webster ordbok beskriver det slik:

En ide eller historie som er trodd av mange mennesker men som ikke er sann.

Det er utrolig hvor mange mennesker som tror på alle slags myter og legender. Troen på disse er destruktiv og de kan ødelegge relasjoner, de er basert på EVENTYR og LEGENDER, på FALSK TRO og FALSKE IDEER. Det kan være at vi alle en eller annen gang har trodd et falskt rykte eller en falsk rapport som senere blir en helt legendarisk myte, som ødelegger alt på sin veg.

MASSEMORD

Joh10,18 Ingen tar det fra Meg, men Jeg gir det av Meg Selv. Jeg har makt til å sette det til, og Jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet har Jeg fått av Min Far.»

HitlerÅ tro på falske historier basert på trangsinnede tolkninger kan blokkere mennesker fra frelsens veg og det kan til og med forårsake massemord slik tilfelle var med Hitlers utryddelse av jødene. Mange tyskere, inkludert kristne trodde at jødene kunne klandres for den dårlige økonomien i Europa under andre verdenskrig. De trodde faktisk at jødene var som utøy som måtte bli utryddet med rottegift. De fleste kristne i enhver nasjon har trodd den legendariske myten at «jødene drepte Kristus» så det finnes ingen tilgivelse for dem.

Denne myten ble etablert av en velkjent taler og kristen leder under det 4. århundre som spredde den destruktive løgnen «Alle jøder er skyldig i å drepe Kristus, og for synden av å drepe Gud er det ikke mulig med soning!» Denne myten utbredte seg som ild i tørt gress og forårsaket ydmykelsen, forfølgelsen, tortur og utryddelse av millioner av jøder!

For disse som fremdeles tror det: 1. Romerne drepte Messias under Romerske ordrer, jødene hadde ingen domsmyndighet (jurisdiksjon) til å effektuere dødsstraff. 2. Det var oss alle som drepte Ham siden Han gikk til korset for å betale for alle våre synder, både jøder og hedninger. 3. Ingen drepte Ham siden Han Selv sa at ingen kunne drepe Ham og Han la ned Sitt liv for oss. (Johannes 10,18)

HORN OG EN HALE

Jeg husker fortsatt en historie som min mor fortalte meg da jeg var et barn. Det var en ung kvinne som kom fra landsbygda i Chile for å bli vår husholderske. Da hun møtte min mor (som var ca. 1.45m eller mindre enn 5 fot høy), så hun nøye på henne, og spesielt på baksiden og på hodet. Min mor spekulerte på hva denne unge husholdersken forsøkte å finne på henne og spurte henne, «Hva er det du gjør?». Den unge kvinnen sa med forskrekkelse: «Hvor er halen din og hvor er hornene dine? Presten i landsbyen fortalte oss at alle dere jøder er djevelens barn og at dere alle har horn og en hale som djevelen». Det ville vært kjempemorsomt hvis det ikke hadde vært så tragisk og destruktivt!

BLOKKERE FRELSE

Rom11,25 For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningene er kommet inn,

YeshuaMen det er også mange jøder som har trodd på mange legender om Yeshua Messias, og dette har blokkert frelse for dem. Historier om at Han er en «bastard som ledet en revolusjon», om at han er en snill rabbi som «hedningene gjorde til en gud», har tettet til ørene hos vårt folk i nesten 2 millennier! De gode nyhetene er at ingen kristne ble utryddet på grunn av disse legendene, men det er sikkert at mange jøder har blitt forblindet fra å se sannheten om Yeshua på grunn av disse løgnene. Yeshua som ble født overnaturlig av Miriam fra Davids hus. Miriam var en jomfru på tiden for Hans fødsel, som oppfylte Jesajas profeti.

Jes7,14 Derfor skal YHVH selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en Sønn, og hun skal gi Ham navnet Immanuel.

Selv om de ikke har vært i stand til å SE Yeshua Messias, men heller et forvridd bilde av Ham som en historisk figur!

HATEFULLE LØGNER

Palestinian AuthoritiesSal 83,2-3 Gud, hold Deg ikke så stille! Vær ikke taus, og vær ikke så rolig, Gud! For se, Dine fiender raser. Og de som hater Deg, har løftet hodet.

I dag finnes det mange myter og legender som er kokt sammen av de palestinske selvstyremyndighetene som sidestiller Israel med nazi Tyskland og israelere med nazister. Millioner over hele kloden tror disse løgnene som er så fjernt fra virkeligheten som øst er fra vest. Hensikten med disse løgnene er utslettelsen av Israel.

Sal83,5 De har sagt: “Kom, la oss utslette dem som folk, så ingen lenger vil minnes Israels navn.”

SANNHETEN

Matt5,44 Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere.

Israel er sannsynligvis det eneste landet i verden som tar seg av sine sårede fiender! Israel har hjulpet sårede palestinere, syrere og libanesere, og behandler mange av våre fiendtlige naboer på sykehusene sine!

ArabsAraberne inne i Israel er de mest fremgangsrike i hele Midtøsten; de lever under mer gunstige forhold enn noen andre steder i ethvert arabisk land du kunne nevne! I Judea og Samaria slik det var i Gush Katif i Gaza, Israelerne som har slått seg ned i vårt Bibelske Land gir jobber til potensielle fiender slik at de kan brødfø familiene sine. Over alt ellers i Midtøsten er de fleste menneskene fattige med en stor grad av arbeidsløshet. Den eneste årsaken til hvorfor de ikke får flere jobber er fordi det har blitt ekstremt farlig å ansette muslimske/arabiske («palestinske») arbeidere siden for mange terror angrep har kommet fra disse som bor iblant oss!

Hvordan utvikler myter og legender seg? Hitler sa det og gjorde det. Disse er hans beryktede ord:

Fortell en STOR LØGN mange nok ganger og ENHVER vil tro den!

Løgner om andre mennesker bryter Budet:

5 Mos5,20 Du skal ikke avlegge FALSKT VITNESBYRD mot din neste.

Løgner om andre som blir myter og legender er DESTRUKTIVE

EN KONTROVERSIELL HATT

Disse siste ukene, siden jeg har blitt opphøyd til posisjonen av Erkebiskop ved Trans Atlantisk og Stillehavs Alliansen av Kirker, har jeg «hatt gleden av» de skriftlige bemerkningene fra noen dømmende mennesker. En av dem har spesielt bemerket seg. Det er disse som har dømt meg fordi jeg har hatt på meg Erkebiskopens mitra i innvielses-seremonien i Jerusalem. Disse bemerkningene nevner at «jeg har lagt meg under fiske guden Dagon siden denne hatten representerer Dagon, så jeg er under den demoniske og hedenske åndsmakten ved å bære denne hatten og disse klærne».

Jak3,1 Mine brødre, ikke mange av dere må bli lærere, for vi vet at vi skal få en enda strengere dom.

Jeg tviler ikke på at MANGE tror dette. Men, du forstår: Det er ikke bygd på sannhet men heller på TOLKNINGER. Det finnes INGEN BEVIS på at mitraen fikk sin form etter fiske-guddommen dagon selv om den kan ligne på fiskehodet fra gamle malerier. Også noen av kronene til de gamle kongene så ut som mitraen.

KANSKJE DET ER DET ELLER KANSKJE IKKE!

Når det ikke finnes noe SOLID BEVIS handler alt om TOLKNING. Det finnes ikke noe håndgripelig bevis på at dagon er kilden for modellen for hatten. Det finnes ingen historiske skrifter som forbinder den hedenske dagon med modellen for biskop hatten. Det ville vært det samme hvis vi tolket at alle kvinner som dekker hodet er en muslim og at de har underlagt seg Islam og sharia lov. Selvfølgelig ville det vært en TOLKNING og en ANTAGELSE basert på det faktum at hodeplagg ser liknende ut når de blir båret av kristne, hinduer, jøder eller muslimske kvinner, spesielt de mer moderne typene.

VOKT DEG FOR Å VEKTLEGGE DET YTRE!

Queen Esther2 Kor10,7 Ser dere bare på det ytre? Hvis noen har fått visshet i sitt indre om at han tilhører Messias, så må han på ny gjøre dette klart for seg: På samme måte som han tilhører Messias, tilhører også vi Messias.

Det ville vært det samme hvis vi dømte Dronning Ester for at hun bar en hedensk Persisk drakt da hun skulle møte den hedenske Kongen. Vi kunne si at hun var forført og at hun underla seg deres hedenske behandling. Jeg er sikker på at hun bar en Persisk Krone da hun ble Dronning! Men historien beviser rikelig at HUN VAR PÅ ET OPPDRAG. Og at hun oppfylte sitt oppdrag da hele nasjonen Israel ble frelst på grunn av hennes LYDIGHET!

Du kan hvile i trygghet for at jeg ikke har underlagt meg noen Dagon- eller Fiskegud åndsmakt, men trangsynte, selvrettferdige og umodne troende har en tilbøyelighet til å gå glipp av det YHVH gjør når de legger for stor vekt på DET YTRE!

TUNGER AV ILD

Apg2,3 Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem.

BishopsSannheten er at de to tungene på denne mitraen representerer det Gamle (Tanakh) og det Nye Testamente som Biskopene skal undervise fra. For de Biskopene jeg kjenner representerer det TUNGENE AV HELLIG ILD som hvilte på hodene til de jødiske troende i Messias når den Hellige Ånd falt på dem under Shavuot (Pinse). Det er mange Biskoper og Erkebiskoper fra ulike Kristne kirkesamfunn som bærer denne hatten uten å være døpt i den Hellige Ånd, siden det har blitt en tradisjon. I mitt tilfelle er det ingen tradisjon, selv om klærne er tradisjonelle men heller en realitet, jeg har blitt fullt neddykket, besøkt og fylt med den Dyrebare Hellige Ånd, Ruach HaKodesh og Han er kilden for min styrke, salvelse og autoritet.

Andre kunne si at Biskoper som er kledd i denne tradisjonelle klesdrakten har drept jøder i tidligere år. Jeg er fullt klar over dette når jeg selv er en jøde men klesdrakten hadde ingen ting med dette å gjøre, det hadde heller ikke mitraen. Faktisk, mennesker i soldat uniformer, lege frakker, politi uniformer og til og med ingen uniformer drepte mange jøder. Da skulle vi dømme og ekskludere enhver som bærer disse klesdraktene, skulle vi ikke?

Matt 7,1-3 Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den dommen dere dømmer, skal dere selv bli dømt. Og med det målet dere måler opp med, skal det bli målt opp tilbake for dere. Og hvorfor ser du flisen i din brors øye, men merker ikke planken i ditt eget øye?

DAVID-STJERNEN

Mange mennesker har dømt MAGEN DAVID eller DAVID-STJERNEN som et demonisk tegn fordi det er funnet som «Salomon`s Segl» blant frimurerne. Frimureri er et bedragersk, Lucifer tilbedende hemmelig brorskap som i de laveste grader gjør «gode gjerninger» og i sine høyeste grader tilber Lucifer (navn på satan før hans opprør mot YHVH). Derfor, siden frimurerne bruker David-stjernen, er det selvsagt av demonisk opprinnelse. Det finnes andre antagelser om det, men poenget er at vi må være forsiktige slik at vi ikke starter et rykte som kan være ødeleggende og basert på TOLKNING.

MESSIAS` SIGNATUR?

Åp22,16 «Jeg, Yeshua, har sendt Min engel for å vitne for dere om disse ting i menighetene. Jeg er Davids Rotskudd og Ætling, Den strålende Morgenstjernen.»

MAGEN DAVID er laget av to triangler lagt over hverandre og de representerer DAVIDS SKJOLD og kanskje Kong Davids signatur ifølge Paleo-Hebraisk (gammel Hebraisk). Det har også blitt tolket som Messias Yeshua`s signatur siden et triangel peker ned (Gud kom ned og ble kjød) og et peker opp (Han steg opp til Himmelen etter Sin oppstandelse). Siden et triangel er TRESIDET kunne det representere Elohim som en tre-enig Skapning (Fader, Sønn og Hellig Ånd) og Adam (menneske) som en tre-enig skapning (ånd, sjel og kropp). Så hele Elohim (Gud) og hele Adam (menneske) er den Messias Yeshua er.

Star of DavidTil slutt kan hvert symbol og design kanskje ha blitt brukt av tidligere generasjoner som var hedenske for en eller en annen ting. Disse ville inkludere Korset, David-stjernen, månen og stjernene, ulike blomster, planter etc. Satan er primært en imitator, og Han bruker det Den Allmektige skapte og perverterer det ved å gi det en forvridd betydning. Mens vi trenger å være forsiktige slik at vi ikke bærer eller bruker noe som uten tvil er bevist som et symbol på synd og død som for eksempel HAKEKORSET (SWASTICA) og andre anerkjente okkulte og New Age symboler; vi skulle avstå fra å ta ting ut av sin sammenheng og fra å starte et korstog mot noen på grunnlag av en antakelse som kan ha forvrengte tolkninger.

DET SKAMMELIGE BDS

Sal 105,9-11 pakten Han sluttet med Abraham, Hans ed til Isak, som Han stadfestet som en lov for Jakob, for Israel som en evig pakt, da Han sa: “Til deg vil Jeg gi Kanaans land som arvedel”,

BDS korstoget som boikotter Israelske produkter fra Judea og Samaria er født ut fra legendene og mytene som har blitt trodd i nasjonene om at Israels Land tilhører palestinerne og ikke jødene slik det er etablert i utallige skriftsteder! Som jeg tidligere sa; å tro og handle på dem kan være farlig, ødelegge relasjoner og til og med lede til massemord. Vi vil gjøre vel i å lyde YHVH`s Bud:

DU SKAL IKKE AVLEGGE FALSKT VITNESBYRD MOT DIN NESTE!

BDS crusadeOg før vi uttrykker vår dom over en annen, sjekk dine kilder og undersøk det nøye siden det er mange myter og legender som går rundt og tungen kan forårsake en ødeleggende ILD!

Jak3,5 Se hvor stor skog en liten ild tenner i brann!

I enhver anledning gjør vi vel i å lytte til de advarende ordene fra Yeshua:

DØM IKKE FOR AT DU IKKE SELV SKAL BLI DØMT!

ET VIKTIG DEMENTI

Selv om vi ikke skal dømme det ytre, er det veldig viktig å være sikre på at den måten vi kler oss på ærer YHVH. Hver og en av oss kan ha vår egen stil, men vi trenger å være veldig forsiktige slik at vi ikke kler oss med verdslige design som avdekker våre kropper på en usømmelig måte (det er noen deler som skal være reservert bare for vår ektemann eller hustru! HaleluYah!) Og dette gjelder både menn og kvinner.

Mange mennesker bruker også T-skjorter som reklamerer for metal rockeband eller andre dødelige ting. Disse skulle bli brent siden de herliggjør djevelen! Vi skulle ikke være et reklameskilt som reklamerer for satans agendaer! En sann endring i hjertet vil også manifesteres i måten vi kler oss! Men dette betyr ikke at vi alle skal kle oss i uniform. Hver og en av oss har ulike personligheter og Skaperen skapte oss ulike.

Noen velmenende mennesker insisterer på at kvinner ikke skulle kle seg i langbukser siden dette er mannsklær. Dette er faktisk ikke sant, for i ulike kulturer har menn brukt skjørt (Skottland) og kjoler (over hele Midtøsten). Og kvinner har hatt langbukser eller sharwals over hele Midtøsten i tillegg til i India og andre steder. I vårt moderne samfunn er ikke langbukser henvist til menn. Så vi trenger å være forsiktige slik at vi ikke kommer under en religiøs og dogmatisk ånd men vi trenger å kle oss sømmelig med FORNUFT ifølge det samfunnet hvor vi bor slik at ingen sverter oss unødvendig, og i alle ting gir vi ære til Yah og ser til at vi ikke blir en snublesten for andre med utfordrende klær.

En tommelfingerregel er å be og spørre den Hellige Ånd å hjelpe deg til å kle deg, og å spørre en annen mer moden troende å hjelpe deg med et konstruktivt kritisk øye.

Det samme gjelder å kutte/skjære seg eller tatoveringer. Ordet sier uttrykkelig at vi IKKE SKAL GJØRE DET!

3 Mos19,28 Dere skal ikke skjære merker på kroppen i sorg over en avdød, og dere skal ikke prege inn (eng: tatovere) tegn på dere. Jeg er YHVH.

Hvis du allerede har gjort det, så OMVEND deg og gjør det aldri mer. (1.Johannes 1,9). Nå for tiden er det veldig enkelt også å FJERNE DEM med laser. La oss være merket BARE av Adonai og ikke ved tatoveringer, selv ikke «gode». Våre kropper er Kadosh/HELLIG og de er den Hellige Ånds Tempel.

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchVelsignelser fra dine Israelske mentorer og venner
Erkebiskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

DEN TREDJE DAGS VEKKELSE

Third Day RevivalDen tredje dags vekkelse kaller oss til å vende tilbake til HAM, til Yeshua den jødiske Messias og å elske og ÆRE det jødiske folket, Israel av I DAG, som er Nasjonenes Mor!

Last ned vårt Third Day Revival (Tredje dags vekkelse) hefte gratis og bli med oss på natte vakter i din nasjon hjemme eller i din menighet på http://kad-esh.org/free-downloads/
(Tilgjengelig på: engelsk, spansk, finsk og tysk)

TUSEN TAKK TIL ALLE VÅRE TROFASTE PARTNERE!

Rom10,15 Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet: Hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode nyheter!

På grunn av DIN trofasthet mot å GI kan vi fortsette å være TROFASTE mot å tale sannheten i kjærlighet i alle verdens nasjoner og å bringe frelse, helbredelse og utfrielse til de fangne over alt! Vennligst vurder å gi et ekstra såkorn denne uken og å gjøre det ukentlig eller månedlig. En effektiv dør for tjeneste og TV/media kringkasting har blitt åpnet for oss over hele USA og vi trenger et minimum tillegg på $10.000 pr mnd. for å gjennomføre det. Det kan påvirke helt til CNN! Tiden er KORT. Vennligst be over hva Abba vil at du skal gjøre for å være en del av denne PRESSERENDE Tjenesten for Amerika og alle nasjoner. Vi trenger HVER soldat, og HVERT såkorn teller. Vennligst hjelp oss å BETJENE HELE NASJONEN! Selvfølgelig vil du bli overflødig belønnet av vår Mektige Konge!

YHVH VELSIGNE DEG OG BEVARE DEG OG LA SITT ANSIKT LYSE OVER DEG OG GI DEG SHALOM! 4.Mosebok 6,22-27

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: WAXC-TV og KSCE-TV eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com