Torah lesing CHUKAT (4.Mosebok) 19,1-22,1

ET SPØRSMÅL OM LIV ELLER DØD

Rom13,7 Gi alle det dere skylder dem, skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, frykt den som skal vises frykt, og gi ære til den som skal ha ære.

Fortsatt fra #1

Shabbat shalom du høyt elskede!

Jeg elsker det når den dyrebare Hellige Ånd vekker meg opp med guddommelig åpenbaring! Denne forrige Shabbaten våknet jeg tidlig fordi Han fylte sinnet mitt med innsikt om betydningen av å GJENOPPRETTE ÆRE i Messias` kropp over hele verden. Ære må bli gjenopprettet til lederskap og disse som bærer posisjoner av Guddommelig Autoritet- dette vil i sin tur gjenopprette ære til hverandre og til YHVH selv!

ET VELDIG VIKTIG DEMENTI

Den eneste gangen en skal nekte å adlyde autoriteter er når instruksjonene deres går direkte imot de Hellige Skriftene og YHVH`s åpenbarte Ord! Legg merke til at i Skriftstedet under, når Peter bestred ypperstepresten fordi han forbød dem å forkynne i Yeshua`s Navn!

Apg 5,27-29 Og ypperstepresten spurte dem og sa: «Gav ikke vi dere streng ordre om at dere ikke skulle undervise i Dette Navnet? Og se, dere har fylt Jerusalem med deres lære, og dere har til hensikt å føre Dette Menneskets blod over oss!» Men Peter og de andre apostlene svarte og sa: «Vi skal lyde Gud mer enn mennesker.

Men det er den eneste årsaken. I ethvert annet tilfelle trenger vi å lære å ære og adlyde autoriteter.

Tit3,1 Minn dem om å være underordnet under styresmakter og myndigheter, å adlyde, å være rede til enhver god gjerning,

DOBBEL ÆRE TIL DE LEDENDE ELDSTE

Elders1 Tim 5,17-18 De eldste som er gode ledere (eng: eldste), skal regnes verdige til dobbel ære, særlig de som arbeider med ordet og læren. For Skriften sier: Du skal ikke binde mulen på en okse mens den tråkker ut kornet, og: arbeideren er sin lønn verd.

YHVH`s Ord instruerer oss om å gi DOBBEL ÆRE til våre eldste eller ledere i Yeshua`s kropp og spesielt disse som LEDER BRA! Dette ville bringe SHALOM, helhet og velvære! Legg merke til at tjeneste-lederne skal LEDE BRA ved å undervise Ordet og etablere sunn doktrine som holder folket «på den rette og smale veg!» De skal ikke «klø oss i ørene: men heller «Dra oss etter ørene»!

Jer7,28 Så skal du si til dem: «Dette er et folkeslag som ikke hører på YHVH sin Guds røst, og de tar ikke imot tukt. Sannheten er gått tapt og er borte fra deres munn.

Fordi det er lite ære, er det en FINANSIELL MANGEL i hele kirken. De fleste forkynnere mangler finanser og det gjør også de hellige i menighetene. Når du slår på TV`n er det meste som sendes forbundet med på en eller annen måte å få folket til å GI. Tjenester har brukt dyrebar tid på lufta på så mange «inforeklamer» eller «reklamer» som mulig for å holde deres veldig kostbare TV programmer betalt for. Det skulle ikke være slik! Ingen tjeneste skulle mangle noe, men når de eldste ikke blir æret hverken i deres TITLER, POSISJONER og heller ikke gjennom FINANSER så bringer det FATTIGDOM til ALLE!

INGEN ÆRE INGEN VELSIGNELSE!

Gal 6,6-8 Den som blir opplært i Ordet, skal ha del i alle goder sammen med (eng: dele alle goder med) den som underviser ham. La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han også høste. For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

Når det ikke er noen ære, i GIVERTJENESTEN til våre lærere og ledere GAGNER ikke instruksjonene oss fordi Elohim-Gud blir SPOTTET! Da vil det ikke være noe evig liv eller utbrudd av vekkelse og endetids-høsten råtner på åkrene! Det eneste som kan forventes er DOM.

1 Pet 4,17-18 For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men hvis den begynner med oss først, hva blir da avslutningen for dem som er ulydige mot Guds evangelium? Og: Hvis den rettferdige vanskelig blir frelst, hvordan går det da med den ugudelige og synderen?

Å FORKASTE TORAH-INSTRUKSJON ØDELEGGER GENERASJONER!

TorahHos 4,6 Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, skal Jeg også forkaste deg så du ikke skal være prest for Meg. Fordi du har glemt din Guds lov, skal Jeg også glemme dine barn.

Gjenopprettelse av ÆRE ovenfor våre ledere, eldste og foreldre inkluderer gjenopprettelsen av titler, HELLIG GIVERTJENESTE og det å gi akt på INSTRUKSJON. Et annet ord for instruksjon er TORAH, som er YHVH`s Bibelske instruksjoner til menneskeheten.

Dette er den veldig blandede arven fra reformasjonen siden Martin Luther gjorde opprør mot alle «GJERNINGER»; Torahen har blitt kjempet imot i mange evangeliske kretser.

VANÆRENDE FORKYNNERE KALLES TIL OMVENDELSE!

Rom 3,30-31 for Gud er Én, Han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra! Tvert imot stadfester vi loven.

Favoritt-setningen til de fleste forkynnere er «Nå som du er frelst, er du ikke «under loven» fordi du er under nåden». Men denne setningen har kommet til å bety at Israels Guds Lover er FORELDET, avskaffet, noe fra fortiden, av det «gamle» og i beste fall bare for jødene! Så LOVLØSHET florerer i kirkene! Siden Torahen, YHVH`s lover, vår ABBA`s instruksjoner ikke blir ÆRET, finnes det heller ingen ære mot lederskap, foreldre og alle autoriteter. Dette bringer ØDELEGGELSE over alle våre generasjoner! YHVH vil glemme våre barn!

honor-2-3Hos 4,6 Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, skal Jeg også forkaste deg så du ikke skal være prest for Meg. Fordi du har glemt din Guds lov, skal Jeg også glemme dine barn.

YHVH forkaster prestene som ikke underviser Hans bud! Må Abba være BARMHJERTIG! Det kommer en DOM over presteskapet som ikke lærer Guds bud til folket! Disse som blir regnet som store forkynnere kan bli regnet som de MINSTE i Adonais øyne!

Matt 5,17-19 Tro ikke at Jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier Jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt. Den som bryter et av de minste av disse bud og lærer menneskene det samme, skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som gjør etter dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Det et presserende behov for omvendelse fra lovløshet, respektløshet ovenfor autoriteter, anarki og opprør. Hvis ikke er den frykteligste FORBANNELSE verden noen gang har sett på veg og spesielt i VESTEN.

Matt 7,21-23 Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre,» skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?» Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!»

GI ÆRE TIL ISRAEL, NASJONENES MOR

IsraelMal 4,5-6 Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre, så Jeg ikke skal komme og lyse jorden i bann.

En gjenopprettelse av ÆRE mot Israel som nasjonenes Mor er obligatorisk hvis vi vil se velsignelsen i Messias` kropp og i verdens nasjoner. Israel er ikke «lillebroren». Israel er nasjonenes Mor! YHVH har brukt Israel for å bringe frem Bibelen, Messias og Evangeliet. Dette er ikke en «lillebrors» funksjon. Dette er funksjonen til en forelder! Dette er årsaken til hvorfor den jødiske apostelen Paulus irettesatte de hedninge-troende og advarte dem om å ikke bli arrogante mot de vantro jødene! Fordi det er ikke «hedninge-grenen som bærer ROTEN men den jødiske roten som bærer hedninge-grenen!»

Rom 11,16-18 For om førstegrøden er hellig, er hele deigen også hellig. Og om roten er hellig, er også grenene det. Og om noen av grenene ble brukket av, og du som var av et vilt oliventre, ble innpodet blant dem og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet, så ros deg ikke overfor grenene! Men dersom du roser deg, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg.

I Jerusalem, når det ble gitt ære til autoriteter og lederskap og apostlene ble respektert, var det ærefrykt og VEKKELSE, folket hadde alt felles og ingen manglet noe.

Apg 2,42-44 Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Da kom det frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle som trodde, var sammen og hadde alle ting felles.

Mest avslørende er det faktum at alle fryktet apostlene (ledende eldste!). Fordi det fantes ÆRE og HERLIGHET, var det også MIRAKLER og VEKKELSE.

Apg 5,12-14 Og ved apostlenes hender ble det gjort mange tegn og under blant folket. Og med samme sinnelag var de alle samlet i Salomos buegang. Likevel var det ingen av de andre som våget å slutte seg til dem, men folket satte dem høyt (æret dem!), og stadig flere troende ble lagt til Herren, mengder både av menn og kvinner,

Dom må begynne i Guds hus elskede! Ære, respekt og autoritets-TITLER blir GJENOPPRETTET. HEDERLIGE LÆRERE blir gjenopprettet! Dette er en bevegelse av Yah, som reparerer det som mangler fra mange generasjoner tilbake slik at Han kan bli æret på jorden. Tiden er mer enn kort, siden synd har gått sin bane til ytterlighetene fra Noahs tid, og Sodoma og Gomorra. Men, TESHUVA-OMVENDELSE og tilbakevending med hensikten av GJENOPPRETTELSE er mandatet for denne vanskelige tiden!

Det kommer ingen VEKKELSE uten OMVENDELSE og GJENOPPRETTELSEN av ÆRE mot YHVH, Hans Ord, Hans ledere, foreldre og autoriteter og spesielt mot Israel som nasjonenes Mor.

1 Mos12,3 Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.»

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchVelsignelser fra dine Israelske mentorer og venner
Erkebiskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

print-btn

DU KAN BEGYNNE Å GI ÆRE MED PENGENE DINE I DAG!

Hvis du anser at vi gjør et godt arbeid i å undervise og formane inn i ditt liv og til alle nasjoner. Hvis våre skrifter og undervisning gagner ditt åndelige liv og vandring med Yeshua, er det tid for å ære og adlyde instruksjonen fra de Hellige Skriftene.

Gal 6,6-8 Den som blir undervist i Ordet, skal la læreren få del i alle goder. Ta ikke feil (eng: bli ikke bedradd), Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.

Vi formaner deg til å gjøre det som er rett innfor Ham slik at DU og din familie kan høste FULLE FORDELER/VEDERLAG av overflødende liv og evig liv i vår Konge Yeshua!

Send dine tiender, offer eller førstefrukter via online gjennom www.kad-esh.org trykk på donations.

Send oss en e-post for bankoverføring eller Western Union detaljer til [email protected]

DEN TREDJE DAGS VEKKELSE

Third Day RevivalDen tredje dags vekkelse kaller oss til å vende tilbake til HAM, til Yeshua den jødiske Messias og å elske og ÆRE det jødiske folket, Israel av I DAG, som er Nasjonenes Mor!

Last ned vårt Third Day Revival (Tredje dags vekkelse) hefte gratis og bli med oss på natte vakter i din nasjon hjemme eller i din menighet på http://kad-esh.org/free-downloads/
(Tilgjengelig på: engelsk, spansk, finsk og tysk)

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: WAXC-TV og KSCE-TV eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com