Torah lesing: VAYESHEV – B`Reisheet (1.Mosebok) 37,1-40,23

1 Tess 5,19-22 Utslokk ikke Ånden! 20 Forakt ikke profetier! 21 Prøv alle ting! Hold fast på det som er godt! 22 Avstå fra enhver form for ondskap!

Shabbat shalom du høyt elskede:

På 80-tallet gjenopprettet YHVH personlig profeti og profetisk tjeneste til Messias` kropp. Tjenester som Christian International og andre florerte gjennom 80 og 90-tallet. Som enhver god ting, ble profetisk tjeneste både tatt til det ekstreme og tatt lett på. Nå, godt inne i det 21. århundre, er det som noe en vinker til langt borte. Det er en «profetisk tørrhet» i luften. Jeg tror at akkurat slik det har skjedd i enhver bevegelse av gjenopprettelse og vekkelse, svinger pendelen begge veger. Først til en side og deretter til en annen, til slutt slår den seg til ro «godt i midten». Selv om det å slå seg til ro «på midten» er balansert, trenger vi ikke å miste entusiasmen og den Hellige Ånds ild. Vantro, skuffelse, frykt og utmattelse kan «drepe» enhver ild! Jeg tror at dette Året av Yovel (Jubelåret) gjenoppretter den Hellige Ilden av Profetiens Ånd! Dette er en del av å vende tilbake til en arv som midlertidig har gått tapt.

3 Mos25,10 Dere skal hellige det femtiende året og utrope frihet over hele landet, for alle som bor der. Det skal være et jubelår for dere. Enhver av dere skal få vende tilbake til sin eiendom, og enhver av dere skal vende tilbake til sin slekt.

ShofarÅret av Yovel (Jubelåret) betyr Shofarens År; Yovel betyr Bukkehorn eller Shofar. Shofaren er et Profetisk Instrument som bærer Lyden av Himmelen for Oppvåkning og Fremdrift. Det er et Kall til Omvendelse og til å Samle Hæren. Det er en Krigsalarm likeså mye som Lyden av Forløsning! Det er en Lyd av Dom over all ondskap og det bringer Frihet til Fangene som Omvender seg!

Joel2,1 Blås i basunen på Sion, og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle som bor i landet, skal skjelve. For Herrens dag kommer, for den er nær:

En av de viktigste tingene som skjer under Året av Shofaren for Jubelåret er frigivelsen av slaver og frigivelsen fra gjeld. Dette kan også lignes med TILGIVELSE. Jeg kan ikke tenke meg noe mer skadelig for den Profetiske Salvelsen enn bitterhet og utilgivelse. Det bokstavelig talt kveler Åndens Ild. Tingen er at bitterhet kan bli født ut fra skuffelse over Yah, over mennesker og til og med over en selv og det er en snikende slange. Den kan skjule seg som «rettferdig indignasjon» og en følelse av rettferdighet! Det fleste profeter og Profetiske Tjenester, inkludert Profetiske Forbedere og Tilbedere har en veldig utpreget følelse av rettferdighet født ut fra en gave av å skille ånder og motiver. Imidlertid er det også veldig lett å bli kritisk.

Så hvordan kan vi utøve korrekt profetisk tjeneste som er sunn og hvordan kan vi merke at den er sunn?

  1. Profetisk Tjeneste er en tjeneste av Sannhet og den strømmer fra Sannhetens Ånd.
  2. Profetisk Tjeneste er ikke laget for å «klø i ørene» eller å «slikke folk oppetter ryggen» men heller konfrontere menneskene med deres tilstand.
  3. Profetisk Tjeneste oppmuntrer basert på Sannhet. Det fornekter ikke virkeligheten men presenterer en anledning for teshuva, omvendelse og å vende tilbake.
  4. Profetisk Tjeneste vekker mennesker ut av søvn og håpløshet.
  5. Profetisk Tjeneste peker på menneskenes synder mens den bringer HÅP.
  6. Profetisk Tjeneste oppmuntrer mennesker til handling og forandring, som del av sann omvendelse.
  7. Profetisk Tjeneste forårsaker renhet og gjennombrudd!
  8. Så lenge som Profetene kaller folket til omvendelse og handling er det HÅP.
  9. Sanne Profeter fortsetter å gjenta det SAMME BUDSKAPET i mange år! Det er STANDHAFTIGHET!
  10. Når Profeter blir stille, er Adonai`s dom uunngåelig.

True Prophetic MinistryNår sann profetisk tjeneste mangler skjer det en rask formering av lærere som «klør ørene». Et av hoved mottoene er «Gud er ikke sint på deg». Jeg hører dette over alt på TV nå. Mange gode forkynnere forsøker å roe ned folket fra å «føle fordømmelse». Men de gjør dette uten å konfrontere SYNDEN i livene deres og uten å vekke OMVENDELSE. De sette plaster på folkets infiserte sår uten å rense dem først. I all god kirurgi er bandasjer nødvendig, men bare etter at operasjonen først har blitt utført, for å hindre for mye blødning og for å fremskynde helbred.

2 Tim 4,3-4 For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. 4 De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr.

Men å bandasjere en kreftsvulst vil bare forårsake en sikker død uten noe håp om redning. Først må kreften fjernes og så kan bandasjeringen skje. Dette er hva som skjer med de fleste pastorer og evangelister som ikke er profeter, de bandasjerer sine tilhørere endeløst. Disse tilhørerne blir fylt med dødelige åndelige sykdommer født av tidsånden: humanisme, ulydighet og opprør. Disse konstante trøstende budskapene dreper sakte folket ved å gi dem en placebo i stedet for den sanne medisineringen fra Yah`s Ord som kaller på en tilbakevending til de Gamle Stier av hellighet, rettferdighet og barnlig tro med ren hengivelse.

Jer6,16 Så sier Herren: Still dere på veiene og se etter, spør etter de gamle stiene, spør hvor den gode veien er og vandre på den! Da skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa: “Vi vil ikke vandre på den.”

Vi har mottatt telefonsamtaler etter våre TV program har som gått på lufta på ulike stasjoner, og en av dem tiltrakk seg virkelig min oppmerksomhet. En dyrebar broder ringte for å sende en donasjon til oss slik at vi kunne holde oss på TV og uttrykte et ekte ønske om å invitere vårt Awake USA (Våkne USA) team til hans by for å kalle på OMVENDELSE. Han sa disse ord:

Men lederskapet i vår kirke vil ikke forkynne eller tillate budskap om omvendelse, likevel er det noen gamle mennesker blant oss som vet at Amerika trenger å omvende seg!

Disse «gamle menneskene» er seniorer som vet bedre, og de vet at uten sann Omvendelse er det bare dom som vil følge.

RevivalForkynnere, pastorer, lærere og TV stasjoner trenger å ha en VEKKELSE av Profetiens Ånd og gjøre rom for at Yah`s sanne Profeter konfronterer flokken under deres tilsyn. Men, oftere enn ikke, de er redde for å miste flokken fordi de forstår ikke viktigheten av Profetisk tjeneste. Også, tidligere overflod og misbruk har gjort dem forsiktige med å tillate Profetisk Tjeneste. Men uten å ta sjansen på å gjøre rom for det, vil folket dø åndelig og behagelig mens de tar sine placeboer og tror slagordene som får dem til å fortsette å ha gode følelser om seg selv.

Et Guddommelig Kall har kommet fra Yah’s (Guds) Trone for de Sanne Profeter som har blitt forberedt for en tid som dette til å REISE SEG! Gjenopprettelsen av en sunn Profetisk Tjeneste er på veg- la oss gjøre rom for den siden tiden er kort og budskapet er-

TESHUVA, TILBAKEVENDING-OMVENDELSE-GJENOPPRETTELSE!

Sak 8,9 Så sier hærskarenes Herre: La deres hender være sterke, dere som i disse dager har hørt disse ordene fra profetenes munn, de som talte den dagen grunnvollen ble lagt til hærskarenes Herres hus, så templet kunne bygges.

Det er tid for å fullføre byggingen av Messias` Kropp, det Ene Nye Mennesket, Bruden uten flekk og lyte som vil SPILLE HOVEDROLLEN i disse vanskelige tider, og dette er mulig bare hvis Profetisk tjeneste er gjenopprettet til sin rettmessige posisjon!

Dan12,3 De kloke skal skinne som hvelvingens glans. De som har ført de mange til rettferdighet, skal være lik stjernene for evig og alltid.

Bishop & RabbiDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

VÆR EN PARTNER SAMMEN OSS FOR Å FORLØSE TESHUVA-OMVENDELSE OVER HELE JORDEN! HOLD OSS PÅ LUFTA!

Elskede, vi er en Røst som roper i Ødemarken og vi kjemper på Media Arenaen. Vi ber deg om å støtte våre anstrengelser for å gjøre en forskjell over hele verden gjennom våre TV-programmer. De fleste mennesker i dag går ikke en gang i kirken! De sitter foran Kristen-TV og de får mat. Men deres åndelige diett er blek og utilstrekkelig uten en ekte Profetisk Jødiske Røtter Tjeneste som skjærer igjennom, lik vår. Yah har gitt oss et Mulighetenes Vindu å kringkaste gjennom, men vi kan ikke gjøre dette alene. Vi trenger samarbeidet med alle disse som bryr seg om Yah`s Kongerike og om Israel for å holde oss «på lufta» og vinne mer territorium i media. Vennligst send din beste og mest generøse gave i dag siden du vet at dette HASTER! Tiden forsvinner fort! Gå til www.kad-esh.org og klikk på donations for Pay Pal og kreditt kort eller send oss en e-post og spør om bank overførings alternativer til [email protected]. Du kan også ringe i USA til 1-972-301-7087

Western Union kan sendes til Baruch Bierman, Florida, USA.

Vi takker deg på forhånd for din trofasthet mot YHVH og oss med dine dyrebare finansielle såkorn og spesielt et Offer Såkorn. Dette er Løftet som Abba gav meg for deg:

Sal 126,5-6 De som sår med tårer, skal høste med jubel. 6 Den som alltid går gråtende ut og bærer såkornet for å så, den skal sannelig komme tilbake med jubel og bære sine kornbånd.

Bli med på en 40 Dagers Faste for Israel fra denne uken og til 13.desember.

La oss vite at du har valgt noen dager eller hele tiden etter som Yah leder deg til å FASTE og KJEMPE For Israel! Jesaja 62,1

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Se Biskop Dominiquae på TV eller Internett følgende dager (Norsk tid):

Tirsdag kl.03.30 MCTV (Chicago området) kan bli sett på Comcast CH 386, Comcast (Chicago) – Channel 18, Comcast (Forsteder – sjekk lokal liste: Romeoville) – Channel 382, RCN Cable – Channel 10, Wide Open West Cable – Channel 13, Dish Network – Channel 62, Direct TV – Channel 62, AT&TU-Verse – Channel 62, Antennae – Channel 62.1, Channel 62.4.

Onsdag kl.03.00 WACX TV SuperChannel WACX-DT 55 er Orlandos eneste kommersielle Kristne uavhengige TV stasjon. WACX TV kan bli sett på Antenna, Cable, DirectTV, Dish Network, Roku eller Internett.

Onsdag kl.22.00 GEB America kan bli sett på Directv channel 363, Roku, OK TV-53, TX TV 28.1, Phone App eller Internett. (www.gebamerica.com)

Torsdag kl. 9.30 The Word Network er det største Afrikansk-Amerikanske religiøse nettverket i verden og kan bli sett i USA gjennom DirecTV, Comcast, Time Warner Cable, Bright House Networks, Cox, Cablevision, Charter og en vert hos andre kabel operatører og på Sky TV i U.K. eller Roku, Mobile App eller Internett. (www.thewordnetwork.org)

KOMMER SNART!

INFORMASJON OM BIBELSKOLE PÅ HJUL OG SUKKOT TUR TIL ISRAEL 2016

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com