Toora portsjon SHOFTIM – Devarim (5 Moosese) 16:18-21:9

HALASTUSEKUU MEELEPARANDUS

month-of-mercy

Shabbat shalom armsad:

Otsustasime saata talitluse korra, mida kasutasime ühises meeleparanduse aktsioonis Orlando linnas, Florida osariigis, USA-s selle uue kuu ELUL alguses. Elul on piibelliku kalendri seitsmes kuu, mida tuntakse ka halastuse või armu kuuna. Te võite seda Piibli palvete juhist kasutada, lisades muusikat, lauldes neid palveid kas suuremas grupis või individuaalselt. Nii nagu Püha Vaim teid juhib. Vastaku JHVH võimsalt teie palvetele!

MEELEPARANDUSE AKTSIOON/TEGU ORLANDOS

ÜRITUSE KAVA

2 AJARAAMAT 7: 14

Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud mu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa!

SEE ON PROHVETLIK AJASTUS

  1. SEPTEMBER 2016. A ON ORLANDOS „LABOR DAY“ (TÖÖTAJATE PÄEV VÕI MIDAGI SELLIST), SAMUTI LANGEB SEE KÄESOLEVAL PIIBELLIKUL AASTAL UUE ELULI KUU ALGUSELE, MIDA TUNTAKSE KA HALASTUSE KUU NIME ALL JA JUHATAB SISSE VIIMASED NÄDALAD ENNE JOM KIPPURI (LEPITUSPÄV).

3 MOOSESE 25:9-10

Siis lase seitsmenda kuu kümnendal päeval kõlada sarvehäält: lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal! Ja pühitsege viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist kõigile 2elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja

SELLEGA ME PÜHITSEME SISSE PÜHA KOKKUTULEKU, PUHUDES VABADUSE SOOFARIT.

KES ON TEMA RAHVAS

IISRAELIIDID (JUUDID) JA KRISTLASED

NEED, KES KUULUVAD ÜHESSE KAHEISTKÜMNEST IISRAELI SUGUHARUST, VÕI KES ON ASTUNUD LEPINGUSSE IISRAELI ELOHIMIGA KIPPURI-LEPITUSE TALLE J’SHUA HAMASHIAH (MESSIA) VERE KAUDU.

Millised patud vajavad andestust konkreetselt sel ajal? Iisraeli puudutavad riikide ja valitsuste välispoliitilised patud ja sisepoliitilised patud, mis puudutavad MORAALI ja ÕIGLUST KIRIKUS/KOGUDUSES, BEIT KNESSETIS (sünagoog) ja VÄLJASPOOL.

Me seisame siin MEELEPARANDUSE MÜÜRIPRAOS, kristlased ja juudid üheskoos, kui TEMA RAHVAS!

HESEKIEL 22: 23-31

Ja mulle tuli Jhvh sõna; ta ütles: “Inimesepoeg, ütle temale: sina oled maa, mida ei kasteta ega niisutata sajatuse päeval, mille vürstid on keset seda nagu möirgav lõvi, kes murrab saaki: nad neelavad hingi, võtavad varandusi ja kalleid asju ning teevad paljusid naisi leskedeks seal sees! Selle preestrid tarvitavad vägivalda mu Toora kallal ja teotavad mu pühi asju; nad ei tee vahet püha ja mittepüha vahel, ei õpeta roojase ja puhta vahet; nad peidavad oma silmad mu shabbatite (hingamispäevade) eest ja ma olen teotatud nende keskel!  Selle peamehed seal sees on nagu saaki murdvad hundid: valavad verd, hävitavad hingi, et hästi kasu saada! Selle prohvetid võõpavad neile kõik lubjaga, nähes tühje nägemusi ja ennustades neile valet, öeldes: nõnda ütleb Adonai Jhvh, kuigi Jhvh ei ole rääkinud! Maa rahvas teeb vägivalda ja toimetab röövimist: nad rõhuvad viletsat ja vaest ja teevad õiguse vastaselt liiga võõrale! Ma otsin nende hulgast meest, kes laoks müüri üles ja seisaks minu ees müüripraos maa heaks, et ma seda ei hävitaks; aga ma ei leia! Seepärast ma valan oma sajatuse nende peale, teen oma vihatulega neile lõpu ja panen nende eluviisid neile pea peale, ütleb Adonai Jhvh!”

IISRAELI FAKTOR KOHTUMÕISTMISES

JESAJA 34:1-4

Rahvad, astuge ligi kuulma, ja rahvahõimud, pange tähele! Kuulgu maa ja need, kes seda täidavad, maailm ja kõik, kes seal võrsuvad! Sest JHVH-l on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on pannud need vande alla, ta on andnud need tappa! Kes neist maha lüüakse, visatakse ära, nende laipadest tõuseb lehk, nende verest nõretavad mäed! Kõik taevaväed kaovad, taevad keerduvad otsekui rullraamat: kogu nende vägi variseb, nagu variseb viinapuust leht või viigipuust kuivanud mari!

Sest see on Jhvh kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga! ( Js 34:8)

PSALM 104:4

Sa teed oma käskjalgadeks tuuled, oma teenijaiks tuleleegid.

3Orkaan Hermine on Tema käskjalg, mis toob sõnumit Floridale.

Kuna võitlus üle Jeruusalemma, Iisareli maa ja Iisraeli rahva vastu raevutseb ning boikotid Iisraeli toodete vastu jätkuvad, lisaks Florida ülikoolidest lähtuvale Iisraeli vastasele propagandale (kuidas on sinu rahva ja linnadega?), siis selles on selgelt näha kohtumõistmise ohtlikku tormihoiatust Florida osariigi üle. Orkaan Hermine, mis on viimase 11 aasta esimene peale orkaani Charlie, terendab kui hoiatus sellest, mis võib juhtuda, kui Florida ei seisa Iisraeli ja paljude iisraeli kodanike kõrval. Floridat tabas hiljuti tohutu terrorirünnak, mis jättis endast Orlando linnas järele palju tapetuid ja haavatuid. Me näeme kõiki neid Florida ja eriti vaimselt nõrga Orlando linna peale tuleva kohtumõistmise hoiatusi. Vaimselt nõrgestatud MAMMONA, AMORAALSUSE ja UINUVA KIRIKU pärast, mis on endiselt läbi imbunud ASENDUSTEOLOOGIAST, mis lahutas kiriku/koguduse Iisraelist, juudi juurtest ja algupärasest “Siionis tehtud” headest sõnumitest (evangeeliumist). (Sa võid sama olukorda kohandada oma linna või rahva kohta)

Nahum 3:13 Su maa väravad tehakse su vaenlastele pärani lahti.Tuli põletab su riivid.

ORLANDO LINNA VÄRAVAD ON VAENLASELE AVATUD (kas sinu linna väravad on samuti vaenlasele avatud ?)

ALATES 1990. A KURIKUULSAST OSLO LEPPEST ON AMEERIKA HÜLJANUD OMA LEPINGU IISRAELIGA JA SELLEPÄRAST ON SEAL OLNUD NII MITMEID KOHTUMÕISMISI JA KOHUTAVAID TORME KOPUTAMAS USA USTELE JA VÄRAVATELE. FLORIDA OSARIIK JA TERVE USA IDARANNIK ON OLNUD VÄGA HAAVATAV. KOOS KASVAVA AMORAALSUSEGA, NII KIRIKUS KUI VÄLJASPOOL, ON SEE SISSEPÄÄSUPILET HÄVINGULE. (Kas sinu rahvas on asunud ÜRO ja uue maailmakorra kurja tegutsemiskava poolele, mis taotleb Iisraeli ja Jeruusalemma jagamist? Kas kirik/kogudus sinu maal ja rahva hulgas on jõuetu patu pärast?)

PSALM 83:1-6,14-19

Elohim, ära ole nii vait, ära vaiki! Ära jää vagusi, mu Elohim! Sest vaata, su vaenlased möllavad ja su vihkajad ajavad pea püsti! Sinu rahva vastu nad sepitsevad kavatsusi ja peavad nõu sinu varju all olijate vastu! Nad ütlevad: lähme ja hävitame nad rahvaste seast, nõnda et Iisraeli nimegi enam ei mäletata! Sest nemad on ühel meelel pidanud nõu ja teinud lepingu sinu vastu: Mu Elohim, pane nad keerlema nagu tolm, nagu kõrred tuule käes!  Nõnda nagu tuli põletab metsa ja leek paneb lõõmama mäed, nõnda aja neid taga oma marutuulega ja tee neile hirmu oma tuulispeaga! Täida nende silmad häbistusega, et nad otsiksid sinu nime, Jehoova! Häbenegu nad ja ehmugu ikka ja igavesti; jäägu nad häbisse ja mingu hukka ning tundku, et sina, Jhvh, üksi oma nimega oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa!

MEELEPARANDUSE PALVE IISRAELI HÜLGAMISE PÄRAST JA IGA IISRAELIVASTASE VAENU ÕHUTAMISE PÄRAST ERITI KRISTLASTE HULGAS, KUS ASENDUSTEOLOOGIA END PEIDAB.

4NOA MÄRK

NOA MÄRK- VIKERKAAR ON PÜHA MÄRK. SEE TULETAB MEILE MEELDE ELOHIMI HUKKAMÕISTMIST KOGU INIMKONNA KURJUSE JA PATU ÜLE, KAASAARVATUD HOMOSEKSUAALSUS, KÕIK AMORAALSUSE VORMID JA EBAÕIGLUS. VIKERKAAR TULETAB MEILE MEELDE KA ELOHIMI HALASTUST, KUI ME MEELT PARANDAME. PÖÖRDUGE TAGASI (TESHUVA) TEMA JUURDE, ET SAAKSITE TAASTATUD.

MATTEUSE 24:37-40

Sest nõnda nagu Noa päevad olid, nõnda peab olema Inimese Poja tulemine. Sest nõnda nagu inimesed olid neil päevil enne veeuputust: sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva, ega saanud aru, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära; nõnda on ka Inimese Poja tulemine. Siis on kaks põllul: üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.

2 TIMOTEUSELE 3:1-7

Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad,  petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad, kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale. Sest nende seas on ka mõned, kes poetuvad majadesse ja võtavad oma võrku pattudega koormatud ja mõnesuguste himudega aetavaid naisterahvaid, kes alati on õppijad, kuid kunagi ei pääse tõe tunnetusele.

ROOMLASTELE 1:18-32

Sest Elohimi viha saab ilmsiks taevast kõige inimeste jumalatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde ülekohtuga kinni peavad,  sellepärast et see, mida teatakse Jumalast, on avalik nende seas; sest Jumal on seda neile avaldanud.  Sest tema nähtamatut olu, nii tema igavest väge kui jumalikku olemist, nähakse, kui neid pannakse tähele, tema tegudes maailma loomisest alates, nii et nad ei saa vabanduda,  sellepärast et nad Elohimi  tundes ei ole teda kui Elohimi austanud ega tänanud, vaid on oma mõtlemistes saanud tühiseks ja nende mõistmatu süda on läinud pimedaks. Kiites endid targaks, on nad saanud jõledaks  ja on kadumatu Elohimi au vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate sarnase kuju vastu. Sellepärast on Elohim nad andnudki nende südamete himudes rüvedusse, oma ihusid ise pilastama. Nemad on Elohimi  tõe vahetanud vale vastu ja on austanud ning teeninud loodut enam kui Loojat, kes on ülistatud igavesti. Aamen. Sellepärast on Elohim nad andnud häbematuisse ihadesse; sest nende naised on vahetanud loomuliku sugulise käitlemise loomuvastasega, ja samuti on ka mehed loobunud loomulikust naise sugulisest käitlemisest ja on oma himus süttinud üksteisest ja teinud rõvedust mees mehega ja kätte saanud iseenestes oma eksimuse palga, mille pidid saama. Ja nagu nad heaks ei arvanud kinni pidada Elohimi tunnetamisest, nii on Elohim nad andnud hoolimatu meele sisse, tegema seda, mis ei kõlba; nad on täis kõike ülekohut, kurjust, ahnust, tigedust, täis kadedust, mõrva, riidu, kurikavalust; nad on keelekandjad, laimajad, Jumala vihkajad, ülbed, suurelised, hooplejad, leidlikud kurjale, sõnakuulmatud vanemaile, mõistmatud, lepingu rikkujad, armuheitmatud, halastamatud,  kes, ehk nad küll tunnevad Elohimi õiguse määrust ja teavad, et need, kes teevad niisuguseid asju, on surma väärt, ei tee mitte ainult sedasama, vaid tunnevad head meelt neist, kes nõnda teevad.

 

1 Peetruse 3:10-22

SEST “KES ARMASTAB ELU JA NÄHA HÄID PÄEVI, SEE HOIDKU OMA KEELT KURJA EEST JA OMA HUULI PETTUST RÄÄKIMAST; TA PÖÖRDUGU ÄRA KURJAST NING TEHKU HEAD; TA OTSIGU RAHU JA NÕUDKU SEDA TAGA. SEST ADONAI SILMAD ON ÕIGETE POOLE JA TEMA KÕRVAD NENDE PALVETAMISE POOLE; AGA ADONAI PALE ON PAHATEGIJATE VASTU!”  Ja kes peaks teile kurja tegema, kui te heategemises olete agarad? Aga kuigi te kannataksite õiguse pärast, siis olete ometi õiged. “Ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge”,  vaid pühitsege J’shuat Messiat  oma südameis, olles alati valmis andma vastust igaühele, kes teilt nõuab seletust lootuse kohta, mis teis on. Aga vastake tasaduse ja kartusega, ja teil olgu hea südametunnistus, et jääksid häbisse selles, mida teist paha räägivad need, kes teotavad teie head eluviisi Messias. Sest parem on, kui nõnda on Elohimi tahtmine, head tehes kannatada kui paha tehes. On ju ka Messia kord surnud pattude pärast, õige ülekohtuste eest, et ta meid juhiks Jumala juurde, kui ta küll surmati liha poolest, kuid elavaks tehti vaimu poolest,  kelles ta ka läks ära ja kuulutas vangis olevaile vaimudele,  kes muiste ei kuulanud sõna, kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil, kui ehitati laeva, millel mõned üksikud, see on kaheksa hinge, päästeti läbi vee. Sellele võrdluskujule vastavalt päästab teidki nüüd vesi kastmisena, mitte kui liha rüveduse kõrvaldamine, vaid kui hea südametunnistuse nõudmine Jumala ees J’shua Messia  ülestõusmise kaudu, kes on läinud taevasse ja on Elohimi paremal käel ja kellele on alistatud inglid ja võimud ja väed. 

JOHANNESE 3:15-20

Sest nõnda on Elohim maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu! Sest Elohim ei ole oma Poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi päästetud saaks! Kes usub temasse, selle üle ei mõisteta kohut; aga kes ei usu, selle üle on juba kohus mõistetud, sest ta ei ole uskunud Elohimi ainusündinud Poja nimesse. Aga see on kohus, et valgus on tulnud maailma ja inimesed armastasid pimedust rohkem kui valgust, sest nende teod olid kurjad. Sest igaüks, kes teeb kurja, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei laidetaks.

ABBA, ME PALUME SINU ARMU

5J’shua kuulutas neile, kes hiljem Noa veeuputuses hukkusid. Nad olid täis kurjust, amoraalsust ja homoseksuaalsust, süütu vere valajad ja paljude pattudega koormatud. Kuid Ta andis neile võimaluse MEELEPARANDUSEKS. Samal kombel me anume sind Jhvh, et sa annad võimaluse TESHUVAKS (meeleparanduseks) selles Orlando linnas (palves pane siia SINU LINN ja MAA) neile, kes on valinud kurjuse, amoraalsuse, ebajumalad ning piiblivastase ja Iisraelivaenuliku religiooni, mis hülgab J’shua, kui juuda soost Messia.

ALTARI-PALVE MEELEPARANDUSEKS

ME SAMUTI PALUME, ET SA ANNAD MEELEPARANDUST NEILE SELLES LINNAS, KES PEAVAD END USKLIKEKS, AGA ON SIISKI LEIGED, TEENIVAD EBAJUMALAID NING ARMASTAVAD RELIGIOONI JA SILMAKIRJALIKKUST ROHKEM KUI SINU TÕDE. NEED ON USKLIKUD, KES ON HÜLJANUD OMA ESIMESE ARMASTUSE. LAS SINU HEADUS VIIB NAD TÄNA MEELEPARANDUSELE J’SHUA NIMES.

PEALE PALVET

LAPSED ÕNNISTAVAD NÜÜD KÕIKI NEID, KES MEELT PARANDASID

Laste ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat! Psalm 8:2

Messiaanlik ülistusmuusika:

AARONI ÕNNISTUSSÕNAD 4MO 6

JHVH ÕNNISTAB JA HOIAB SIND

JHVH LASEB OMA PALE PAISTA SINU ÜLE

JA ON SULLE ARMULINE

JHVH TÕSTAB OMA PALE SINU ÜLE

JA ANNAB SULLE SHALOM-i J’SHUAS.

 

9Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1