Toora portsjon EKEV – Devarim (5 Moosese) 7:12-11:25

 

HÄVITADES KAASSÕLTUVUST

ARMASTUSE TEGUR

 DEFEATING CODEPENDENCY

Tema vastas ning ütles: “Armasta oma Elohimi, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest, ja oma ligimest nagu iseennast.” Luuka 10:27

 

Shabbat shalom armsad:

 

Selleks, et käsitleda nii olulist teemat nagu kaassõltuvus/lähisõltuvus, on hädavajalik mõista, mis KAASSÕLTUVUS on ja kuidas on see mõjutanud kogudust Uuendatud (Uue) Lepingu väärtõlgendamiste kaudu.

 

Igaüks meist teab kui oluline on armastada oma lähedast/ligimest nagu iseennast, kuid enamus inimesi on unustanud kui raske armastada oma ligimest, kui me ei armasta iseennast.

 

Kui me ei armasta iseennast, siis muutume kaassõltlaseks ja muudame teised inimesed kaassõltuvaks meist!

 

Samas võivad inimesed iseennast üliväga armastada, kuid mitte oma ligimest. Sellised inimesed on enesekesksed ja isekad.

 

Mis on siis LÄHISÕLTUVUS/KAASSÕLTUVUS ja miks on see nii hävitav?

 

Google’i andmetel on kaassõltuvus, sõltuvus sõltlasest ja tema probleemist. See on tunnete, uskumuste ja hoiakute kompleks, mille puhul inimene panustab lähisuhtesse suure osa sellest energiast, mida ta peaks enda heaks kasutama. Kaassõltuv võtab oma lähedase sõltuvuse eest liiga suure vastutuse ning vastutab liiga vähe enese eest. Sellise sõltuvuskäitumise aluseks on nõrgenenud ja/või muundunud identiteet, mis saab alguse lapsepõlvest.

 

Tšermak: Kaassõltuvus on “isiksuse rikutus, mis tuleneb: kontrolli vajadusest vältimaks ebasoodsaid arenguid; oma vajaduste eiramine; rikutud piirid intiimses ja vaimses valdkonnas; kõikide huvide sulandumine düsfunktsionaalses suhtes.“ (Tsitaat – Whitefield C.Z., 1989).

http://www.convictus.ee/kaassotildeltuvus.html

 

 

KAASSÕLTUVUS ON MANIPULATSIOONI VÕIMALDAMINE

2LÄHI-või KAASSÕLTUVUST võiks nimetada manipulatsiooni VÕIMALDAMISEKS. Teiste sõnadega, kui me anname kellegile võimaluse manipuleerimiseks, siis see muudab teise inimese meist täielikult sõltuvaks vaimses, emotsionaalses ja füüsilises mõttes.

Sellised inimesed muutuvad üha nõrgemaks ja viletsamaks, samas aga aina tugevamateks MANIPULEERIJATEKS. Sellest saab alguse üks kõige ebatervislikumaid suhteid manipuleeritava ja manipuleerija vahel, mis on täis viha, kohutavat süütunnet ja riidu, mida võib kokku võtta sõnaga VANGLA või LÕKS. Manipuleeritav võib lõpuks närvivapustuse tagajärjel kokku kukkuda või parimal juhul lihtsalt sellega lõpp teha. Kuid kui need haavad ei saa tervendatud, siis algab see nõiaring peatselt uuesti.

 

KUIDAS PASTORID LÄBI PÕLEVAD

3Paljudes kogudustes on pastorid kaassõltlased või manipuleeritavad. Nad õpetavad karja lootma pastorile kõiges ja, et ilma pastorita ei saa nad usuelus hakkama. Pastorid jätkavad võitlemist mässumeelsete, käitumishäiretega ja enesekesksete koguduseliikmete eest, selle asemel, et neile VASTU ASTUDA, sest nad kardavad karja kaotada. Mitmed pastorid on sõltuvad koguduse liikmete heakskiidust. Nad tahavad inimestele meeldida ja olla “oma karja poolt” armastatud (kes ei tahaks olla armastatud?). Ning seetõttu, ilma ise märkamatagi, põhjustavad nad “oma lammastes” vaimseid käitusmishäireid. Koguduse liikmed käivad koguduses ja kuulavad jutlusi, kuid ei tea kuidas iseseisvalt usus käia. Kui siis pastor ei helista neile ajal, mil nad on probleemides, siis tunnevad nad end pastori või kogudusejuhi poolt reedetuna. Sellega kaasneb nende “iidoli langemine pjedestaalilt” ja olukorra võtavad üle riid, tagarääkimised, laimujutud, viha ja ohvrimeelsus.

 

Pastorid tunnevad end omakorda süüdlasena, kuid ei julge sellisele “karja” jumalatule enesekesksele käitumisele vastu astuda, kartuses neist ilma jääda. Ma ei üldista ja kindlasti on kogudusi, kus selliseid suhtemustreid ei kohta. Kuid kahjuks on kaassõltuvuslikud suhted kogudustes karjase ja karja vahel küllaltki levinud. Pastorid põlevad läbi ning lõpuks lahkuvad teenistusest. (On ka kogudusi, kus olukord on vastupidine ning manipuleerijateks on end Jumala maapealseks asemikuks tõstnud pastorid, kes oma käitushäiretega “karja“ vaimselt tapavad. Tõlkija kommentaar)

 

Eraldi peaks rääkima uskumustest, mille järgi on kaassõltlast lihtne ära tunda. Toon siin ära loetelu internetiavarustes kirjas olevatest uskumustest: 1. Minu hea enesetunne tuleneb sellest, mis meeldib sinule. 2. Ma tunnen ennast hästi, kui sina mind tunnustad 3. Minu tähelepanu keskendub sinu probleemide lahendamisele ja sinu valu leevendamisele. 4. Ma olen keskendunud manipuleerimisele, et sa toimiksid minu moodi. http://www.convictus.ee/kaassotildeltuvus.html

Kaassõltlased arendavad suhteid, mis on ühepoolsed, emotsionaalselt hävitavad ja füüsiliselt või verbaalselt ärakasutavad.

Mis on KAASSÕLTUVUSE PEAPÕHJUS ja mis on LAHENDUS?

4Peapõhjuseks on EBAJUMALAKUMMARDAMINE. Kuningas Saul ei kuuletunud prohvet Samueli kaudu antud Elohimi käsule sellepärast, et inimestele meeldida. Ta tahtis olla kuningana VASTUVÕETAV ja ära teenida rahva armastuse, aga tegi seda SÕNAKUULMATUSE kaudu Elohimi käsule ja see läks talle maksma kuningakrooni kaotuse!

 

Ja Saul ütles Saamuelile: “Ma olen pattu teinud, sest ma olen astunud üle JHVH käsust ja sinu sõnadest, sellepärast et ma kartsin rahvast ja kuulasin nende häält! Aga anna nüüd ometi mulle mu patt andeks ja pöördu ühes minuga tagasi, et saaksin kummardada Jahvet!” Aga Saamuel ütles Saulile: “Mina ei tule sinuga tagasi, sest sa oled põlanud Jhvh sõna ja Jhvh põlgab sind, nõnda et sa enam ei või olla Iisraeli kuningas!” Kui Saamuel pöördus minekule, siis Saul haaras kinni ta kuuehõlmast, nõnda et see rebenes. Ja Saamuel ütles temale: “JHVH on täna rebinud Iisraeli kuningriigi sinult ja andnud su ligimesele, kes on parem sinust! 1 Saamueli 15:24-28

 

Ma ei unusta kunagi kahte tahvlit, mis rippusid mu pastoraadi kabineti seinal, kui olin karjaseks ühes Tel Avivi koguduses Iisraelis:

  • HEA ON PARIMA VAENLANE
  • PAREM ON OLLA POPULAARNE ELOHIMI KUI INIMESTE SILMIS

 

Need olid juhised, mis Jah (JHVH Elohim) mulle pastoriks saades andis. Nende väeliste juhiste järgimine läks mulle “kalliks maksma”, aga kui ma neid järgisin, siis minu vastutuse all olevad inimesed õppisid liuglema ja lendama nagu KOTKAD! Lõpuks (mida ma tookord ei teadnud) pidid nad läbi minema suurtest katsumustest ja isegi pagendusest, kuid “treeningus” omandatud oskused, kuidas iseseisvalt usus seista, on neid saatnud ja hoidnud tänase päevani!

 

Vaimuliku või hingekarjase ülesanne on sõltumata inimeste heakskiidust JUHTIDA eeskuju kaudu, olles eelkõige meelepärane Kõigeväelisele ja lootes Temale kõigis asjus (Ef 4:12). Karja eest hoolt kanda, tähendab õpetada neid Elohimi otsima ja kuuletuma Temale kõigis olukordades. Treenima neid käima usus ja mitte nägemises ning näidata inimestele, kuidas seada J’shua oma elude KESKPUNKTIKS!

 

Inimeste kartmine paneb püüdepaela, aga kes loodab JHVH peale, on kaitstud! Õpetussõnad 29:25

 

ELULISTE KIRJAKOHTADE VÄÄRTÕLGENDAMINE

Mitmed usklikud tõlgendavad vääralt Pühakirja ja viivad kirjakohad petlikku äärmusesse, eriti kui asi puudutab “armastust”, “hoolitsust” ja “abi”.

Seesama armastav J’shua, kes end andis ohvriks hukkamispuul, on sama isik, kes kord lausus järgnevad sõnad:

Mitte igaüks, kes minule ütleb: Õpetaja, õpetaja (meister Jhvh) , ei saa taevariiki, vaid kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas. Mitmed ütlevad minule tol päeval: Õpetaja, õpetaja, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile: ma ei ole elades teid tundnud, TAGANEGE MINUST, TE SEADUSETUD!”  Matteuse 7:21-23

 

Meie suhe J’shuaga ei ole kaassõltuv. J’shua ei SÕLTU meie heakskiidust. Ta ei karda meile vastu astuda, meid noomida, korrale kutsuda, sest see on meile endile vaid kasuks. Ta ei karda meid kaotada! J’shuaga ei saa manipuleerida. Ta armastab meid ja teeb kõik selleks, et me käiksime kitsal teel, mis on Tema tee või PEATEE!

 

KAS SINU ÕNN SÕLTUB TEISTE INIMESTE HEAKSKIIDUST?

 

Kui meie rõõm ja heaolu on sõltuvuses teistele meeldimisest, siis areneb sellest välja kaassõltuvus. Terved suhted on alati MÕLEMAPOOLSELT nauditavad, aga kui see nii ei ole, siis tuleb neid korrigeerida või maha lammutada niikauaks, kuni mõlemad pooled on piisavalt tervenenud mõlemapoolselt terve suhte rajamiseks. See puudutab kogudusi, perekonnasuhteid, partnerlust ja sõprussuhteid.

 

Ma julgustan teid kõigepealt PARANDAMA MEELT EBAJUMALATEENISTUSEST (sõltuvus teiste inimeste heakskiidust) ja otsima abi, et vabaneda kaassõltuvatest suhetest!

 

PALVE MEELEPARANDUSEKS

KAASSÕLTLUSE NÕIARINGI PURUSTAMINE

6Kallis Taevane Isa, ma palun andeks kõigi lähisõltuvuse suhete eest minu elus. Ma olen (ka enese teadmata) otsinud teiste inimeste (lisa konkreetsed nimed) heakskiitu rohkem, kui Sinu heakskiitu. Ma olen Sinu Sõna vääralt tõlgendanud ja elanud suhetes, milles puudus terve tasakaal. Ma vajan Sinu abi ja palun vabasta mind J’shua nimes! Ma kuulutan, et murran iga jumalatu ja emotsionaalse hingesideme nendega, kellega mul on olnud sõltuvussuhted. Ma seon iga pimeduse vaimu, mis tegutseb neis lähisõltuvussuhetes ja käsin sel lahkuda mu elust just nüüd! Ma kuulutan, et armastan JHVH kogu oma südamest, meelest ja jõust ning siis armastan ma ka oma ligimest nagu ISEENAST J’shua väelises nimes. Amen!

 

Sa oled alustanud taastamise protsessi, aga pea meeles paluda J’shua juhtimist selles, kuidas jätkata oma mõtlemisviisi treenimist ja õppida rajama terveid suhteid. J’shua ei tõotanud kaassõltuvust, vaid tuli, et anda ÜLIROHKET ELU!

 

Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti. Johannese 10:10

 

S9inu Iisraeli sõbrad ja mentorid

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

 

 

*Vastulause: Selle kirja autor ei ole psühholoog, vaid toob psühholoogistesse asjadesse piibelikku arusaamist ja rakendust.

ORDER TODAY THE NEW BOOK OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

7

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

8–      Defeating Depression

–      ATG – Addicts Turning to God ***NEW!

–      From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING (FOR USA RESIDENTS)

FOR ORDERS OUTSIDE OF THE USA $54 + SHIPPING.

Estimated Time of Arrival 1 month.