Torah lesing BO – Shemot (2. Mosebok) 10,1-13,16

September 2015 – Oktober 2016

GJØRE VEG FOR EN NY 50-ÅRS SYKLUS!

Jes 43,18-19 Husk ikke på de første ting, tenk ikke på det som var før Se, Jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, Jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i ørkenen.

Shabbat shalom du høyt elskede:

Dette Yovel (Jubel) Året er et År av OVERGANG til en NY 50 Års Syklus, en Ny Æra, en Ny Generasjon. Vi må forberede oss for denne NYE TIDSEPOKEN, vi kan ikke gå uforberedt inn i den eller bare si «det som skjer det skjer». De fleste tar seg ikke tid til å vente på Adonai slik at Han kan hjelpe dem med overgangen. De fleste fortsetter fremdeles bare å gjøre som de bruker, men dette er ingen god ide! Dette året må vi være veldig oppmerksomme på Adonai`s Stemme, siden Han vil laste ned noen hemmeligheter som vi ikke kjente til. Han vil fortelle oss ting vi kanskje ikke har hørt før. Vi kan ikke fortsette å holde oss til tingene vi kjente fra Fortiden siden vi aldri har gått denne vegen før. Jeg har aldri gått over inn i en ny 50 Års syklus før, har du? Dette er avslutningen av en æra og åpningen av en ny. Er du rede til å flyte med det NYE?

Jes42,16 Jeg vil føre de blinde (eng: blinde Israel) på en vei de ikke kjenner. Jeg vil lede dem på ukjente stier. Jeg vil gjøre mørke til lys foran deres ansikt, og Jeg gjør ulendte steder jevne. Alt dette skal Jeg gjøre for dem, og ikke forlate dem.

Selv om skriftstedet ovenfor refererer til Israel, implementerer det også disse innpodede troende som tilhører den Jødiske Messias! Når det kommer til Nye Ting kan vi alle være blinde. Med andre ord tror vi at vi kjenner til det, men vi gjør ikke det. Når det er en Ny Sti må vi ha Adonai`s Hånd som leder oss. Vi trenger Hans Lys, Hans Åpenbaring. Vi føler kanskje at vi er i TÅKEN! Det er fordi vi «går ut ifra» at vi kjenner vegen, men vi gjør ikke det fordi vi er i ukjent terreng!

SJU STEG AV FORBEREDELSE FOR DEN NYE 50 ÅRS SYKLUSEN

Year of JubileeJes40,31 Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utslitt, de går og blir ikke trette.

Dette året av Yovel (Jubel) leder oss til ukjent territorium til en ny 50 års Syklus og alt FORANDRES! Så regel nummer en for å være i stand til å gjøre overgangen på en god måte er:

Først av alt,

Ydmyke våre hjerter for å SØKE HAM, og for å gjøre det må vi tilbringe ekstra tid med Ham! Fra den ekstra tiden vil vi bli fornyet ettersom Hans åpenbaring vil forberede oss, vil gjøre oss frie til å fly høyt!

Jes42,9 Se, de første tingene inntreffer (eng: har skjedd), og de nye ting kunngjør Jeg nå. Før de spirer fram, lar Jeg dere høre om dem.

For det andre, vi må forstå at de forrige tingene har skjedd og du må legge fortiden bak deg slik at du kan løpe videre fremover! De fleste av oss sitter fast i ting fra fortiden. Det inkluderer både seire og det vi regner som nederlag/fiasko. Noen mennesker sitter fast i gamle vekkelser eller gamle åpenbaringer og baner ikke vegen for det NYE!

Jes48,6 Du har hørt det. Se alt sammen! Vil dere ikke bekjenne det? Jeg har latt deg høre nye ting fra nå av, selv skjulte ting, som du ikke kjente til.

For det tredje må vi bli klare for å høre ting som vi ikke har hørt før og være villige til å respondere med: JA HERRE!

Jes48,7 Nå er de skapt og ikke fra lang tid tilbake. Du har ikke hørt om dem før i dag, så ikke du skulle si: «Se, jeg kjente til dem.»

For det fjerde må vi velge å ikke vite noe slik at vi virkelig kan LYTTE. Når vi tror at vi vet, kan vi ikke virkelig høre Ham! Det Han er i ferd med å fortelle deg er NYTT!

Rom4,17 slik det står skrevet: Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag – overfor Gud, Ham som han trodde på, den Gud som gjør de døde levende og nevner det som ikke finnes, som om det finnes (eng: skaper nye ting ut fra ingen ting).

For det femte- Vi må velge å tro det umulige! Vi har å gjøre med Skaperen som skaper NYE ting ut fra INGEN TING. Det som ser umulig ut for deg er super enkelt for Ham. Denne Nye Tiden krever en NY SALVELSE AV TRO for å kalle på ting som ikke er, som om de var!

Fil 3,13-14 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Messias Yeshua.

For det sjette- Nå er dette den viktigste delen av å bevege seg til det NYE. Det er KRAFTEN I Å GLEMME! Det er riktig! Vi må glemme Fortiden, vi må glemme alle tilbakeslagene, skuffelsene, nederlagene, svik, forkastelser, sår, vanskeligheter og til og med suksesser. Vi må glemme alt som har skjedd i de foregående 50 år av vårt liv eller uansett hvor mange år du har levd så langt. Du kan ikke tillate forgangne hendelser å blokkere de NYE TINGENE! Du kan ikke ha råd til å dra fortiden med deg inn i disse neste 50 årene! Faktisk må du glemme det du vet fordi Han ønsker å lære deg noe NYTT. Det er som å bli Født Pånytt, Igjen! Det er som en Ny Fødselsdag! HaleluYah!!!

Matt9,16 Ingen setter et stykke nytt, ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For tøylappen vil rive i stykker plagget, og riften blir bare verre.

Føler du deg trett, utslitt, revet? Ting fungerer ikke slik de gjorde i Fortiden? Ingen bandasje vil hjelpe her, du må slippe taket i det gamle som drar livet ditt ned og tillate Ham å transformere deg og ta deg inn i et nytt sted i Ham. Han skulle gjøre alle ting NYE i livet ditt! Dette inkluderer relasjoner og tjeneste hvis du er i Tjenesten! Det inkluderer en NY MÅTE å se ting på og handle med ting.

Matt9,17 En fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker, ellers vil skinnsekkene sprekke, vinen vil bli sølt bort, og skinnsekkene blir ødelagt. Men en fyller ny vin i nye skinnsekker, slik at begge deler blir bevart.»

Dette er NØKKELEN for den NYE VINEN, Ny Glede, Ny Salvelse-vi må bli en Ny Vinsekk! Denne transformasjonen skjer når vi tilbringer tid med Ham, blir kvitt det gamle! Til og med «godt gammelt» kan dra oss ned!

Forleden dag så jeg i speilet og jeg tillot den Hellige Ånd å bringe frem alt «det gamle» som var i hjertet mitt som gjorde meg tung og mismodig. Jeg brukte ganske lang tid i speilet der jeg bekjente og forkastet alle tingene som kom opp, slik som gamle skuffelser, nederlag, sorg, bedrøvelse, svik, sår, smerte, hva som helst! Jeg bekjente dem etter som de ble bragt opp og bandt alle ånder som var forbundet med dem og kastet dem ut!

Jeg hadde Selv-Utfrielse mens jeg så i speilet! Deretter GA JEG FULLSTENDIG SLIPP PÅ de foregående 50 årene av livet mitt. Det var BORTE! Jeg følte det som om det var min NYE fødselsdag! Jeg hadde vært på en 4 dagers retreat uten telefoner, e-poster eller kjente mennesker rundt meg. Bare meg og Yah (Gud). Jeg var så lettet, jeg følte meg FRI og LETT! Da ektemannen min så meg, sa han at jeg strålte! Han så forskjellen med en gang! Fra det øyeblikket av, når djevelen vil bringe meg ting eller følelser fra fortiden, nektet jeg bare å motta det.

Jeg husker INGEN TING som jeg ikke trenger å huske fra de siste 50 årene. Jeg er ferdig med den Gamle Tidsepoken, jeg har kommet inn i den NYE og jeg har aldri vært slik før! Jeg vil ikke tillate skuffelser fra fortiden å begrense hva jeg kan gjøre i fremtiden. Jeg vil ikke tillate mine Gamle erfaringer (gode eller dårlige!) å diktere måten jeg responderer på eller føler!

Jeg kan ikke si «Jeg har vært der, jeg har gjort det», siden jeg aldri har vært i denne Nye 50 års Syklusen før!

Du kan gjøre det samme som jeg gjorde foran speilet, men ta litt tid samme med Han som Elsker vår Sjel, Hvil, søk Ham og deretter stå foran speilet og be Ham om å bringe frem alt som du trenger å gi slipp på fra den forrige 50 års syklusen. Deretter bekjenn, forkast, kast det ut (ja til og med onde ånder som plager deg!) og ta imot den NYE VINEN fra ÅNDEN!

For det sjuende- Deretter lag en ORD BØNN for deg selv av det Han sier om deg. Din spesielle proklamasjon som du går inn i denne nye 50 Års Syklusen ved! Se inn i speilet flere ganger om dagen og proklamer de GODE TINGENE som Han sier om deg!

Vær forberedt på overraskelser når du gir slipp på det gamle!

Luk5,39 Og ingen som har drukket gammel vin, vil ha den nye like etterpå. For han sier: Den gamle er best.”

Old WineDet er trist å si det, men noen mennesker vil ikke lytte til denne instruksjonen fordi de ikke liker forandringer. De forblir religiøse og stive, bitre og fanget! Men tillat ikke dette å skje med deg!

Selv om din «gamle vin» eller gamle liv var godt. Dette er en Ny Tidsperiode, og å dra på det gamle kan drepe deg!

Vekten av det forgangne gode eller dårlige er umulig å bære i en NY TIDSEPOKE. Selvfølgelig kan vi huske miraklene som Gud gjorde i fortiden og til og med gamle storverk vi har gjort, men vi kan ikke «hvile på våre laurbær» siden laurbærene vil tørke inn og forsvinne og bli til støv!

Omfavn denne Nye 50 Års Syklusen og alle de Nye Tingene og Nye Veiene Han ønsker å vise deg og lære deg. Du vil bli en Ny DEG til Hans Ære!

Fil 3,13b-14 Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Messias Yeshua.

 GOD NY 50 ÅRS SYKLUS TIL ALLE SOM ELSKER MESSIAS!

Godt år av FORLØSNING! Kom igjen og blås i Shofaren din!

3 Mos 25,9-10 Så skal du la jubelbasunen (eng: SHOFAREN) lyde på den tiende dagen i den sjuende måneden. På forsoningsdagen skal dere la basunen lyde over hele landet deres. Dere skal hellige det femtiende året og utrope frihet over hele landet, for alle som bor der.

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

SKAFF DEG EN SHOFAR FRA ISRAEL FOR Å PROKLAMERE DIN FRIGIVELSE!

ShofarHVIS DU IKKE HAR EN SHOFAR, VIL DU KANSKJE KJØPE EN. DETTE ER ÅRET AV YOVEL-JUBELÅRET SOM BETYR ÅRET AV SHOFAREN. DET ER VIKTIG OG KRAFTFULLT Å BLÅSE I SHOFAREN!

Trykk på vår SHOP og bestill en fra Israel www.kad-esh.org eller send oss en e-post og SPØR etter en SHOFAR Katalog [email protected]

EN SPESIELL SHOFAR BLÅSE SESJON FOR ALLE VÅRE PARTNERE!

Når du sender et YOVEL – JUBELÅR OFFER denne måneden, vil vi bruke det som et KONTAKT PUNKT for DIN UTFRIELSE fra det Gamle og fra Fortiden. Vi vil blåse våre Salvede Shofarer over DEG!

Du kan donere gjennom www.kad-esh.org trykk på donations eller send oss en e-post for å få bank overførings informasjon. Du kan også sende dine YOVEL OFFER via Western Union til Baruch Bierman, St Augustine, Florida, USA

FORVENT MIRAKLER!

«Jeg vil velsigne disse som velsigner deg». 1.Mosebok 12,3

Påske JUBILEUM 2016

VÆR EN PARTNER SAMMEN OSS FOR Å FORLØSE TESHUVA-OMVENDELSE OVER HELE JORDEN! HOLD OSS PÅ LUFTA!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchElskede, vi er en Røst som roper i Ødemarken og vi kjemper på Media Arenaen. Vi ber deg om å støtte våre anstrengelser for å gjøre en forskjell over hele verden gjennom våre TV-programmer. De fleste mennesker i dag går ikke en gang i kirken! De sitter foran Kristen-TV og de får mat. Men deres åndelige diett er blek og utilstrekkelig uten en ekte Profetisk Jødiske Røtter Tjeneste som skjærer igjennom, lik vår. Yah har gitt oss et Mulighetenes Vindu å kringkaste gjennom, men vi kan ikke gjøre dette alene. Vi trenger samarbeidet med alle disse som bryr seg om Yah`s Kongerike og om Israel for å holde oss «på lufta» og vinne mer territorium i media. Vennligst send din beste og mest generøse gave i dag siden du vet at dette HASTER! Tiden forsvinner fort! Gå til www.kad-esh.org og klikk på donations for Pay Pal og kreditt kort eller send oss en e-post og spør om bank overførings alternativer til [email protected]. Du kan også ringe i USA til 1-972-301-7087

Western Union kan sendes til Baruch Bierman, Florida, USA.

Vi takker deg på forhånd for din trofasthet mot YHVH og oss med dine dyrebare finansielle såkorn og spesielt et Offer Såkorn. Dette er Løftet som Abba gav meg for deg:

Sal 126,5-6 De som sår med tårer, skal høste med jubel. 6 Den som alltid går gråtende ut og bærer såkornet for å så, den skal sannelig komme tilbake med jubel og bære sine kornbånd.

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com