Toora portsjon RE’EH – Devarim (5 Moosese) 11:26-16:17

KUNINGAS AHABI KAASSÕLTUVUS

THE CODEPENDENCY OF KING AHAB

Ja ta ütles kuningale: “Nõnda ütleb JHVH: et sa lasksid käest ära minu poolt hukule määratud ( ee k. vande alla pandud, kuid algkeel toob esile selle palju sügavama ja karmima tähenduse. Tõlkija kommentaar) mehe, siis peab sinu hing olema tema asemel ja sinu rahvas tema rahva asemel!” 1 Kuningate 20:42

 

Shabbat shalom armsad,

 

Selles Piibliloos, mis räägib lahingutest väga julma Arami kuninga Ben Hadadi ja Iisraeli või Põhjakuningriigi kuninga Ahabi vahel, leiame kõik tüüpilise kaassõltuvuse tunnused, mis võivad inimest mõjutada nii isiklikul, kui ka poliitilisel tasandil. Aram oli iidne Assüüria, mille territoorium kataks tänapäeva Süüria, Iraagi ja isegi Iraani.

 

Aram oli Iisraeli rünnanud peaaegu 100 aasta vältel. Nende vahel olid pidevad sõjad ja Iisraeli Põhjakuningriik sai nendes mitmeid kordi lüüa oma ebajumalateenistuse tõttu. Iisraeli (mitte juuda, kes moodustas Lõunakuningriigi) esimene kuningas, Nebati poeg Jerobeam, püstitas Bethelisse (Peetel) ja Daani kuldvasikad ning käskis Iisraeli lastel (10 Iisraeli suguharu) neid kummardada, et ära hoida rahva minemist Jeruusalemma JHVH’d ülistama.

 

Aga Nebati poja Jerobeami pattudest, millega too saatis Iisraeli pattu tegema, Jehu ei loobunud, kuldvasikaist, mis olid Peetelis ja Daanis. 2 Kuningate 10:29

 

Sellega rajas ta asendusteoloogia/asendusülistuse, mis tõi lõpuks kohale Elohimi kohtumõistmise. Jah (Jumal) kohtumõistmise üheks viisiks oli lasta Tema rahval vaenlase kätte langeda.  Aram oli üks neist riikidest, kelle kätte JHVH laskis oma rahval langeda.

 

Ahab oli üks kõige hullemaid Iisraeli Põhjakuningriigi kuningaid. Ta võttis naiseks Siidoni kuninga tütre, Baali ja Astarte (ishtar-easter-lihavõtted eesti keeles) templite printsessi Iisebeli. Aga Ahab oli suures kaassõltuvuses. Ta ei seisnud selle eest, mis oli õige. Tema kaassõltuvus viis ta enda, oma koja ja lõpuks terve Iisraeli Põhjakuningriigi pagendusse ja hävingusse.

 

Mis on KAASSÕLTUVUS?

 

Google’i andmetel on kaassõltuvus, sõltuvus sõltlasest ja tema probleemist. See on tunnete, uskumuste ja hoiakute kompleks, mille puhul inimene panustab lähisuhtesse suure osa sellest energiast, mida ta peaks enda heaks kasutama. Kaassõltuv võtab oma lähedase sõltuvuse eest liiga suure vastutuse ning vastutab liiga vähe enese eest.

 

Kaassõltuvus on “isiksuse rikutus, mis tuleneb: kontrolli vajadusest vältimaks ebasoodsaid arenguid; oma vajaduste eiramine; rikutud piirid intiimses ja vaimses valdkonnas; kõikide huvide sulandumine düsfunktsionaalses suhtes.“

 

KAS AHAB OLI MEELDIV INIMENE?

2Ahab oli “kena mees”, ta tahtis oma ebajumalakummardajast naisele ja tema isale meeldida isegi, kui see tähendas Iisraeli Jumala ja Iisraeli rahva reetmist. Temast oleks saanud suur pastor “kliendi- või otsijasõbralikus” kirikus, kus pastorid, kartes neid “otsijaid” solvata väldivad jutlusi sõnakuulelikkuse, meeleparanduse, eelseisva kohtu ja põrgu teemadel.

 

Vastulause: Aruka ja jumalakartliku naise nõuannete kuulamine, ei muuda meest/abikaasat “Ahabiks” (pigem näitab see sellise mehe arukust), kuid järelandlikkus hoorava ja Elohimi seadust ning juhiseid rikkuvale naisele muudab küll.

 

Aga Iisebel ei olnud mitte ainus isik, kellele Ahab meeldida tahtis. Ta tahtis ka oma vaenlastele meeldida ja eriti ühele julmemale ja verejanulisemale, Arami kuningale Ben Hadadile.

 

Ahab oli keegi, keda ma nimetaksin “kena usklik või kristlane”, kes on Jahve Sõna tõlgendanud teistele ja iseenesele kahjuks, ilma seda ette kavatsemata. Ben Hadad türanniseeris Ahabit ning ütles talle, et kõik, mis Israeli kuningale kuulus, kaasa arvatud viimase naine ja lapsed, kuuluvad nüüd Ben Hadadile.

 

Ta läkitas käskjalad linna Iisraeli kuninga Ahabi juurde ja käskis temale öelda: “Nõnda ütleb Ben-Hadad: sinu hõbe ja kuld on minu, ja sinu ilusamad naised ja lapsed – ka need on minu!” Ja Iisraeli kuningas kostis ning ütles: “Nõnda nagu sa ütled, mu isand kuningas! Mina ise ja kõik, mis mul on, on sinu!1 Kuningate 20:2-4

 

Põhimõte #1- Kaassõltuvad inimesed tahavad meeldida ja kardavad konfrontatsiooni (vastandamist). Sellepärast lasevad nad end ära kasutada ja ei pane sellisele suhtele õigeaegselt piiri.

 

AHAB TÕUSEB OMA AHISTAJALE VASTU

 

Tõesti, homme sel ajal ma läkitan oma sulased sinu juurde ja nad otsivad läbi su koja ja su sulaste kojad; ja kõik, mis su silmis on väärtuslik, võtavad nad enestega ühes ja toovad ära!” Siis Iisraeli kuningas kutsus kõik maa vanemad ja ütles: “Teadke nüüd ja nähke, et ta püüab kurja teha! Sest ta läkitab minu juurde mu naiste ja laste pärast, ja mu hõbeda ja kulla pärast, mida ma temale ei keela!” 1 Kings 20:6,7

 

3Lõpuks ärkab Ahab siiski ning mõistab, et  Ben Hadad on kuri ja kurjade motiividega.

 

Kui Ahab kuningriigi vanematega nõu peab, siis soovitavad nad sellele nõrgale kuningale TÕUSTA ning kurjale anastajale ja rõhujale VASTU ASTUDA. Seda Ahab ka teeb, aga selle tulemusena saab Arami kuninga uhkus solvatud ning suures vihas kavatseb ta kogu Iisraeli Põhjakuningriigi täielikult hävitada. Kuid ta ei võta arvesse Iisraeli Elohimi JHVH’d, kes pani vägagi tähele kuningas Ahabi esimest julget tegu.

 

Siis ta ütles Ben-Hadadi käskjalgadele: “Öelge mu isandale kuningale: kõik, mille pärast sa esmalt läkitasid oma sulase juurde, ma teen; aga seda asja ma ei või teha!” Ja käskjalad läksid ning viisid sõna tagasi. 1 Kuningate 20:9

 

Isegi, kui JHVH kasutas Ben Hadadi kättemaksu vahendina Iisraeli ebajumalateenistuse tõttu, siiski tahtis Ta näidata OMAENDA VÄGE ja oma NIME pärast võitles Tema lepingurahva eest!

 

Ja vaata, üks prohvet astus Iisraeli kuninga Ahabi juurde ja ütles: “Nõnda ütleb Jehoova: kas sa näed kogu seda suurt rahvahulka? Vaata, mina annan selle täna sinu kätte, et sa teaksid, et mina olen Jhvh!” 1 Kuningate 20:13

 

Põhimõte #2- Elohim võitleb nende poolele, kes valivad vastu hakata oma ahistajatele nii vaimses (saatan ja kurjad vaimud) kui ka loomulikus (inimesed) sfääris!

 

LAHING ON VÕIDETUD AGA SÕDA ON KAOTATUD

4Ahab võitis lahingu ja Aram kandis suuri kaotusi. Ahab võitis tegelikult KAKS lahingut. Hiljem sõdis Iisraeli Elohim veel ühe korra Ahabi eest ja Aram sai taas lüüa. Arami kuningal õnnestus põgeneda, kuid ei suutnud enam taastuda. See oleks võinud olla meie loo õnnelik lõpp, kui mitte “kena mees” Ahab ei oleks selle lõpu nässu keeranud.

 

Ben Hadadi nõuandjad olid targad mehed ning nad soovitasid Iisraeli kningalt armu paluda, sest mitmed Iisraeli kuningad oli tuntud kui armulised kuningad.

 

Ja nad vöötasid oma niuded kotiriidega ja panid nöörid ümber pea ja tulid Iisraeli kuninga juurde ning ütlesid: “Sinu sulane Ben-Hadad ütleb: jäta siiski mu hing elama!” Ja ta vastas: “Kas ta veel elab? Ta on mu vend!” 1 Kuningate 20:32

 

“Kena ja lahke” Ahab! Ta kutsus tolle aja Hitlerit (Ben Hadad) “mu vend”. See kõlab nagu tõeliselt “kristlik halastuse tegu”, sest Piibel juhendab meid oma vaenlasi armastama, kas pole nii? Antud loo lõpp aga näitab, et selline käitumine oli VALE, sest tegemist oli vale motivatsiooniga ja ka hooletusega. Ahabi motivatsioon oli “leida vaenlase toetust” ja “omada häid suhteid maoga”.

 

Ja Ben-Hadad ütles temale: “Linnad, mis mu isa võttis ära sinu isalt, ma annan tagasi. Korralda enesele kaubatänavad Damaskuses, nagu mu isa korraldas Samaarias.” Ja Ahab vastas: “Sel tingimusel ma lasen sind vabaks!” Ja ta tegi temaga lepingu ning laskis temal minna. 1 Kuningate 20:34

 

See oli EBAPÜHA LIIT! See oli VALERAHU LEPING! Just samamoodi, nagu alates 1990. aastast on rahvad üritanud Iisraelile peale sundida “rahu”. Paljud Iisraeli valitsused on olnud nõrgad, nagu kuningas Ahab ning nõustunud istuma läbirääkimiste laua taha nendega, kelle eesmärgiks oli ja on Iisraeli täielik hävitamine. Nagu kuningas Ahab, nii ka Iisrael on olnud KAASSÕLTUVUSES rahvaste soosingust, sest Iisrael ei ole piisavalt tegutsenud JHVH kartuses. Samas on JHVH juba mõistnud kohut teiste rahvaste üle, välja arvatud need rahvad, kes pöörduvad ning hakkkavad ülistama ja teenima Iisraeli Elohimi.

 

Ja kui nad tõesti õpivad ära mu rahva kombed ja hakkavad vanduma minu nime juures: Nii tõesti kui JHVH elab!, nõnda nagu nad õpetasid mu rahvast vanduma Baali juures, siis nad võivad edasi elada mu rahva keskel. Aga kui nad ei kuule, siis ma kitkun selle rahva sootuks ära ja saadan hukatusse, ütleb JHVH.” Jeremiaja 12:16-17

 

Ära tee lepinguid nendega, kelle JHVH on määranud hävingule, sest muidu tood selle hävingu iseenda pea peale.

 

Ja ta ütles kuningale: “Nõnda ütleb JHVH: et sa lasksid käest ära minu poolt hukule määratud ( ee k. vande alla pandud, kuid algkeel toob esile selle palju sügavama ja karmima tähenduse. Tõlkija kommentaar) mehe, siis peab sinu hing olema tema asemel ja sinu rahvas tema rahva asemel!” 1 Kuningate 20:42

 

 

Põhimõte #3- ÄRA TEE LEPINGUID OMA AHISTAJATEGA KA SIIS KUI NAD ON NÕRGAD, SEST NAD KOGUVAD TAAS JÕUDU JA HAKKAVAD SIND UUESTI AHISTAMA.

 

ISLAM JA HUDNA

5Islam on ahistav religioon ja tahab maailma vallutada. Qumranis on mitmeid põhimõtteid, mida läänemaailm ei mõista. Üks neist on HUDNA. See tähendab teatud “vaherahu” või “rahulepet”. Kuid selle täielik rakendus on järgmine: “Kui su vaenlane on sinust tugevam, tee temaga vaherahu. Niipea, kui sa kogud taas jõudu, ründa ja tapa ta.”

 

KOGU AHISTAMINE ja ärakasutamine rajaneb HUDNA PÕHIMÕTTEL. Kui sa siis oled ärakasutavas suhtes ning näed, et su partner muutub alandlikuks, siis ÄRA USALDA TEDA koheselt. Sa pead võtma/andma PIISAVALT PALJU AEGA selleks, et teine saaks tõestada sulle, et ta on väärt sinu usaldust. Vahel ei juhtu see kunagi ning sa pead ka selleks valmis olema.

 

Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja. Matteuse 3:8

 

Meeleparandusele peavad järgnema VILJAD, mis tähendab pöördumist ja naasmist JHVH juurde. Kui ahistaja või ärakasutaja pöördub ja naaseb Elohimi teedele, siis peab see kandma märkimisväärset ja üle pika aja kestvat head vilja. Nad peavad säilitama alandliku, õpivalmis ja Elohimi juhistele sõnakuuleliku hoiaku. Kui sinu elus on olnud selliseid “kaaslasi” ja sa oled olnud ise kaassõltlane, siis mõtle sellele, et ühel päeval end lahti raputada ja teha lõpp kaassõltuvusele. Usalda Kõigeväelist ja otsi ABI nii Temalt, kui ka selleks teenistuseks võitud ja tarkusega varustatud inimestelt.

 

Palvetame, et Iisrael ärkaks üles oma kaassõltuvusest ÜRO soosingust ning arendagu igaüks meist terveid ja kahepoolselt toimivaid inimestevahelisi suhteid.

 

Aga rahu Jumal tallab varsti saatana teie jalge alla. Meie Messia J’shua arm olgu teiega! Aamen. Roomlastele 16:20

 

9Teie Iisraeli sõbrad ja mentorid,

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja  62:1

 

 

  • Vastulause: Selle kirja autor ei ole psühholoog, vaid toob psühholoogistesse asjadesse piibelikku arusaamist ja rakendust.

 

Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu kõike head õpetajale. Galaatlastele 6:6