Tooran osuus KORACH – Bamidbar (4 Moos.) 16:1-18:32

ELÄMÄN JA KUOLEMAN KYSYMYS!

Antakaa kaikille se, mikä kuuluukin antaa: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Room.13: 7

Shabbat shalom, rakkaat ystävät!

Rakastan sitä, kun Rakas Pyhä Henki herättää minut ja antaa jumalallista Ilmestystä. Viime sapattina heräsin varhain, kun Hän täytti mieleni ymmärryksellä siitä, kuinka tärkeää on KUNNIOITUKSEN PALAUTTAMINEN Messiaan Ruumiiseen maailmanlaajuisesti.  Johtajiston ja jumalallisessa auktoriteettiasemassa olevien kunnioitus täytyy palauttaa. Se vuorostaan palauttaa toistensa kunnioittamisen ja Itsensä Jahven kunnioittamisen!

HYVIN TÄRKEÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Ainoa kerta, jolloin viranomaisia ei pidä totella on silloin, kun heidän ohjeensa ovat Pyhien Kirjoitusten ja Jahven Ilmoitetun Sanan täysi vastakohta! Huomaa alla oleva sanankohta, kun Pietari kiisti Ylipapin sanat, koska hän kielsi heitä saarnaamasta Jeshuan Nimessä!

He toivat apostolit ja asettivat heidät neuvoston eteen, ja ylipappi kuulusteli heitä. Hän sanoi: ”Emmekö ole kieltäneet teitä opettamasta tässä nimessä? Ja nyt te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren.” Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.   Apt.5: 27-29

Mutta tämä on ainoa syy. Kaikissa muissa tapauksissa meidän on opittava kunnioittamaan ja tottelemaan viranomaisia.

Muistuta heitä, että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiita tekemään kaikkea hyvää. Tiitus 3:1

KUNNIOITTAMATTOMUUS JA TUTTAVALLISUUS

Protestant ReformationProtestanttisesta uskonpuhdistuksesta lähtien ja siitä kun se katkaisi välinsä katoliseen kirkkoon ja sen uskonnollisiin opinkappaleisiin Messiaan Ruumis johdonmukaisesti hankkiutui eroon kaikesta, millä oli ”katolisuuden haju”. Se sisälsi kaikki Auktoriteetteihin ja Papiston asemiin liittyvät arvonimet. Oli monia väärinkäytöksiä, koska monet, jotka käyttivät noita arvoasemia katolisessa kirkossa, käyttivät hyväkseen suuria joukkoja ja erityisesti köyhiä. Aneita ja anteeksiantoa myytiin. Se oli iljetys Jahven edessä ja uskonpuhdistajat kuten esimerkiksi Martin Luther, Calvin, Zwingly ja muut tuomitsivat tämän kauhean käytännön, joka piti ihmiset Luopio Papiston orjina.

Kuitenkin innossaan päästä eroon kaikesta, mitä he pitivät ”katolisena”, he jättivät kaikille tuleville sukupolville KUNNIOITTAMATTOMUUDEN JA TUTTAVALLISUUDEN perinnön. Näin tapahtui erityisesti Euroopassa enemmän kuin missään muussa maanosassa. Lähetyssaarnaajien välityksellä eurooppalainen kristillisyys vaikutti kaikkiin maailman kansoihin. Joten tämä perintö löytyy myös monista muista kansoista, mutta sen vaikutus länsimaissa on paljon suurempi.

HUONO PERINTÖ SUKUPOLVIEN AJAN!

Hänen tulee hallita hyvin oma kotinsa ja kaikella arvokkuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Jos joku ei pysty hallitsemaan omaa kotiaan, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? 1 Tim. 3: 4-5

Tämä KUNNIOITTAMATTOMUUDEN JA TUTTAVALLISUUDEN vahingollinen perintö on vaikuttanut haitallisesti kaikkiin länsimaisiin yhteiskuntiin, joissa ei ole enää viranomaisten tai vanhempien kunnioittamista. Yleisesti uskonpuhdistusta seuraavien sukupolvien tavaramerkki on ollut sekasorron ja epäkunnioituksen henki kaikkia viranomaisia kohtaan. Se on tapahtunut hitaasti syövyttäen yhteiskunnan kaiken moraalisen aineksen, kunnes 1900-luvulta 2000-luvulle mentäessä kapinasta vanhempia, viranomaisia ja kaikkia jumalallisia standardeja vastaan, tuli Kieroutunut Normi.

Yksi epäkunnioittavimpia suuntauksia oli kutsua jopa Isää ja Äitiä heidän etunimillään, täten aiheuttaen ”tasa-arvoisuuden” ja ”kaveruuden” ilmapiirin, jolloin vanhemmat menettivät täysin lastensa hallinnan. Tämä meni niin pitkälle, että lapset nyt ”pitävät kiinni vallankahvasta” ja jopa kutsuvat poliisin, jos he eivät pidä vanhemmistaan tai jos vanhemmat uskaltavat harjoittaa raamatullista KURINPITOA. Mutta tämä suuntaus alkoi Kirkosta, jossa Pastoreilla ja Johtajilla ei ollut mitään kunnianosoituksen merkkiä yllään (kuten esimerkiksi papin virkapukua), eikä mitään ARVONIMIÄ! Sitten se siirtyi KOTEIHIN ja PERHEISIIN!

Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, joka häntä rakastaa, kurittaa häntä ajoissa. Sananl.13: 24

LAPSISTA TULI KESKIPISTE, MISTÄ SEURASI KUOLEMAA

Nuorukaiset minä annan heille ruhtinaiksi, ja pahanilkiset (engl. ’babes’) hallitsevat heitä. Kansassa kukin sortaa toistaan, jokainen lähimmäistään. Nuorukainen rehentelee vanhaa miestä vastaan, halveksittu kunnianarvoisaa vastaan.” Jes. 3: 4-5

Promiscuous AtmosphereKehittyi vapaamielinen ja siveetön ilmapiiri, jossa lapsista tuli maailman keskipiste ja hallitsijoita mieluummin kuin Jahven Jumalallisesta Järjestyksestä, jossa vanhemmat ovat vastuussa ja lapsia kutsutaan kunnioittamaan, antautumaan ja tottelemaan vanhempia, muutoin he eivät menestyisi!

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että eläisit kauan, ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. 5 Moos. 5: 16

Joka isäänsä ja äitiänsä kiroaa, sen lamppu sammuu pilkkopimeään. Sananl 20: 20.

Heprean sana KIROTA tässä on KLALA, joka tarkoittaa OTTAA KEVYESTI, HALVEKSIA tai EI KUNNIOITTAA.

VANHEMPIEN JA VIRANOMAISTEN KUNNIOITTAMATTOMUUS TAPPAA LAPSET!

SEURAKUNNAN JOHTAJISTON KUNNIOITTAMATTOMUUS

Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Näin he voivat tehdä työtään iloiten, ei huokaillen, sillä se ei teitä hyödyttäisi. Hepr. 13: 17

DishonoringKun Pastoreita, Johtajia, Piispoja ja Arkkipiispoja ei kunnioiteta, se tappaa MEIDÄT! Ihmiset antavat itsellensä luvan ojentaa johtajiaan, tuomita ja arvostella heitä ikään kuin he olisivat heidän ”kavereitaan” tai pahimmillaan ikään kuin he johtaisivat seurakuntaa eivätkä Johtajat! Jahven Sana käskee TOTTELEMAAN niitä, jotka HALLITSEVAT SINUA! Tämän HALLITSEMISEN tarkoitus on VALVOA SINUN SIELUASI. Meillä on valtava VASTUU niistä sieluista, jotka meille on uskottu.   Ihan kuin paimenien täytyy huolehtia lampaistaan ja katsoa ettei niissä ole mitään kirppuja eikä mitään tautia, meidän on määrä huolehtia meille uskotuista ihmisistä, meidän on määrä VALVOA heitä, jotta he MENESTYVÄT!

Tämä ei tarkoita ”komentelua”, tätä kutsutaan Hengelliseksi Valvonnaksi, mikä on PIISPAN (Overseer, Valvoja) tai ARKKIPIISPAN ( Overseer of Overseers; Valvojien Valvoja) arvonimen merkitys. Tarvitsemme kaikki Johtajia huolehtimaan sieluistamme. Tämä ei tarkoita perinteistä ”jonkun hengellisen suojan alla olemista”(engl.”covering”), joka on uskonnollinen ilmaus, jota ei löydy Raamatusta vaan pikemmin ”Huolehtia” tai ”Valvoa”. Jos minun johtajani antavat minulle JOTAIN OPETUSTA, otan sen VAKAVASTI! Voin olla Arkkipiispa ja kuitenkin kun aviomieheni tai joku johtajistani puhuu sanan elämääni, otan sen huomioon Jahven Pelossa enkä suinkaan uskalla ottaa sitä kevyesti tai hylätä sitä. KUUNTELEN huolella, kun he neuvovat minua millä tavalla tahansa! Ja viipymättä SOVELLAN KÄYTÄNTÖÖN!

Hengellinen Hyvinvointini ja Auktoriteettiasemani ovat peräisin YHDESTÄ lähteestä: Jahven Pelosta ja Auktoriteetin Kunnioittamisesta! Se on ollut HYÖDYLLISTÄ minulle ja pitänyt minut poissa kaikesta pahasta!

AUKTORITEETIN ALLA OLEMINEN ON TODELLISTA USKOA!

Mutta sadanpäällikkö vastasi: ”Herra, en ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle. Sano ainoastaan sana, niin palvelijani paranee. Minä itsekin olen käskyvallan alainen, ja minulla on sotilaita alaisinani. Kun sanon yhdelle: ”Mene, niin hän menee, ja toiselle: ”Tule, niin hän tulee, ja palvelijalleni: ”Tee tämä, niin hän tekee.” Tämän kuullessaan Jeshua ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat:” Totisesti minä sanon teille: näin suurta uskoa en ole löytänyt Israelista keneltäkään! Matt.8: 8-10

JÄRJESTYKSEN JA VIRANOMAISTEN LUOJAA VASTAAN KAPINOIMINEN

Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta ja ilkeyttä, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta ja pahanilkisyyttä. He ovat juorujen levittäjiä ja panettelijoita. He vihaavat Jumalaa, ovat väkivaltaisia ja ylimielisiä, kerskailijoita ja pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia. Room .1: 28-29

lack of honorTämä vanhempien ja Seurakunnan Johtajien kunnioituksen puute on vallannut elämän jokaisen kerroksen. Kokonaiset sukupolvet on kasvatettu humanismiin kuuluvan kunnioittamattomuuden käsityksillä, jotka protestanttiset uskonpuhdistajat ottivat käyttöön kapinoidessaan katolisen kirkon kaikkia opinkappaleita vastaan.

Innossa päästä eroon kaikesta uskonnollisesta petoksesta ”LAPSI heitettiin likaisen pesuveden mukana” kuten sanonta kuuluu.

Todellakin vanhemmat, pastorit ja opettajat ovat heittäneet lapsemme saatanan roskiin luopuessaan Jumalan antamista auktoriteettiasemista ja ARVONIMISTÄ. Kun Epäkunnioitus ja Tuttavallisuus rehottivat, lapset alkoivat tehdä, mikä ikinä heidän lihastaan ”tuntui” hyvältä ilman mitään rajoitusta. Sosiaalihuolto ja muut valvoivat vanhempia ”väärinkäyttäjinä”estäen näitä ojentamasta lapsiaan, jos he uskalsivat vain mennä koskemaan lapsen hiuksiin nuhdellakseen heitä.

Papiston arvoasemiin liittyvän KUNNIOITUKSEN poistaminen, mukaan lukien Arvonimet, protestanttisen uskonpuhdistuksen jälkeen, aiheutti myös kaikkien viranomaisten vaikutusvallan ja kunnioituksen poistamisen! Ja lapsillamme ei ole mennyt hyvin!

Kapinoinnista Vanhempia ja kaikkia viranomaisia vastaan johtuva vitsaus on johtanut teiniraskauksiin, abortteihin, huumeriippuvuuksiin, depressioon ja itsemurhaan. Ja jopa homoseksualismi ja lesbous ovat valloillaan nuorten keskuudessa, jotka näkevät sen maksimaalisena ”vapautena” kaikkia moraalin rasituksia vastaan.

Viime kädessä homoseksualismi/lesbous/transseksualismi ja muut vastaavat ovat TÄYDELLINEN KAPINA LUOJAN AUKTORITEETTIA VASTAAN! Häntä AINOATA vastaan, joka loi MIEHEN olemaan MIES ja NAISEN olemaan NAINEN!

Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä pitikin saada. Room.1: 26-27

Kuitenkin meidän täytyy muistaa, että protestanttinen uskonpuhdistus on suuresti vaikuttanut äärimmäiseen kapinaan Luojan Itsensä Järjestystä ja Auktoriteettia vastaan, kun se kapinoi kaikkia Arvonimiä ja Auktoriteettiasemia vastaan ajatellen, että Todellinen Evankeliumi ennalleen asetettiin. Sen vuoksi ei olekaan mikään yllätys, että protestanttisten kirkkokuntien keskuudessa homoseksualismi on yhä hyväksytympää ja monet papit ovat nyt avoimesti homoja tai lesboja! Huomatkaa, että tämä ei ole hyväksyttävää ortodoksi- ja konservatiivijuutalaisten tai katolisten pappien keskuudessa, jotka yhä pitävät Pyhissä Kirjoituksissa olevia moraaliperiaatteita sitovina Kansalle ja Papistolle!

Ettekö tiedä, etteivät vääryydentekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset eivätkä epäjumalan palvelijat, eivätkä avionrikkojat, irstailijat eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. 1 Kor.6: 9-10

PROTESTANTTISUUDEN HEDELMÄ ON SEKAVA!

false prophetsVarokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä.   Jokainen puu, joka ei tee hyviä hedelmiä, hakataan pois ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siiis tunnette heidät. Matt. 7: 15-20

Pyhä Sana kertoo meille, että puu tunnistetaan sen HEDELMISTÄ! Vaikka on monia hyviä asioita, jotka tulivat esiin protestanttisesta uskonpuhdistuksesta kuten oven avaaminen Evankeliumin ennalleen asettamiseksi OSITTAIN, on myös monia huonoja asioita.   Joten parhaimmillaankin Protestanttinen Puu on sekoituksen puu! KAIKKI sekoituksen puut täytyy hylätä niin, että voimme syödä Elämän Puun HEDELMÄÄ!

Tämä ei tarkoita kutsua palata katolisuuteen vaan pikemminkin kutsua palata Israelin Jumalan luo, Jeshuan, Juutalaisen Messiaan luo ja Pyhien Kirjoitusten KOKO KAANONIN Totuuteen!

Mutta Jeshua sanoi heille: ”Ei profeetta ole halveksittu missään muualla kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja omassa kodissaan. Eikä hän voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa, paitsi että paransi muutamia sairaita panemalla kätensä heidän päälleen. Ja hän hämmästeli heidän epäuskoaan. Sitten hän vaelsi Nasaretin ympäristössä kylästä kylän ja opetti. Mark. 6: 4-6

Tänään useimmissa seurakunnissa länsimaissa ja erityisesti Euroopassa ei anneta mitään kunnioitusta Seurakunnan Johtajistolle. Itse asiassa kun jotakuta kutsutaan heidän Arvonimellään, heitä pilkataan ja nolataan. HERÄTYKSEN on mahdotonta tulla ja IHMEIDEN tapahtua tällaisessa ilmapiirissä. Jos ei KUNNIOITETA Jeshuan Palvelijoita, jotka kantavat Hänen Voiteluansa ja Auktoriteettiansa HALLITA Ruumista, ei ole mitään merkittäviä IHMEITÄ. Ihan kuten tapahtui Nasaretissa, kun Jeshua otettiin KEVYESTI ja Hän ei voinut tehdä mitään ihmeitä siellä!

jatkuu…

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSiunauksia Israelilaiselta mentoriltanne ja ystävältänne,
Arkkipiispa Dominiquae Bierman ja Rabbi Baruch Bierman

“Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.” 1. Moos.12: 3

print-btn

VOIMME ALKAA KUNNIOITTAA VAROILLAMME TÄNÄÄN!

Jos ajattelet meidän tekevän työtä hyvin antaessamme opetusta ja kehotusta elämääsi, jos kirjoituksemme ja opetuksemme hyödyttävät hengellistä elämääsi ja vaellusta Jeshuan kanssa, on Aika KUNNIOITTAA ja totella Pyhien Kirjoitusten Opetusta.

Jakakoon se, jolle sanaa opetetaan, kaikkea hyvää opettajalleen. Älkää eksykö! Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää lihaansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää Henkeen, niittää Hengestä iankaikkisen elämän. Gal.6: 6-8

Kehoitamme sinua tekemään sen, mikä on oikein Hänen edessään niin, että SINÄ ja sinun perheesi voitte saada Yltäkylläisen Elämän ja Ikuisen Elämän TÄYDET HYÖDYT Kuningas Jeshuassamme!

Lähettäkää Kymmenyksenne, Uhrinne tai Ensihedelmänne onlinessa www.kad-esh.org, paina ’donations’ (lahjoitukset).

Pankkisiirtoa ja Western Union tietoja varten kirjoita postia [email protected]

KOLMANNEN PÄIVÄN HERÄTYS

Third Day RevivalKolmannen päivän herätys kutsuu meitä HÄNEN luokseen, Jeshuan, Juutalaisen Messiaan luokse, sekä Juutalaisten rakastamiseen ja KUNNIOITTAMISEEN, TÄMÄN PÄIVÄN Israelin joka on Kansakuntien Äiti!

Lataa Kolmannen päivän herätys- kirjamme ilmaiseksi ja liity yövartioihimme maassasi kotonasi, tai seurakunnassasi osoitteessa http://kad-esh.org/free-downloads/

(saatavina kielillä: englanti, espanja, suomi ja saksa)

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

Antichrist ExposedTILAA TÄNÄÄN!
Piispa Dominiquae Biermanin mitä tärkeimmät 6 CD:n sarja

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN
Ilmestyskirjan luvun 12 Punaisen Lohikäärmeen voittaminen

Tilaa netin kautta paypalilla tai luottokortilla
tai laita sähköpostia os. [email protected]
tai soita meille USA 1(972)301-7078
SAATAVISSA VAIN ENGLANNIKSI

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.