Toora portsjon NOA – B’resheet (1 Moosese) 6:9-11:32

MESSIA VALITSUS MAA PEAL
PLAAN RAHVASTELE SELLES UUES JUUBELI AJAJÄRGUS

rule-of-messiah-on-earth

Millega ta on olnud mõjuv Messias, kui ta tema surnuist üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas, ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,  kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõiges täidab! Efeslastele 1:20-23

 

Shabbat shalom armsad:

 

Kolm olulist sündmust, mis koonduvad universaalse kalendri 2017. a ja piibelliku kalendri 5777/5778 aastatesse.

1.   Jeruusalemma taasühendamise 50. aastapäev. Sündmus, mis leidis aset pärast imelist võitu vaenlase üle Kuue Päeva sõjas, 1967. juunis

2.   120 aastat Esimesest Sionistide Kongressist, mis toimus Baselis 1897. august

3.   500 aastat M. Lutheri reformatsioonist  1317. halloweeni ajal (või kõigi pühakute päeval 31.10.)

 

JHVH rääkis minuga sel piibelliku uue aasta algul (uue 50- aastase juubeli tsükli alguses):

 

Mina olen rahvaste valitseja ja ma otsin au-astjaid, kes kasutavad ja rakendavad minu täielikku suveräänsust ja valitsust planeedil maa. Rahvad on minu pärand ja kõik maailma ääred minu omand! Ma koputan rahvaste väravatele, et siseneda nagu aukuningas ning kukutada kurjad ja ebaõiglased valitsused ja rajada õiglased valitsused. Ma otsin ja ootan, et lammas-rahvad tuleksid esile! Mis tundub võimatuna inimestele, on võimalik JHVH-le! MINU PRUUT TEOSTAB SEDA MU TAHET RAHVASTE JAOKS!

 

Minu raamat “Lammasrahvad”

 

22001. a detsembris külastasin oma kodumaad Tšiilit, kust ma kunagi lahkusin oma tegelikule kodumaale Iisraeli. Tõusin 25. detsembri hommikul vara üles, et hotellitoa rõdul palvetada. Jhvh ligiolu mähkis mind endasse ja ma isegi ei mäleta seda rõdult avanevat vaadet, vaid mäletan ainult Tema küsimust. See kajas vastu kogu mu olemuses:

 

Mis juhtuks, kui ma tuleksin tagasi just praegu? Kui paljud rahvad oleksid siis lammas-rahvad?“ Ta ütles veel: „Ma mõistan rahvastele kohut nende kahe mõõdupuu järgi:

1. Kuidas suhtuvad rahvad mu igavesse, muutumatusse Seadusesse-Toorasse,

2. Kuidas rahvad kohtlevad minu Iisraeli rahvast.“

 

2001. a teadsin, et ükski rahvas ei kvalifitseeru lammasrahvaks ja ma anusin J’shualt VEEL AEGA, et joosta selle meeleparanduse sõnumiga rahvastesse ja eelkõige kirikutesse/kogudustesse. Tänaseks oleme me “jooksnud”  juba 50 eri riigi ja rahva juurde. Meie raamatud, e-raamatud, muusika CD-d, shabbatikirjad, video piiblikool, õpetused ja Iisraeli ringreisid on koos meiega aidanud paljundada Tema SÕNA seemet viies edasi Tema sõnumit:   

 

GLOBAALNE MEELEPARANDUS GLOBAALSEKS ÄRKAMISEKS!

 

Tänu Jhvh armule ja ustavusele ning meie kallite partnerite ja õpilaste ustavusele oleme murdnud läbi võimatutena tunduvatest takistustest ning astunud territooriumitele, kuhu me poleks kunagi arvanud jõudvat. Nüüd on aeg VALLUTADA MAAD JA RAHVAD SIIONIS TEHTUD EVENGEELIUMIGA!

 

TEMA PRUUDI TÕUSMINE PANEB PAIKA UUSI VALITSUSI

 

Me oleme määratud olema maapealsete õiglaste valitsuste rajamise katalüsaatoriteks (abivahenditeks). Kui enamus kristlaskonda on passiivselt ootamas ülevõtmist uue maailmakorra ja anti-kristuse poolt, siis Tema TÕELINE PRUUT peab aktiivselt tegutsema selleks, et õiglased presidendid ja õiglased valitsused oleksid maapealse võimu ÜLEVÕTJATEKS!

 

Niisiis, te kuningad, saage mõistlikuks! Te ilmamaa kohtumõistjad, laske endid noomida! Teenige Jahve’d kartusega ja ilutsege värisemisega!  Psalm 2:10,11

 

3Rahvad kuuluvad J’shuale ja mitte saatanale. Rahvad on antud Temale pärandiks kuid leiged, amoraalsed, ebajumalateenijad, petetud ja täis asendusteoloogiat ning paganlike jõulude ja munadepühade traditsioonidega segunenud kogudused, keda on söödetud suhkruvõõbaga kaetud evangeeliumiga, ei ole omanud seda jõudu, väge ega autoriteeti, et viia täide maa peal Tema tahe! Hoopis Tema ihus ühendatud Iisrael ja väärisõlipuu külge (mitte jõulukuuse külge) liidetud paganad on need, kes viivad täide Tema tahet maa peal.

Alates 4. sajandi Nikaia kirikukogust ja keiser Constantinusest, kes lahutas kiriku/koguduse selle heebrea juurtest ja alustest, on rahvad enam ja enam eemaldunud võimalusest saada LAMMAS-RAHVASTEKS. Messia pruut on olnud kas peitu pugenud või tegevuseta. Aga  sellel uuel juubeli ajajärgul algab võitud ja püha messiaanliku-apostelliku-prohvetliku pruudi aeg TÕUSTA lahinguvarustuses !!!  

 

Ta koputab RAHVASTE VÄRAVATELE, et seada paika ÕIGLASED VALITSUSED ja seda on võimalik korda saata AINULT siis, kui Tema pruut asub PALVETAMA ja TEGUTSEMA igas valdkonnas/areenil, kaasarvatud majanduslik ja “poliitiline”, mida ma nimetan riiklikuks.

 

Millega ta on olnud mõjuv Messias, kui ta tema surnuist üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas, ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,  kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõiges täidab! Efeslastele 1:20-23

 

 

VALMISTUNUD VALITSEMA JA JUHTIMA

 

Et Elohimi mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevalistele valitsustele ja võimudele Efeslastele 3:10

 

Selle lahinguvarustuses pruudi meeltes on toimumas radikaalne muutus. Pruuti puhastatakse religiooni laastavast mõjust ja eriti Babüloonia kristlusest, paganlikest pühadest ja Iisraeli ning Toora vaenulikkusest. See valmistab meid ette Iisraeli/juuda kuningaga abiellumiseks, aga ka VALITSEMISEKS koos Temaga MAA PEAL!

 

 

MIDA ON RELIGIOON MASKEERINUD?

 

Elohim äratas tema surnuist üles ja pani istuma oma paremale käele taevas,

kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Efeslastele 1:21

 

Religioon on maskeerinud tõsiasja, et MESSIA JUHIB JUBA SELLES MAAILMAS, ja mitte ainult tulevas maailmas. Huvitav tähelepanek, et isegi  väga eksinud ja julmad ristisõdijad teadsid seda ning üritasid 11. Saj kehtestada maa peal Tema valitsust selle läbi, et vallutasid Jeruusalemma ja põletasid elusalt seal asuva juudi elanikkonna, samal ajal Jumalat ülistades. Nad eksisid aga rängalt Tema valitsuse kehtestamisel, sest Tema käsk ütleb, et:

 

JUUDILE esiti /kõigepealt

 

4Saades lahti juutidest eemaldusid nad ka lammas-rahvaiks saamise võimalustest. Läbi ristisõdade tõi kristlus uue maailmakorra koos Jeruusalemmaga selle keskmes juba 11. saj AD. Nad täitsid Paabeli torni ehitajate igatsuse 1Mo 11 ptk.

 

Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma

 

Kristlikud ristisõdijad said aga omakorda moslemitelt lüüa. 21. saj on kristlased taas moslemitelt lüüa saanud! ISIS edeneb jõudsalt territooriumidel, mis olid tuntud kui kristlikud üle terve Euroopa, Ameerika ja Lõuna Ameerika! Ajalugu kordab end 10 sajandit hiljem!

 

10 JUUBELIT PÄRAST LUTHER’i REFORMATSIOONI

 

5See 2017. aasta mälestab ja lõpetab 10. juubeli, nimelt 500 aastat alates Martin Lutheri reformatsioonist. See on väga paljastav, et reformatsioon sai alguse halloweeni’l, mis on kristluse adopteeritud “kõigi pühakute päev”.

Kuid halloween on tegelikult KÕIGI NÕIDADE PÄEV ja see on kaugel olemast “püha” päev või püha kokkutulek. See oli Lutheri reformatsiooni ebatäiuslikkus, kuigi see puudutas olulist teemat- pääste usu kaudu. Siiski kukkus see läbi, sest ei suutnud seostuda usu heebrea juurtega ja algse Siionis sündinud evangeeliumiga ning see jättis “kiriku” õhku rippuma. 

 

 

10 on täiuse, korra ja kohtumõistmise number  

 

JHVH mõistab kohut KÕIGI religioonide ja religioossete süsteemide üle ning rajab Oma kuningriigi Oma pruudi kaudu, sest Ta tahab, et rahvad saaksid lammas-rahvasteks ja otsib õiglasi valitsusi. Sel pimeduse ajal tahab Ta, et Tema au säraks üle maa! MISKI EI OLE VÕIMATU KOOS TEMAGA!

 

“Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja Jehoova auhiilgus koidab su kohal!

Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab JHVH ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust! Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab! Jesaja 60:1-3

 

See käib Iisraeli kohta , kes on kutsutud olema lammas-rahvaste peaks , aga on tõsi ka Tema pruudi kohta, kes on parandanud meelt asendusteoloogiast, mille algus ulatub ajaloos kaugemale Lutheri reformatsioonist, ning naasnud algse, Siionist alguse saanud evangeeliumi juurde! Iisraeli asendamise asemel parem ÜHINEGE Iisraeliga!

 

Järgneb…

 

Messia pruut PANE OMA LAHINGU VARUSTUS selga ja võida territooriume majanduslikul areenil, turuväljakul, valitsuse areenil,

Ärge seadke mingeid piire sellele, kuidas Kuningas tahab meid kasutada, selleks et kehtestada Oma suveräänset valitsust maa peale. See on Messia, mitte anti-messia, kes VALITSEB!

 

2Sinu Iisraeli sõbrad ja mentored

Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

 

Sheep Nations (ebook)

 

Register Herebsow2017

 ORDER TODAY THE NEW BOOKS OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” and “ADDICTS TURNING TO GOD (ATV)” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

siko_addict-front-cover

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

8

Defeating Depression

  • ATG – Addicts Turning to God ***NEW!
  • From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING (FOR USA RESIDENTS)

FOR ORDERS OUTSIDE OF THE USA $54 + SHIPPING.

Estimated Time of Arrival 1 month.