Torah lesing NOACH – B`reisheet (1.Mosebok) 6,9-11,32

MESSIAS` REGJERING PÅ JORD
PLANEN FOR NASJONENE I DENNE NYE JUBELÅR SYKLUSEN

rule-of-messiah-on-earth

Ef 1,20-23 Det var den Han lot virke i Messias da Han (Elohim) reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved Sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme (eng: med ansvar for å herske over universet, alt fra galakser til regjeringer) og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og Han la alle ting under Hans føtter (eng: Han har ansvar for alt dette, har det siste ordet i alt), og gav Ham til menigheten som hode over alle ting (eng: i sentrum for alt dette hersker Messias over Ecclesia. Ecclesia er ikke perifer for verden; verden er perifer for ecclesia), menigheten som er Hans legeme, fylden av Ham som fyller alt i alle. (Budskapet har oppdaterte navn)

Shabbat shalom du høyt elskede:

Tre hoved-hendelser sammenfaller i 2017, det Bibelske år 5777/5778

  1. Jubileet for foreningen av Jerusalem etter Mirakel Seksdagers-krigen i juni 1967.
  2. Det 120. året for etableringen av den første Sionist kongressen i Basel i august 1897.
  3. Det 500. året siden Luthers Reformasjon i 1517 på Halloween (eller alle helgens dag 31. oktober)

YHVH talte det følgende til meg da vi startet denne nye Yovel (Jubelår) syklusen:

Jeg er Herskeren over Nasjonene og jeg ser etter Kar fylt av Herlighet som vil iverksette (implementere) min Absolutte Suverenitet (selvstyre) og Herredømme på Planeten Jorden. Nasjonene er Min Arv og alle jordens ender Min eiendom! Jeg banker på Portene til Nasjonene for å komme inn som Herlighetens Konge og for å styrte onde, urettferdige regjeringer og etablere Rettferdige Regjeringer. Jeg søker å få se Saue-nasjoner komme fram! Det som ser umulig ut for Mennesker er mulig med YHVH! MIN BRUD VIL IVERKSETTE (IMPLEMENTERE) MIN VILJE FOR NASJONENE!

MIN BOK SHEEP NATIONS (SAUE NASJONER)

2I 2001 hadde jeg et besøk av Yeshua på Juledag mens jeg besøkte mitt opprinnelses- land Chile. Derfra gjorde jeg Alyah eller returnerte til mitt eldgamle hjemland Israel som lovt i de Hellige Skriftene. Jeg var i bønn den dagen mens de fleste kirker hadde gudstjenester der de feiret den hedenske datoen som ble etablert i det 4. århundre som fødselsdagen for Messias. Jeg var i bønn den dagen og Yeshua dukket opp og spurte meg et spørsmål:

Hvor mange nasjoner vil være Saue-nasjoner hvis jeg returnerte I DAG? Deretter fortsatte Han å fortelle meg at Han vil dømme nasjonene ifølge disse 2 prinsippene:

  1. Hvordan har nasjonene oppført seg i forhold til Hans Folk Israel (Det Jødiske Folket)?
  2. Hvordan ærer nasjonene Hans Ti Bud eller Hans Torah?

Jeg visste i 2001 at ingen nasjon kvalifiserte som en Saue-nasjon, så jeg bønnfalte Yeshua om MER TID for å springe med Budskapet om Saue-nasjoner og om Omvendelse til YHVH! Det var til Kirken som vi behøvde å springe, og vi har definitivt sprunget inn i 50 nasjoner som vi har regnet opp. Våre bøker, eBøker, musikk cd`er, Sabbats brev, Undervisning, TV program, Bibelskoler og Turer i Israel har sprunget sammen med oss og multiplisert SÅKORNET fra Hans Ord og dette kallet til:

GLOBAL OMVENDELSE FOR GLOBAL OPPVÅKNING!

Ved Hans nåde og trofasthet til å bære oss gjennom og ved trofastheten til våre dyrebare partnere og disipler har vi brutt gjennom umulig territorium og nå er det tid for å INNTA LAND OG NASJONER MED EVANGELIET FRA SION!

NÅR HANS BRUD REISER SEG VIL DET OPPRETTE NYE REGJERINGER

Vi er forutbestemt for å være en katalysator for etableringen av Rettferdige Regjeringer på Jorden. Mens de fleste Kristne passivt venter på at The New World Order (den Nye Verdensorden) og Anti-Krist skal ta over, arbeider HANS SANNE BRUD AKTIVT for at rettferdige Presidenter og Rettferdige Regjeringer skal ta over!

Sal 2,10-11 Vær derfor kloke, dere konger! Ta imot formaning, dere jordens dommere!  Tjen YHVH med frykt, og fryd dere med beven! (Bibelen Guds Ord med gjenopprettede navn)3

Nasjonene tilhører Yeshua, ingen nasjon tilhører djevelen. Nasjonene er Hans arv, men en lunken, umoralsk, avgudsdyrkende, bedradd kirke, full av Erstatningsteologi og hedenske Jule og Påske-tradisjoner, matet med et sukkersøtt evangelium har ikke styrken, herligheten, kraften eller autoriteten til å utføre Hans Vilje på Jorden! Det er gjennom Hans Kropp bestående av Jøde og Hedning, podet inn i Oliventreet (ikke Juletreet!) som Han utfører Sin vilje på jord. Siden Kirken ble skilt fra sine Jødiske Røtter og fundamenter ved Konstantin og Kirkerådet i Nikea i det 4. århundre har nasjonene beveget seg lengre og lengre bort fra å bli SAUE NASJONER. Messias` Brud har vært uferdig og ødelagt eller har gjemt seg. Men i denne Nye Jubelår Syklusen er det TID for at den Salvede og Hellige Messianske-Apostoliske-Profetiske Bruden i Kamp-støvler REISER SEG!!!

Han banker på PORTENE til NASJONENE for at de skal opprette RETTFERDIGE REGJERINGER, og Han kan realisere det bare når Hans Brud går inn i både BØNN og HANDLING i ENHVER arena, inkludert FINANSIELL og den «politiske» som jeg vil si er vedrørende REGERINGEN!

Ef 1,22-23 og gav Ham til Ecclesia (menigheten) som hode over alle ting (eng: i sentrum for alt dette hersker Messias over Ecclesia. Ecclesia er ikke perifer for verden; verden er perifer for ecclesia), menigheten som er Hans legeme, fylden av Ham som fyller alt i alle. (Budskapet har oppdaterte navn)

FORBEREDT FOR Å HERSKE OG REGJERE

Ef3,10 Hensikten med dette var at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli gjort kjent for maktene og myndighetene i himmelrommet.

En radikal endring av sinn og tanke skjer i Hans Sanne Brud i Kamp-støvler. Bruden blir renset fra religionens herjinger og spesielt fra Babylonsk Kristendom, hedenske fester og fremmedgjøring fra Israel og Torahen. Dette forbereder oss på å ekte den Jødiske Kongen, men det forbereder oss også på å HERSKE og REGJERE med Ham og å IMPLEMENTERE HANS REGJERING PÅ JORD!

HVA RELIGION HAR SKJULT

Efeserne 1,21Det var den Han lot virke i Messias da Han (Elohim) reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved Sin høyre hånd i den himmelske verden høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme (eng: med ansvar for å herske over universet, alt fra galakser til regjeringer) og over hvert navn som nevnes (eng: og intet navn eller makt er unntatt fra hans herrevelde),

Religion har skjult det faktum at MESSIAS HERSKER PÅ DENNE JORD og ikke bare i den kommende verden.  Interessant nok visste de veldig feilaktige og grusomme Korsfarerne dette og de forsøkte å implementere Hans regjering på jord ved å erobre Jerusalem i det 11. århundre, og de brant den Jødiske Befolkningen levende der mens de sang lovprisnings-salmer! Det hadde tatt sørgelig feil siden Hans Kongerike må bli implementert ved Hans Ånd og på Hans befaling. Og Hans befaling er som vanlig:

Til Jøden FØRST

4Ved å kvitte seg med Jødene kom de lengre og lengre bort fra å skape Saue-nasjoner eller å bringe Hans regjering til jord, men de kom heller lengre inn i forbannelsen. Kristendom gjennom Korsfarere brakte frem the New World Order med Jerusalem i sentrum allerede det 11. århundre e.Kr! De oppfylte ønsket til de som bygde Babels tårn i 1. Mosebok 11!

La oss bygge et tårn for oss selv slik at vi kan nå himmelen. La oss gjøre et navn for oss selv slik at vi ikke blir spredt…

De Kristne korsfarerne ble slått av Muslimene. Kristne blir igjen slått av Muslimene i det 21. århundre! ISIS går fram i det som brukte å være Kristne Nasjoner over hele Europa, Amerika og Sør Amerika! Historien gjentar seg selv 10 århundrer senere!

 

10 JUBELÅR SIDEN LUTHER`S REFORMASJON

5Dette året 2017 minnes og fullfører 10 Jubelår, nemlig 500 år siden starten på Martin Luther`s Reformasjon. Det er ganske avslørende at denne Reformasjonen startet offisielt på Halloween som er adoptert ved Kristne som Alle Helgens Dag. Uansett, Halloween er ALLE HEKSERS DAG, og det er langt fra å være en Hellig Dag eller Hellig feiring. Dette var det ufullkomne ved Luther`s Reformasjon, selv om det berørte det viktige temaet av Frelse ved Nåde gjennom Tro så mislyktes den i å kobles tilbake til den Jødiske Roten og til det Opprinnelige Evangeliet fra Sion og det etterlot Kirken hengende i vektskålen.

10 er nummeret for fullførelse, orden og dom.

YHVH dømmer ALL religion og religiøse systemer og etablerer Hans Kongerike gjennom Sin Brud, som ønsker å få Hans arv, nasjonene, tilbake. Han ønsker Saue-nasjoner! Han ønsker Rettferdige Regjeringer; Han ønsker en OVERTAKELSE av rettferdighet! På den tiden som er mørkest ønsker Han at Hans Herlighet skal skinne. INGEN TING ER UMULIG MED HAM!

Jes 60,1-3 Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer! Herrens herlighet stiger opp over deg. 2 For se, mørket dekker jorden, og dypt mørke er over folkene. Men Herren stiger opp over deg, Hans herlighet åpenbares over deg. 3 Hedningefolkene (eng: nasjoner) skal komme til ditt lys, og konger til glansen som er steget opp over deg.

Dette handler om Israel som Hoved Saue-nasjonen, men det er også sant for Hans brud som har omvendt seg fra Erstatningsteologi, har gått forbi Luther`s reformasjon og vendt hjem til det Opprinnelige Evangeliet fra Sion! Hun går med Israel heller enn å Erstatte Israel!

Fortsettes neste uke…

Messias` Brud, TA PÅ DEG KAMP-STØVLENE og innta din plass i Tjenesten, på Innhøstnings-feltet, i den Finansielle Arena, på Markedsplassen, i Regjerings (politiske) arena. Ikke legg noen begrensninger på hvordan Kongen ønsker å bruke oss for å implementere Hans suverene Regjering på Jorden. Det er Messias, IKKE anti-messias som HERSKER!

 

2Dine Israelske Mentorer og Venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille.  Jesaja 62,1

Sheep Nations (ebook)

 

Register Herebsow2017

 ORDER TODAY THE NEW BOOKS OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” and “ADDICTS TURNING TO GOD (ATV)” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

siko_addict-front-cover

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

8

Defeating Depression

  • ATG – Addicts Turning to God ***NEW!
  • From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING (FOR USA RESIDENTS)

FOR ORDERS OUTSIDE OF THE USA $54 + SHIPPING.

Estimated Time of Arrival 1 month.