Toora portsjon SHELAH – Bamidbar (4 Moosese) 13:1-15:41

Valelik keel vihkab oma ohvreid. Õpetussõnad 26:28a

Shabbat shalom armsad!

MÜÜT pole midagi muud, kui laialt levinud vale või suuline pärimuslugu.

Merriam-Webster sõnaraamat kirjeldab müüti selliselt:

See on idee või lugu, mida paljud usuvad, aga mis ei ole tõsi.

Hämmastav, kui paljud inimesed usuvad igasuguseid müüte ja valesid. Need uskumused on kahjulikud, sest olles rajatud LEGENDIDELE ja VÄLJAMÕELDISTELE, võivad need hävitada suhteid. Võimalik, et igaüks meist on mingil ajal uskunud valekuuldusi või valetunnistusi, millest said hiljem kõikehävitavad valet täis müüdid.

MASSIMÕRV

Ükski ei võta seda minult, vaid ma jätan selle iseenesest. Mul on meelevald seda jätta ja mul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsusõna ma olen saanud oma Isalt!” Johannese 10:18

HitlerKitsarinnalistel tõlgendustel rajanevate valejuttude uskumine võib osutuda takistuseks päästeteele astumisel ning võib isegi viia massimõrvani, nagu seda oli Hitleri plaan juutide ja Iisraeli rahva hävitamiseks. Paljud sakslased, kaasaarvatud kristlased, uskusid Teise Maailmasõja ajal, et juudid on süüdi Euroopa halvas majanduslikus olukorras. Nad tegelikult uskusid seda, et juudid on kahjurid, keda tuleb nagu rotte rotimürgiga hävitada. Enamus tolle aja kristlasi uskusid müüti “Juudid tapsid Kristuse” ja seega ei ole neile andestust.

Selle müüdi rajaja oli 4. sajandi tuntud kõnemees ja kristlik liider, kes levitas hävitavat valet “kõik juudid ja kogu Iisraeli rahvas on süüdi Kristuse tapmises (Jumala tapmine), ja seetõttu ei ole nende lunastus võimalik!” See müüt levis nagu kulutuli ning tõi kaasa miljonite Iisraeli rahva poegade ja tütarde alandamise, tagakiusu, piinamise ja hävingu!

Neile, kes seda endiselt usuvad: 1. Messia tapsid roomlased Rooma seaduste kohaselt ja Iisraeli religioossetel juhtidel ei olnud seaduslikku õigust surmanuhtlust täide viia. 2. Meil kõigil olis osa Tema tapmises, kui Ta läks meie-nii Iisraeli rahva kui paganate pattude eest hukkamispuule. 3. Keegi ei tapnud Messiat, sest Ta pani meie pärast oma elu ise maha. (Johannese 10:18)

SARVED JA SABA

Mäletan tänini lugu, mida ema mulle lapsepõlves rääkis. Meie Tsiilis elamise ajal tuli üks maakohast pärit tütarlaps meile koduabiliseks. Kui ta mu emaga (kes oli umbes 145 cm pikk) kohtus, siis piidles ta hoolikalt ema selga ja pead. Ema oli hämmingus ning tahtis teada, mida noor naine otsib, ja ta küsis: “Mida sa teed?”. Tütarlaps vastas jahmunult: “Kus on su saba ja su sarved? Meie küla preester ütles meile, et kõik juudid on saatana lapsed ning neil on sarved ja saba, nagu saatanal.” See oleks võinud olla isegi naljakas, kui see poleks tegelikult olnud nii traagiline ja hävitav kuulda!

BLOKEERI PÄÄSTE

Sest mina ei taha, vennad, et teile jääks teadmatuks see saladus – et teie ei oleks eneste meelest targad – et Iisraelile osalt on tulnud paadumus, kuni paganate täisarv on läinud sisse. Roomlastele 11:25

YeshuaKuid ka paljud juudid on uskunud väljamõeldisi J’shua Messia kohta, mis on blokeerinud nende jaoks pääste. Lood, mis räägivad, et J’shua oli “sohilaps, kes juhtis revolutsiooni” või hea rabi (õpetaja), “kellest paganad tegid jumala”, on pea kaks aastatuhandet kurdistanud Iisraeli rahva kõrvad! Hea uudis on see, et kristlasi ei hävitatud nende müütidesse uskumise pärast, aga paljud juudid on nende valede tõttu pimestatud, ega näe tõde J’shua üleloomulikust sünnist Taaveti koja liinist naisele Miriamile, kes oli neitsi, täites sellega Jeshajahu (Jesaja) prohveteeringu.

Sellepärast annab JHVH ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi saab käima peale ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel! Jesaja 7:14

Seega ei ole nad võimelised olnud NÄGEMA Messia J’shuat, vaid pigem moonutatud pilti Temast, kui pelgalt ajaloolisest isikust!

VIHKAMIST KÜLVAVAD VALED

Palestinian AuthoritiesElohim, ära ole nii vait, ära vaiki! Ära jää vagusi, mu Elohim! Sest vaata, su vaenlased möllavad ja su vihkajad ajavad pea püsti! Psalm 83:1-2

Tänapäeval on palju Palestiina Omavalitsuse poolt kokkuklopsitud müüte ja lugusid, mis samastavad Iisraeli riiki Hitleri Saksamaaga ja Iisraeli rahvast natsidega. Miljonid üle terve maailma usuvad neid valesid, mis tegelikult on sama kaugel reaalsusest nagu ida on läänest. Nende valede eesmärgiks on täielikult hävitada Iisrael.

Nad ütlevad: lähme ja hävitame nad rahvaste seast, nõnda et Iisraeli nimegi enam ei mäletata! Psalm 83: 5

TÕDE

Aga mina ütlen teile: armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Matteuse 5:44

Iisrael on suure tõenäosusega ainus riik maailmas, kes hoolitseb oma haavatud vaenlaste eest! Iisrael on aidanud haavatud Palestiina araablasi, süürlasi ja liibanonlasi ning ravinud oma haiglastes mitmeid vihavaenlasi!

ArabsIisraelis elavad araablased on arvatavasti ühed kõige jõukamad araablased terves LähisIdas; võrreldes paljude Araabia riikidega, elavad nad Iisraelis isegi soodsamates tingimustes. Judeas ja Samaarias, nagu see oli Gush Kativi (praegune Gaza), oma piibellikule maale elama asunud iisraeliitide puhul, annavad nad tööd potensiaalsetele vaenlastele, kes saavad oma peresid toita. Igal pool mujal Lähis-Idas on enamus inimesi vaesed ja töötuse protsent on kõrge. Põhjus, miks enam ei anta nii palju tööd araablastele on see, et moslemite/araablaste (nn”palestiinlaste”) palkamine on muutunud äärmiselt ohtlikuks, sest suur osa terrorirünnakutest on lähtunud neilt, kes Iisraeli rahva keskel elavad!

Kuidas müüdid ja väljamõeldud lood/legendid tekivad? Hitler ütles kuidas ja tegi seda. Need on tema kurikuulsad sõnad:

Räägi võimalikult SUURT VALET ning korda seda piisavalt tihti ja KÕIK hakkavad seda uskuma!

Valetamine teiste kohta on Toora rikkumine:

Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu VALETUNNISTAJANA! 5 Moosese 5:20

Valed teiste kohta, mis muutuvad müütideks on HÄVITAVAD!

VASTUOLULINE PEAKATE

Viimased nädalad, peale minu pühitsemist TAPAC’i (Trans Atlantic and Pacific Alliance of Churches- Atlandi Ookeani ja Vaikse Ookeani Maade Kirikute Liit, tõlkija kommentaar) peapiiskopi ametisse, olen ma “nautinud” mõningate inimeste kohut mõistvaid kirju. Üks neist paisab eriti silma. See oli üks neist, kes mõistsid hukka minu peapiiskopi mitra (mantel, rüü) kandmise Jeruusalemma ametisse pühitsemise tseremoonial. Need kommentaarid sisaldasid väljendeid nagu: “Sa oled end allutanud kalajumalale, dagonile. Kuna see peakate esindab dagonit, siis oled sa deemonliku ja paganliku valitsuse meelevalla all, kandes seda peakatet ja sellist rõivastust”.

“Ärgu püüdku paljud teie seast, mu vennad, saada õpetajaiks! Te teate ju, et meie osaks on teistest karmim kohtuotsus.” Jakoobuse 3:1

Mul pole kahtlustki, et PALJUD usuvad seda. Aga vaata: see ei ole rajatud mitte tõele, vaid pigem TÕLGENDUSTELE. Ei ole MINGIT TÕESTUST, et mitra muster on võetud kalajumalus dagonilt (dagon-vilistide peajumalus, tõlkija kommentaar) ehkki ta võib meenutada kala pead iidsetel joonistustel. Ka paljud iidsete kuningate kroonid nägid välja nagu mitra.

VÕIB-OLLA ON, AGA VÕIB-OLLA KA MITTE!

Kuni puudub KINDEL TÕESTUS, on kõik tõlgendamise küsimus. Ei ole ühtegi käegakatsutavat tõestust, et peakatte tegemisel-kujundamisel on eeskujuks võetud dagon. Ei ole leitud ajaloolilsi ülestähendusi, mis seostaksid paganliku dagoni piiskopi peakatte/mütsi loomisega. See oleks sama, kui me peaksime iga peakatet kandvat naist moslemiks, kes on end sidunud islamiga ja allutatud shariaadi seaduse alla. Loomulikult on see TÕLGENDAMINE ja EELDAMINE.

HOIDUGE HINNANGUTE ANDMISEST VÄLISE PÕHJAL!

Queen Esther“Vaadake silmanähtavat! Kui keegi on veendunud, et ta on Messia päralt, arvestagu siis eneses ka seda, et nagu tema ise on Messia päralt, nii oleme seda ka meie.” 2 Korintlastele 10:7

See oleks sama, kui me otsustaksime kuninganna Estri üle tema paganliku Pärsia riietuse põhjal, kui ta kohtus paganliku kuningaga. Me võiksime siis öelda, et ta lasi end petta ja mõjutada paganlikel kommetel. Ma olen kindel, et ta kandis Pärsia krooni, kui temast sai kuninganna! Ja siiski tõestab ajalugu laialdaselt, et TA TÄITIS MISSIOONI, kuna kogu Iisraeli rahvas sai päästetud tema KUULEKUSE tõttu!

Te võite olla täiesti kindlad, et ma ei ole end pühendanud mingile dagonile või kala-jumalale. Aga kitsarinnalised ja eneseõigustajad usklikud, kui nad keskenduvad liigselt VÄLISELE, kipuvad mitte nägema asju, mida JHVH teeb.

TULEKEELED

“Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas.” Apostlite 2:3

BishopsTõde on see, et mitra kaks keelt esindavad Tanach’i (Vana Testament) ja Brit Hadasha’d (Uus Leping), millest piiskopid jutlustavad. Ma tean, et piiskoppidele sümboliseerib see PÜHA TULE KEELI, mis laskusid juudi Messiasse usklike peade kohale, kui Püha Vaim langes nende peale Shavuot`il (Pentecost). On palju piiskoppe ja peapiiskoppe erinevatest kristlikest denominatsioonidest, kes kannavad seda mütsi ilma, et nad oleksid kastetud Püha Vaimuga, kuna sellest on saanud traditsioon. Minu puhul see ei ole traditsioon, kuigi riietus on traditsiooniline, vaid pigem reaalsus. Ma olen täielikult kastetud ja täidetud imelise Püha Vaimu, Ruahh HaKodesh`i poolt ning Tema on mu jõu allikas, võidja ja autoriteet.

Mõned teised jälle võivad öelda, et piiskopid, kes on riietunud sellesse traditsioonilisse riietusse, on läbi ajaloo juute taga kiusanud ja tapnud. Olles ise juut, olen ma täiesti teadlik sellest, et riietusel ei ole sellega mingit pistmist, ka mitte mitral. Tegelikkus on see, et vormi kandvad sõdurid, arstikitlites tohtrid, politseimundris inimesed ja ilma igasuguse univormita inimesed on samuti mõrvanud palju juute. Sellisel juhul peaksime hukka mõistma ja kirikuvande alla panema igaühe, kes nõnda riietub, kas pole?

Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle, ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile! Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka? Matteuse 7:1-3

TAAVETI KILP (TÄHT)

Paljud inimesed on hukka mõistnud MAGEN DAVID’i, Taaveti kilbi või Taaveti tähe, kui deemonliku märgi, sest ta oli kasutusel kui “Salomon’i pitsat” vabamüürlaste hulgas. Vabamüürlus on eksitav, Lutsiferi ülistav salajane vennaskond, kes alumisel tasandil teeb “häid tegusid” ja kõrgemal tasandil ülistab Lutsiferi (saatana nimi enne mässamist JHVH vastu). Ja kuna vabamüürlased kasutavad Taaveti tähte, siis peaks mõnede arvates sel kindlasti olema deemonlik päritolu. On ka teisi oletusi selle kohta, kuid me peame olema ettevaatlikud, et mitte vallandada kuulujutte, mis on rajatud TÕLGENDUSTELE ja millel võib olla hävitav mõju.

MESSIA ALLKIRI?

“Mina, J`shua, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht.” Ilmutuse 22:16

Davidi (Taaveti) täht (MAGEN DAVID) koosneb kahest üksteise peale asetatud kolmnurgast ja see esindab TAAVETI KILPI ja tõenäoliselt kuningas Davidi allkirja vastavalt paleo-heebreakeelele (iidne heebrea keel). Seda on peetud ka Messia J`shua allkirjaks, kuna 1 kolmnurga ots on suunatud alla (Elohim tuli alla ja sai lihaks) ja teise kolmurga ots näitab üles (Ta läks üles taevasse pärast oma ülestõusmist). Ja kuna kolmnurk on KOLMEKÜLGNE, esindab see Elohim`i kui kolmühtset (Isa, Poeg ja Püha Vaim) ja Adamat (inimene) kui kolmühtset olevust (Vaim, hing ja ihu). Niisiis kogu Elohim (Jumal) ja kogu Adam (inimene) on kokku Messia J`shua.

Star of DavidLõpuks võib ju kasutada iga sümbolit ja kujundit, mis eelnevate põlvkondade poolt olid kasutusel paganlike sümbolitena. See võib olla Taaveti täht (Magen David), kuu ja tähed, erinevad lilled, taimed jne. Saatan on eelkõige matkija ja kasutab seda, mida Kõigeväeline on loonud ning pöörates selle vastupidiseks, annab sellele vastupidise tähenduse. Meie peame samal ajal olema tähelepanelikud, et mitte kanda või kasutada midagi, mis ilmselgelt on teada, kui patu või surma sümbol- nagu näiteks SWASTICA (haakrist) ja teised okultistlikud ja New Age sümbolid; me peame hoiduma asjade väljakiskumisest kontekstist ja sõja algatamisest millegi vastu pelgalt eelduste põhjal, millel võivad olla hoopis moonutatud tõlgendused.

KURIKUULUS BDS

“Lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga, ja oma vannet Iisakile. Ta seadis selle Jaakobile määruseks, Iisraelile igaveseks lepinguks. Ta ütles: „Sinule ma annan Kaananimaa, see on teie pärisosa!” Laulud 105: 9-11

BDS boikoti aktsioon Judeas ja Samaarias valmistatud Iisraeli toodete vastu, on sündinud valede ja müütide tõttu, mida rahvad usuvad, et Iisraeli maa kuulub palestiinlastele ja mitte israeliitidele/juutidele, nagu see on kirja pandud paljudes piibli kirjakohtades! Nagu ma eelpool juba mainisin, siis nende valede uskumine ja nende järgi tegutsemine võib osutuda ohtlikuks, hävitada suhteid ja isegi viia massimõrvadeni. Me teeme hästi kuuletudes JHVH korraldustele:

ÄRA VANNU VALET OMA LIGIMESE VASTU!

Enne kui me mõistame kohut üksteise üle, kontrolli oma allikaid ja uuri neid põhjalikult, sest palju müüte ja valesid on ringi liikumas ja keel võib põhjustada laastava TULEkahju!

“Ennäe kui väike tuli süütab suure metsa!”  Jakoobuse 3:5c

Igal juhul teeme me õigesti, kui võtame kuulda J`shua hoiatavaid sõnu:

ÄRA MÕISTA KOHUT, ET SINU ÜLE KOHUT EI MÕISTETAKS!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchÕnnistustega sinu Iisraeli mentoritelt ja sõpradelt,
Peapiiskop Dominiquae ja Rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): WAXC TV, KSCE-TV.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.