Torah lesing SHEMOT (2. Mosebok) 1,1-6,1

Jakob 5,17-18 Elia var et menneske under samme kår som vi, og han bad inderlig om at det ikke skulle regne. Og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder. 18 Og han bad på ny, og himmelen gav regn, og jorden gav sin grøde.

Shabbat shalom du høyt elskede!

Jeg har blitt gitt En Gammel Nøkkel som har KRAFTEN til å åpne Himmelen i enhver nasjon. Som en Israelsk Jøde har jeg blitt gitt det Himmelske Mandatet til å STÅ I GAPET for Amerika og mange nasjoner. Jeg kaller det ABRAHAMS NØKKEL, og det er basert på 1. Mosebok 12,3.

«Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.»

Denne utrolige og Effektive NØKKELEN avgjør hvordan det vil gå med nasjonene. Vil de bli velsignet, vil det bli VEKKELSE? Vil det bli barmhjertighet? Eller vil det bli en irreversibel dom?

EN BESØKELSE

Jeg (Biskop Dominiquae) mottok en Besøkelse fra Gud for mange år siden der Yeshua (Jesus) gav meg denne NØKKELEN og Han sa til meg at jeg skulle peke med den mot Himmelen. Når jeg gjorde det så åpnet Himmelen seg opp. Profeten Elia hadde kraften til å åpne og lukke Himmelen og han var et menneske akkurat som oss – forteller Bibelen oss.

KeyJeg har blitt gitt kraften til å åpne og stenge Himmelen over hele byer, stater og nasjoner avhengig av deres relasjon med Israel og med det Jødiske Folket. Dette er mitt Apostoliske Profetiske Embete.

Matt16,19 Og Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og alt det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

Ordet «binder» betyr FORBY og «løser» betyr TILLATER.

Hvis det er en nasjon, som USA, som tidligere har gjort godt mot Israel men nå vender ryggen mot Israel, teknisk sett vil Himmelen stenges og bare dom vil komme. Gud må holde Sitt Ord!

Jes34,8 For det er hevnens dag fra Herren, et gjengjeldelsens år for Sions sak.

Han vil forbanne disse som forbanner Israel. På Hebraisk betyr dette:

Å uttale et ORD av total ødeleggelse mot disse som vanærer Israel eller tar lett på Israel!

AmericaAkkurat nå er Amerika i en veldig farlig posisjon i forhold til den Allmektige fordi hun har dyttet Israel inn i hendene på fiendene hennes gjennom falske fredsplaner. Men på grunn av Hans Store Barmhjertighet, har Han sendt meg med Abrahams NØKKEL for å etablere ALTERE AV TESHUVA gjennom Konserter for å Ære Israel og Bønner av Omvendelse. TESHUVA betyr Omvendelse og Tilbakevending med formålet å bringe Gjenopprettelse. Det betyr også SVARET.

2 Krøn7,14 hvis da Mitt folk, som er kalt med Mitt navn, ydmyker seg, ber og søker Mitt åsyn og vender om fra sin onde ferd, da skal Jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land.

IKKE ALLE KAN GJØRE DETTE

Jer1,5 «Før Jeg formet deg i mors liv, kjente Jeg deg. Før du ble født, helliget Jeg deg. Jeg satte deg til profet for folkeslagene.»

Som en Israelsk Jøde kan jeg minne Israels Gud av alle tider på at Amerika har hjulpet Israel. Jeg kan minne Ham på det Gode Vennskapet vi har hatt tidligere og på den trygge havnen som mange Jøder har funnet her etter så mye forfølgelse i Europa. Når jeg minner Ham og ber Ham om BARMHJERTIGHET over Amerika og jeg retter Abrahams Nøkkel mot Himmelen – vil Himmelen åpnes! Barmhjertighet vil bli utøst HVIS det finnes OMVENDELSE!

The Key of AbrahamIkke alle kan gjøre dette. Det må være en Jøde, en Israelitt og en Apostel-Profet med Regjerende Autoritet! Jeg bærer den særegne Salvelsen for Abrahams Nøkkel!

1 Kor 12,28-29 Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelser, så til å hjelpe, til å styre, til å tale i forskjellige tunger. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Kan vel alle gjøre undergjerninger?

Min ektemann Rabbi Baruch Bierman ble født i Amerika. Han kan stå i gapet og be Gud om å huske at hans Jødiske familie ble velsignet her og å motta barmhjertighet!

Matt25,35 For Jeg var sulten, og dere gav Meg mat. Jeg var tørst, og dere gav Meg drikke. Jeg var en fremmed, og dere tok imot Meg.

Skriftstedet ovenfor handler i sin sammenheng om hvordan nasjonene handler med det Jødiske Folket. Dette er årsaken til at Yeshua sa det følgende:

Matteus 25,40 Og Kongen skal svare og si til dem: «Sannelig sier Jeg dere: Alt det dere gjorde mot en av de minste av disse Mine brødre, det gjorde dere mot Meg.»

Yeshuas «brødre» er det Jødiske Folket. Hele dette skriftavsnittet er koblet opp mot den måten nasjonene behandler det Jødiske Folket. Det vil avgjøre hvilken nasjon som vil være en Saue Nasjon og arve Evig Liv og hvilken som vil være en Geite Nasjon og vil bli ødelagt for evig!

RepentanceOMVENDELSE VRIR OM ABRAHAMS NØKKEL

Nasjonenes skjebne er nå på vektskålen! USAs skjebne er på vektskålen!

Esekiel 22,30 Derfor lette Jeg etter en mann blant dem, en som kunne reise en mur og stille seg i gapet foran Mitt åsyn til vern for landet, så Jeg ikke skulle ødelegge det. Men Jeg fant ingen.

Denne NØKKELEN har på en unik måte blitt gitt til meg, og den brukes i sammenhengen med Omvendelse fra Erstatningsteologi i Kirken i alle dens aspekter.

Replacement TheologyMange Kristne tar lett på Erstatningsteologi, og nesten alle er uvitende om at det er denne fryktelige forføreriske teologien som står bak alt hat mot det Jødiske Folket. Størsteparten av Kristenheten er gjennomsyret av den og det er Islam også! Erstatningsteologi begynte fra Esau, Jakobs bror og Ismael, Isaks bror. De var ulykkelige og sjalu på at YHVH (Gud) hadde valgt Isak og Jakob-Israel til å oppfylle løftet gitt til Abraham. Denne sjalusien ble vendt til hat og barnebarnet til Esau, Amalek forsøkte å tilintetgjøre Israel i ørkenen men Moses, i bønn, og Josva, i kampen, fikk overtaket over Amalek (2. Mosebok 17). Og så ble Erstatningsteologien etablert i Kirken gjennom Keiser Konstantin og Kirkerådet i Nikea år 325 e.Kr.

Uansett; Erstatningsteologi er ikke bare erstatning og hat mot Jødene, men mot alt som er Jødisk eller Hebraisk, dette inkluderer Torahen, Sabbaten og Bibelske Fester og til og med navnet på Messias, Yeshua! Inntil Messias` Brud omvender seg og blir fullstendig renset fra Erstatningsteologi, vil hun ikke bli rede for Bryllupet med den Jødiske Kongen – Yeshua. Hun vil ikke være ren og hellig uten flekk eller rynke. (Efeserne 5,27)

De som tror på Messias er Prestene i Nasjonen. Hvis Kirken Omvender seg fordi de har brutt Yah`s (Guds) Bud, fra Erstatningsteologi, for at de har forsaket Israel, og jeg går i forbønn og ber om Barmhjertighet, og anvender Abrahams Nøkkel og Autoriteten som Han har gitt meg for å åpne og stenge Himmelen med den, vil noe av betydelige dimensjoner skje!

AWAKE USAEn OPPVÅKNING VIL BLI FORLØST INN I AMERIKA OG I VREDE VIL HAN HUSKE BARMHJERTIGHET! (Habakkuk 3,2)

UANSETT HVOR VI BLIR MOTTATT

Matt10,40 Den som tar imot dere, tar imot Meg, og den som tar imot Meg, tar imot Ham som har sendt Meg.

Vi kan gjøre dette i din by eller stat på lokalt nivå så vel som på nøkkel-steder i nasjonen. Uansett hvor noen vil være vertskap og tar imot oss, dette er hvor Miraklet kan skje. Dette er årsaken til hvorfor vi kaller mennesker til å være vertskap for oss i deres byer og stater. Dette er PRESSERENDE! Vi er her for denne hensikten under dette Jubelåret som slutter i oktober 2016!

Abrahams Nøkkel kan åpne eller stenge Himmelen over enhver nasjon

Dette avhenger av hvordan Prestene i Nasjonen (Kristne eller troende på Messias) RESPONDERER til dette Profetiske Ordet som kaller på Teshuva – Omvendelse.

Jer 1,9-10 «Se, Jeg legger Mine ord i din munn. Se, i dag har Jeg satt deg over folkeslagene og kongerikene, for å rykke opp og rive ned, for å ødelegge og å bryte ned, for å bygge og plante.»

Enhver VEKKELSE og OPPVÅKNING i historien begynner med Paktens Folk. Da Yeshua kom, måtte Han komme til Israel fordi bare Israel var en Pakts Nasjon. Etter at Han kom, gjorde Han en pakt med alle disse Jødene og Hedningene som ville tro på Ham. Dette er årsaken til hvorfor alle vekkelser og oppvåkninger avhenger av responsen til disse som tror på Messias. HVIS det er en omvendelse og tilbakevending blant de Troende, da kan en utgytelse av Ånden skje til og med midt i dom, og i vrede kan Yah (Gud) huske på barmhjertighet! (Habakkuk 3,2)

AmericaI Amerika er det mange som klandrer regjeringen i nasjonen for alt som er galt. Jeg har ennå til gode å høre en troende si, «det er vår feil, vi behøver å omvende oss, vi trenger å søke Gud.» Men dette er ikke ifølge Skriften elskede, OMVENDELSE MÅ BEGYNNE I GUDS HUS. Da vil vi få en rettferdig regjering som vi behøver. Dom begynner i Guds Hus og ikke med synderne!

1 Peter 4,17-18 For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men hvis den begynner med oss først, hva blir da avslutningen for dem som er ulydige mot Guds evangelium? 18 OG: HVIS DEN RETTFERDIGE VANSKELIG BLIR FRELST, HVORDAN GÅR DET DA MED DEN UGUDELIGE OG SYNDEREN?

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

AWAKE USA

For å invitere Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman til å komme til din by, stat eller nasjon med Abrahams Nøkkel for en Stor Vekkelse og Personlig og Nasjonal Oppvåkning, kontakt oss på [email protected] eller ring oss i USA 1-972-301-7087

Dette er Hoved NØKKELEN for Endetidens VEKKELSE!

Støtt dette PRESSERENDE OPPDRAGET av BARMHJERTIGHET til USA og til alle verdens nasjoner. www.kad-esh.org klikk på donations, send oss en e-post eller ring oss. Vi har ingen tvil om at dine såkorn vil bli plantet i den best mulige jorden i det 21. århundre, i det mest presserende og viktige Oppdraget i verden, i NØKKELEN som vender hele nasjoner fra geite til SAUE NASJONER! (Matteus 25,32)

Gå ikke glipp av Biskop Dominiquaes livsforvandlende bøker fulle av Sannhet og utfrielse! www.kad-esh.org klikk på SHOP eller ring oss i USA 1-972-301-7087

VÆR EN PARTNER SAMMEN OSS FOR Å FORLØSE TESHUVA-OMVENDELSE OVER HELE JORDEN! HOLD OSS PÅ LUFTA!

Elskede, vi er en Røst som roper i Ødemarken og vi kjemper på Media Arenaen. Vi ber deg om å støtte våre anstrengelser for å gjøre en forskjell over hele verden gjennom våre TV-programmer. De fleste mennesker i dag går ikke en gang i kirken! De sitter foran Kristen-TV og de får mat. Men deres åndelige diett er blek og utilstrekkelig uten en ekte Profetisk Jødiske Røtter Tjeneste som skjærer igjennom, lik vår. Yah har gitt oss et Mulighetenes Vindu å kringkaste gjennom, men vi kan ikke gjøre dette alene. Vi trenger samarbeidet med alle disse som bryr seg om Yah`s Kongerike og om Israel for å holde oss «på lufta» og vinne mer territorium i media. Vennligst send din beste og mest generøse gave i dag siden du vet at dette HASTER! Tiden forsvinner fort! Gå til www.kad-esh.org og klikk på donations for Pay Pal og kreditt kort eller send oss en e-post og spør om bank overførings alternativer til [email protected]. Du kan også ringe i USA til 1-972-301-7087

Western Union kan sendes til Baruch Bierman, Florida, USA.

Vi takker deg på forhånd for din trofasthet mot YHVH og oss med dine dyrebare finansielle såkorn og spesielt et Offer Såkorn. Dette er Løftet som Abba gav meg for deg:

Sal 126,5-6 De som sår med tårer, skal høste med jubel. 6 Den som alltid går gråtende ut og bærer såkornet for å så, den skal sannelig komme tilbake med jubel og bære sine kornbånd.

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com