Tooran osuus KEDOSHIM –Vayikra (3.Moos.) 19:1 – 20:27

Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen (lyhde= omer), seitsemän täyttä viikkoa. (seitsemän täyttä sapattia) 3.Moos 23: 15

Shabbat shalom, rakkaat ystävät!

Omerin laskeminen (eli Sefirat Ha’omer hepr.) tarkoittaa, että sanallisesti lasketaan jokainen niistä 49 päivästä, jotka ovat Pääsiäisen ja Viikkojuhlan eli Helluntain välissä. Tämä perinne juontaa Tooran käskystä laskea 49 päivää alkaen siitä päivästä, jolloin Omer, uhri joka sisälsi omer- eli goomer (hoomer) mitallisen ohria, uhrattiin Jerusalemin Temppelissä, aina Viikkojuhlaa, Shavuotia – jolloin Temppeliin tuotiin vehnäuhri – edeltävään päivään asti.

Counting of the OmerRabbiinisten juutalaisten keskuudessa omerin laskeminen alkaa Pääsiäisen toisena päivänä (ensimmäisen eli Nisan kuun 16. päivänä), Karaiitit (Karaiitti juutalaiset) aloittavat laskemisen Pääsiäisenä olevan sapatin jälkeen. Laskeminen päättyy päivää ennen Shavuot-viikkojuhlaa, viidettäkymmenettä päivää. Uskomme, että Karaiittijuutalaisten lakutapa on oikea, koska se pitäytyy Tooran käskyyn eikä rabbiinisiin perinteisiin.

Keitä nämä Karaiittijuutalaiset ovat?

Karaiitti juutalaisuus eli Karaismi, joka tarkoittaa ”Heprealaisten Kirjoitusten Lukijat”, on juutalainen liike, joka tunnustaa Tanahin ainoaksi korkeimmaksi auktoriteetiksi niin käytännössä (Halakhah) kuin teologiassa. Se poikkeaa rabbinistisesta juutalaisuudesta, joka pitää suullista lakia, Talmudiin kirjoitettuja Sanhedrinin päätöksiä ja niitä seuraavia teoksia, Tooran auktoritatiivisina (arvovaltaisina ja virallisina) tulkintoina. Karaismin uskotaan syntyneen 600-800-luvuilla Bagdadissa ja ehkä Egyptissä.

Karaiitit uskovat, että kaikki ne jumalalliset käskyt, jotka Elohim-Jumala antoi Moosekselle, on talletettu kirjoitettuun Tooraan, ilman mitään ylimääräisiä selityksiä tai suullista lakia. Sen vuoksi karaiitit eivät pidä sitovina Mishnaan tai Talmudiin koottuja suullisen perinteen kirjoituksia. Kun karaiitit tulkitsevat Tanahia, he pyrkivät pitämään kiinni kaikkein ilmeisimmästä tekstin tarkoituksesta (peshat). Se ei välttämättä ole tekstin sananmukainen tarkoitus, vaan pikemminkin se tarkoitus, jonka muinaiset israelilaiset olisivat ilman muuta ymmärtäneet tekstillä olevan. Peshat tarkoittaa YKSINKERTAINEN tai ei-monimutkainen.

Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Matt. 18:3

Shavuot ja Pentecost

ShavuotShavuotia kutsutaan myös Viikkojuhlaksi, koska Pääsisäisestä lasketaan seitsemän viikkoa ja sitä alettiin kutsua nimellä Pentecost – Helluntai- kristittyjen piirissä. Sana Pentecost tulee kreikan sanasta ’viisikymmentä’. Ja totisesti kun Shavuotin, Viikkojuhlan päivä koitti 50. päivänä Omerin laskemisesta, Jeshuan opetuslapset olivat kaikki yhdessä ja silloin Pyhä Henki (Ruach Hakodesh) lankesi jokaisen päälle tulisina kielinä.

Ja kun Helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Apt.2:1-4

Siksi sekä Toora että Pyhän Hengen vuodatus alkuperäisessä Kehilassa (alkuseurakunta) tapahtuvat 50. päivänä Pääsiäisen sapatin jälkeisestä päivästä Viikkojuhlana, Helluntaina. Luku 50 edustaa täydellistä ennalleen asettamista, vapautta ja Riemuvuotta!

JubileeJa pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi: jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo. 3Moos.25:10

Kun saamme ottaa vastaan samana päivänä Sanan (Tooran) ja Hengen (Ruach), se tuo meille suunnattoman vapauden ja täydellisen ennalleen asettamisen! Joten Shavuot (Helluntai) on jännittävä täyttymyksen, vapauden ja ennalleen asettamisen juhla! Se on myös vehnänkorjuun uutisjuhla.

Ja vietä viikkojuhla, kun leikkaat nisusi uutisen. 2 Moos.34:22a

Mikä ajatus kätkeytyy Omerin laskemiseen

Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että Hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen.

Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa, laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri. 3. Moos. 23: 11, 15-16

Tämä jokaisen päivän laskeminen edustaa hengellistä valmistautumista sen Sanan (Tooran) vastaanottamiseen, jonka Jumala antoi Siinain vuorella toisen kuukauden (Sivan) alussa, juuri Shavuot-juhlan aikaan. Siten Omerin laskeminen osoittaa miten suuresti juutalainen haluaa saada Tooran (Sanan) omaan elämäänsä; hän on kuin vanki, joka ruksaa rastilla kuluneen päivän aina vapautumiseensa asti. Ei kuningas Daavid turhaan kirjoittanut rakkauskirjettä Tooralle Raamatun pisimmässä psalmissa!

Minun sieluni hiukeaa ikävöidessäni alati sinun oikeuksiasi (määräyksiäsi). Sinun todistuksesi ovat minun iloni, ne ovat minun neuvonantajani. Ps.119:20, 24

Counting of the OmerSana Omer tarkoittaa siis ohramittaa (goomer=3,6 l) ja sen lisäksi se tarkoittaa ’puhetta’ tai ’puhuttua sanaa’. Taas näemme, miten heprean kielessä yksi sana voi tarkoittaa maailmoita!

Omerin laskeminen alkaa siitä kun tietty mitta, Omer, uutisohria tuodaan Temppeliin (Pääsiäisen aikana) ja päättyy kun kaksi vehnäleipää tuodaan uutislahjana Temppeliin 50 päivää myöhemmin. Joten näiden 49 päivän aikana me laskemme päivät siihen asti kun Elohimin OMER (puhuttu sana) tulee KIRJOITETUKSI TOORAKSI Siinain vuorella 50. päivänä.

Tässä on profetaalinen ohje, joka voi muuttaa elämäsi!

Onko sinulla jotain, jonka kanssa kamppailet, mutta jota et voi muuttaa? Julista JHVH:n Sanaa uskossa ja odotuksessa joka päivä 49 päivän ajan, ja usko lujasti, että 50. päivänä se on kirjoitettuna sydämeesi! Ota sana, jonka Hän on puhunut elämääsi, neuvon tai lupauksen sana, ja julista sitä 49 päivää joka päivä, ja näet kuinka tulet elämässäsi täydellisen muutoksen paikalle!

Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Jes.55:11

Kun ”laskemme Omeria” julistamalla Hänen Sanaansa, pelko ja epäilys haihtuvat sydämistämme ja kun se tapahtuu, ihmeitä tapahtuu!

Totisesti minä sanon teille: Jos joku sanoisi tälle vuorelle: ’Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Mark.11:23

Voisiko olla niin, että Yläsaliin kokoontuneet opetuslapset laskivat Omeria rukouksessa, toistaen yhä uudestaan Jeshuan heille puhumia sanoja?

vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, ja tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Apt.1:8

Ja kun he toistelivat ja julistivat näitä sanoja, yhtäkkiä Pyhä Henki laskeutui? He odottivat ja rukoilivat kiihkeästi, uskoivat vahvasti ja julistivat Omeria (Jeshuan puhumaa sanaa silloin kun Hän oli heidän kanssaan) ja silloin Väkevä Tuulispää…

YKSEYS –ECHAD TUO HERÄTYKSEN!

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Apt.2:1-2

RuachHe pitivät Isän Käskyt, Omerin laskemisen, rukouksessa ja yksimielisinä, he pitivät Pojan puhutun käskyn (Omer), ja silloin Ruach (Henki) laskeutui heidän kaikkien päälle! Tämä on tulos todellisesta YHTEYDESTÄ, YKSEYDESTÄ. Echad, ykseys moninaisuudessa. Isä, Poika ja Pyhä Henki ja opetuslapset olivat Echad, yhtä! Isän kirjoitettu Omer (Toora), Pojan puhuttu Omer ja Pyhän Hengen Voima lankesi vahvistaen MOLEMMAT OMERIT! Isän käsky laskea Omer ja pitää Shavuot (helluntai) 50. päivänä, ja Pojan käsky odottaa kunnes ylhäältä annettaisiin Voima olla kuuliaisia Isän ja Pojan Omerille.

Ja kun Hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski Hän heitä ja sanoi: ” Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen. Apt.1:4-5

Kun odotamme innokkaina Helluntain tuloa Omeria laskien, muistaen ja julistaen Isän ja Pojan Sanoja, palkittakoon meidät kaikki uudella Pyhän Hengen vuodatuksella elämäämme. Ja todettakoon meidät uskollisiksi, kun jatkuvasti RUKOILEMME HERÄTYSTÄ ISRAELILLE!

Siionin tähden en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Jes.62:1

Iloista ja siunattua Omerin laskemisen aikaa!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchMentorinne ja ystävänne Israelissa
Piispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jesaja 62:1

print-btn

TULE PARTNERIKSEMME

Bishop Dominiquae BiermanKutsumme teitä auttamaan meitä tämä Suuren Heräämisen edistämiseksi Amerikassa ja kaikkialla maailmassa. ”Kävelemme veden päällä” taloudellisesti jatkaaksemme TV-lähetyksiä. Miljoonat tulevat jatkuvasti kosketetuiksi! Haluamme jatkaa eteenpäin ja jopa aloittaa lähetykset myös espanjaksi. Rukouksillanne ja anteliailla uhreillanne on VALTAVAN SUURI VAIKUTUS! Te kylvätte PARHAIMPAAN mahdolliseen maaperään ja YHDESSÄ jaamme tämän sadonkorjuun ILON! Pyydän, että sitoudutte kuukausittaiseen lahjoitukseen, jokainen siemen on tärkeä!

Pyydän, että kysyt Abbalta(Isältä), mitä Hän haluaa sinun tekevän helpottaaksesi koko maailmaa kuulemaan Totuuden Israelista, Messiaan Juutalaisesta Identiteetistä ja todellisen ”Siionissa tehdyn” Evankeliumin. Tiedän, että Hän siunaa teidän kuuliaisuutenne mahtavasti!

Jos sinä todella kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä, niin että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi, korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle. Kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. 5 Moos.28: 1, 2

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

Antichrist ExposedTILAA TÄNÄÄN!
Piispa Dominiquae Biermanin mitä tärkeimmät 6 CD:n sarja

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN
Ilmestyskirjan luvun 12 Punaisen Lohikäärmeen voittaminen

Tilaa netin kautta paypalilla tai luottokortilla
tai laita sähköpostia os. [email protected]
tai soita meille USA 1(972)301-7078
SAATAVISSA VAIN ENGLANNIKSI

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.