Toora portsjon VAYAK’HEL – Shmot (2 Moosese) 35:1-38:20

Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. 2 Korintlastele 11:14

Shabbat shalom armsad:

Mõni aeg tagasi kutsuti meid teenima Ecuadori kogudusse, kes soovis meie teenistuse võrgustikuga ühineda ning saada õpetust. Teenides inimesi pärast õpetust, mis kutsus meeleparandusele paljudest asjadest, tulid mõned koguduse liikmed eestpalvele. Nad ütlesid mulle: Mõni aeg tagasi tuli ühest teisest linnast meie juurde messiaanlik rabi G. ja õpetas meile “heebrea juurtest” kaasaarvatud kabalast, sefirotist või emanatsioonist (radiatsioon, väljavoolamine). Ta pani meile käed peale ja “õnnistas” meid. Sellest ajast kui ta meid õnnistas ei kuule me enam Püha Vaimu häält. Me pigem tunneme end imelikult ja rõhutult! Ma palusin neil otsekohe parandada meelt petlike teoloogiate kuulamisest ja sellest, et nad lasid sel teatud “rabil” neile käed peale panna. Kui nad olid meelt parandanud murdsin ma J’shua nimes kabala needuse, pettuse ja new age vaimu ning kuulutasin J’shua vere vabastavat väge nende üle. Inimesed langesid Jhvh väe all ning nende suhe J’shuaga sai taastatud! Rõhumine lahkus ja võidmine naasis! HalleluJah!

Judaism Toora vastu!

Judaism versus TorahÜks usu heebrea juurte juurde tagasi pöörduvate kristlaste suurimaks pettuseks on takerdumine ebapiibellikesse “juudi” traditsioonidesse ja eriti kabala’sse või Talmudisse. On ülioluline mõista, et mitte kõik “juudi” ei ole samal ajal “heebrea” või piibellik.

Judaism on religioosne süsteem nagu ka kristlus, mille allikas on mürgises hea ja kurja tundmise puus.

Ja JHVH Elohim keelas inimest ja ütles: „Kõigist aia puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!” 1 Moosese 2:16, 17

Kui me kutsume inimesi naasma juudi/heebrea juurte, Pühakirja heebrea vundamendi juurde, siis ei ole see kutse järjekordsesse religioosesse süsteemi, vaid Tanah’i-heebrea Pühade Kirjutiste juurde, mis on terviklikult nii “Vana Testament ja Uus Testament” – Elohim-Jumala Sõna.

Nõnda ütles Jhvh: Seisatage teedel ja vaadake, küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga. Jeremija 6:16

Kui me kutsume inimesi üles hülgama paganlikud pühad nagu jõulud, munadepüha ja halloween ning pöörduma tagasi ja taastama piibellikud moadimid- pühad kokkutulekud, siis me ei kutsu inimesi pöörduma tagasi judaismi vaid Toora juurde! Toorat on kirjeldatud Piibli viies Moosese raamatus kui juhist, mis anti Iisraeli rahvale. J’shua rääkis Toorast suure lugupidamisega, kui Ta ütles, et Ta ei ole tulnud seda tühistama.

Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Matteuse 5:17-19

Teiste sõnadega on J’shua Püha Vaimu kaudu see, kes tõlgendab Toorat Tema järgijatele!

Tema Ise Püha Vaimu kaudu ja mitte keegi teine juudi rabi või teoloog, mitte Talmud või kabala või mis tahes teine religioosne piibliväline raamat! On oluline ära märkida, et me saame käia kuulekuses JHVH seadustele ainult siis, kui oleme uuesti sündinud, Vaimuga täidetud ning elame intiimses/lähedases ühenduses juudi Messia J’shuaga. Iga katse “olla tubli ja hea” ilma Tema täiusliku vere lunastuseta on täiesti kasutu ning viib vaid religioossusesse ja armust äralangemisse!

J’shua ütles talle: „Miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks – Elohim. Luuka 18:19

J’shua vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Elohimi riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. Johannese 3:5, 6

Toora, mis on kirjutatud Uue (uuendatud) Lepingu usklike südametesse ja meeltesse ongi märgiks, et nad on tõepoolest Uues Lepingus. Ainult Vaim saab Toora meie südametesse kirjutada!

Vaata, päevad tulevad, ütleb Jhvh, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu: mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt – selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb JHVH -, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb JHVH, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse (Toora) ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Jeremija 31:31-34

Pange tähele, et Uus Leping on tehtud Iisraeli ja Juuda sooga ja mitte paganatega! Paganad ühinevad juba eelnevalt olemasoleva Uue Lepinguga koos iidsete, enne sisse läinute ja valitutega (igavesti)! Iisraeli rahvas siseneb läbi juudi Messia J’shua kuningliku, kadosh (püha) vere.

Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu, – teie olite tol ajal ilma Messiata, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud lootust ega Elohimi siin maailmas. Nüüd aga Messias J’shuas olete teie, kes te varem olite Elohimist võõrdunud, saanud lähedaseks Messia vere läbi. Efeslastele 2:11-13

Ei ole olemas Uut Lepingut ilma Iisraeli ja Juuda soota ja ei ole olemas mingit teist Messiat peale J’shua, juudi Messia. Jhvh Sõna, mis sai lihaks, Elohimi Poeg, kes jättis oma jumalikkuse, et saada Adamaks (inimeseks, nii meheks kui naiseks), kes täitis kõik prohveteeringud!

Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst ( hb k. sar shalom). Jesaja 9:6

Judaism ei ole püha, aga Toora on

TorahIgavesti, JHVH, jääb püsima sinu sõna taevas. Laul 119:89

Nagu eelnevalt mainitud, ei ole meie eesmärgiks judaism, kui me kuulutame Siionis tehtud Häid Sõnumeid ja nende heebrea juurte juurde naasmist. Samas on olemas ka juudi traditsioone, mis on kaunid ja isegi prohvetlikud ning teisi, mis on täielikult hereetilised (valeõpetus). Kabala on judaismis sisalduv religioosne süsteem, mis on sündinud saatanast (kes moondab end valguse ingliks), et petta juute veelgi rohkem. See on asendusteoloogia süsteem, mis üritab asendada Ruah Hakodesh’i (Püha Vaimu), tõde J’shua ja Uue Lepingu kohta. See sündis keskajal Prantsusmaal ning liikus Hispaaniasse. See ütleb nii mõndagi kabala allika kohta! Keskaega nimatatakse ka pimedaks ajaks. See oli inimkonna ajaloos nii pime aeg, et sünnitas mitmeid religioosseid hereesiaid (valeõpetusi), nende hulgas katoliiklikke ja ka juutide hereesiaid.

Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt? Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Matteuse 7:15-17

Tänapäeval suhtuvad paljud kabalasse kui “Toorasse”, mille sai Moshe (Mooses). Selleks, et asja “kehtivaks” teha väidavad kabalistid, et Mooses sai kabala, kui ta tõusis Siinai mäele teist korda! Nende väited on täiesti vastuolus Heebrea Pühade Kirjadega, mis räägivad, et nii esimesel kui teisel korral sai Mooses JHVH käest Lepingulauad (10 käsku). Mitte midagi ei räägita seal Kabbalast !

Siis Mooses raius kaks kivilauda, esimeste sarnased. Ja Mooses tõusis hommikul vara ning läks üles Siinai mäele, nõnda nagu JHVH teda oli käskinud, ja võttis kätte need kaks kivilauda. 2 Moosese 34:4

Alloleva lõigu allikas: http://www.myjewishlearning.com/history/Ancient_and_Medieval_History/632-1650/Islamic_World/Spain/Kabbalah.shtml

KabbalahKabala (hb.k “traditsioonide poolt põlvest põlve pärandatud”) tõusis esile 12.sajandil Provence`is, Lõuna-Prantsusmaal, kus tol ajal oli levimas ka catharism [üks paljudest dualistlikest religioonidest keskajal]. Oma küpsuse saavutas kabala küll 13. sajandi Hispaanias, teose Sefer ha‑Zohar-i (“Sära raamat”-“Book of Splendor”) ilmumisega. Edaspidi sai kabalast juudi müstitsismi, teosoofia ja esoteerika peamine trend.

Põhiliselt tahtsid kabalistid muuta judaismi sügavamaks sisemiseks kogemuseks; kogemuseks, sest nad uskusid, et seda ei saavuta ratsionaalse ja intellektuaalse lähenemisega usule. Nende jaoks oli judaism müstiliste sümbolite süsteem, mis peegeldab Jumala ja universumi müsteeriumi ja nende eesmärk oli leida selle sümbolismi mõistmise võti.

Zohar, mis on peamiselt omistatud Moses de Leonile, otsis võimalust taaselustada “osadust” ustavuse ja jumalikkuse vahel. Jumalikkus ilmutab end kümnes Sefirot`is (väljavoolamised) esindades vahepealset staadumi Jumala ja loodu vahel. Kuna need väljavoolamised asuvad kõik Jumala peas, siis nad eostavad kõik olemasoleva väljaspool seda. Inimene on võimeline teostama spetsiaalseid riitusi mõjutamaks Sefirot-i, mis omakorda määrab maailma toimimist ja edasi liikumist. Sefirot-i teooria sai Hispaania kabalistide õpetuste selgrookss.

Aja jooksul tekkis 2 erinevat suhtumist: 1 neist esoteeriline, mis püüdis hoida kabalistlikke saladusi väljavalitute kitsas ringis ja teine, mis nõudis, et see peaks laialt levima, tuues kasu kõigile.

Allikas: http://carm.org/origins-and-history-kabbalah

Kabalistid viitavad Moosese kohtumistele, kui välistele ja sisemistele õpetustele. Esimene kohtumine Moshel (Moosesel) JHVH-ga oli siis, kui ta sai 10 Käsku. Seda kutsutakse väliseks õpetuseks. See oli Moshe teisel kohtumisel JHVH-ga, kui ta sai kabalistlikud tõed, mida peetakse siis sisemiseks õpetuseks.

Läbi ajaloo on kabalistid otsustanud hoida oma esoteerilisi Toora interpretatsioone, tõlgendusi salajas tavalise lihtrahva ja vaimulike juhtide eest. Paljud kabalistid hukati ja paljud teised olid teadlikud sellest, et nende õpetus oli vastuolus tunnustatud juudi ja kristluse teoloogiatega. Seetõttu praktiseerisid nad enda kehtestatud vaikust/vaikimist.

Tänapäeval populaariseerib kabalat kirjanik Yehuda Berg ja see levib interneti ja TV kaudu. Paljud traditsioonilised juudi kabalistid mõistavad hukka kaasaja kabalistlikke liikumisi, mis tõlgendavad valesti autentset/algupärast kabalistlikku filosoofiat. Igal juhul on tänane kabala vaieldamatult pigem new age kui piibellik. Vaatamata sellele, et traditsioonilised kabalistid mõistavad hukka kaasaegset populariseeritud kabalat, kirjutisi Zoharist, mis on mitmeid sadu aastaid vana ja on kabala süda, paljastub teoloogia, mis sarnaneb new age`ile: uuestisünd, sisemine jumalikkus, panteism jne.

Tõde on see, et kabala on arenenud. Kuid ta on arenenud sügavamale ühest hereesiast teise. See ei ole piibellik ja see ei ole õige.

  • Leet, Leonora, The Secret Doctrine of the Kabbalah, Rochester, VT: Inner Traditions, 1999, p. 2.
  • Hopking, C.J.M., The Practical Kabbalah Guidebook, New York: Sterling Publishing, 2001, p. 8.
  • The Zohar, available: http://www.sup.org/zohar/, p. 27

Allikas: http://www.kabbalah.info/engkab/what_is_kabbalah/what_does_kabbalah_teach.htmhttp://www.kabbalah.info/engkab/what_is_kabbalah/what_does_kabbalah_teach.htm

KabbalahYehuda Ashlag-i õpik Talmud Eser Sefirot (Õpetus kümnest Sefirot`ist) on kavandatud õppevahendiks küsimuste, vastuste, harjutusmaterjalide ja selgitustega. See on, kui soovite, ülemiste maailmade füüsika, mis kirjeldab universumi vaimude kuningriigi valitsevaid seadusi ja jõude.

See material muudab (transformeerib) järk-järgult tudengeid, sest uurides seda, kuidas kogeda vaimumaailma, kohandab ta ennast vaimumaailma seadustega, mida on kirjeldatud selles õpikus.

Kabala teadus ei tegele selle maailma eluga. Selle asemel, hoopis uurides seda süsteemi, me saavutame uuesti selle taseme, mida me omasime enne langemist. Sealt tõusmise ajal ehitab kabala õppimine tudengites süsteemi, mis on võrdne spirituaalse süsteemiga.

Elohimi Sõna ütleb meile, et on vaid üks VAHEMEES JHVH ja inimese vahel – J`shua Messia, kindlasti mitte “väljavoolamine” või “Sefirot!”

Sest üks on Elohim, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: inimene J`shua Hamashia. 1 Timoteose 2:5

Samuti öeldakse Sõnas, et me ei saa “endid ise parandada” midagi juurde õppides, selleks et taastada oma suhe Loojaga. Me peame oma meelt parandama ja pöörduma patust ja vastu võtma ainsa verelunastuse, mis vabastab Jah andestuse meie suhtes – J`shua vere!” Me peame uuesti sündima, me ei saa seda “arenedes”!

J`shua vastas talle: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.”. Johannese 3:3

Kabala tahab aidata inimesel “tõusta” Kõigeväeliseni ja saavutada “jumalikkust” just nagu Paabeli torn.

Ja nad ütlesid: „Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma!” 1 Moosese 11:4

Elohimi Sõna ütleb meile, et kõik meie teod on nagu määrdunud räbalad!

Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigusedon määrdunud riide sarnased; me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otsekui tuul. Jesaja 64:6

Me peame meelt parandama, andeks antud saama ja uuesti sündima! Sõna ütleb meile, et meie süda on lootusetult rikutud!

Süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud – kes suudab seda mõista? Jeremiah 17:9

Me ei saa “parandada” oma südame olukorda mitte mingisuguse õpetusega; Me peame saama UUE SÜDAME!

Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Hesekiel 36:26

Lühidalt öeldes on Kabala kõige populaarsem “juudi” New Age vorm tugevate hinduismi mõjudega (reinkarnatsioon-uuestisünd) ja see eitab patust pöördumise vajadust ja verelunastust!

Sest liha hing on veres, ja selle ma olen teile andnud altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hingede eest; sest veri lepitab temas oleva hinge tõttu. 3 Moosese 17:10

Seetõttu ei ole see üldse mitte “juudilik”, vaid pigem paganlik ja new age’lik! Need, kes praktiseerivad kabalat kannatavad deemonliku rõhumise ja surve all, kuulevad surnud rabide, kui tõusnud õpetajate ja vaimsete juhtide, hääli ja on suures segaduses ning võivad olla mõjutatud hingelisest hullusest ja vaimuhaigustest.

Minu lambad kuulevad mu häält ja ma tunnen neid ja nemad järgnevad mulle. Johannese 10:27

Kuna kabala on “veel üks evangeelium” ja veel üks “toora”, siis toob see endaga kaasa mitmeid needusi ning viib eksiteele messiaanlikud usklikud ja kristlased, kes sinna kaevuvad, armust ära langemisse! Püha Vaimu võidmine võib sellisest inimesest lahkuda ning kurjad vaimud ja new age võtavad üle Tema koha!

Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud – see olgu neetud!! Galaatlastele 1:8

Kui sina oled langenud selle pettuse ohvriks, siis palun lasku põlvili juba TÄNA, paranda meelt ja ütle sellest lahti ning käsi kabala vaimudel ja new age-il igaveseks oma elust lahkuda, J`shua nimes! Kasta end Heebrea Pühakirja ja põleta ära kõik pettuse raamatud, mis sinu kodus olla võivad!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

JUUBELI Paasapüha 2016

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.