Torah lesing: MIKETZ – B`Reisheet (1.Mosebok) 41,1-44,17

PROFETISK ORD FOR HANUKKAH «INNVIELSESFESTEN» MOTTATT I 2005

Joh 10,3-5, 22,23 For ham åpner dørvokteren opp, og sauene hører hans røst, og han kaller sine egne sauer ved navn og leder dem ut. Når han fører sine egne sauer ut, går han foran dem. Sauene følger ham, for de kjenner røsten hans. Men en fremmed vil de slett ikke følge; de vil flykte fra ham, for de kjenner ikke røsten til den fremmede…” Festen til minne om templets innvielse ble nå holdt i Jerusalem, og det var vinter. Yeshua gikk omkring i templet, i Salomos buegang.

(Hanukkah Festen. Festen for Innvielsen av Tempelet i Jerusalem til hellighet ved å fjerne alle spor av Gresk-Babylonsk tilbedelse, skjedde i år 165 f.Kr. Dette årets feiring ifølge den Hebraiske Kalenderen er 6.desember til 14.desember)

Shabbat shalom du høyt elskede:

I dag, den 22 Desember 2005, den tredje dagen i min månedlige retreat med YAH (Gud), våknet jeg opp og røsten av den Høyeste ringte forsiktig men veldig klart i min ånd:

«GJENOPPRETTELSE AV HELLIG TILBEDELSE vil forløse den etterlengtede Endetids Vekkelsen. Det handler om TILBEDELSE. I mer enn 1800 år har Min Brud blitt påvirket av Gresk-Romersk tilbedelse. Slik Mitt Israel ble forvist ut av Mitt Land på grunn av synd og vantro, slik har Min Brud blitt forvist ut fra det Hebraiske Fundamentet for Troen og ut fra Hellig Tilbedelse på grunn av hennes arroganse og sjalusi mot Mitt Jødiske Folk.

Hun har blitt blandet med den hedenske tilbedelsen i nasjonene i lang tid, men nå GJENOPPRETTER JEG HELLIG TILBEDELSE. Jeg fjerner innflytelsen fra Roma og Babylon fra henne og jeg fører henne tilbake til det SANNE FUNDAMENTET sammen med Mitt Folk Israel. Jeg gjør dette, sier Yahveh Tz`vaot (Hærskarenes Herre). Jeg gjenoppretter Mine Tegn, Min Hellige Kalender, Mine Hellige Fester og Min Hellige Tilbedelse. Jeg forbereder for Min snarlige retur og jeg vil bli tilbedt i EVIGHETEN ifølge Mine Evige Bud som jeg gav til hele Israel. Jeg vil bli tilbedt i Ånd og i Sannhet – Sannheten av Mitt Ord og Mine Bud, ikke ifølge den Romerske kalenderen og de Romerske tradisjonene. Jeg fjerner innflytelsen av Roma fra Mitt Folk og jeg bringer dem tilbake til Mitt evige Jerusalem. Min Brud er Mitt Tempel og jeg vil bli tilbedt ifølge Mine instruksjoner i hellighet. Jeg har bragt Israel tilbake til Mitt Land etter 2000 år i eksil. Jeg gjør dette sier Yahveh, og enhver som går imot Meg vil bli tresket av MEG. På samme måte bringer jeg Min Brud ut av Babylonsk og Romersk tilbedelse og til Hebraisk tilbedelse, som er Min Hellige tilbedelse. Det er INGEN VEG TILBAKE; BUDET har allerede blitt gitt om å fjerne hedensk innflytelse fra Min Kirke. Disse som ikke vil lytte til Mine bud vil finne at de blir mer og mer lunkne, kjærligheten vil bli kald og urettferdighet vil flomme over og de vil ikke være klar når Jeg kommer. De vil være som de uforstandige jomfruene som ikke hadde nok olje og de vil ikke være i stand til å skille mellom det hellige og det profane. Jeg fjerner all Romersk tilbedelse og hedensk innflytelse fra Min Brud og kaller henne tilbake hjem til det Hebraiske Fundamentet, til Mine hellige vedtekter og bud, til Mine fester og hellige sammenkomster. Jeg renser Min Brud for å fylle henne med Min hellige kjærlighet og Min herlighet; da vil mange komme og drikke av hennes RENE LIVETS VANN. Dommen over Nasjonene har begynt!»

Kingdom of RomeKongeriket i Romas Nederlag – Dan 7,23-25 Dette sa han: “Det fjerde dyret skal være et fjerde rike på jorden, et som skal være forskjellig fra alle andre riker. Det skal fortære hele jorden, trampe den ned og knuse den. (Dette er Romas Kongerike som har påvirket hele Kristenheten og det har vært den direkte årsaken til den Spanske Inkvisisjonen, Korstogene og Nazi Holocaust) De ti hornene er ti konger som skal oppstå fra dette riket. Og en annen skal oppstå etter dem. Han skal være forskjellig fra de første, og han skal tvinge under seg tre konger. Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og skal sette seg fore å forandre tider og lov. Så skal de hellige bli overgitt i hans hånd for en tid og tider og en halv tid. Konstantin, den Romerske Keiseren som ble en Kristen gjorde nøyaktig dette. Fra 325 ble all tilbedelse i Kirken endret fra Bibelsk/Hebraisk/Jødisk til Gresk-Romersk.

Han forandret tidene og introduserte søndag i stedet for den Hellige Sabbaten fordi han var en soltilbeder. Han introduserte også Julen under vintersolverv, i stedet for den opprinnelige Sukkot eller Løvhyttefesten når Messias ble født, og Påske (eng: Easter) fra fruktbarhets gudinnen Ishtar, for å feire Messias` oppstandelse i stedet for den hellige Passover og Første Frukts høytiden. Inntil nå er mesteparten av Kirken over hele verden infisert av disse og deres veldig hedenske tradisjoner slik som å; sette opp Juletrær – som de Hellige Skriftene forbyr oss å gjøre (Jeremia 10, 1-3) og Påske egg, en påminnelse om de ofrede babyene som ble født etter orgier under Ishtar feiringer. De brukte å dyppe eggene i blodet av babyene og deretter `satte de de malte eggene til utstilling`.

Fra Konstantins tid ble Lovene og Budene til Elohim Skaperen, som ble gitt til Israel, overgitt som foreldet og byttet ut med menneskegjorte tradisjoner blandet med Babylonsk-Romersk kultur. Men dommen skal bli fastsatt, og de skal ta bort hans herredømme, og fortære og ødelegge det helt til enden. Fra 14.mai 1948 ble dommen fastsatt og kalte Israel tilbake til hennes Land og Kirken tilbake til det opprinnelige Hebraiske Fundamentet. Slik Israel måtte forlate nasjonene etter 2000 år, så må Kirken forlate de Babylonske-Greske systemene av tilbedelse og komme tilbake til hellig tilbedelse ifølge prinsippene uttalt i de Hellige Skriftene som YAH (Gud) betrodde Israel med. (For mer om dette temaet kan du bestille mine bøker: «Røttenes Helbredende Kraft», «Sheep Nations» (Saue Nasjoner)», «Grafted In» (Podet Inn) og også «Stormy Weather» (Stormfullt Vær) på http://kad-esh.org/product-category/books/ Min bok «Grafted In» taler spesielt om de Hellige Budene og de Hellige Festene).

Shop

Romas herrevelde og all Romersk/Babylonsk Kristendom vil bli fortært og ødelagt til enden. Kom ut av henne Mitt Folk! Dette er en invitasjon til hele kirken – ikke til et spesielt kirkesamfunn. Det er en invitasjon til Bruden, men også til hele Menneskeheten; for Han vil bli tilbedt for evig ifølge Hans egen modell. Se følgende Skriftsteder:

Sak 14,16-19 Det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, og for å feire Løvhyttefesten. (Den sanne tiden for Messias` fødsel) Det skal bli slik at den av slektene på jorden som ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, over dem skal det ikke komme regn. Hvis ikke slektene i Egypt vil dra opp og komme inn, skal de heller ikke få regn. De skal slås med den samme plagen som Herren lar ramme de folkeslagene som ikke kommer opp for å feire Løvhyttefesten. Dette blir straffen for Egypt og straffen for alle de folkeslagene som ikke kommer opp for å feire Løvhyttefesten.

Jes 66,22-24 For som den nye himmel og den nye jord som Jeg skal gjøre, skal bli stående for Mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og deres navn bli stående. Det skal skje: Fra den ene nymåne til den andre og fra den ene sabbat (Fredag ved solnedgang til lørdag ved solnedgang, ikke søndag) til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe for Mitt åsyn, sier Herren. De skal gå ut og se likene av de menneskene som falt fra Meg i overtredelse. For deres mark skal ikke dø, deres ild skal ikke slokkes, og de skal være til avsky for alt kjød.

LighthouseMåtte dette bli det siste året som du feirer ifølge den Romerske kalender og tradisjoner. Måtte frykt for YAH (Gud) være over deg slik at du adlyder Hans bud om å omvende seg og vende tilbake til det Hebraiske fundamentet.

Dette er et spørsmål om liv og død og tiden er kort! Du kan lese mine bøker og motta hjelp og instruksjon fra disse. YAH har gitt dem til meg for å hjelpe hele Kirken å gjøre dette revolusjonære og obligatoriske steget så enkelt som mulig.

I tillegg kan vi hjelpe deg å etablere Fyrtårn for Tjenesten som vil hjelpe deg og flere mennesker til å gjøre endringen. Vi har kommet inn i Kongeriket for en tid som denne, for å ASSISTERE og INSTRUERE Yeshua`s brud slik at hun kan gjøre dette steget uten unødvendige vanskeligheter og religiøsitet. Dette er en bevegelse av Ånden og det blir gjort med hjelp fra Hans Ånd og Salvelse for disse som villig vil omvende seg, returnere og være lærevillige.

Kirken har MYE å lære etter over 1800 år av skilsmisse fra de Jødiske/Bibelske Fundamentene. Dette er GODE NYHETER! Yeshua KREVER TILBAKE og RENSER Sin Brud! La han/henne som har øre høre hva Ruach (Ånden) sier til kirkene! Kongeriket og herredømmet, og storheten av kongerikene under hele himmelen, skal bli gitt til folket som tilhører den Helliges Hellige. “Hans rike er et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde Ham.” Dan7,27

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

VÆR EN PARTNER SAMMEN OSS FOR Å FORLØSE TESHUVA-OMVENDELSE OVER HELE JORDEN! HOLD OSS PÅ LUFTA!

Elskede, vi er en Røst som roper i Ødemarken og vi kjemper på Media Arenaen. Vi ber deg om å støtte våre anstrengelser for å gjøre en forskjell over hele verden gjennom våre TV-programmer. De fleste mennesker i dag går ikke en gang i kirken! De sitter foran Kristen-TV og de får mat. Men deres åndelige diett er blek og utilstrekkelig uten en ekte Profetisk Jødiske Røtter Tjeneste som skjærer igjennom, lik vår. Yah har gitt oss et Mulighetenes Vindu å kringkaste gjennom, men vi kan ikke gjøre dette alene. Vi trenger samarbeidet med alle disse som bryr seg om Yah`s Kongerike og om Israel for å holde oss «på lufta» og vinne mer territorium i media. Vennligst send din beste og mest generøse gave i dag siden du vet at dette HASTER! Tiden forsvinner fort! Gå til www.kad-esh.org og klikk på donations for Pay Pal og kreditt kort eller send oss en e-post og spør om bank overførings alternativer til [email protected]. Du kan også ringe i USA til 1-972-301-7087

Western Union kan sendes til Baruch Bierman, Florida, USA.

Vi takker deg på forhånd for din trofasthet mot YHVH og oss med dine dyrebare finansielle såkorn og spesielt et Offer Såkorn. Dette er Løftet som Abba gav meg for deg:

Sal 126,5-6 De som sår med tårer, skal høste med jubel. 6 Den som alltid går gråtende ut og bærer såkornet for å så, den skal sannelig komme tilbake med jubel og bære sine kornbånd.

Bli med på en 40 Dagers Faste for Israel fra denne uken og til 13.desember.

La oss vite at du har valgt noen dager eller hele tiden etter som Yah leder deg til å FASTE og KJEMPE For Israel! Jesaja 62,1

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com