PROHVETLIK HANUKA SÕNUM

PROHVETLIK HANUKA SÕNUM “UUENDAMISE ja PÜHENDAMISE PÜHA” 2005

“Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält.” Aga siis tulid Jeruusalemmas templi uuendamise (pühendamise) pühad. Oli talv. Jeshua kõndis pühakojas Saalomoni sammaskäigus.” Johannese 10:3-5, 22, 23

(Hanuka püha – Jeruusalemma Templi uuendamine ja pühadusse taastamine kõigist Kreeka- Babüloonia ebajumalateenistuse jälgedest leidis aset 165. a. e. Kr. Käesoleval aastal peetakse seda püha vastavalt heebrea kalendrile 6.-14. detsembrini.)

Shabbat shalom armsad:

2005 aasta detsembris ärkasin ma üles ja Kõigekõrgema pehme, kuid väga selge hääl kõlas minu vaimus:

“PÜHA ÜLISTUSE TAASTAMINE vabastab kauaoodatud lõpuaja ärkamise. Kõik keerleb ümber ÜLISTUSE. Üle 1800 aasta on minu mõrsja olnud Kreeka- Rooma ülistuse mõju all. Nii, nagu minu Iisrael, kes patu ja uskmatuse tõttu pagendati väljaspoole Minu maad, nii on ka Minu mõrsja pagendatud usu heebrea vundamendist ja pühast ülistusest tema ülbe suhtumise ja armukadeduse pärast Minu Iisraeli rahva vastu. Ta on juba pikka aega segunenud rahvaste paganliku ülistusega, kuid nüüd MINA TAASTAN PÜHA ÜLISTUSE. Mina eemaldan Oma mõrsjast Rooma ja Babüloonia mõjud ning viin ta tagasi TÕELISE VUNDAMENDI juurde koos Minu rahva Iisraeliga. Mina teen seda, üteb Jhvh Tzevaot (Vägede Isand). Mina taastan Oma märgid, Oma püha kalendri, Oma pühad kokkutulekud ja Oma püha ülistuse. Ma valmistun Mu peatseks tagasitulekuks ja Mind ülistatakse IGAVESTI vastavalt Minu igavestele seadustele, mida Ma olen andnud kogu Iisraelile. Mind ülistatakse Vaimus ja Tões- Minu Sõna ja Minu seaduste tões, mitte vastavalt Rooma kalendrile ja traditsioonidele. Mina kõrvaldan Minu rahvast Rooma mõjud ning toon nad tagasi Minu igavesse linna Jeruusalemma. Minu mõrsja on Minu tempel ja Mind ülistatakse vastavalt Minu juhistele pühaduses. Mina olen toonud Iisraeli tagasi Minu maale pärast 2000 aastat pagendust. Mina teen seda, ütleb Jhvh ja igaüks, kes seisab Mulle vastu, seda Mina peksan ja raputan.

Samamoodi toon Mina välja Oma mõrsja Rooma ja Babüloonia ülistusviisidest tagasi Heebrea ülistuse juurde, mis on Minu püha ülistus. Ei ole enam TAGASI PÖÖRDUMIST, KÄSK on juba antud eemaldada paganlikud mõjud Minu Kogudusest. Need, kes ei võta kuulda Minu käsku, muutuvad üha rohkem ja rohkem leigeks, paljude armastus muutub külmaks ja ülekohus kasvab ning nad ei ole valmis Minu tulekuks. Nad on nagu rumalad neitsid, kellel ei olnud piisavalt õli ja nad ei ole võimelised tegema vahet püha ja ilmaliku/ebapüha vahel. Ma puhastan Oma mõrsja selleks, et täita teda Minu püha armastuse ja Minu auga ning siis tulevad paljud, et juua tema PUHAST ELUVETT. Kohtumõistmine rahvaste üle on alanud!”

Kingdom of RomeRooma impeeriumi langus – Taaniel 7:23-26

“Ta ütles nõnda: „Neljas metsaline on neljas kuningriik maa peal, kõigist kuningriikidest erinev, see sööb kogu maa ja tallab ning purustab selle. ( See on Rooma riik, mis on mõjutanud kogu kristlust ja on otseseks põhjuseks Hispoaania inkvisitsioonile, ristisõdadele ja natside Shoale- holokaustile). Ja need kümme sarve: sellest kuningriigist tõuseb kümme kuningat, ja veel üks tõuseb pärast neid; aga tema on teistsugune kui eelmised ja ta alandab kolm kuningat. Ja ta kõneleb sõnu Kõigekõrgema vastu ning piinab Kõigekõrgema pühasid. Ja ta püüab muuta aegu ja seadust, ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks.”

Rooma imperaator Constantinus, kellest sai kristlane, tegi just sedasama. Alates 325. aastast muutus kiriku piibellik/heebrea/juudi vundament kreeka/rooma vundamendiks. Tema muutis aegu ning viis püha shabbati asmel sisse pühapäeva, sest ta oli päikesekummardaja. Samuti seadis ta algupärase Sukkoti või Lehtmajadepüha (mil Messia tegelikult sündis) asemel talvise paganliku pööripäeva ajale jõulud. Samuti seadis ta sisse Messia ülestõusmise tähistamiseks viljakusjumalanna Astarte pidustusi järgivad Lihavõtted (easter ingl. k.) algse piibelliku Paasa ja Uudseviljapüha asemele. Kuni tänaseni on suur osa kirikutest ja kogudustest üle maailma mõjutatud neist paganlikest traditsioonidest nagu- jõulukuuskede ehtimine (mida Pühakiri on keelanud teha vastavalt Jer 10:1-3) ja lihavõtte munad (meenutab Astarte orgiate ajal vastsündinud laste tapmist ning munade kastmist nende verre) ja lihavõttejänkud.

Alates Constantinuse ajast kuulutati Iisraelile (ja ka Iisraeliga ühinenud segarahvale) antud Looja Elohimi seadused ja juhised kehtetuks ning asendati Rooma-Babüloonia kultustega ja inimeste tehtud traditsioonidega. Kuid kohtumõistmine nende üle on seatud, et hävitada kõik, kes Jhvh vastu mässu on tõstnud. Alates 14. maist 1948.a. hakkas tiksuma kohtumõistmise kell rahvaste üle ning tagasipöördumise kutse Iisraeli rahvale Iisraeli ning kirikule algse heebrea vundamendi juurde. Nii nagu Iisrael pidi lahkuma rahvaste seast pärast 2000 aastat pagendust, nii ka kirik peab lahkuma Kreeka-Rooma ülistuse viisidest ning naasma püha ülistuse juurde, mis on vastavuses Jhvh Pühakirjas seatud põhimõtete ja juhistega.

Tule sealt välja Minu rahvas! See ei ole kutse vaid üksikutele kristlastele või kogudustele, vaid tervele kristlikule kirikule/kogudusele. See on kutse mõrsjale, aga ka tevele inimkonnale; sest Teda peab ülistama igavesti nii, nagu Tema on seadnud. Vaata järgnevat kirjakohta:

“Ja kõik järelejäänud kõigist paganaist, kes on tulnud Jeruusalemma kallale, peavad aasta-aastalt minema sinna üles, kummardama kuningat, Jhvh Tzevaot-i (vägede Isandat) ja pidama lehtmajadepüha. Aga neile maa suguvõsadest, kes ei lähe üles Jeruusalemma kuningat, Jhvh Tzevaot, kummardama, ei saja vihma. Ja kui egiptlaste suguvõsa sinna üles ei lähe ega tule, siis saab ka neile osaks nuhtlus, millega Jhvh lööb neid paganaid, kes ei lähe sinna üles pidama lehtmajadepüha. Seesugune on egiptlaste patukaristus ja kõigi paganate patukaristus, kes ei lähe pidama lehtmajadepüha.” Sakarja 14:16-19

“Sest otsekui uus taevas ja uus maa, mis ma teen, püsivad minu palge ees, ütleb Jhvh, nõnda püsib ka teie sugu ja teie nimi. Ja noorkuust noorkuusse ning shabbatist (hingamispäevast) shabbatisse tuleb kogu inimsugu mu ette kummardama, ütleb JHVH. Kui nad välja lähevad, siis nad näevad nende meeste laipu, kes astusid üles mu vastu; sest nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu, ja nad on jälkuseks kogu inimsoole.” Jesaja 66:22-24

LighthouseOlgu see viimaseks aastaks, mil sa ülistad vastavalt Rooma kalendrile ja traditsoonidele. Olgu JHVH kartus sinu üle, et kuuletuda Tema juhistele meeleparanduseks ja naasmiseks heebrea vundamendi juurde.

See on elu ja surma küsimus ja aeg on hiline! Sa võid lugeda minu raamatuid ja saada neist abi ning juhatust. Jahve on need mulle andnud, et aidata kirikuid/kogudusi selles revolutsioonilises muutuses ja liikumises.

Samuti võime aidata rajada majakaid sinu linnas, riigis, et võimalikult rohkem inimesi saaks pöörduda. Meid on saadetud Kuningriiki edendama just sellise aja jaoks nagu praegu, et Tema mõrsja saaks teha selle pöörde ilma liigse ägamise ja religioossuseta.

Pärast 1800 aastat kestnud lahutust heebrea piibellikust vundamendist on kirikul PALJU õppida. See on HEA UUDIS! Jeshua nõuab tagasi ja puhastab Oma mõrsjat! Las sellel, kel kõrv on, kuulgu, mida Ruach (Vaim) kogudustele räägib!

“Ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse Kõigekõrgema pühale rahvale. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma.” Taanieli 7:27

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärst ma ei vaiki” Jesaja 62:1

print-btn

Ühine 40. päevase paastuga Iisraeli pärast alates sellest nädalast kuni 13. detsembrini

Andke meile teada, kui olete valinud välja konkreetsed päevad paastumiseks või terve selle aja, et saaksime koos palves üksteist toetada. Juhtigu Jahve Vaim teid selles PAASTUS ja VÕITLUSES Iisraeli pärast! Jesaja 62:1

OLE MEILE PARTNERIKS, ET VABASTADA TESHUVA-MEELEPARANDUS ÜLE TERVE MAAILMA! AITA MEIL ÕHUS PÜSIDA!

Armsad, meie oleme hüüdja hääl kõrbes ja me võitlustander on meedia. Me palume teie toetust, mis aitaks meil meie TV saadete ja programmide kaudu muuta midagi maailmas.

Enamus inimesi tänapäeval isegi ei käi kirikus! Nad istuvad pühapäeviti kodus kristliku TV programmi vaadates ja saavad toidetud. Kuid nende vaimne toit on kesine ja ebapiisav ilma selle tõelise kaasaegse juudi juurte prohvetliku teenistuse sõnumita.

Jahve on avanud meile võimaluste akna selle sõnimi edastamiseks meedias, kuid me ei saa seda teha üksi. Me vajame kõigi nende koostööd, kes hoolivad Jhvh Kuningriigist ja Iisraelist. Palun saatke meile oma parim ja Pühast Vaimust juhitud and täna, sest te teate, et aega on vähe jäänud!

Te saate seda teha minnes veebilehele www.kad-esh.org ning klikates aknale “donations”. Edasi saate juba vastavalt juhistele kanda üle oma annetuse kas krediitkaarti või Pay Pal`i kasutades.

Me täname ette ustavuse eest JHVH-le ja teie hindamatute rahaliste seemnete eest. See on tõotus, mille Abba mulle teie jaoks andis:

Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. Laulud 126:5,6

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.