Toora portsion EMOR – Vayikra (3 Moosese) 21:1-24:23

“Kummarda Elohimi, sest J’shua tunnistajaks on prohvetluse vaim!” Ilmutuse 19:10b

Shabbat shalom armsad!

Lähenedes lõpuaega, kuulsin Abba (Isa) mulle rääkimas: “On liiga palju erinevaid arvamusi”. Me elame tõepoolest “arvamuste” ajastul. Enamus TV-s näidatavatest vestlus-saadetest kaasavad üha rohkem “arvamusliidreid”, et täita vaatajate meeled nende liidrite teooriate ja arvamustega igas eluvaldkonnas. Aga kus on Kõigeväelise eraldatud (pühad), kes on täidetud prohvetluse Vaimuga?

Inimlikule arvamusele vastandub Jhvh (Jumala) tahe ja Tema tahte väljendajaks ja edastajaks prohvetluse vaim! Selleks on Tema Elava Sõna elav tunnistaja J’shua! Mina ei ole tegelikult huvitatud omaenda arvamusest, vaid ma tahan kuulda ja teada Jhvh tahet! Aga humanismi vaimsus on läbi tunginud ühiskonda ja Jumala loodud inimestesse selles. Enamus inimesi avaldavad kõigi asjade kohta oma arvamust ja väga vähesed räägivad prohvetluse vaimus!

Kurikuulsa hea ja kurja tundmise puu teadmised toovad esile palju arvamusi, sest selle puu vili on umbmäärane ja segadusse ajav. Seda kajastab väga tabavalt Shakespeare tuntud tegelaskuju Hamlet oma kuulsa lausega:

“Olla või mitte olla, selles on küsimus!”

Paljud teavad ka südantlõhestavat stseeni roosiga naisest, kes tõmbab ükshaaval välja õielehti üteldes: “Ta armastab mind, ta ei armasta mind, armastab, EI armasta!”

Elohimi Sõna ütleb, et lõpuajal teadmine kasvab (mitte Jhvh tundmine, vaid hea ja kurja tundmise puu teadmine). Teadmise kasvamine toob kaasa ka arvamuste rohkuse, mis omakorda rohkendab segadust!

Aga sina, Taaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks! Siis uurivad seda paljud ja äratundmine süveneb!”.”  Taaniel 12:4

Apostel Shaul (Paulus) räägib valest teadmisest ja hoiatab Timoteust.

Oh Timoteos, hoia, mis su hoolde on usaldatud, pöördu ära maailma tühijuttudest ja valeliku tunnetuse vastuväidetest. 1 Timoteuse 6:20

Edasi hoiatab ta Timoteust teatud inimeste eest lõpuaegadel (21 sajandil).

Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad. 2 Timoteuse 3:1-4

Sellisele kohutavale kirjeldusele vastavad inimesed täituvad “teadmistega” ning peavad ennast väga targaks, sest nad teavad nii palju asju. Järgnev kirjakoht Piiblist kirjeldab väga tabavalt meie 21 sajandi ühiskonda!

“kes alati on õppijad, kuid kunagi ei pääse tõe tunnetusele.” 2 Timothy 3:7

LOOJA või “suur pauk”?

TruthMiks 21. sajandi inimesed, kes teavad nii palju ja omavad nii palju arvamusi, on siiski nii KAUGEL tõest? Miks on selle maailma vaimsus sisse tunginud nii paljudesse kirkutese ja kogudustesse üle terve maailma? Sellepärast, et nad ei ÜLISTA ELOHIMI(Jumal), vaid pigem oma enda tehtud jumalat, kes lähtub nende intellektuaalsest või vaimsest arusaamisest Loojast, aga mitte Loojast Endast.

Nad teavad kuidas kloonida inimest, aga nad ei tunne TEDA, KES nad lõi!

Sest, kui nad tunneksid inimese Loojat, selle asemel, et üha rohkem avaldada arvamusi “suure paugu” või evolutsiooni kohta, siis oleksid nad Looja ees vastutavad. Tõepoolest peaksid nad siis MEELT PARANDAMA, NAASMA Tema ja Tema teede juurde! Äkitselt ei saaks nad enam nimetada kurja heaks, nagu abielurikkumine, homoseksuaalsus, nõidus, ebapuhtus, ebajumalateenimine, hasartmängud, rahaahnus, eneseõigsus, jumalateotus jms. Äkitselt peavad nad mõistma, et tegudel on tagajärjed ja mida külvad, seda lõikad. (Loe 5Mo 28, väga valgustav peatükk)

Hea ja kurja tundmise puu pani inimese uskuma seda valet, et Elohim ei ole absoluutne Jumal! Uskuma, et Elohim on ebamäärane ja heitlik, sõltuvalt sellest “kuidas Temale vaadata” ja igaühel on oma arvamus”.

Igavene SÕNA ütleb meile, et JHVH EI OLE huvitatud meie arvamustest!

Ta teab, et inimene ei suuda päästa iseenast patust ja surmast, seega saatis Ta oma ainusündinud Poja, et inimest päästa!

Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Jhvh laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale! Jesaja 53:6

LAME VÕI ÜMMARGUNE MAA?

Flat or round earth?Keskajal oli igaühel oma arvamus maast (kui planeedist). Mõni arvas, et see on ovaalne, mõni arvas, et kandilne ja selle ümber arendati mitmeid teooriaid. Kuniks Christopher Columbus (Kaua aega peale tema surma tuli ilmsiks, et ta oli juut, kes oma tegelikku päritolu Hispaania inkvisitsiooni ajal oli suutnud varjata. Mitte selleks, et Ameerikat avastada, vaid kogu see kuulus laevareis oli teostatud ainsa eesmärgiga- leida Hispaanias tagakiusatud juutidele maa, kuhu põgeneda. Tõlkija kommentaar) tuli ja lükkas kõik nende absurdsused ümber PUHTA Sõna kaudu, et planeet maa on ÜMMARGUNE! Tänu prohvetluse vaimule, mis tõi valgust Christopher Columbuse õpingutesse, on meil täna maa, ümber mille inimesed reisivad maad ja merd mööda, lendavad lennukitega ja isegi kuuma õhuga täidetud pallidega! Kuid enne seda ILMUTUST olid inimesed veendumusel, et nede “arvamused” on ÕIGED!

Ei olegi vaja erilist ilmutust mõistmaks, et gravitatsiooni seadus on absoluutne. Sest kui me seda oma rumalusest rikume, hüpates 10 korruselt alla, siis me kindlasti sureme. Samamoodi on JAH(Jumal) TAHE absoluutne seadus. Tema ei vaheta kunagi oma tahet inimeste arvamusega, olenemata sellest kui haritud inimesed on! Tema Tahe on Tema Sõnas, aga et seda tunda, peame me TEDA ISIKLIKULT TUNDMA! Me peame olema Elohimi ÜLISTAJAD ja siis voolab Tema prohvetluse vaim meie eludes ja annab meie vaimu ilmutused Tema Täiuslikust Tahtest. Kuna prohvetluse vaim on J’shua tunnistus, siis kõik, kelles see vaim on tunnevad, et J’shua on AINUS tee inimkonna lunastusele, esiti juudile ja siis kõigile rahvastele!

J’shua ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. Johannese 14:6

YeshuaSee on absoluut; siin ei ole küsimus arvamuses ja igaüks (juut või pagan), kes tahab TUNDA JHVH-d (JUMALAT, ELOHIMI) kõigi arvamuste kiuste, leiab Tema! Igaüks, kes alandab oma südame ja heidab kõrvale kõik, mida ta ise arvab või teab ja otsib seda ühteainust TÕDE (mitte tõdesid) leiab J’shua, juudi Messia. See ei ole mingi arvamuse asi, et Ta sündis Iisraelis 2000 aastat tagasi ning täitis paljud prohveteeringud tulevasest Messiast, Võitud Kuningast ja Vabastajast. Keegi teine ei ole kunagi suutnud ellu viia prohveteeringuid, mis Tema kohta anti sadu, isegi tuhandeid aastaid ENNE Tema imelist/imepärast sündi!

Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Elohim (Jumal), Igavene Isa, Rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede Jhvh püha viha teeb seda. Jesaja 9: 5, 6

Laps, kes on ühtlasi Vägev Elohim ja Igavene Isa (Abba). Ainus, kes sellesse pilti sobib, on J’shua ja see prohveteering anti Jesajale, Iisraeli prohvetile rohkem kui 500 aastat enne J’shua, keda paljud kutsuvad “Jeesuseks” imelist sündi. Prohvet Jeremija, olles kantud prohvetluse vaimust, ennustas ette Uut Lepingut, mis antakse juuda soole, Iisraeli rahvale!

“Vaata, päevad tulevad, ütleb JHVH, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu: mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt – selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb JHVH -, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb JHVH, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olenneile Elohimiks ja nemad on mulle rahvaks. Jeremija 31:31-33

See oli kirjutatud sadu aastaid enne, kui Jeshua naelutati Jeruusalemmas puule roomlaste käte läbi! Siin ei ole midagi pistmist arvamusega vaid TÕEGA, mille tõi esile prohvetluse vaim!

Elohim ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Elohimi ainusündinud Poja nimesse (J`shua). Johannese 3:17-18

IISRAELI TAASTAMINE EI OLE ARVAMUSE KÜSIMUS!

Samuti ei ole ka Elohim-Jumala tahe Iisraeli taastamise ja vabastamise osas “arvamuse” küsimus. Tema täiuslik tahe on selgelt väljendatud Tema Sõnas, mis on kirja pandud prohvetluse vaimu juhtimisel iidsete aegade prohvetite poolt TUHANDEID AASTAID enne Iisraeli riigi rajamist!

JHVH ilmutas ennast mulle kaugelt: Ma olen sind armastanud igavese armastusega,seepärast jääb mu osadus sinuga. Mina ehitan sind jälle, et sa oleksid üles ehitatud, Iisraeli neitsi. Sa ehid ennast jälle trummidega ja lähed rõõmsatega tantsima. Sa istutad jälle viinapuuaedu Samaaria mägedele; need, kes istutavad, saavad ka kasutada. Jeremija 31:3-5

The Hills of SamariaSamaaria mägesid kutsutakse tänapäeva poliitikute poolt “Läänekaldaks”, kui Kõikvõimas Iisraeli Jumal kutsub neid ikka “Saamaria mägedeks”! Ja kes iganes või mis iganes rahvus või religioosne rühmitus seisab vastu Vägeva Elohimi täiuslikule tahtele taastada Iisrael tõotatud maal, leiab end Kohtumõistmise orust (ingl k the Valley of Judgment).

Rahvad, astuge ligi kuulma, ja rahvahõimud, pange tähele! Kuulgu maa ja need, kes seda täidavad, maailm ja kõik, kes seal võrsuvad! Sest JHVH-l on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on pannud need vande alla, ta on andnud need tapetavaiks. Jesaja 34:1-2

Miks on Ta andnud rahvad tapetavaiks? Miks Tema viha?

Sest see on JHVH kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga. Jesaja 34:8

See ei ole minu “arvamus”; see on Tema igavene prohvetlik Sõna! ÜRO võib arutada kõikide esindatud rahvaste arvamust, aga õnnetuseks neile, mõistab JHVH kohut iga arvamuse üle, mis käib Tema täiusliku Sõna ja tahte vastu. Tema on Universumi valitseja ja määrab reeglid. Inimlik arvamus ei loe Talle absoluutselt MIDAGI. Ta armastas meid piisavalt, et lasta surra oma Pojal meie eest, et võiksime elada, kuid Ta ei arvesta meie arvamustega! Ta austab ainult oma prohvetlikku Sõna! See on kainestav mõte, kas pole? Meil on VABA tahe, et Temaga mitte nõustusda, KUID, kui me seda teeme, siis kannatame sellepärast igavesti.  Meil on vabadus vastu hakata just nagu Aadamalgi, kuid tagajärjed olid katastroofilised! “See pole õiglane, see pole õige demokraatia”, ütled sa!

The Creator of Heaven and EarthRahvad, on aeg ärgata! Maa ja taeva Looja, Vägede JHVH, JHVH Tsevaot, J`shua, EI OLE “valitud president”. Ta on Universumi Kuningas! Kui saatan, kes oli hiilgav keerub, tõstis mässu Tema vastu, siis visati ta alla maa peale!

Kui Aadam tegi pattu Looja vastu, siis Looja viskas ta Eedeni aiast välja.

Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad – ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. Ilmutuse 12:9

Peale 2000 aastat valusat, piinarikast pagendust, olles taga kiusatud ja mõrvatud kristluse nimel kõigi ebainimlike meetoditega ning tänapäeval islami ja Ala (Allah) nimel, saab Iisrael taastatud TERVIKLIKULT/TÄIELIKULT! Ja need rahvad ja inimesed, kes seda vastustavad, hävitatakse TÄIELIKULT! Kas see on minu arvamus? Ei, see on Tema prohvetlik tõotus! Tema soov on, et KÕIK tuleksid meeleparandusele ja TÕE tunnetusele Tema POJAST, juudi Messiast ja õpiksid ARMASTAMA ja TOETAMA Tema perekonda, juudi rahvast, IISRAELI!

Ja JHVH võiab Juuda enesele pärisosaks pühal pinnal ning valib taas Jeruusalemma. Vaiki Jhvh ees, kõik liha, sest tema tõuseb oma pühast asupaigast!.” Sakarja 2:16-17

Ta kutsub kogu vasturääkivat inimkonda vaikima Oma prohvetliku tahte ees! On aeg maha panna KÕIK oma arvamused ja KUULATA ainult Tema prohvetluse vaimu.

Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsekui tõrvik. Jesaja 62:1

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Peapiiskop Dominiquae ja Rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.