Toora portsjon TZAV – Vayikra (3 Moosese) 6:1 (8) – 8:36

SURMAV LÖÖK ARMUKADEDUSELE

“Sest armukadedus julm nagu surmavald.” Ülemlaul 8:6

Shabbat shalom armsad

Kuna oleme kiirelt lähenemas Estri pühale- rõõmsale purimi pühale, siis meenutame suurt võitu kurja Haamani üle, kelle eesmärgiks oli hävitada Iisraeli (juudi) rahvas ja seda kõike armukadedusest. Haaman, kes oli amalek ja Pärsia kuninga parem käsi , oli kade lepingurahvale ja see kadedus kees tema veres samamoodi nagu keeb saatanas armukadedus terve inimkonna vastu. Samamoodi nagu siis, nii ka tänapäeval, on seesama Haamani, amaleki, islami, Ismaeli, Eesavi ja anti- semitismi, anti-judaismi ning anti-sionismi vaimsus keemas selleks, et hävitada Iisrael. Kõik see armukadeduse pärast! (Loe Estri raamatut)

Ismael oli nii armukade Iisaki sünni pärast, et Saara oli sunnitud ta oma kojast välja ajama. Armukadedus ilmutab end PILKAMISE kaudu ja see tuleb minema kihutada, sest kahjustab tõotuse täitumist!

Laps kasvas ja võõrutati; ja Aabraham tegi suure peo Iisaki võõrutamispäeval. 9 kui Saara nägi egiptlanna Haagari poega pilkamas (Iisakit) (ee k. mängimas, aga hb k. teise üle naermas/pilkamas, mis muudab täiesti lause mõtet. Tõlkija kommentaar), kelle see Aabrahamile oli ilmale toonud, siis ta ütles Aabrahamile: „Kihuta minema see teenija ja tema poeg, sest selle teenija poeg ei või pärida koos minu poja Iisakiga!” 1Moosese 21:8-10

Tihti suhtuvad vanemad kergelt ühe oma laste armukadedusse teise lapse vastu. Kuid see ei peaks nii olema, sest armukadedus on kurjast vaimust ja selle peab välja ajama pärast seda, kui asi on TÕE valgusesse toodud. Armukadeduses teise inimese või rahva vastu ei ole midagi “loomulikku” vaid see on DEEMONLIK. Tegelikult üks 10 käsust ütleb, et “sa ei tohi mitte HIMUSTADA”. Armukadedus põhjustab “himustamist” ja seda karistatakse surmaga.

Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega ümmardajat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!” 2 Moosese 20:17

Esimene mõrv ajaloos toimus armukadedusest ja iga hävitava jõu taga on armukadedus või kadedus!

CainAga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. Ja Jhvh küsis Kainilt: “Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd? Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind! Kuid sina pead tema üle valitsema!” Ja Kain kõneles oma venna Aabeliga. Ja sündis, kui nad väljal olid, et Kain kippus oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. 1 Moosese 4:5-8

Kain oli oma venna Abeli peale väga armukade, sest Abeli ohver oli Elohimile vastuvõetav ja ta tappis oma venna ARMUKADEDUSEST. Kadedus/armukakadedus on saatana tööriist ja kannab endas mõrvarlikku vaimu.

Iga kord kui me vihastume selle pärast, et JHVH õnnistab kedagi teist või valib kellegi teise, siis haudume me oma südames MÕRVARLIKKU vaimu.

Paljud kirikud ja kogudused vaevlevad vaimu all, mis toob esile silmakirjalikke naeratusi ja tervitusi nagu “ma armastan sind õde/vend”. Need vaimud tapavad oma ohvreid mõtete, sõnade või tegudega. Kõikide kuulujuttude, laimu ja keelepeksu allikaks on ARMUKADEDUS!

Pange tähele, et armukadedus põhjustab DEPRESSIOONI!

Kui Elohim võttis vastu Aabeli ohvri, siis langes Kain DEPRESSIOONI!

Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha.
Ja JHVH küsis Kainilt: “Mispärast sa vihastud? Ja mispärast sa pilgu maha lööd?
Eks ole: kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles? Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind! Kuid sina pead tema üle valitsema!” 
1 Moosese 4:5-7

Armukadedus on kogu taevas alanud mässu peasüüdlane. Lutsifer oli ARMUKADE Aadama üle, kes oli loodu krooniks! Ta tahtis olla “nagu Elohim” või Elohimi sarnane selleks, et anastada Aadama koht. Ta loodi KÕRGEIMAKS saadikuks (ingliks), kuid siiski MADALAMAKS inimesest! Lutsiferi armukadedus oli tema LANGEMISE ja inimese LANGEMISE põhjuseks.

FallenKuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas hommikutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja? Sina ütlesid oma südames: „Mina tõusen taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele kaugel põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks.” Aga sind tõugati alla Sheoli (ee k. surmavalda), kõige sügavamasse hauda. Jesaja 14:12-15

Ainult Aadam (mees ja naine) on loodud Kõigekõrgema sarnasusse!

Ja Elohim lõi inimese oma näo järgi, Elohimi näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. 1 Moosese 1:27

Lucifer oli Adamale ARMUKADE ja on endiselt! See on põhjus, miks ta alati jala taha paneb, et sa ei lööks läbi! Kadedad/armukadedad inimesed ei suuda taluda kellegi teise edukust ning üritavad neid nõrgestada kuulujuttude, laimu, keelepeksu ja teiste võtete abil. Nad üritavad alati teiste reputatsiooni “porri tallata” valede, manipulatsioonide ja isegi inimeste vastu palvetamise kaudu, mis on teatud nõiduse vorm. See on põhjus, miks saatanat nimetatakse “vendade süüdistajaks, kes süüdistab neid ööd ja päevad”.

Ja ma kuulsin suurt häält taevast hüüdvat:„Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Elohimi kuningriik ning tema Messia meelevald, sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Elohimi ees päeval ja ööl. Ilmutuse 12:10

JHVH kuningriik saab laieneda siis, kui ARMUKADEDUS on hävitatud. Kui sa koged tagasilööke oma teenistuses ja suhetes, siis otsi, kus peituvad armukadeduse juured. Vend on armukade venna ja lapsed on armukadedad vanemate peale ja eriti koguduse teenistuses olevate vanemate peale!

Oled sa kuulnud “Pastori lapse” sündroomist? Ehkki võib olla, et paljud vanemad ongi süüdi, siis tea, et paljud lapsed on vihased oma vanemate peale, kuna need armastavad Jumalat rohkem, kui neid, oma lapsi ja asetavad Jumala ja Tema tahte ESIPLAANILE. See on üks väga ohtlik vaenlase trikk ja sellele peaks vastama TÕE, ARMASTUSE ja AUTORITEEDIGA. Sa peaksid palvetama, meelt parandama ja paastuma ning armukadeduse vaimu välja ajama oma lastest ja perekonnast. Ma ütlen ka MEELT PARANDAMA, sest võib-olla oled sa unarusse jätnud oma kohustused lapsevanemana, abikaasana…. Ent see ei pruugi ka nii olla ja see on ehk saatan, kes püüab sind hävitada, kuid sellegipoolest kontrolli üle! See on väga ohtlik!

Saatan põhjustas vihavaenu Elohimi lastes Eedeni aias sellesama saamahimu ja armukadeduse tõttu. Ta istutas naise südamesse armukadeduse Elohimi vastu!

Ja madu ütles naisele: „Te ei sure, kindlasti mitte, aga Elohim teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Elohimi sarnaseks, tundes head ja kurja.” 1 Moosese 3:4, 5

Ta mürgitas Havva’t (ee k. Eeva) sellesama saamahimu ja armukadedusega, mis sundis naist sööma keelatud puust. ARMUKADEDUS on see, kui sa himustad keelatut ja seda, mis ei ole seaduslikult sinu. See põhjustab surma ja hävingut!

Samal viisil tõusid 1700 aastat tagasi paganad üles juutide vastu ja ARMUKADEDUSE pärast rakendasid nad ellu surmatoova Nikaia kirikukogu, mis on põhjustanud miljonite juutide mõrvamise kuni tänaseni!

Kuna keiser Constantinus ja paljud paganatest piiskopid ei suutnud taluda seda, et Iisrael, isegi oma uskmatuses ja nõrkustes, on Jhvh poolt igaveseks VALITUD, kuulutasid nad, et kirik on nüüd Iisrael. Nad deklareerisid, et Jumal hülgas juudid, eelistades paganaid ja nad põlgasid ära kõik, mis tundus juudilik, kaasaarvatud igavene Toora, mis nimetati Vanaks Testamendiks. Kõik armukadeduse pärast!

Council of NicaeaSeetõttu ei peaks meil olema midagi ühist juutidega, sest Päästja on meile näidanud teise tee. Meie jumalateenistus järgib palju seaduspärasemat ja mugavamat kurssi (pidades silmas nädalapäevade järjestust). Seega, kallid vennad, võttes üksmeelselt omaks selle viisi, me igatseme eralduda juutide jälestusväärsest seltskonnast. Sest on tõesti häbiväärne kuulda juute hooplemas, et ilma nende juhtimiseta ei saa me neid pühi pidada. Väljavõtted Nikaia kirikukogu otsustest (www.kad-esh.org)

Anti-semitism või anti-sionism mis tahes kujul on ARMUKADEDUSE tagajärg. Kui me keeldume tunnistamast fakti, et Elohim valib selle, kelle Ta valib oma täiusliku tahte põhjal, siis laseme me saatanal valitseda oma eludes! Elohim on valinud Iisraeli igavesti oma esmasündinuks ja Jeruusalemma igavesti Oma pealinnaks, Oma jalgealuseks järiks ja JHVH aujärjeks. Ja Ta on otsustanud anda kogu Iisraeli maa Niiluse jõest kuni Eufratini oma rahvale, Iisraelile! Igaüks, kes vaidlustab seda fakti, on armukadeduse vaimu all ja surutakse maha! (Jeremia 3:17, Joel 3, Jesaja 34, Laulud 105:10-11, Roomlastele 11:15-25)

Raev võib olla julm ja viha otsekui uputus, aga kes suudaks seista armukadeduse ees? Õpetussõnad 27:4

JHVH sooviks on meie eludest, meie peredest, Tema ihust ja rahvastest välja juurida ARMUKADEDUS. Armukadedus on nii hävitav, et see põhjustab kogu elu kokku varisemise. Luustik on meie keha toetav struktuur ja luuüdis paikneb meie immuunsüsteem. Kui meie luud on hävitatud, siis on ka meie elu hävitatud! Armukadedus toob MÄDANIKU luudesse!

CalmSüdamerahu on ihule eluks, aga kadedus on otsekui mädanik luudes. Õpetussõnad 14:30

Ta tõstab rahvastele lipu, kogub Iisraeli hajutatud ja korjab kokku Juuda pillutatud neljast maailmakaarest. Siis lakkab Efraimi kadestamine ja hävitatakse Juuda rõhujad. Efraim ei kadesta Juudat ja Juuda ei rõhu Efraimi. Jesaja 11:12, 13

ARMUKADEDUS võib meid VÄLJASPOOLT hävitada, kui teised on armukadedad meie peale ja tõusevad meie vastu üles, et tappa meid mõtte, sõna (tagarääkimine ja laim) või teoga nagu Kain tappis Abeli. ARMUKADEDUS tapab meid samuti SEESPOOLT, kui me seda oma mõttes haudume.

Kes teeb pattu, on saatanast, sest saatan teeb pattu algusest peale. Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks saatana teod. 1 Johannese 3:8

Andkem SURMAV HOOP armukadedusele ja ARMASTAGEM vendi ja ARMASTAGEM Iisraeli tegudega! Armukadedus saab hävitatud TEGUSA ARMASTUSE kaudu!

“Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 1 Moosese 12:3

Õnnistatud Purimi püha kõigile!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.