Tooran osuus PESACH VII – (2. Moos.13: 17-15:26) (4.Moos.28: 16-25)

Herra puhui Moosekselle: Kun te tulette maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, viekää papille ensilyhde sadostanne. Pappi heiluttakoon lyhdettä heilutusuhrina Herran edessä, että saisitte osaksenne Herran suosion. Hänen tulee heiluttaa sitä sapatin jälkeisenä päivänä.   3Moos. 23:10-11

Shalom ja Siunattua Matza-juhlaa – Happamattoman leivän juhlaa kaikille!

Koska nyt on Riemuvuosi (Yovel), on välttämätöntä ymmärtää käskyt, jotka liittyvät tavallisiin vuosiin ja ne jotka liittyvät Riemuvuoteen, sadonkorjuuseen liittyviin käskyihin. Koska sekä Shmita-vuosi että Riemuvuosi ovat vuosia, jolloin ei kylväminen, leikkaaminen eikä korjaaminen ole sallittua, kuinka meidän on määrä suhtautua kymmenyksiin ja ensihedelmiin?  Lisäksi kuinka meidän tulee suhtautua niihin 2000-luvulla ei-maatalous yhteiskunnassa?

Uskon, että tätä Paavali tarkalleen tarkoitti, kun hän sanoi:

Hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan Hengen, sillä kirjain tappaa, mutta Henki antaa elämän. 2. Kor.3: 6 NKJV

Kaikki Jahin (Jumalan) lait ovat Hänen Sanaansa ja meidän tulee suhtautua niihin vakavasti, kuitenkin meidän tulee tulkita ne oikein, jotta ne hyödyttävät meitä tänään. Tätä Paavali tarkoitti, kun hän sanoi Timoteukselle:

Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. 2 Tim. 3: 16

Koko Raamattu pitää sisällään (Isän) Suunnitelman Viisi Kirjaa, joita ihmiset kutsuvat Viideksi Mooseksen Kirjaksi. Nämä eivät ole Mooseksen kirjoja, ne ovat ohjeet, jotka JHVH antoi Moosekselle, Israelin Vapauttajalle, annettavaksi Israelin Pojille (myös Tyttärille!) ja muukalaisille, tai pakanoille, jotka liittyivät heihin.

Sama laki koskee maan kansalaista ja keskuudessanne asuvaa muukalaista.” 2. Moos. 12: 49

TorahKoko Toora – JHVH:n Ohjeet – Lait – ovat Hänen Sanaansa.   Joitakin niistä emme voi noudattaa kirjaimellisesti tänään, koska ne ovat asiayhteydessään tai ovat tuota tiettyä aikaa varten.   Mutta Käskyn HENKI elää yhä! Sen vuoksi Lain Kirjain kuolettaa, mutta Henki antaa ELÄMÄN! Koska jos suhtaudumme kirjaimeen ottamatta huomioon kontekstiä, aikaa ja historiallisia puitteita, voimme tulkita väärin lakeja ja käskyjä ja tuottaa vapauden sijaan orjuutta. Jeshua toi vapauden, jossa voimme vaeltaa läheisessä suhteessa Hänen kanssaan, oikein jakaen Totuuden Sanaa! Totuuden Sanaan sisältyvät Raamatun Ensimmäiset Viisi Kirjaa ja kaikki Elohimin lait ja Käskyt! Mutta meidän tulee jakaa sitä oikein ja meidän tulee varoa, ettei meistä tule jäykkiä, uskonnollisia tai VELTTOJA ( molemmat ääripäät!) niin että se voi hyödyttää meitä vaeltamaan vanhurskaudessa!

Koko Raamatun pitäisi hyödyttää meitä, jotta voimme vaeltaa vanhurskaudessa, joka on se Oikea Tie! Pyhä Henki yhdistettynä historialliseen tietoon auttaa meitä tulkitsemaan Hänen Sanaansa oikein!

Pitäisikö meidän huolehtia Hänen käskyjensä soveltamisesta elämäämme tänä päivänä? Mikä kysymys! Hänen Sanansa on Ikuinen ja se on Kallisarvoisinta mitä omistamme! Se on tärkeämpi kuin kulta tai timantit ja kaikki maailman rikkaudet! Aivan kuten kaivostyöläiset riskeeraavat elämänsä kaivaakseen kultaa tai timantteja, koska ne ovat niin arvokkaita, meidän pitäisi olla halukkaita menettämään elämämme löytääksemme ”kultakimpaleita”, jotka ovat kätkettyinä Jahven Sanassa. Aina muistaen, että Lain Kirjain tappaa, mutta Henki antaa elämän!

Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsii kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen. Matt. 13: 45-46

Oletko valmis tutkimaan perin pohjin Ensi Hedelmien uhrin todelliseen merkityksen?

Feast of First FruitEnsi Hedelmän Juhla on sapatin jälkeen. Jos Pääsiäinen on keskiviikkona (viikon neljäntenä päivänä) silloin Ensi Hedelmien Juhla oli lauantai-iltana sapatin jälkeen.   Pyydän muistamaan, että Raamatullinen päivä alkaa aina illalla kuten se on sanottu 1. Moos.1:ssä.   Tarkoitus oli tuoda jyvien ensi hedelmät Papille, jotta loput vuodentulosta olisi siunattu. Tämän oli määrä olla vuoden Ensi Hedelmien ENSIMMÄINEN, koska Raamatullinen Vuosi alkaa Aviv-kuussa (nimeltään myös Nissan).

Se on Pääsiäiskuukausi, joka on Raamatullisen Kalenterin vuodenkierron Ensimmäinen Juhla (Katso 3. Moos.23). Niinpä Aviv-kuukausi on ENSIMMÄISTEN kuukausi:

  1. Raamatullisen Kalenterin Vuodenkierron Ensimmäinen Kuukausi
  2. Pääsiäinen Aviv-kuun 14 on ENSIMMÄINEN Pyhän Juhlakalenterin Juhla
  3. Ensi hedelmien juhla, joka on Pääsiäisen jälkeen Matza-juhlan (Happamattoman Leivän Juhlan) aikana, on kaikkien määrättyjen Ensi hedelmien uhrien Ensimmäinen

Jeshua herätettiin kuolleista Ensi Hedelmien Juhlana, joka on pääsiäisviikon aikana ja Hän todellakin nousi kuolleista Kolmantena Päivänä viikottaisen sapatin päättyessä. Hänet ristiinnaulittiin neljäntenä Päivänä(keskiviikkona), sitten seurasi Juhla Päivä ja kolme päivää myöhemmin, (lauantai-iltana auringon laskiessa) Hänet herätettiin kuolleista ylösnousemuksen ENSI hedelmänä Ensi hedelmien Juhlana.

YeshuaMutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena kuolemaan nukkuneista. 1. Kor.15:20

Henkilökohtaisesti uskon, että Hänet ristiinnaulittiin, haudattiin ja herätettiin Riemuvuonna. Riemuvuosi on velkojen ja orjien VAPAUTUKSEN Vuosi. Se on menetettyjen maiden ja orjuuteen joutuneiden ihmisten Lunastuksen vuosi. (Katso 3 Moos.25).

Täyttääkseen kaiken vanhurskauden Jeshuan täytyi tehdä kaikki Raamatun Tavan mukaan. Hän antoi myös Riemuvuoden julistuksen, kun Hän saarnasi Nasaretin synagogassa. Hän sanoi, että tämä on JHVH:n Suosion Vuosi, joka on Riemuvuoden synonyymi.

Se on Pääsiäiskuukausi, joka on Raamatullisen Kalenterin vuodenkierron Ensimmäinen Juhla (Katso 3. Moos.23). Niinpä Aviv-kuukausi on ENSIMMÄISTEN kuukausi:

  1. Raamatullisen Kalenterin Vuodenkierron Ensimmäinen Kuukausi
  2. Pääsiäinen Aviv-kuun 14 on ENSIMMÄINEN Pyhän Juhlakalenterin Juhla
  3. Ensi hedelmien juhla, joka on Pääsiäisen jälkeen Matza-juhlan (Happamattoman Leivän Juhlan) aikana, on kaikkien määrättyjen Ensi hedelmien uhrien Ensimmäinen

Jeshua herätettiin kuolleista Ensi Hedelmien Juhlana, joka on pääsiäisviikon aikana ja Hän todellakin nousi kuolleista Kolmantena Päivänä viikottaisen sapatin päättyessä. Hänet ristiinnaulittiin neljäntenä Päivänä(keskiviikkona), sitten seurasi Juhla Päivä ja kolme päivää myöhemmin, (lauantai-iltana auringon laskiessa) Hänet herätettiin kuolleista ylösnousemuksen ENSI hedelmänä Ensi hedelmien Juhlana.

Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena kuolemaan nukkuneista. 1. Kor.15:20

Henkilökohtaisesti uskon, että Hänet ristiinnaulittiin, haudattiin ja herätettiin Riemuvuonna. Riemuvuosi on velkojen ja orjien VAPAUTUKSEN Vuosi. Se on menetettyjen maiden ja orjuuteen joutuneiden ihmisten Lunastuksen vuosi. (Katso 3 Moos.25). Täyttääkseen kaiken vanhurskauden Jeshuan täytyi tehdä kaikki Raamatun Tavan mukaan. Hän antoi myös Riemuvuoden julistuksen, kun Hän saarnasi Nasaretin synagogassa. Hän sanoi, että tämä on JHVH:n Suosion Vuosi, joka on Riemuvuoden synonyymi.

FreedomMikä oli tämän Ylitsevuotavan Kalliin Ensi Hedelmän Uhrin seuraus? Ihmiskunnan VAPAUTUS velastamme Kaikkivaltiaalle ja täydellinen Vapaus synnin orjuudesta. Kaikkien ihmisten totaalinen lunastus missä ikinä he olisivatkaan! Tämän siemenen moninkertaistuminen on RAJATON! Jeshua moninkertaistuu kaikkien niiden sydämissä, jotka ottavat Hänet vastaan ja antautuvat Hänelle. Koska Jeshua oli Riemuvuoden, JHVH:n Suosion Vuoden, ENSIHEDELMIEN uhri, Hänen sadonkorjuunsa on ollut meneillään noin 2000 vuotta eikä koskaan lakkaa!

Kuinka meidän tulee suhtautua Ensi hedelmien Juhlaan tänään, jos Jeshua teki kaiken tämän? Kuten aikaisemmin sanoin Isän Käskyt ovat ikuiset, mutta meidän tulee tuntea ne asiayhteydessään.   En ole maatalouden harjoittaja, eivätkä useimmat teistäkään ole, sen tähden meidän tulee etsiä Käskyn Henkeä!

Jeshua antoi Itsensä Uhriksi ja Ensi Hedelmien Uhriksi Riemuvuonna. Kuinka meidän on määrä toimia?

Tekemällä täsmälleen samoin! Antamalla itsemme JHVH:lle Ensi Hedelmien Uhrina.

Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä veljet: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Room.12:1

Kun teemme näin, Hän hyväksyy meidät ja siunaa meitä kuten hän siunasi Jeshuaa, kun Hänet Hänen kärsimyksen jälkeen korotettiin! Vain ne, jotka nöyrtyvät ja antautuvat Adonaille, voidaan ylentää ja korottaa! Riemuvuosi tarjoaa meille mahdollisuuden seurata Mestarin jalanjäljissä, kun annamme itsemme, omaisuutemme, suunnitelmamme, toiveemme ja kaiken, mitä me olemme Ensi Hedelminä JHVH:lle.

Hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Fil.2: 8-9

Sitten kun Riemuvuosi on ohi, voimme aloittaa uuden 50 vuoden jakson täysin uudessa paikassa, jossa emme ole koskaan aikaisemmin olleet.   Uudessa Siunauksen, Voiman ja Auktoriteetin paikassa ollaksemme hedelmällisiä ja lisätäksemme opetuslapsia aivan kuin Elohim käski Adamia ja toisti sen Jeshuan kautta, kun Hän sanoi:

Menkää ja tehkää opetuslapsia kaikista kansoista!

Riemuvuoden Ensi hedelmät on Tehokkain Uhri, jonka voit koskaan antaa ja siksi meidän täytyy olla tarkkoja uhraamaan kaiken sen, minkä Hän käskee! Muutoin menetämme loputtoman sadonkorjuun ja moninkertaistumisen! Tämä koskee elämäämme yhtä hyvin kuin omaisuuttamme!

OfferingMitä JHVH käskee sinua antamaan tänä Riemuvuotena?   Muistakaa, että YLÖSNOUSEMUSTA edeltää aina kuolema ja hautaaminen. Ensiksi SIEMEN täytyy laittaa maahan, jossa se häviää näkyvistä ja sitten kun se haudataan, eräänä päivänä se putkahtaa esiin, nousee kuolleista ja kun Ensi Hedelmät uhrataan, sen loppusato on siunattu! Samoin on meidän elämässämme ja antamisessamme.   Mutta koska tämä on Riemuvuosi, kyseessä ei ole tavallinen kylväminen tai tavallinen sadonkorjuu. Se on YLILUONNOLLINEN tapahtuma. Se tapahtuu hengen maailmassa ja valon nopeudella. Sen tähden Jeshuan kuolema, hautaaminen ja ylösnousemus kestivät vain 3 päivää!

Samalla tavalla kun me uhraamme itsemme ja kaiken mitä olemme ja omistamme Riemuvuoden Ensi Hedelmien uhrina Suurelle Ylipapillemme, Hän hyväksyy meidät ja vapauttaa Suosionsa elämäämme suurimmalla mahdollisella mitalla! Ja Sadonkorjuumme on loputon!

RIEMUVUODEN ENSI HEDELMIEN RUKOUS

Sitten kuulin Herran äänen sanovan: ”Kenet minä lähetän? Kuka lähtee Meidän puolestamme?” Minä sanoin: Tässä minä olen, lähetä minut.” Jes.6: 8

Abba, Isä, HINENI, tässä minä olen tehdäkseni sinun tahtosi ja uhratakseni itseni erityisenä Riemuvuoden Ensihedelmien Uhrina tämän Sinun Juhlasi aikana, Aabib-kuussa ja seuratakseni Poikasi Jeshuan ja minun Messiaani jalanjäljissä, joka antoi Itsensä täysin sinulle! Annan itseni, kaiken mitä olen ja kaiken mitä minulla on sinulle Elävänä Uhrina.   Pyydän, että otat minut vastaan Ensi Hedelmien Uhrina ja vapautat Suosiosi elämääni, että voin tuottaa PALJON hedelmää Kunniaksesi, niin että satoni on LOPUTON! Aamen!

Sanon profeetta Jesajan sanoin: HINENI – Tässä minä olen, lähetä minut, käytä minua, suo kirkkautesi näkyä kauttani! Jeshuan mahtavassa nimessä. Aamen!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchMentorinne ja ystävänne Israelissa
Piispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jesaja 62:1

print-btn

Pyydämme teitä lähettämään Riemuvuoden Ensi Hedelmien Uhrit, jos ette ole vielä tehnyt niin, jotta voimme vapauttaa Hänen luvatun Suosionsa kaikkien teidän elämäänne, kun puhallamme Soofariin tai puhallamme Riemuvuotta niiden ylle! Jos olette kuuliaisia Hänelle antaessanne sen, mikä on oikein Hänen silmissään, voitte odottaa yliluonnollista sadonkorjuuta ja suurempaa Suosiota vapautuvan elämäänne, niin että voitte olla Hedelmällisiä ja Moninkertaistua Hänen kunniakseen! Voitte odottaa Mahtavaa VAPAUTUSTA!

Voitte tehdä sen netissä www.kad-esh.org tai pankkisiirron tietoja kysykää os: [email protected] Voitte myös soittaa USA:ssa 1-972-3017087

Western Union kautta, Baruch Bierman, St Augustine, Florida, USA.

Shekit postin kautta osoitteeseen:
Kad-esh MAP Ministries
52 Tuscan Way, Ste. 202-412
St. Augustine, FL 32092
USA

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

Antichrist ExposedTILAA TÄNÄÄN!
Piispa Dominiquae Biermanin mitä tärkeimmät 6 CD:n sarja

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN
Ilmestyskirjan luvun 12 Punaisen Lohikäärmeen voittaminen

Tilaa netin kautta paypalilla tai luottokortilla
tai laita sähköpostia os. [email protected]
tai soita meille USA 1(972)301-7078
SAATAVISSA VAIN ENGLANNIKSI

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.

SUOMEN YHTEYSHENKILÖ

on Elisa Takala, puh. 045-2579802, sähköposti [email protected]

Elisalta voitte tilata Piispan kirjoja, musiikkia ja raamattukoulu DVD:n