Torah lesing MATTOT/MASSEI – Bamidbar (4.Mosebok) 30,2 (1)-36,13

a1

Brudens opprykkelse

1

Kom, mitt folk, gå inn i dine rom og steng dørene etter deg! Gjem deg, om så bare et lite øyeblikk, til vreden er forbi. Jesaja 26:20

Sabbat shalom du høyt elskede!

Gjennom mine år i tjenesten mange har spurt meg om “bortrykkelsen”, eller opprykkelsen av bruden. Det synes å være et tema som fascinerer mange og for noen fremkaller det store lidenskaper. Første gang jeg møtte emnet var i 1990, om lag to år etter min radikale omvendelse til Yeshua! Jeg var på Kristus for Nasjonene Bibelskole i Dallas, Texas, og jeg hadde nettopp våknet opp om morgenen for å gå til klassen, men dette var ikke en naturlig oppvåkning, det var en overnaturlig oppvåkning.

Jeg våknet opp fra den mest levende drøm jeg noensinne hadde drømt. Faktisk, så var den siste delen av denne drømmen fortsatt levende for meg da jeg åpnet øynene mine, og det er hvordan jeg vet at dette var det som kalles en “Åpen Visjon” og ikke bare en profetisk drøm. Den siste visjonen i drømmen var det folk kaller “Bortrykkelsen” eller Opprykkelsen av bruden. Faktisk min personlige “Bortrykkelse” opplevelse.

Før jeg kan dele denne drømmen med deg, er det viktig at du vet at jeg ikke var oppdratt som kristen. Jeg er en jøde, og hvert medlem av familien min er jødisk opp gjennom alle våre generasjoner. Jeg hadde ingen anelse om læren om bortrykkelsen og i 1990 var jeg en ganske ny troende. Jeg hadde hørt kristne noen ganger debattere om hvorvidt bortrykkelsen vil bli før trengselen, i midten av trengselen, eller etter trengselen, men ærlig talt – det interesserte meg ikke i det hele tatt når “bortrykkelsen” ville finne sted. Fra mitt synspunkt, som en radikal og lidenskapelig pånyttfødt jøde, ønsket jeg bare å tjene Messias med hele mitt hjerte, og når som helst Han måtte ønske å komme for å hente meg, ønsket jeg å være klar til å DRA! Denne forståelsen følger meg til denne dagen. Vi må være opptatt med YHVH’s virksomhet og ikke tilbringe våre liv i en debatt om når Han vil komme, selv om timingen er svært viktig. Hva godt vil det gjøre å kjenne alle profetiene, men å gå fullstendig glipp av det hele fordi vi ikke vandrer i kjærlighet og lydighet?

Og om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting. 1. Korinter brev 13:2

Drømmen

Den kom til meg som et skuespill i tre akter (som på teateret) bare med den forskjellen at det var som tre visjoner inne i drømmen.

Første visjon

 Rabbi Baruch og jeg mottok instruksjoner fra den Hellige Ånd om å bygge et Høyteknologi Senter midt i Jerusalem, dette for å forberede Israel på Messias Yeshua’s tilbakekomst. Navnet på dette senteret skulle være Makor Niftach (Den åpne kilden, eller fontenen), med utgangspunkt i Sakarja 13:1:

På den dagen skal en kilde bli åpnet for Davids hus og for dem som bor i Jerusalem, en kilde mot synd og mot urenhet. Sakarja 13:1

2Stedet skulle være svært datastyrt, og jeg kunne se noen høyteknologiske enheter som jeg ikke kunne gjenkjenne. Faktisk, så var jeg ekstremt forundret over dette senteret fordi jeg ikke engang visste hvordan man brukte datamaskiner på den tiden! (1990!) Og Internett eksisterte ikke! Jeg skjønte etter drømmen at det ville være en svært kostbar oppgave å bygge noe så fantastisk! Selvfølgelig, i dag er det så “enkelt som bare det!”. Jeg så at senteret ville ha tidslinje videoer og profetiske videoer og kart som beviser uten skygge av tvil at Yeshua er Messias og at Han kommer til å returnere til Yerushalayim (Jerusalem) snart.

 

 

Andre visjon

Rabbi Baruch og jeg reiste gjennom mange land og besøkte mange kirker hvor vi fortalte om Makor Niftach og hvor viktig dette var for det jødiske folkets og Israel’s frelse. Innsamlingen til prosjektet gikk strålende og vi klarte å samle inn nok penger til å starte byggingen.

  

Tredje Visjon

3Det høyteknologiske senteret var etablert, og jeg kunne se området i Jerusalem hvor det var plassert og hva slags bygning det var. Nå var jeg alene (Rabbi var ikke med meg lenger) og jeg holdt på å tørke støv av de ytre steinene på bygningen (hvit kalk stein eller Jerusalem Steiner). Jeg var opptatt med å gi bygningen den siste finish før åpningen, da det plutselig hørtes et kraftig Shofar-Trompet støt og jeg ble øyeblikkelig tatt opp til himmelen! Jeg for opp “med lysets hastighet”, men så ble jeg stoppet midt i luften, og jeg hørte Erkeengelen’s røst erklære “Da har den Store Trengselen begynt”. Da hørte jeg stemmen til Yeshua som instruerte meg til å “se ned “. Jeg så bygget vårt, Makor Niftach, midt i byen Jerusalem. Den hellige by var full av folk! Så full at det var vanskelig å gå i hovedgaten, kalt Jaffa Road, på grunn av mengden av mennesker som vandret der. Det var en tid med fred og velstand og mange kom til byen! Jeg så et stort kaos rett etter at jeg ble tatt opp, og jeg så en gruppe unge, vakre, tenårings-gutter med ryggsekker på som hadde hendene løftet opp og ansiktene deres strålte (144.000?). De var de eneste som tilba YHVH og skjønte hva som hadde skjedd. De andre var i fullstendig kaos. I midten av det hele sto vårt Høyteknologi senter klart til å gi svar til alle som ville spørre.

Proklamer bortrykkelsen

 4Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren. Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. 1. Tessaloniker brev 4:17-18

Da jeg våknet, var det siste bildet fortsatt levende for meg, og jeg kunne se hver eneste detalj fra det med åpne øyne! På den tiden brukte jeg å spille tamburin ifølge det tilbedelses-mønstret jeg hadde lært på CFNI (Kristus for Nasjonene Bibelskole). Men, Yeshua ga meg umiddelbart et nytt mønster som heter “Proklamer Bortrykkelsen”. Det Tamburin mønsteret var i to faser, noe som antyder at det ville være to bortrykkelser. En før den Store Trengselen og en rett før Yeshua planter føttene på Oljeberget.

På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to, fra øst til vest, så det blir en meget stor dal. Halvparten av berget skal flytte seg mot nord og halvparten mot sør. Da skal dere flykte gjennom dalen mellom Mine berg, for dalen mellom bergene skal nå helt til Asal. Ja, dere skal flykte som dere flyktet fra jordskjelvet i Juda-kongen Ussia’s dager. Slik skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med Deg. Sakarja 14:4-5

Den morgenen jeg gikk til klassen som vanlig, og jeg grublet hele veien på hva dette betydde. På ettermiddagen gikk jeg for å jobbe på bibelskolens Treningssenter og der bestemte jeg meg for å dele drømmen min med noen andre studenter. Jeg kunne bare huske det faktum at i drømmen sa Erkeengelen: “Da har den Store Trengselen begynt”, noe som betød at den Store Trengselen vil komme etter bortrykkelsen, det vakte oppstyr og en opphetet debatt! En av studentene var klar til å slå meg tror jeg! Wow! Hadde jeg visst på forhånd at de kristne var så “ømfintlige” på dette, ville jeg ikke ha delt drømmen min med dem!

Siden denne drømmen har jeg visst at bortrykkelsen er en sann lære og at den Store Trengsel, som er Guds vrede utøst, vil skje etter denne. Jeg har også forstått at ikke alle skal opp, og at noen kan måtte tåle den Store Trengselen, som er Elohim’s vrede over nasjonene, kanskje lide martyrdøden gjennom den og betale en høy pris. Mange i Israel vil bli frelst i løpet av denne perioden, og vårt Høyteknologi Senter vil være klart til å bistå til deres frelse og forberedelse for Messias’ tilbakekomst. Etter at hele Israel er frelst og etter Messias’ tusenårsrike, vil de bli forent med resten av bruden og det nye Jerusalem og gamle Jerusalem vil forenes.

For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningene er kommet inn, og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet. Romer brevet 11:25-26

Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: “Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem, og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud… Åpenbaringen 21:2-3

5Jeg forstod også at vi må være opptatt med Abba’s virksomhet helt til slutten, om vi ikke er det vil vi ikke være klar, og at vårt Endetids mandat er å forberede Israel for Messias’ tilbakekomst. Siden vi måtte samle inn penger fra Kirker i nasjonene for dette svært viktige prosjektet, viste det oss at Faderen kalte Kirken til å samarbeide økonomisk med oss for å gjøre dette prosjektet mulig til beste for Israel. Det ville være deres mulighet til å betale tilbake en gjeld!

Ja, dette ville de svært gjerne gjøre, og de står også i gjeld til dem. For dersom hedning folkene har fått del i deres åndelige goder, da er det også deres plikt å tjene dem med de materielle goder. Romer brevet 15:27

 Bibelsk bortrykkelse

Jeg vil nevne noen tilfeller av bortrykkelse som er nevnt i de Hellige Hebraiske Skriftene (Tanákh [GT]). Det handler om mennesker som ble tatt opp av YHVH mens de var i live. Dette for at vi skal forstå at denne doktrinen ikke er en nytestamentlig doktrine, men er en bibelsk doktrine som går helt tilbake til 1. Mosebok (Bereshit).

ENOK

Enok vandret med Gud, og så ble han borte, for Gud hentet ham. 1. Mosebok 5:24

Moses

 Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moab-landet, etter Herrens ord. Han begravde ham i dalen i Moab-landet, rett overfor Bet-Peor. Men til denne dag er det ingen som kjenner til hvor graven hans er. Moses var hundre og tjue år gammel da han døde. Øynene hans var ikke sløve, og hans livskraft var ikke svekket. 5. Mosebok 34:5-7

Jeg tror at Moses ble opprykket og at det er grunnen til at ingen har funnet graven hans. Faktisk så viste han seg sammen med Elia for Yeshua på Forklarelsens berg på Golan Høydene, så det betyr at han er i live akkurat som Elia som ble opprykket (Matteus 17)!

Elia

 Mens de gikk videre og snakket sammen, skjedde det: Plutselig var det en ildvogn med ildhester der og skilte de to fra hverandre. Elia for opp til himmelen i en storm. 2. Kongebok 2:11

De to bortrykkelsene

 6Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir tilbake. Matteus 24:40

Det er også i YHVH’s natur og stil å fjerne de som er trofaste mot Ham i Pakten, fra den kommende vreden, som i Lots tilfelle. Fordi han var Abrahams nevø og Abraham var en venn av den Allmektige, gikk englene til aksjon og førte ham og hans familie ut av Sodoma og Gomorra. Jeg er ikke i tvil om annet, enn at når YHVH utøser sin vrede over hedningene vil Han skjule sine egne! Dette gjemmested er “der OPPE” et sted fordi når Yeshua vender tilbake og planter føttene på Oljeberget, vil Han samle sine hellige fra de fire verdenshjørnene og fra himmelen. Det betyr at de er i himmelen siden det jeg vil kalle den første Bortrykkelsen. (De er ikke oppreist fra de døde, siden de ble rykket opp LEVENDE – som jeg ble det i drømmen, som Enok, Moses og Elia).

Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Og Han skal sende Sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre. Matteus 24,30-31

Jeg tror at noen vil ha blitt rykket opp FØR den Store Trengselen, mens andre vil bli rykket opp rett før Messias lander på Oljeberget, i det Han samler sine utvalgte fra både jorden (de som gikk gjennom den Store Trengselen) og fra himmelen (de som var opprykket før den Store Trengselen).Dette er hva jeg vil kalle den andre Bortryk­kelsen.

Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Og da skal Han sende ut Sine engler og samle sammen Sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende. Markus 13:26-27

 Ikke alle vil bli opprykket

 7Bibelen er helt klar på at ikke alle vil være rede.

Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet. Og døren ble stengt. Matteus 25:10

Hvordan kjøper vi olje? Vi må betale prisen for å stå salvet alle våre dager på jorden. Religion vil ikke duge! Vi må ha et intimt kjennskap til Ham og vandre i Sannhet og Lydighet!

 

8YHVH viste meg at et av de viktigste vilkårene vi må oppfylle for å bo i flyten av Hans Ånd, er å gå i Sannhet, men å gå i den i kjærlighet. Det er derfor det er så viktig å omvende seg fra all Erstatningsteologi som har holdt Kirken fanget i så lang tid i Konstantins løgner og læresetninger fra Kirkemøtet i Nikea. Det er svært viktig å gå tilbake til Troens bibelske apostoliske hebraiske Fundamenter og avvise demoners og menneskers lærdommer som har ført Bruden inn i så mye hedensk innblanding. En av de tingene Ånden viste meg, er at Hans Brud vil elske Hans Hellige navn Yeshua, som Hans evige navn for all tid.

For Jeg skal ta Baal-enes navn bort fra hennes munn, de skal ikke lenger nevnes ved sine navn. Hosea 2:17

Det er ekstremt viktig å bli Gjenopprettet til det originale Evangeliet “produsert i Sion” ikke i Roma, Babylon eller New York, men det evangeliet som ble forkynt av de jødiske apostlene og som inkluderte radikal lydighet, hellighet og mirakuløs kraft!

Så sier Herren: Still dere på veiene og se etter, spør etter de gamle stiene, spør hvor den gode veien er og vandre på den! Da skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa: “Vi vil ikke vandre på den.” Jeremia 6:16

Sist, men slett ikke minst, vi må samarbeide med Faderen på det området som ligger Ham sterkest på hjertet nå, Gjenopprettelsen av Israel. Det er grunnen til at det siste jeg gjorde i min drøm, før jeg ble rykket opp, var å forsikre meg om at Israel kan få budskapet om frelse.

Vi inviterer deg til å bli engasjert sammen med oss i gjenopprettelsen av Israel og bringe frelsen til nasjonene inntil Han kommer!
9Dine Israelske venner og mentorer Dominiquae og Baruch Bierman                             “For Sion’s skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

 

 

 

Vi anbefaler deg på det sterkeste å lese disse bøkene som oppfølging til denne undervisningen:

11

*Yeshua is the Name (Yeshua er navnet. Kommer snart på norsk) – på engelsk *Eradicating the Cancer of Religion (Utrydde Religions kreften) – på engelsk *The Key of Abraham (Abraham’s nøkkel) – på engelsk *The Healing Power of the Roots (Røttenes Helbredende Kraft) – på engelsk (er oversatt til norsk, kontakt: [email protected]) Gå til www.kad-esh.org og klikk på Shop.