Toora portsjon VAYEHI – B’Resheet (1 Moosese ) 47:28-50:26

Messia sünd versus jõulude (Christ mass) sünd

Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Elohimi paradiisis. Ilmutuse 2:7

Shabbat shalom armsad!

Kuna me siseneme “jõuluaega”, siis on väga oluline üle vaadata mõningad jõule puudutavad faktid. Kõigepealt vastulause:

Me usume, et Messia sünd on üks olulisemaid sündmusi terve universumi ajaloos! Kui Tema ei oleks sündinud lihas, siis ei oleks ta saanud maksta hinda meie pattude eest ja igaüks meist oleks hukkamõistu all. Eriti ex-patused (endised patused) meie hulgas! Kuid on aeg panna Tema sünd selle algupärasesse konteksti. Niisiis jättes kõik emotsioonid ja tunded kõrvale, räägime FAKTIDEST.

 *MESSIA SÜND*

The birth of MessiahTema sünnipaik- Beit Lechem, Judea, Iisrael

Aga sina, Petlemm (Beit Lechem- Leivakoda, tõlkija kommentaar) Efrata, olgugi väike

Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest. Miika 5:1

Tema maapealne sugupuu- juudi- juuda suguharu Taaveti kojast

(Messia sugupuud vaata Matteuse 1)

Siis üks vanemaist ütles mulle: „Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle seitse pitserit!” Ilmutuse 5:5

Tema taevane sugupuu – JHVH, Isa Taevas

Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks Luuka 1:35

Tema sünnipärane nimi – J’shua (Jahshua), mis tähendab Jah on PÄÄSTE

Võtke arvesse, et ingel ei rääkinud Joosepiga inglise või kreeka keeles, vaid heebrea keeles. Ta andis poisile nime, mille Tema Isa, Iisraeli Jumal Temale andis ja see ei olnud Jeesus, vaid Jeshua. Jeshua või Jahshua tähendab PÄÄSTE või JHVH ON PÄÄSTE. Jeesus ei ole originaalne Jumala Poja nimi vaid transliteratsioon.

Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeshua, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.” Matteuse 1:21

Tema sünniaeg – õpetlased usuvad, et see oli Sukkoti- Lehtmajadepüha ajal. Mõningad õpetlased usuvad ka, et see oli Rosh Hodeshil (uus kuu), esimese (nisani) kuu esimesel päeval, mis juhib esimese kuu 14. päeval toimuvasse paasapühasse. Enamus õpetlasi nõustuvad, et ta ei sündinud talvel, 25.detsembril. Nad arvutavad seda kuupäeva vastavalt preestrite teenistuskordadele, mis vastavalt Johanan kastja (ristija Johannes) isa Sakarija kohaselt langes Abija teenistuskorrale. Samuti vastavalt ajale, mil ingel Gabriel ilmus Miriamile (Maarjale), kui Elisheva (Eliisabet) oli KUUENDAT KUUD rase.

Juuda kuninga Heroodese päevil elas preester, nimega Sakarias, Abija teenistuskorrast, ta naine oli Aaroni tütardest ja tema nimi oli Eliisabet. Luuka 1:5

Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Miriam. Luuka 1:26-27

Tema maapealne sugupuu- juudi- juuda suguharu Taaveti kojast

(Messia sugupuud vaata Matteuse 1)

Siis üks vanemaist ütles mulle: „Ära nuta! Ennäe, lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle seitse pitserit!” Ilmutuse 5:5

Tema taevane sugupuu – JHVH, Isa Taevas

Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks Luuka 1:35

Tema sünnipärane nimi – J’shua (Jahshua), mis tähendab Jah on PÄÄSTE

Võtke arvesse, et ingel ei rääkinud Joosepiga inglise või kreeka keeles, vaid heebrea keeles. Ta andis poisile nime, mille Tema Isa, Iisraeli Jumal Temale andis ja see ei olnud Jeesus, vaid Jeshua. Jeshua või Jahshua tähendab PÄÄSTE või JHVH ON PÄÄSTE. Jeesus ei ole originaalne Jumala Poja nimi vaid transliteratsioon.

Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeshua, sest tema päästab oma rahva nende pattudest.” Matteuse 1:21

Tema sünniaeg – õpetlased usuvad, et see oli Sukkoti- Lehtmajadepüha ajal. Mõningad õpetlased usuvad ka, et see oli Rosh Hodeshil (uus kuu), esimese (nisani) kuu esimesel päeval, mis juhib esimese kuu 14. päeval toimuvasse paasapühasse. Enamus õpetlasi nõustuvad, et ta ei sündinud talvel, 25.detsembril. Nad arvutavad seda kuupäeva vastavalt preestrite teenistuskordadele, mis vastavalt Johanan kastja (ristija Johannes) isa Sakarija kohaselt langes Abija teenistuskorrale. Samuti vastavalt ajale, mil ingel Gabriel ilmus Miriamile (Maarjale), kui Elisheva (Eliisabet) oli KUUENDAT KUUD rase.

Juuda kuninga Heroodese päevil elas preester, nimega Sakarias, Abija teenistuskorrast, ta naine oli Aaroni tütardest ja tema nimi oli Eliisabet. Luuka 1:5

Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Miriam. Luuka 1:26-27

Pühakirjast on selgelt näha, et Päästja, Messia on Iisraelis sündinud juut Juuda soost, Taaveti kojast. Samuti on selge, et Tema nimi tähendab PÄÄSTE, et Ta on jumalik, siiski sündinud lihasse kui juut ja Tema tegelik sünniaeg ei sobi kokku traditsionaalse jõuluaja 25. detsembriga. Samuti on selge, et Tema sündi ümbritsevad tavad on väga erinevad jõulu traditsioonidest.

Vaadelgem nüüd jõule puudutavaid fakte.

*Jõulude sünd*

Christmas TreeEsivanematelt pärit ülistus

Shaw ütles, et algkristlased soovisid pöörata paganaid oma usku, kuid samas olid nad ka võlutud nende traditsioonidest. “Selle perioodi kristlased olid võrdlemisi huvitatud paganlusest,” rääkis ta. “See oli ilmselgelt midagi, mida nad pidasid halvaks, kuid see oli ka midagi, mida nad pidasid väärt mäletada. See oli, mis nende esivanemad tegid.” (Allikas: Livescience.com)

Selle sünnikoht

Ida-Rooma keisririik

Esimene ülestähendus jõulude tähistamisest 25. detsembril tehti 336 a., Rooma keiser Constantinus I valitsemisajal. Mõni aasta hiljem kuulutas paavst Julius I ametlikult, et Jeesuse sündi tuleb tähistada 25. detsembril. Allikas: whychristmas.com

Selle maine päritolu

Rooma keiser Constantinus I

Selle vaimne päritolu

Päikese kummardamine-talvise nõiduse pööripäev, Saturnaalia, võitmatu päikese päev.

25. detsember sai valitud ka seepärast, et talvine pööripäev ja iidsed paganlikud Rooma südatalve festivalid, mida kutsuti Saturnaaliaks ja Dies Natalis Solis Invict (võitmatu päikese või paganlike jumalate Jupiteri-Baali-Zeusi-Tamuzi taassünni päev ) leidsid aset detsembris selle kuupäeva paiku-seega oli see aeg, mil inimesed juba tähistasid midagi. Allikas:Whychristmas.com

Selle sünniaeg

Jõulud kiideti heaks 336 a. peale Nikaia kirikogu kokkukutsumist ja otsuste vastuvõtmist ning allkirjastamist, kus Rooma keiser Constantinus I kutsus üles täielikule lahutusele juutitest ja kõigest, mis seotud juutlusega.

Sel ajal seadis ta kirikus sisse paganlikud tähtpäevad, et ASENDADA need heebrea piibellike pühadega. Nende hulka kuulus näiteks shabbati asendamine pühapäevaga (i.k sunday e. päev, mil ta kummardas päikesejumalat!), Paasapüha (pesah) asendamine lihavõttepühadega (i.k. easter-pidustused jumalanna Ishtari või Semiramise auks) ja jõulud (i.k.christmas) 25.detsembril, mis on aasta lühim päev ja päev, mida tähistati võitmatu päikese või Tamuz-i sünni auks.

Katkend Nikaia kirikukogu otsustest vastavalt keiser Constantinusele 325. a. eKr.

Council of Nicaea

Meil ei peaks seega olema midagi ühist juutidega, sest Päästja on meile näidanud TEISE TEE. Meie aga järgime oma jumalateenimises palju õiguspärasemat ja mugavamat kurssi (pidades silmas päevade järjestust nädalas). Seega, kallimad vennad, võttes üksmeelselt omaks selle kursi, me soovime olla lahutatud juutide jälestusväärsest seltskonnast.”

(Väljavõte Dr. Henry R. Percival’s “The Nicean and post Nicean Fathers”. Vol. XIV Grand Rapid: Erdmans pub. 1979,pgs. 54-55)

Keiser Constantinus seadis end ise paavstiks kirikule, mille ta rajas ja kristlus kui Rooma impeeriumi religioon, sai täielikult lahutatud oma piibellikest-, juudi- ja apostellikest alustest.

On oluline märkida, et 300 aastat või isegi rohkem, ei pidanud Messiasse uskujad jõule! Varakristlik messiaanlik kirik Jeruusalemmas poleks sellega iialgi nõustunud selle paganlike juurte ja traditsioonide pärast!

Nime päritolu

Kreeka keelest Christ-Mass (Kristuse missa)

Katoliku missa päritolu

Catholic MassÜmmargune armulaua leib (oblaat) on päikese sümbol. Tavaliselt pannakse see missa tseremoonia ajaks monstrantsile (armulaualeiva kogudusele esitamise riist, tõlkija märkus) koos kuusirbiga, sümboliseerides niimoodi  päikese sukeldumist jumalanna üska. Mõnedel monstrantsidel on tähed “SFS,” mis sümboliseerib 666, kuna S oli Vana-Kreeka tähestiku kuues täht ja F on meie tähestiku kuues täht.

Ümmargune ketas kuusirbis oli iidse Babüloonia sümbol ja seda on leitud kõikides iidsetes religioonides. Nendel sümbolitel on väga märkimisväärne koht katoliiklikes katedraalides, kus on sageli kujutatud ümarvormis ema ja last kuusirbis.

Päikese jumala taassündi Babüloonias tähistati ümmarguse leiva söömisega, ja see oli tavaks ka mitraismis (hilises Rooma impeeriumis 2.–3. sajandil pKr levinud mitraism oli otseselt seotud päikese kultusega, tõlkija märkus) ja Osirise (Vana-Egiptuse allmaa ja ülestõusnute jumal, tõlkija märkus) kummardamisel.

Ajaloolane Alexander Hislop kirjutab nii:

Ja siin, nn. kristlikus kirikus, on hiilgav hõbedast plaat, “päikesekujuline”, asetatud altarile nii, et igaüks, kes palvetab altari kohal, peab kummarduma alandlikus aukartuses selle “PÄIKESE” kujutise ees. Kust siis, küsin ma, see on võinud tulla, kui mitte iidsest PÄIKESE- või Baali kummardamisest?  Ja kui armulaua leib (oblaat) on asetatud nii, et hõbedane “PÄIKE” on vastamisi “ümmarguse” armulaualeivaga, mille “ümar kuju”, olles nii oluline element rooma sakramendis, saab olla vaid järjekordne Baali või päikese sümbol. Ja selle tähendus ei saa olla midagi muud, kui näidata neile, kellel on silmad nägemaks, et “oblaat” ise on üks järjekordne Baali sümbol. (Allikas: amazingdiscoveries.org)

Jätkub…

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärst ma ei vaiki” Jesaja 62:1

print-btn

OLE MEILE PARTNERIKS, ET VABASTADA TESHUVA-MEELEPARANDUS ÜLE TERVE MAAILMA! AITA MEIL ÕHUS PÜSIDA!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchArmsad, meie oleme hüüdja hääl kõrbes ja me võitlustander on meedia. Me palume teie toetust, mis aitaks meil meie TV saadete ja programmide kaudu muuta midagi maailmas.

Enamus inimesi tänapäeval isegi ei käi kirikus! Nad istuvad pühapäeviti kodus kristliku TV programmi vaadates ja saavad toidetud. Kuid nende vaimne toit on kesine ja ebapiisav ilma selle tõelise kaasaegse juudi juurte prohvetliku teenistuse sõnumita.

Jahve on avanud meile võimaluste akna selle sõnimi edastamiseks meedias, kuid me ei saa seda teha üksi. Me vajame kõigi nende koostööd, kes hoolivad Jhvh Kuningriigist ja Iisraelist. Palun saatke meile oma parim ja Pühast Vaimust juhitud and täna, sest te teate, et aega on vähe jäänud!

Te saate seda teha minnes veebilehele www.kad-esh.org ning klikates aknale “donations”. Edasi saate juba vastavalt juhistele kanda üle oma annetuse kas krediitkaarti või Pay Pal`i kasutades.

Me täname ette ustavuse eest JHVH-le ja teie hindamatute rahaliste seemnete eest. See on tõotus, mille Abba mulle teie jaoks andis:

Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. Laulud 126:5,6

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.