Toora portsjon VAYGASH – B’Resheet (1Moosese) 44:18-47:27

“Jõulusõnum” (1. Osa)

Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele: Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Elohimi paradiisis. Ilmutuse 2:7

Shabbat shalom armsad!

Kuna me siseneme jõuluaega, siis on väga oluline üle vaadata mõningad jõule puudutavad faktid. Kõigepealt vastulause:

Me usume, et Messia sünd on üks olulisemaid sündmusi terve universumi ajaloos! Kui Tema ei oleks sündinud lihas, siis ei oleks ta saanud maksta hinda meie pattude eest ja igaüks meist oleks hukkamõistu all. Eriti ex-patused (endised patused) meie hulgas! Kuid on aeg panna Tema sünd selle algupärasesse konteksti. Niisiis jättes kõik emotsioonid ja tunded kõrvale, räägime FAKTIDEST.

ELUPUU

Tree of LifeSee on elupuuks neile, kes sellest kinni haaravad, õnnis, kes seda suudab hoida. Õpetussõnad 3:18

Eedenis asuvas aias oli kaks peamist puud. Üks oli Elupuu ja teine Hea ja Kurja Tundmise Puu (1Mo 2:17). Mina nimetan tundmise/teadmise puud Surma Puuks, kuna sellest söömine tõi inimkonnale surma. Jeshua ütles: “Mina olen tee, tõde ja elu”. Kuningas Taavet ütles: “Sinu Toora on elu”. Kuningas Saalomon kirjeldas JHVH Toorast tulevat tarkust, kui Elupuud ja kui tarkuse algust, milleks on Jhvh kartus.

JHVH kartus on tarkuse algus; hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda; tema kiitus kestab igavesti. Psalm 111:10

Jeshua on elav Toora, nagu Ta on ka Sõna, mis sai lihaks (Johannese 1:14). Toora, Pentateuh või viis Moosese raamatut on terve Piibli vundament ja detailplaneering. Jeshua on lihaks saanud Toora! (Matteuse 5:17-21). Tema on Elupuu. Kas sa selles konktekstis ütleksid, et jõulud pärinevad Elupuust või Teadmise, Surma puust? Mis on suurim jõulude sümbol?

Jõulupuu, jõulukuusk

KUIDAS SEE KÕIK ALGAS

Evergreen treesKaua enne kristluse tulekut oli kõikidel igihaljatel puudel talvisel ajal eriline tähendus. Nii nagu tänapäeval kaunistavad inimesed pühade tulekuks oma kodusid mändide, kuusepuude ja nulgudega, nii ka iidsed inimesed riputasid igihaljaid puuoksi oma kodude ustele ja akendele. Paljudes maades usuti, et igihaljad, rohelised oksad hoiavad eemale nõidu, tonte, kurje vaime ja haigusi.

Kas sa teadsid?

Jõulupuid kasvatatakse kõigis USA 50 osariigis, kaasarvatud Havai ja Alaska.

Põhja poolkeral langevad kõige lühem päev ja pikim öö 21. või 22. detsembrile ning seda nimetatakse talviseks pööripäevaks. Mitmed iidsed inimesed uskusid, et päike on jumal ning talv saabus igal aastal sellepärast, et päikesejumal jäi haigeks ja nõrgaks. Nad tähistasid pööripäeva seetõttu, et siis lõpuks hakkas päikesejumala tervis paranema. Igihaljad oksad meenutasid neile rohelisi taimi, mis hakkavad taas kasvama, kui päikesejumal on tugev ja suvi naaseb.

Iidsed egiptlased ülistasid jumalust nimega Ra, kelle pea oli nagu kullil ning kes kandis päikeseketast oreoolina oma kroonil. Pööripäeval, mil Ra hakkas oma haigusest paranema täitsid egiptlased oma kodud roheliste palmivõrsetega, mis sümboliseerisid nende võitu surma üle.

Iidsetel roomlastel oli pööripäeva tähistamiseks saturnaalia nimeline püha, millega nad austasid põllumajanduse jumalat Saturni. Roomlased teadsid, et pööripäev tähendas peatset põllumaade ja viljapuuaedade rohelust ja viljakandvust. Selle sündmuse märgistamiseks kaunistasid nad oma kodud ja templid igihaljaste okstega. Põhja Euroopa müstilised druiidid, iidsed keltide preestrid, kaunistasid samuti oma templeid igihaljaste okstega, mis sümboliseerisid igavest elu. Skandinaavia hirmsad viikingid arvasid, et igihaljad puud olid päikesejumala Balderi erilised puud.

Saksamaa sai kuulsaks sellega, et alustas jõulukuuskede traditsiooniga 16. sajandil, kui pühendunud kristlased seadsid need kaunistatud puud üles oma kodudesse. Kui puid oli vähe, siis ehitasid mõned puust jõulu-püramiide ning kaunistasid need igihaljaste okste ja küünlatega. History.com allikast.

Christmas TreeMe oleme kohanud jõulupuid Jaapanis, Equadoris, Aafrikas ja isegi Iisraelis, täis kulda ja karda ning tulesid. Inimesed, kes ei tunne Jeshuat (Jeesust) ning pole huvitatud Temast või evangeeliumist (rõõmusõnumist), ometi ARMASTAVAD nad jõule selle dekoratsioonide pärast. Kas nad saavad tänu sellele päästetud? Ei! Ja siiski nad armastavad seda. Aga mida ütleb Piibel puude kaunistamise kui religioosse toimingu kohta?

Kuulge sõna, mida Jhvh teile räägib, Iisraeli sugu. Nõnda ütleb Jhvh: Ärge õppige paganate teid ja ärge kartke taeva märke, sest paganad kardavad neid. Kuid rahvaste kombed on tühisus: sest puu on raiutud metsast, see on puusepa kätetöö, kirvega tehtud; seda ehitakse hõbeda ja kullaga, kinnitatakse naelte ja haamritega,et see ei kõiguks. Jeremija 10:1-4

Pühakiri keelab meil kategooriliselt puude kaunistamise ülistuse võrdkujuna, kuna see on paganlik traditsioon, aga JHVH on PÜHA!

Õnnistatud on need, kes oma rüüd pesevad, peavad Tema käske, et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna sisse! Ilmutuse 22:14

Kas võib siis olla, et me peaksime maha panema oma paganlikud traditsioonid nagu jõulukuuskede üles seadmine selleks, et meil oleks õigus Elupuule?

Kas on arukas jätkata paganlike ülistuse sümbolite segamist oma pühadesse? Prohvet Hoosea hoiatab meid, et see võib mõjutada meie lapsi ja kogu meie põlvkonda!

Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel; et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind: sa ei või olla mu preester. Ja et sa oled unustanud oma Jumala Seaduse, siis unustan minagi su lapsed. Hoosea 4:6

Kas me oleme unustanud oma Elohimi Seaduse-Toora?

Kas me oleme teinud Elohimi Sõna tühjaks oma traditsioonidega?

Aga tema vastas neile: „Miks teie ise astute üle Elohimi käsust oma pärimuse pärast? Matteuse 15:3

PROTESTANDID KEELUSTASID JÕULUD

Protestants banned christmas16. sajandil keelati protestantliku reformatsiooniga ära jõulude, kui paganliku püha tähistamine. Ameerikas oli see piirkonniti keelatud kuni 1870. aastani.

“Nii šokeeriv, kui see ka ei tundu, aitasid Jeesuse Kristuse järgijad Ameerikas ja Inglismaal läbi suruda seaduse, mis muutis jõulude pidamise ebaseaduslikuks, uskudes, et see on Jumala solvamine, kui austatakse päeva, mis on seotud iidse paganlusega,” vastavalt teosele“Shocked by the Bible” (Thomas Nelson Inc, 2008). “Enamus ameeriklasi tänapäeval ei ole teadlikud, et jõulude pidamine oli keelatud Bostonis aastatel 1659-1681.”

Kõik jõuludega seotud tegevused sh. tantsimine, jõuluteemalised mängud, jõululaulukeste laulmine, rõõmsameelne pidutsemine ja eriti joomine, oli keelatud enamjaolt puritaanidest koosneva Inglise Parlamendi poolt 1644a., kellega liitusid ka Uus-Inglismaa puritaanid. Jõulud olid ebaseaduslikuks kuulutatud Bostonis ja Plymouth-i koloonia jaoks oli jõulude tähistamine kriminaalkuritegu, vastavalt “Once Upon a Gospel” (Twenty-Third Publications, 2008).

Jõulupuude ülespanemist ja kaunistamist peeti ebapühaks paganlikuks rituaaliks ja puritaanid keelasid ka traditsioonilised jõulutoidud nagu hakkliha pirukad ja pudingu. Puritaanide seadused nõudsid, et kauplused ja kontorid oleksid avatud kogu päeva jõulude ajal ja jõululaupäeval käisid linna peal ringi inimesed, kes skandeerisid: “Ei jõuludele, ei jõuludele!” Allikas: livescience.com

See ei ole saladus, et jõulud on paganlik, et see ei ole Messia sünnipäev, et need traditsioonid on paganlikud. Aga miks siis need, kes peavad end usklikuks ja Messia jüngriteks, ikka veel tähistavad seda? Ja ikka püstitavad jõulupuid oma kodudesse ja kirikutesse? Milleks jätkata VALE levitamist ja propageerimist?

Olive TreeKas Messiasse uskujad rahvastest on ühendatud jõulupuuga või õlipuuga, mis esindab Iisraeli rahvast ja Toorat alates 10-st käsust, mis on antud Iisraelile?

Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Ja kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Roomlastele 11:17,18

 Kas oliivipuu TOITEV ja RIKAS JUUR, mis on Toora, andestab jumaldamiseks mõeldud puude ülespanekut ja ehtimist? Ma usun, et olen piisavalt tõestanud, et see on paganliku teenimise ja kummardamise väljendus ka siis, kui su kavatsused on head. Vaimses maailmas tähendab see aga midagi ja kannab endas tagajärgi nagu need, mis järgnesid söömisele Hea ja Kurja Tundmise Puust Aadama ja kogu inimkonna jaoks. Puud “räägivad” vaimses kuningriigis ja jõulupuu räägib paganlikust kummardamisest. Kas see meile meeldib või mitte, aga pannes üles jõulukuuske oma kodus, avalikus kohas või kirikus, tähendab see, et me püstitame altari ebajumalale. Nii ilus, kui see ka paistab, ei lähtu sellest kindlasti mitte õnnistus!

Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Matteuse 7: 18-19

Kas me tõesti armastame paganlikke traditsioone enam, kui Jumala sõna?

Järgmises peatükis võtame vaatluse alla Messia ja jõulude sündi puudutavad faktid.

Jätkub…

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärst ma ei vaiki” Jesaja 62:1

print-btn

OLE MEILE PARTNERIKS, ET VABASTADA TESHUVA-MEELEPARANDUS ÜLE TERVE MAAILMA! AITA MEIL ÕHUS PÜSIDA!

Armsad, meie oleme hüüdja hääl kõrbes ja me võitlustander on meedia. Me palume teie toetust, mis aitaks meil meie TV saadete ja programmide kaudu muuta midagi maailmas.

Enamus inimesi tänapäeval isegi ei käi kirikus! Nad istuvad pühapäeviti kodus kristliku TV programmi vaadates ja saavad toidetud. Kuid nende vaimne toit on kesine ja ebapiisav ilma selle tõelise kaasaegse juudi juurte prohvetliku teenistuse sõnumita.

Jahve on avanud meile võimaluste akna selle sõnimi edastamiseks meedias, kuid me ei saa seda teha üksi. Me vajame kõigi nende koostööd, kes hoolivad Jhvh Kuningriigist ja Iisraelist. Palun saatke meile oma parim ja Pühast Vaimust juhitud and täna, sest te teate, et aega on vähe jäänud!

Te saate seda teha minnes veebilehele www.kad-esh.org ning klikates aknale “donations”. Edasi saate juba vastavalt juhistele kanda üle oma annetuse kas krediitkaarti või Pay Pal`i kasutades.

Me täname ette ustavuse eest JHVH-le ja teie hindamatute rahaliste seemnete eest. See on tõotus, mille Abba mulle teie jaoks andis:

Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. Laulud 126:5,6

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.