Torah-lesing: PESACH 1 – (2.Mosebok 12,21-51) (4.Mosebok 28,18-25)

Sal102,14 Du vil reise Deg og vise barmhjertighet mot Sion. For tiden for å vise henne nåde, ja, den fastsatte tid, er kommet.

Shabbat shalom du høyt elskede!

En velsignet Påske (Passover), Matzo (usyret brød!) og Førstefrukters fest- oppstandelse!

1 Kor 15,20-21 Men nå er Messias oppstått fra de døde, og Han er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For siden døden kom ved et menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved et Menneske.

Yeshua stod opp fra de døde på Festen for Førstefrukter (i Påsken/Passover) for ca 2000 år siden, og nå 2000 år senere reiser YHVH seg for å ha BARMHJERTIGHET med Israel!

For et par år siden talte den Hellige Ånd til meg, og Han fortalte meg:

«Jeg dekker Israel med en kappe (Tallit!) av barmhjertighet fra nord til sør og øst til vest. Det er BØNNENE til dine brødre og søstre i nasjonene som er årsaken til at Jeg gjør dette!»

IGPM BLE FØDT FOR EN TID SOM DETTE!

Israel Global Prayer MovementSal122,6 Be om fred for Jerusalem! Må de som elsker deg, få gode dager!

Israelsk Global Bønne Bevegelse (The Israel Global Prayer Movement) ble født for å gi godtgjøring mot Israel og spesielt gjennom våre bønner! Ved å gjensvare til det høye kallet å be for Israel og å dekke henne med en kappe- talit av barmhjertighet korrigerer vi det enorme fraværet av Kirken under 2.verdenskrig. Det er ingen tvil om at kristne nå for tiden har mye mer åpenbaring og forståelse om betydningen av Israel. Jeg foreslår på det sterkeste at du studerer vår video Bibelskole, GRM, for å få det fulle bildet (http://www.grmbibleschool.com/) der du vil se at Israel er kirkens mor! Yah`s (Guds) Ord formaner oss til å ære vår far og mor slik at våre dager skal bli mange, velsignede og framgangsrike på jorden!

GRM5 Mos5,16 Du skal hedre din far og din mor, slik Herren din Gud har befalt deg, så dine dager kan bli mange, og det kan gå deg vel i det landet Herren din Gud gir deg.

Budskapet om Abrahams nøkkel ifølge 1.Mosebok 12,3 er nå velkjent for mange troende over hele verden og vi forsøker å gjøre det hurtig kjent gjennom bøker, publikasjoner og TV programmer! Det er virkelig sant at nasjonenes velsignelse avhenger av hvordan nasjonene forholder seg til Israel!

1 Mos12,3 Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.»

DET ER TID FOR Å UTVIKLE EN VISJON FOR ISRAEL!

IsraelJoh4,22 Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.

Det er sant at Yeshua kan ikke bli virkelig kjent som en separat enhet skilt fra Hans eget folk! Vi kan ikke kjenne og tilbe Israels Messias i FULLLHET uten at vi også forholder oss til Israel! Dette punktet er så alvorlig at anti-Messias` ånd (Antikrist) er definert ved denne ene saken!

1 Joh 4, 2-3 På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Yeshua Messias er kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner at Yeshua Messias er kommet i kjød, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden.

Disse som tror at Yeshua kom i kjødet som et menneske er i Elohim-Guds Ånd og disse som ikke bekjenner Ham som kommet i kjødet de er av anti-Messias` ånd! Dette spesielle verset betyr egentlig: Hvis du ikke bekjenner at Yeshua kom i kjødet som en JØDE, så er du av anti-Messias` ånd! Identiteten til Yeshua som en jødisk Messias er ikke mindre viktig enn Hans Guddommelighet! Det finnes ingen Kristen, Hedninge eller Goy (hebr: hedning) Messias! Han måtte være en jøde fra Juda stamme!

Åp5,5 Se, Løven av Juda stamme, Davids Rotskudd, har seiret, så Han kan åpne bokrullen og bryte de sju seglene på den.”

Når vi bekjenner dette og begynner å ære Hans jødiske folk og forholde oss til dem som en far eller en mor, begynner vi å se hvordan vi skal forholde oss og hvordan vi skal BE for Israel på en effektiv måte! Ikke lengre som et «fremmed folk» men som for din egen familie, som for din egen mor! Da kan hjertet ditt forandres og da vil også bønnene dine forandre seg! Å ta imot Yeshua som en jøde vil også forårsake at du mottar Hans jødiske folk og de jødiske røttene for troen! Det hører virkelig sammen! Vi husker at den nye pakt er bare lovt til Israel og Juda og at hedningene får komme inn gjennom Messias` blod til en pakt som eksisterer på forhånd!

Jer31,31 Se, dager kommer, sier YHVH, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus,

Da vil vår respons til det høye kallet av å velsigne Israel og be for Israel være en respons av hellig lydighet, der vi i frykt og beven vet at kirken har en gjeld til Israel!

Rom15,27 Ja, dette ville de svært gjerne gjøre, og de står også i gjeld til dem (til jødene). For dersom hedningefolkene har fått del i deres åndelige goder, da er det også deres plikt å tjene dem med de materielle goder.

Vi skulle aldri igjen høre en pastor eller kirkeleder si: «Jeg er ikke kalt og jeg har ikke en visjon for Israel», for enhver troende i nasjonene er kalt til å tilbakebetale denne gjelden ved å be og å gi! Hvis noen sier «jeg har ikke et kall eller en visjon for Israel», betyr det faktisk: «Jeg er uvitende om min plikt mot henne og uvitenhet er mørke!» Vi inviterer deg til å drive bort dette mørket i lysets hastighet! Alle kristne er nå kalt inn i endetids-hæren for å kjempe/be/betale for gjenopprettelsen av Israel! Alle forkynnere er nå kalt til å snakke om dette temaet som Gud Selv ikke er stille om!

watchmenJes 62,6-7 På dine murer, du Jerusalem, setter Jeg vektere, de skal aldri være stille, verken om dagen eller om natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro! Gi heller ikke Ham ro før Han gjenreiser Jerusalem og gjør den til en lovprisning på jorden.

Hvis du ikke har en visjon for Israel, nå er tiden for å utvikle en akkurat slik du ville utvikle en visjon for misjon eller barmhjertighets-tjenester! En visjon for Israel må bli utviklet i enhver tjeneste og enhver menighet! Dette er virkelig et spørsmål om liv eller død! Apostelen Paulus sa at han var villig til å miste sin frelse bare for å frelse noen av hans eget folk.

Rom 9,1-4a Jeg taler sannhet i Messias, jeg lyver ikke, og min samvittighet vitner også sammen med meg i Den Hellige Ånd at jeg har en stor sorg og stadig nød i mitt hjerte. For jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Messias for mine brødres skyld, mine landsmenn etter kjødet, de som er israelitter.

NÅR ISRAEL ER VELSIGNET FRYKTER NASJONENE YHVH!

JerusalemJes 62,1-2a For Sions skyld vil Jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil Jeg ikke være stille, før hennes rettferdighet går fram som en stråleglans og hennes frelse som en brennende fakkel. Hedningefolkene skal se din rettferdighet og alle konger din herlighet.

Å be og handle for gjenopprettelsen av Israel er faktisk NØKKELEN for frelsen og velsignelsen for nasjonene. Den Høyeste herliggjør Seg Selv i Israel slik at nasjonene kan se Ham og frykte Ham!

Jesaja 34,10 Da sa Elohim-Gud, «Se, Jeg skal gjøre en pakt. Innfor alle dine folk vil jeg gjøre mirakler som ikke har blitt sett på hele jorden eller blant noen av nasjonene; og alle folkene som du lever blant vil se YHVH`s gjerninger, for det er en fryktsom ting som Jeg skal gjøre med deg.

Sal 102,16-17 Hedningefolkene skal frykte YHVH`s navn, alle jordens konger din herlighet. For Herren skal bygge Sion opp igjen, han skal åpenbare seg i sin herlighet.

Han viser seg i kraft, Han manifesterer Sitt Kongerike for nasjonene når Israel er PÅ TOPP, når Israel er bygd opp og gjenopprettet!

Jes2,2 Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der YHVH`s hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det.

Selvfølgelig hater satan denne planen for han er den som gjør nasjonene svake, så han vil finne teologiske, religiøse måter å overbevise kirken i nasjonene om at Israel ikke er viktig og at kirken har erstattet Israel.

Jes14,12 Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor du er felt til jorden, du som slo ned (eng: svekket) folkeslag!

På den måten kan de viktigste sentrale aktører for gjenopprettelsen av Israel- de som tror på Messias, de kristne i nasjonene kan bli nøytraliserte. Hvis de blir nøytraliserte ved forføreriske teologier som bringer motstand mot Israel på noen måte (til og med politiske aspekter eller anti-Sionisme eller anti Torah aspekter!) eller apati mot henne, da vil de selvfølgelig ikke være engasjerte i bønn og handling for Israels gjenopprettelse! Hvis Israel ikke blir gjenopprettet og ikke PÅ TOPP, vil ikke nasjonene frykte Yah`s navn og endetids-høsten vil gå tapt! YHVH er bedrøvet på grunn av tingenes tilstand!

Jer 8,20-21 Sommeren er forbi, høsten er til ende, men vi er ikke frelst. Jeg er sønderknust fordi mitt folk er sønderknust. Jeg går i sørgeklær, forferdelse har grepet meg.

Fullheten av Israels gjenopprettelse vil bringe helbredelse og frelse til nasjonene!

IsraelSal 67,2-3 Gud være oss nådig og velsigne oss! Måtte han la sitt åsyn lyse hos oss! – Sela – så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle hedninger.

Kong David bad denne bønnen angående Hans folk Israel, der han bønnfalt den Allmektige om å velsigne Israel slik at nasjonene kunne bli frelst! Han koblet Israels velsignelse med frelsen for nasjonene!

Sal67,8 Elohim-Gud vil velsigne oss, og alle jordens ender skal frykte ham.

IGPM har blitt født for en tid som dette for å dekke Israel med en kappe (talit) av barmhjertighet på den tiden når fienden skulle like å utslette henne! Når du står med denne globale bevegelsen av 24/7 bønn for Israel og når mange rundt omkring på jorden slutter seg til IGPM kan vi forvente mirakler for Israel og en stor innhøstning av sjeler i nasjonene!

Chag Pessach Sameach (hebr: glad påske/passover fest) til alle og husk på at Yeshua er OPPSTÅTT og Han har oppreist Israel fra de døde og fra askene av eksil slik at nasjonene kan bli oppreist fra helvetes dyp! Israel er NØKKELEN for nasjonenes frelse!

1 Mos12,3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vi trenger fortsatt $12.500 for fullt ut å betale TV produksjonen vi gjorde i Israel som allerede blir kringkastet på TV. Våre TV regninger må betales månedlig i tillegg.

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com