Torah lesing SHAVUOT – Bamidbar (4.Mosebok) 1:1-4:30, 28:26-31; (2.Mosebok) 19:1-20:23

TORAH OG ÅND

1 Tess5,19 Utslokk ikke Ånden!

Shabbat shalom og Chag Shavuot Sameach til alle våre elskede venner og partnere!

Når vi snakker om Shavuot (Pinse) tenker vi på utgytelsen av den Hellige Ånd som hendte i en øvre sal i Jerusalem for ca 2000 år siden! Vi husker hvordan ildtungene hvilte på omtrent 120 troende som begynte å be i ukjente tunger og profeterte og hvordan denne ene hendelsen har revolusjonert verden helt siden dette!

Apg 2,1-4 Da pinsedagen (Shavuot) var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.

Som vanlig gjorde YHVH alt med PERFEKT TIMING siden Shavuot er en av de tre Pilegrim Hellige Festene og mest spesielt den som markerer mottakelsen av de Ti Bud, Torahen på Sinaifjellet. Siden tegnet på den Nye Pakt er Torahen/Yah`s Bud skrevet i hjertene til de troende, så finnes det vel ikke en bedre tid for å utruste den Messianske Kehila (Menighet eller kirke) i Jerusalem som trådte frem. Hvilken bekreftelse på den Nye Pakt som er Torahen som ble levende i Yeshua og skrevet i våre hjerter og sinn ved den Hellige Ånd!

Jer 31,31-33 Se, dager kommer, sier Herren, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt, selv om Jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk.

TORAH OG ÅND ER EN

Torah & SpiritJeg synes det er overraskende at det skulle være noe som helst uenighet om forbindelsen mellom Torah og Ånd siden de begge er totalt koblet sammen som EN.

Gud er EN; Han kan ikke bli delt selv om Han manifesterer Seg Selv som Faderen, Sønnen og Ruach HaKodesh (Hellig Ånd). Sønnen, Yeshua er Ordet som ble kjød og den Hellige Ånd er også Elohim som skriver Ordet/Torah og Profetiske Skrifter i våre hjerter!

Joh 14,16-20 Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann (eng: hjelper), for at Han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. Ennå en liten stund og verden skal ikke se Meg lenger, men dere skal se Meg. For Jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at Jeg er i Min Far og dere i Meg og Jeg i dere.

Der Faderen er, der en Sønnen og der Sønnen er, der er Ruach (Ånd), så de fungerer som ECHAD (Enhet i flertall!) i total ENHET!

Og så fortsetter Yeshua å forbinde oppfyllelsen av den Hellige Ånd med «mottakelsen av Hans Bud!» Med andre ord oppfyllelsen av den Nye Pakt, BÅDE Torah og Ruach (Ånd!)

Joh14,21 Den som har Mine bud og holder dem, han er den som elsker Meg. Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg for ham.»

NØKKELEN FOR KONGERIKETS TJENESTE

YeshuaYeshua mente at å motta FULLHETEN av den Hellige Ånd var så viktig at Han formante disiplene Sine til å vente i Jerusalem INNTIL de mottar «løftet fra Faderen». Uten ilden/kraften fra den Hellige Ånd fikk ikke de første troende lov til å vitne, forkynne eller å vinne sjeler. Dåpen i den Hellige Ånd er vesentlig for tjeneste av ethvert slag i Hans Kongerike, og vi er ALLE kalt til å TJENE og å utbre Yah`s Kongerike på jord!

Apg1,4 Og da Han var sammen med dem, befalte Han dem å ikke forlate Jerusalem, men å vente på Faderens løfte, «det som dere har hørt av Meg.

I hovedsak, å forkaste dåpen i den Hellige Ånd er å forkaste Yeshua Selv og å velge en død religion uten kraft! Kristendommen som utviklet seg fra Konstantin og kirkerådet i Nikea`s tid var både skilt fra troens jødiske røtter, Torahen og de mistet også den Hellige Ånd, fordi den Hellige Ånd er løftet fra Faderen. Ruach er velsignelsen som vi mottar når vi tror og er villige til å etterfølge for enhver pris! Yeshua Selv gjorde ingen ting før Han ble døpt i vann og i den Hellige Ånd!

Matt3,16 Da Yeshua var blitt døpt, kom Han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for Ham, og han så Guds Ånd fare ned som en due og komme over Ham.

Den enorme betydningen av å be i «tunger».

TonguesDen mest kontroversielle manifestasjonen av oppfyllelsen av Hellig Ånd er «tunger». Det har forårsaket mer strid enn noen annen manifestasjon av den enkle grunn at satan hater det fordi det er det MEST KRAFTFULLE VÅPENET i vår åndelige vandring! Når vi er fulle av Ruach HaKodesh og ber i tunger, blir livet vårt profetisk og fylt av kraft. Å be i tunger gjør oss i stand til å vandre i profetisk åpenbaring hele dagen og ikke etter vår egen fornuft og logikk! Uansett hvilken situasjon vi befinner oss i, når vi begynner å be i tunger begynner den Hellige Ånd å flyte og bringer Guds kraft og visdom til oss inn i denne situasjonen. Når våre egne ord ikke er nok, å be og SYNGE i tunger løfter oss opp i tilbedelse til den himmelske dimensjonen og Yah`s (Guds) nærvær forøkes i våre liv! En av hovedårsakene til nederlag og vantro i livene til de troende er fordi de nesten ikke ber i tunger eller ikke ber i tunger i det hele tatt. Det er to hovedmåter vi kan styrke troen vår på: Å meditere på og å proklamere Ordet og å be i tunger!

Jud1,20 Men dere, elskede, idet dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro idet dere ber i Den Hellige Ånd,

Hver gang apostelen Saulus/Paulus refererer til «bønn i Ånden» henviser han til å be i tunger som motsatsen til «bønn i forstanden». Bønn i tunger er ikke bare en Åndens gave; det er manifestasjonen av at vi er fylt med Ånden! Det er en annen gave kalt gaven av tunger som er en profetisk gave for oppbyggelse i en ukjent tunge (kan være ukjent for menneskene til stede eller det kan være englespråk).

1 Kor14,15 Hva innebærer da dette? Jeg vil be i ånden, men jeg vil også be med forstanden. Jeg vil synge i ånden, men jeg vil også synge med forstanden.

Det er tydelig at det finnes englers tunger siden det er skrevet:

1 Kor13,1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, er jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle.

Angelic HostDerfor innser vi at å tale/be/synge i tunger mobiliserer englehæren på våre vegne! Når vi kommuniserer på englespråket, er det Guds Ord som vi kommuniserer på en profetisk måte og englene lyder det!

Sal103,20 Lov YHVH, dere Hans engler, mektige i kraft, som gjør etter Hans ord og lyder Hans ords røst.

Når vi ikke vet hvordan vi skal be (mesteparten av tiden vet vi ikke det!), da når vi ber i tunger med fremmede lyder og med stønn/sukk, tillater vi den dyrebare Ruach HaKodesh å gjøre FORBØNN gjennom oss! Da kan vi ha disse bønnene som «treffer målet», englehæren blir mobilisert når Elohims vilje blir bedt igjennom. Dette bringer en mektig forløsning i vår ånd!

Rom 8,26-27 På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden Selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje.

Bønn i tunger forløser alle de andre profetiske gavene slik som kunnskapsord, visdomsord, profeti og så videre. Med andre ord bønn/sang/tale i tunger forårsaker en forløsning av profetiens Ånd i våre liv og vi blir utrustede vitner om Messias!

Åp19,10 «For Yeshua`s vitnesbyrd er profetiens ånd.»

Årsaken til hvorfor djevelen har kjempet så mye mot det er fordi han er redd for at vi skal bli utrustede vitner som kan demontere og ødelegge verket av hans onde rike av mørke! Når vi er fulle av profetiens ånd, hjulpet av englehæren, blir mange mennesker frelst og satt fri! Når jeg forkynner på mange steder gir YHVH meg et kunnskapsord eller visdomsord som bringer mirakuløs helbredelse. De fleste gangene legger jeg ikke en gang hendene på folket når jeg ber om helbredelse, englene gjør verket når jeg forløser ordet fordi jeg er utrustet med profetiens ånd!

På min siste reise forkynte jeg og så stoppet Herren meg og jeg følte en fryktelig sorg i hjertet mitt. Da viste Yeshua meg at noen i mengden på omtrent 800-1000 mennesker vurderte å ta selvmord. Jeg stoppet øyeblikkelig møtet og kalte den personen frem! En kvinne kom springende til scenen der jeg i dette tilfellet la hendene på henne, hele kroppen hennes ristet, hun falt på gulvet under Yah`s kraft og hun reiste seg opp totalt helbredet etter 20 år av klinisk depresjon! Slike hendelser er ikke et unntak; de er REGELEN i våre liv og tjenester! Dette er årsaken til hvorfor djevelen hater oss så mye fordi vi forkynner BÅDE Torah og Ånd, som er FULLHETEN av den Nye Pakt og av Messias!

Årsaken til at jeg forblir full av Ånden er ved å be mesteparten av dagen i tunger og meditere og proklamere Adonai`s Ord! Det var også hemmeligheten til apostelen Saulus/Paulus` kraft.

1 Kor14,18 Jeg takker min Gud for at jeg taler mer i tunger enn dere alle.

Når vi virkelig elsker Yeshua og vi ønsker å lyde Ham, er det vårt ønske å ha fellesskap med Ham på en mer fortrolig og nær måte og å bli utrustet til tjeneste. Dette er bare mulig når vi er døpt/senket ned i den Hellige Ånd, ingen religiøse systemer kan ta plassen til Hans ild og kraft! Vi er i endens tider og behovet for sant utrustede og lydige troende er enormt! Faktisk, uten oppfyllelsen av den hellige Ånd vil du ikke være rede som Hans Brud (menn og kvinner).

OilMatt 25,1-3 Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. De som var uforstandige, tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg.

På Hebraisk representerer oljen den Hellige Ånd. Hver gang Bibelske profeter salvet konger med olje, kom Ruach HaKodesh over dem! (1.Samuel 16:13, 1.Kongebok 1:39)

1 Tess 5,19-20 Utslokk ikke Ånden! Forakt ikke profetier!

Når vi mister vår tro, tillit og glede midt i fiendtlige omstendigheter så slukker vi Ånden, også når vi er utakknemlige og ikke ber kontinuerlig.

Dette er årsaken til hvorfor bønn i tunger er så underbart! Du kan be stille i tunger under pusten din eller høyt gjennom hele dagen mens du gjør andre ting. Faktisk, hvis du ber kontinuerlig i Ånden/tunger vil sinnet ditt bli skarpere og du vil være mye mer produktiv og ha alle mulige slags overnaturlig hjelp!

1 Tess 5,16-19 Gled dere alltid, be uten opphold, takk under alle forhold! For dette er Guds vilje for dere i Messias Yeshua. Utslokk ikke Ånden!

Å vanhellige/spotte den Hellige Ånd er den eneste synden som Yeshua sa ikke ville bli tilgitt!

Matt 12,31-32 Derfor sier Jeg dere: Hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, men spott mot Ånden skal ikke menneskene bli tilgitt. Den som taler et ord mot Menneskesønnen, får det tilgitt. Men den som taler imot Den Hellige Ånd, skal ikke få det tilgitt, verken i denne tidsalder eller i den kommende.

JudgementHver gang vi tar lett på Åndens gaver og manifestasjoner og spesielt bønn i tunger, er vi i stor fare for DOM! Når vi kaller Åndens verk inkludert bønn i tunger «fra djevelen» spotter vi allerede! Å forkaste den Hellige Ånds funksjon/verk er å forkaste Messias Selv! Vi må være forsiktige slik at vi ærer og omfavner den Hellige Ånd i all Hans Fullhet! Når vi ikke forstår noen åndelige manifestasjoner, er det bedre å være ydmyke og be om at Herren skal vise oss og å gi oss forståelse/dømmekraft heller enn å kritisere eler dømme uten kunnskap. Mistenksomhet og kritikk er ikke å skjelne, det er kjøtt. Ydmykhet er nøkkelen i åndelige anliggender, og vi har mye å lære!

For et par måneder siden ringte en søster fra Peru til meg fordi hun ønsket å bli døpt i den Hellige Ånd. Hun hadde mottatt budskapet om gjenopprettelsen av det opprinnelige evangeliet «made in Sion» med troens jødiske røtter og Torah men var ikke full av Ånden ennå! Hun var så hungrig etter Sannheten (Yeshua!) og Elohim`s nærvær (Ruach HaKodesh)! Hun gjennomgikk en veldig vanskelig tid der ektemannen hennes var på sykehuset med en dødelig sykdom. Jeg bad for henne over telefonen fra Israel og Ånden kom mektig over henne! Hun begynte å gråte, le og bad i tunger. Jeg visste ikke at hun var ute i SNØEN når den Hellige Ånds Ild falt på henne og smeltet all kulden ut fra hjertet hennes og tok bort all sorg og engstelse! HalleluYah!!!

Holy SpiritDet er tid for å tine hele Kirken og spesielt den Messianske Bevegelsen med den hellige Ånds Ild! Da vil vi være i stand til å vandre i lydighet til den Levende Torah, Yeshua HaMashiach og være SANNE VITNER om Hans Kongerike! Det er tid for å OMVENDE SEG fra all stolthet mot den hellige Ånds gaver og manifestasjoner og å GJENOPPRETTE herligheten fra den FØRSTE Messianske menigheten i Jerusalem for nesten 2000 år siden! Da og bare da kan vi gjøre Israel sjalu slik at de ønsker å få tilbake sin Messias og invadere nasjonene med Hans herlighet!

Joel 3,1-2 Deretter skal det skje at Jeg skal utøse Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner. Også over trellene og trellkvinnene skal Jeg utøse Min Ånd i de dager.

Det er tid for å FORENE Torah og Ruach, Ordet og Ånden, Frukten og Gavene, Mann og Kvinne, Jøde og Hedning, Kjærlighet og Kraft, for tiden for gjenopprettelsen av alle ting har kommet! Yeshua kommer snart tilbake til Jerusalem!

En velsignet og Hellig Ånd utrustet Shavuot til alle!

Shavuot er dette året fra kvelden den 11. til kvelden den 12. juni. Så fortsett å tell og proklamer Hans Ord og Løfter!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: WAXC-TV og KSCE-TV eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com