Torah lesing SHIMINI ATZERET/SIMCHA TORAH 5.mosebok 14,22-16,17, 4.mosebok 29,35-30,1

SUKKOT OG SIMCHAT TORAH SPESIELL UTGAVE

 

sukkot-and-simchat

3 Mos 23,39 Også på den femtende dagen i den sjuende måneden, når dere har samlet inn landets grøde, skal dere holde høytid for Herren i sju dager. På den første dagen skal det være sabbatshvile, og på den åttende dagen skal det også være sabbatshvile.

Shabbat shalom du høyt elskede:

2Sukkot er den eneste 8 dagers festen i den Bibelske kalender. Skriftene forklarer ikke hvorfor det er ansett som en sju dagers fest og likevel med en foreskrevet HVILE (som Sabbat) på den åttende dagen på samme måte som på den første dagen! Ordet forteller oss her at vi skulle feire i SJU dager og LIKEVEL ha en fullstendig hvile (som Sabbat) på den åttende dag. Hvordan kan det ha seg? På den FØRSTE dagen ble Yeshua født og på den åttende dagen går Han inn i Abrahams Pakt ved omskjærelse! Selv om de fleste i Israel ikke vet hvorfor, denne åttende dag har blitt til en feiring av SIMCHAT TORAH som betyr Å GLEDE SEG OVER TORAHEN. Torahen blir båret gjennom gatene som en brudgom og alle kysser den og gleder seg over den!

1 Mos17,12 Når en sønn hos dere er åtte dager gammel, skal han omskjæres, hvert guttebarn i hvert slektsledd, enten han er født i deres hus eller kjøpt med penger fra en fremmed som ikke er av din ætt.

Hele feiringen av SIMCHAT TORAH føles som en bryllups feiring eller en Brit Mila (Pakten av omskjærelse feiring). I Jeremia 31,31-34 lærer vi at i den Nye Pak har disse som er omskåret av hjertet fått Torahen (Yah`s lover og bud) skrevet i hjerte og sinn ved den Hellige Ånd. Vi gleder oss med hele Israel med den skrevne Torahen, og vi gleder oss med hele verden for Torahen som ble kjød, den Jødiske Messias som bodde blant oss og nå er klar til å komme tilbake! Er vi klar for Ham?

3Jer 31,31-34 Se, dager kommer, sier Herren, da Jeg skal slutte en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke slik som den pakten Jeg sluttet med deres fedre på den dagen Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av landet Egypt. De brøt Min pakt, selv om Jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk. Da skal de ikke lenger lære hverandre, hver mann sin neste, og hver mann sin bror, og si: “Kjenn Herren!” For de skal alle kjenne Meg, fra den minste til den største, sier Herren. For Jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal Jeg ikke minnes mer.

Det er tid for å starte et nytt kapittel i alle våre liv, lese, meditere, og lytte til Hans Torah ved Hans Hellige Ånd og adlyde hvert ord fra Ham med GLEDE! La oss GLEDE oss i Torahen, Yah`s Visdom manifestert både i skrift og i kjød gjennom Yeshua! Måtte vi alle velge STORHET som Yeshua formante oss:

Et nytt kapittel, en ny begynnelse, en ny lesing og handling etter Torahen, en ny drivkraft i våre liv, der vi velger TRO og LYDIGHET ved den Hellige Ånds Salvelse! Så Vekkelse, Velsignelsen og GJENOPPRETTELSE!

Apg 3,19-21 Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og Han kan sende Yeshua Messias, Han som på forhånd ble forkynt for dere. Ham som himmelen skal ta imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle Sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder.

Vær så snill å be om VEKKELSE og VELSIGNELSE i Israel, da vil dere høste VEKKELSE og VELSIGNELSE i deres nasjoner!

4Guds Ord forteller oss at alle nasjoner er befalt å komme opp til Jerusalem under Løvhyttefesten (Sakarja 14,16). De nasjonene som ikke kommer vil ikke få regn. Jeg tror at dette påvirker både den åndelige og fysiske sfære. Hvis det ikke kommer regn, finnes det ikke mat.

Under disse tider av finansiell uro, er det mye bedre å sette vår lit til Yah`s plan for fremgang. Å komme til Jerusalem og velsigne Israel er en sikker måte å gjøre det på. Vi inviterer deg til å legge planer for å komme neste år til Festen.

Vi takker alle våre partnere for deres generøsitet med oss! Måtte Yah velsigne deg med en overnaturlig høst midt i nåtidens hungersnød! Hvis du ikke er vår partner, så inviterer vi deg INN! Vennligst klikk her http://www.kad-esh.org/partnership/

Sak10,1 Be Herren om regn i senregnets tid. Herren lager tordenskyer. Han skal gi dem byger av regn, så enhver får vekster på marken.

 

En velsignet, gledefull, ekstatisk Simchat Torah til dere alle!

 

Dine Mentorer og Venner i Israel

 

9Apostlene Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille.» Jesaja 62,1

 

 

 

Register Herebsow2017