Faren Ved En LØgn #1

De fleste mennesker huser mange løgner i livene sine som om løgner er et «faktum i livet». Men Skriftene advarer oss fra 1.Mosebok til Johannes åpenbaring om farene ved bedrag og løgner.