Ühe Valega Kaasnev Hädaoht #1

Mitmed inimesed lubavad oma ellu rohkelt valesid, justkui oleks valetamine "elu tõsiasi". Kuid alates 1Moosese Raamatust kuni Ilmutuse Raamatuni hoiatab Pühakiri meid pettuse ja valetamisega kaasnevate ohtude eest.