Torah lesing VAYIGASH – B`reisheet (1.Mosebok) 44,18-47,27

TID FOR UNEXIT

(å forlate/gå ut av FN)!

time-to-unexit

1 Mos11,9 Derfor blir den kalt Babel, for der forvirret YHVH språket for hele jorden.
Og derfra spredte YHVH dem ut over hele jordens overflate.

Shabbat shalom du høyt elskede!

For et par år siden gav YHVH meg et ord:

UNITED NATIONS FOR ISRAEL (Forente Nasjoner for Israel)

Jeg begynte å proklamere at et FORENTE NASJONER FOR ISRAEL 2holdt på å bli født. Vi laget flagg, bannere og T-skjorter som viste og beskrev den Himmelske Visjonen både i USA og i Israel og i nasjonene gjennom delegatene på våre Israel Turer. Jeg visste allerede for omtrent tre år siden at Den Allmektige er FERDIG med de Forente Nasjoner (FN)! Jeg vet dette kan lyde litt for radikalt for noen mennesker, men FN har «tippet over» inn i Guds Dom og min bønn er at så mange nasjoner som mulig vil gjøre en UNEXIT (FN utgang) før det er for sent!

ANTI ISRAEL RESOLUSJONER I FN MELLOM 2015-2016

FN`s Generalforsamling i 2015 tar til seg 20 resolusjoner der Israel 3blir utvalgt for kritikk – og bare 3 resolusjoner mot resten av verden sammenlagt.

Alle unntatt en av tekstene har allerede blitt fullstendig mottatt i går, eller har blitt godkjent ved den innledende komite-avstemmingen. Se tekster og avstemninger under.

De tre som ikke er angående Israel er: en om Syria, et regime som har myrdet mer enn 200.000 av sitt eget folk, en er Iran og en er om Nord Korea.

Ikke en eneste FN generalforsamling resolusjon dette året (70.samling) er forventet å bli mottatt over grove og systematiske misbruk/utnyttelse begått av Kina, Cuba, Egypt, Pakistan, Russland, Saudi Arabia, Sri Lanka, Sudan, Jemen, Zimbabwe eller mot dusinvis av andre overtredere av grove og systematiske menneskerettighets-overtredelser.

http://www.unwatch.org/un-to-adopt-20-resolutions-against-israel-3-on-rest-of-the-world/

Sal 2,1-6 Hvorfor raser folkeslagene, og hvorfor planlegger folkene det som er nytteløst? 2 Jordens konger stiller seg opp, og fyrstene rådslår med hverandre mot Herren og mot Hans Salvede. Og de sier: 3 “La oss rive Deres bånd i stykker og kaste Deres rep av oss!” 4 Han som troner i himlene, ler. Herren spotter dem. 5 Så skal Han tale til dem i Sin vrede, og i Sin dype harme skal Han slå dem med angst. 6 “Men Jeg, Jeg har innsatt Min Konge på Sion, Mitt hellige berg.”

FN har rørt ved Yah`s Øyensten og det er Israel.

De fleste av FN`s resolusjoner er anti -Israelsk, anti -Sionistisk, anti -Jødisk Stat! Dette er ikke spekulasjoner eller tolkninger, dette er kalde fakta og det er bedre å våkne opp før hennes plager når din nasjon!

41 Mos12,3 Jeg skal velsigne dem som velsigner deg (Israel), og Jeg skal forbanne den som forbanner deg.

Jer51,9 Vi ville lege Babylon (FN), men hun kan ikke leges. Bare forlat henne, og la hver og en av oss dra til sitt eget land! For hennes rettferdige dom når til himmelen og er løftet opp til skyene.

SAUE NASJONER OG UNEXIT (FN utgang)

5Sak 2,11-12 Å, Sion! Røm av sted, du som bor sammen med Babylons datter. For så sier hærskarenes Herre: Han sendte Meg etter herlighet, til (eng: mot) de folkeslagene som plyndret dere (Israel-Jødene!). For den som rører ved dere, rører ved Hans øyenstein.

Jeg har drømt om SAUE NASJONER i mange år, og redskapet for å oppnå dette er gjennom en Gruppe av nasjoner kalt UNITED NATIONS FOR ISRAEL. Dette er en Gruppe av Nasjoner som vil bestemme seg for å UNEXIT (gå ut fra FN)! Drømmer jeg? Kanskje! Men Josef drømte også og hans drømmer gikk i oppfyllelse selv om de syntes å være usannsynlige på den tiden- så la meg drømme, og tiden vil vise at den eneste løsningen for nasjonen din er å flykte fra den kommende dommen som nå faller over FN og gjøre en UNEXIT (FN utgang), som er et annet ord min ånd har hørt!

Åp 18,4-5 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: “Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager. 5 For syndene hennes har nådd helt til himmelen, og Gud har husket hennes gjerninger.

Det er ved to ting som YHVH vil dømme enhver nasjon for:

  1. Hans Rettferdige Bud som er Grunnvollen for ethvert Gudfryktig Samfunn.
  2. Hvordan har nasjonene behandlet Israel.

Jes34,8 For det er hevnens dag fra YHVH, et gjengjeldelsens år for Sions sak.

6Igjen og igjen har FN vist seg som en fiende av den Jødiske Stat! Igjen og igjen inkludert å kalle Sionisme for Rasisme i de foregående år og i å gi høyre hånd i fellesskap til disse som ønsker å utslette Israel og på samme tid dømme Israel urettferdig og med stor ubalanse og partiskhet. Hykleriet til FN har nådd Himlene på samme måte som opprøret i Babels Tårn nådde Himlene!

1 Mos 11,6-8 YHVH sa: «Se, folket er ett, og de har alle ett og samme språk. Dette er hva de begynner å gjøre. Nå blir ingenting umulig for dem av alt de vil sette seg fore å gjøre. 7 Kom, la Oss gå ned og forvirre språket deres, så den time-to-unexitene ikke kan forstå språket til den andre.» 8 Så spredte Herren dem derfra og ut over hele jordens overflate, og de sluttet å bygge på byen.

YHVH tillot babels Tårn å bygges INNTIL ET VISST PUNKT! Dette var punktet for INGEN VEG TILBAKE. FN er ved dette punktet av INGEN VEG TILBAKE! YHVH vil komme ned for å avkle dem og forvirre deres språk! Dette er årsaken til hvorfor en UNEXIT (FN utgang) er den eneste fornuftige ting for enhver nasjon som ønsker å unnfly kaoset, forvirringen, forbannelsen og dommen som kommer!

Jer 51,6-8 Flykt ut fra Babylons midte, hver og en må redde sitt liv. La dere ikke bli brakt til taushet (eng: ødeleggelse) ved hennes misgjerning (eng: straff), for dette er tiden da YHVH skal ta hevn. Han skal gi henne gjengjeld. 7 Babylon var et gullbeger i YHVH`s hånd som gjorde hele jorden drukken. Folkeslagene drakk av hennes vin. Derfor har folkeslagene mistet forstanden. 8 Brått er Babylon falt og blitt knust.

Ikke bli lurt av at det ser ut som om «alt er som vanlig». I Noah`s Dager fungerte de også som vanlig og gjorde «business as usual» når Flommen kom. Under byggingen av Babels Tårn bygde de også som vanlig og fulgte deres onde blåkopi og byggeplaner som vanlig og PLUTSELIG kom YHVH ned og stoppet arbeidet. Vel, en PLUTSELIG er på veg og min bønn er at mange regjeringer i nasjoner vil høre dette ordet og gjøre en UNEXIT (FN utgang) og gå med i UNITED NATIONS FOR ISRAEL (de FORENTE NASJONER FOR ISRAEL) som holder på å bli født!

Måtte YHVH ha barmhjertighet med nasjonene som er fanget i FN`s nett av ondskap, løgner og hykleri og hjelpe dem til å EXIT (gå ut fra) denne ugudelige institusjonen i lysets hastighet! Måtte Rettferdige Regjeringer REISE SEG i mange nasjoner slik at hans Drøm om Saue Nasjoner kan bli oppfylt!

Matt 25,31-33 Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på Sin herlighets trone. 32 Og alle folkeslagene skal bli samlet framfor Ham, og Han skal skille dem fra hverandre, slik som en gjeter skiller sauene fra geitene. 33 Og Han skal stille sauene ved Sin høyre side, men geitene ved Sin venstre.

ET ORD TIL USA!

Amerika, stopp finansieringen av FN og økonomien deres vil bli gjenopprettet!

FARVEL BAN-KI-MOON! HVORFOR SNAKKET DU IKKE TIDLIGERE UNDER DINE 10 ÅR I 8TJENESTEN VED FN. BEDRE SENT ENN ALDRI?

FN`s Generalsekretær Ban Ki-Moon, som går ut av sin stilling ved slutten av året (desember 2016), erkjente i en avskjedstale at det er «uproporsjonale mengder av resolusjoner, rapporter og konferanser som kritiserer Israel,» og at «i mange tilfeller, heller enn å hjelpe den Palestinske sak, ha9r dette i realiteten hemmet FNs evne til å oppfylle sin rolle effektivt.

«Den Israelske Ambassadør til FN Danny Danon lovpriste Ban`s erklæring og bemerket det uproporsjonale antallet av anti-israelske resolusjoner utstedt ved FN de siste årene.

Les mer på https://www.breakingisraelnews.com/80352/un-head-ban-ki-moon-admits-anti-israel-bias-departing-speech/#dfmkjefekcmDx8ih.99

Sak12,3 På den dagen skal det skje: Jeg skal gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som vil løfte henne bort, skal sannelig bli flerret opp, selv om alle jordens folkeslag (eng: nasjoner) er samlet mot henne.

Jeg vil fortsette å drømme og profetere om UNEXIT (FN utgang), UNITED NATIONS FOR ISRAEL OG SAUE NASJONER og synge til det skjer! Jeg gjorde det samme med min Israelske/Sabra Sønn Yuval som ikke hadde en sjans til å overleve, til å bli tilregnelig (ved sine fulle fem) eller å bli frelst, og i dag lever han og er ved sine fulle fem og frelst og er en del av vårt Tjeneste Team som en skribent. Hva kan jeg si? Å drømme YHVH/YESHUA`s drømmer, profetere dem og synge dem FUNGERER! Det gjør det i møte med all motgang og mot alle odds. Jeg vil ikke bli trett av å proklamere UNEXIT (FN utgang), UNITED NATIONS FOR ISRAEL og SAUE NASJONER! Vil dere elskede lesere proklamere det sammen meg?

10

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

Dine Israelske Mentorer og Venner
Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman


EN RELANSERING!

Denne kommende måneden relanserer vi Kad-Esh MAP Ministries til å ha en alt -omsluttende Global Innflytelse for å fremkalle en Global Oppvåkning gjennom ethvert tilgjengelig middel i den 21. århundre.

Vi lanserer inn i DYPET av Yeshua`s Bud om en Stor Fangst. Vårt Mål er en UNITED NATIONS FOR ISRAEL, EN BRUD TIL MESSIAS SOM ER REN OG HELLIG UTEN ERSTATNINGSTEROLOGI, OG SAUE NASJONER.

Vi trenger deg om bord sammen med oss med dine bønner og økonomiske støtte slik at vi kan dekke et så stort område som mulig gjennom alle verdens nasjoner og i ethvert språk mulig. Dette er en omfattende plan og strategi men vår tid er kort før dommen faller over nasjonene. Vi tror at vi er den beste marken for dine SÅKORN for å influere verden med Evangeliet fra Sion med tegn, under og mirakler som følger. Vi revolusjonerer vår webside, vår Globale rekkevidde og våre Media Kringkastinger. Alt dette trenger ØKONOMI, og som vanlig går vi på vannet og ser OPPOVER! KJÆRLIGHETEN MANER OSS TIL Å RISIKERE ALT!

Ditt partnerskap og støtte vil bli dypt verdsatt! Jeg vet at du vil be og gi slik Han leder deg! Tusen takk fra bunnen av våre hjerter!

For å gi online:

www.kad-esh.org trykk på donations

eller send oss en e-post for å motta bank detaljer på [email protected]

I USA ring 1-972-301-7087 eller send dine sjekker til

Kad-Esh MAP Ministries
52 Tuscan Way Ste 202-412
St Augustine, Florida 32092