Toora portsjon VAYESHEV – B’Resheet (1 Moosese) 37:1-40:23

Ärge kustutage Vaimu, ärge põlastage prohvetiandi, katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest! 1 Tessalooniklastele 5:19-22

Shabbat shalom armsad:

80-ndatel taastas JHVH Messia Ihu personaalsed prohveteeringud ja prohvetliku teenistuse. Teenistused nagu Christian International (Rahvusvaheline Kristlik teenistus) ja teised, edenesid 80-ndatel ja 90-ndatel jõudsalt. Nii, nagu iga hea asi, nii ka prohvetlik teenimine läks äärmusesse ning sellesse suhtuti kergelt. Nüüd, 21.sajandil, on see nagu ammu möödunud laine. Õhus on tunda “prohvetlikku kuivust”. Ma arvan, et nii nagu see iga ärkamisliikumise ja taastamise puhul juhtub, kõigub pendel mõlemas suunas. Alguses ühele poole ja siis teisele, lõpuks maandudes “kuldses keskpaigas”. Kui pendel on “kuldses keskpaigas” tasakaalu saavutanud, siis ei tohi me Püha Vaimu kirge ja tuld kaotada. Uskmatus, pettumused, hirm, kurnatus ja tülpimus võivad selle tule “tappa”! Ma usun, et see Joveli (juubeli) aasta on taastamas prohvetluse Vaimu püha tule! See on osa naasmisest pärandi juurde, mis oli ajutiselt kadunud.

Ja pühitsege (eraldage kui püha. Tõlkija märkus) viiekümnendat aastat ning kuulutage vabakslaskmist kõigile elanikele maal; see olgu teile juubeliaastaks: igaüks teist saab tagasi oma pärisosale ja igaüks pöördub oma suguvõsa juurde. 3 Moosese 25:10

ShofarJoveli (juubeli) aasta tähendab soofari aastat; jovel tähendab jäärasarve või soofarit. Soofar on prohvetlik instrument, mis kannab edasi taevast heli ärkamiseks ja edasiliikumiseks. See on kutse meeleparandusele ning armee kokku kutsumiseks. See on häirekõla sõjaks, aga ka lunastuse häälekõla. See on kohtumõistmise hääl kurjadele, mis samas toob vabastuse meelt parandavatele vangidele!

Puhuge sarve Siionis, tõstke häält mu pühal mäel! Värisegu kõik maa elanikud, sest Jhvh päev tuleb, see on ligidal. Joel 2:1

Üks olulisemaid asju, mis soofari või juubeli aastal juhtub on orjade vabakslaskmine ning võlgadest vabastamine. See sarnaneb ANDEKSANDMISELE. Ma ei tea midagi, mis võiks prohvetlikku võidmist nii palju kahjustada, kui kibedus ja andeksandmatus. See sõna otseses mõttes kustutab Vaimu tule. Probleem on selles, et kibedus võib välja kasvada pettumusest Jahve peale, inimeste või isegi iseenda peale ning selle taga peitub alatu madu. Ma võin endale alati “õiglase pahameele” ja õiglusetunde maski ette panna! Enamus prohveteid ja prohvetlikke teenistusi, kaasa arvatud prohvetlikud eestpalvetajad ja ülistajad, omavad väga teravat õiglustunnet, mis on välja kasvanud vaimude ja motiivide eristamise annist. Kuid see võib kergesti muutuda kriitiliseks. Kuidas me siis saame tegutseda õiges prohvetlikus teenistuses, mis on terve ja kuidas saame teada, et see on terve?

  1. Prohvetlik teenistus on Tõe teenistus ning lähtub Tõe Vaimust.
  2. Prohvetlik teenistus ei ole mõeldud “kõrvade kõditamiseks” või ”inimestele mee moka peale määrimiseks”, vaid pigem inimeste vastandamiseks nende tegeliku olukorraga.
  3. Prohvetlik teenistus on ülesehitav, rajanedes tõele. See ei eita reaalsust, aga pakub võimalust teshuvaks, meeleparanduseks ja tagasipöördumiseks.
  4. Prohvetlik teenistus äratab inimesed uimasusest ja lootusetusest.
  5. Prohvetlik teenistus juhib tähelepanu inimeste patule tuues samaaegselt LOOTUST.
  6. Prohvetlik teenistus manitseb inimesi tegudele ja muutustele, mis on osa tõelisest meeleparandusest.
  7. Prohvetlik teenistus ärgitab ehedusele ja läbimurdele!
  8. Niikaua, kui prohvetid kutsuvad inimesi meeleparandusele ja tegudele on veel LOOTUST.
  9. Tõelised prohvetid jätkavad SAMA SÕNUMI kordamist mitmete aastate jooksul. Selles on JÄRJEPIDEVUST.
  10. Kui prohvetid vait jäävad, siis on Jhvh kohtumõistmine möödapääsmatu.

True Prophetic MinistryKui tõeline prohvetlik teenistus kannatab puuduse all, siis tekivad kiiresti õpetajad, kes “kõrvu kõditavad”. Üks peamisi loosungeid on “Jumal ei ole sinu peale vihane”. See sõnum on täna kõikjal üle TV kanalite. Paljud head jutlustajad üritavad inimesi “hukkamõistu tundest” vabastada ning maha rahustada. Aga nad teevad seda ilma inimesi nende eludes oleva PATUGA vastandamata ja ilma MEELEPARANDUSELE kutsumiseta. Nad plaasterdavad ja seovad inimeste nakatunud haavu ilma neid eelnevalt puhastamata. Iga hea lõikuse puhul on plaastrid ja sidemed vajalikud, kuid alles pärast kirurgilise lõikuse teostamist. Siis on sidemed ja plaastrid selleks, et vältida liigset veritsemist ning kiirendada paranemist.

Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. 2 Timoteuse 4:3,4

Vähkkasvaja kinnisidumine põhjustab kindla surma ilma lootuse ja pääsemiseta. Esmalt tuleb kasvaja eemaldada ja alles siis saab siduda. See on see, mis juhtub enamike pastorite ja evangelistidega, kes ei ole prohvetid- nad seovad lõputult oma kuulajate haavu. Need kuulajad on haigestunud surmavate vaimsete haigustega, mis on sündinud selle ajastu vaimust: humanism, sõnakuulmatus ja mäss. Need pidevad lohutavad sõnumid tapavad inimesi aeglaselt, andes neile platseebot tõelise Jah Sõna ravimi asemel, mis kutsub tagasi pöörduma muistsetele pühaduse, õigsuse ja lapseliku usu teedele täis puhast pühendumist.

Nõnda ütles JHVH: “Astuge teede peale ja vaadake ja küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga! Aga nemad ütlesid: “ Me ei käi!” Jeremiah 6:16

Me oleme saanud telefonikõnesid peale oma TV saateid, mis on eetris erinevates jaamades ja üks neist köitis tõeliselt mu tähelepanu. Kallis vend helistas, et saata annetus meile, et me saaks püsida eetris ja väljendas siirast soovi kutsuda meie Awake USA (Ärka USA) meeskonda oma linna MEELEPARANDUSE kuulutamiseks. Ta ütles sellised sõnad:

Meie kiriku juhtkond ei jutlusta ega luba sõnumeid meeleparandusest ehkki meie hulgas on mõned vanakesed, kes teavad, et Ameerika peab meelt parandama!

Need “vanakesed” on seeniorid, kes teavad paremini ja nad teavad, et ilma tõelise meeleparanduseta jääb järgi vaid kohtumõistmine.

RevivalJutlustajad, pastorid, õpetajad ja telejaamad vajavad prohvetliku vaimu ÄRKAMIST. Vaja on teha ruumi tõelistele JAH prohvetitele, et vastamisi seada neid nende hoole all oleva rahvaga. Kuid sageli kardavad nad kaotada oma karja, sest nad ei saa aru prohvetliku teenimise vajadusest. Samuti toimunud liialdused ja süüdistused on teinud neid ettevaatlikuks prohvetliku teenistuse lubamise suhtes. Kuid, kui ei võta riski sellele ruumitegemiseks, siis inimesed surevad vaimselt ja mugavalt võttes sisse oma platseebot ja uskudes loosungeid, mis lasevad neil end hästi tunda.

Jah aujärjelt on tulnud jumalik kutse TÕUSMISEKS tõelistele prohvetitele, keda on valmistatud selleks sinaseks ajaks! Ühe terve prohvetliku teenistuse taastamine on tulemas- tehkem ruumi sellele, kuna aega on vähe ja sõnum on –

TESHUVA, TAGASIPÖÖRDUMINE-MEELEPARANDUS-TAASTAMINE!

Nõnda ütleb vägede JHVH: Olgu teie käed tugevad, kes neil päevil kuulete neid sõnu prohvetite suust, ajal, mil Vägede JHVH kojale, templile alus rajatakse, et seda üles ehitada. Sakarja 8:9

On aeg lõpule viia Messia Ihu ülesehitamine, üks uus inimene, plekita mõrsja, kes SÄRAB nendel rasketel aegadel ja see on võimalik vaid siis, kui prohvetlik teenistus taastatakse oma õiguslikule järjele!

Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsegu tähed ikka ja igavesti. Taaniel 12:3

Bishop & RabbiSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärst ma ei vaiki” Jesaja 62:1

print-btn

SAAGE MEIE PARTNERITEKS VABASTAMAKS TESHUVA-MEELEPARANDUST ÜLE KOGU MAAILMA! HOIDKE MEID EETRIS!

Armsad, me oleme hääl, mis hüüab kõrbes ja me võitleme meedia areenil. Me palume Teid toetada meie pingutusi, et teha midagi muutvat üle terve maailma oma TV programmide kaudu. Enamus inimesi tänapäeval ei käi isegi mitte kirikus! Nad istuvad teleka ees vaadates kristlikke saateid ja nad saavad toidetud. Kuid nende vaimne toit on kahvatu ja ebapiisav ilma selle tõelise uudse prohvetliku juudi juurte teenistuseta (Prophetic Jewish Roots Ministry) nagu seda meie oma on. Yah on avanud meile võimaluse akna levitamiseks, kuid me ei saa seda teha üksi. Me vajame koostööd kõikide nendega, kes hoolivad Yah kuningriigist ja Iisraelist, et aidata hoida meid eetris ja vallutada enam territooriumi meedias. Palun saada oma parim ja heldeim annetus täna, kuna sa tead, et see on PAKILINE! Aeg libiseb mööda! Mine aadressile www.kad-esh.org ja kliki “donations for Pay Pal and credit cards” peale või saada meile email: [email protected], et küsida panga ülekande tegemise võimaluste kohta. Samuti võid sa helistada USA telefoni numbrile 1-972-301-7087

Western Unioni ja Money Gram kaudu saata palun Baruch Bierman`ile, Florida, USA

Me täname Teid ette ustavuse eest JHVH-le ja meile Teie hinnalise vaimse seemne eest ja eriti ohvriseemne eest. See on tõotus, mille Abba andis mulle Teie jaoks:

Need, kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega. Kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes vihke. Laul 126:5,6

Ühine 40. päevase paastuga Iisraeli pärast alates sellest nädalast kuni 13. detsembrini

Andke meile teada, kui olete valinud välja konkreetsed päevad paastumiseks või terve selle aja, et saaksime koos palves üksteist toetada. Juhtigu Jahve Vaim teid selles PAASTUS ja VÕITLUSES Iisraeli pärast! Jesaja 62:1

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

PEATSELT TULEMAS!
INFORMATSIOON 2016 AASTA IISRAELI SUKKOTI REISI JA RATASTEL PIIBLIKOOLI KOHTA

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.