Porción de la Tora LECH LECHA – B’reisheet (Génesis) 12:1-17:27

UUSI ISRAELISSA SYNTYNYT JAH:n VALTAKUNNAN SOTILAS

new-israeli-born-soldier

Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne; ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Hesekiel 36:26-28

 

JOHDANTO TÄHÄN SAPATTIKIRJEESEEN

Shabbat shalom rakkaat:

Minulla on suuri ilo antaa poikani Juvalin kirjoittaa suurin osa tästä sapattikirjeestä; tiedän että tulet siitä suuresti siunatuksi! Siinä on sellaisen uuden uskovan tuoreutta, joka ei ole koskaan ollut korvausteologian vaikutuspiirissä, vaan uskoo JAH:n Sanaan ja Jeshuan evankeliumiin ilman hämmennystä tai monimutkaisia tulkintoja, jotka ovat niin yleisiä kristillisyyden piirissä. Poikani Juval on 21. vuosisadan messiaaninen-apostolinen-profetaalinen uskova ja tuleva johtaja parhaillaan esiin nousevaan mahtavaan valtakunnan sotilaiden armeijaan! Hän syntyi Israelissa, joten hän on meidän ensimmäistä isiemme maassa syntyneiden sukupolvea.

Ennen kuin luet hänen kirjoituksensa, haluan että ymmärrät jotain hänen taustastaan. Voit lukea enemmän hänen todistuksestaan kirjastani Psykologiasta Terveeseen Logiikkaan. Uskon että kaikkien ihmisten pitäisi lukea tuo kirja! Löydät sen nettikaupastamme: www.kad-esh.org/shop

Juval kertoo:

2Edesmennyt isäni oli maanis-depressiivinen ei-uskova. Hän tappoi itsensä 23 vuotta sitten, ja osa hänen viimeisistä sanoistaan kuului näin: “En tule koskaan uskomaan Jumalaan”. Uskon että on mahdollista, että juuri tämä vala sai isäni riistämään oman henkensä.

Kuusi vuotta isäni itsemurhan jälkeen, 12-vuotiaana, minä olin edelleen jumalankieltäjä. Olin ulkona äitini kanssa, ja hän luki ääneen Raamattua. Häpesin sitä ja pyysin häntä lopettamaan. Hän sanoi: “Tulee päivä jolloin sinä saarnaat Sanaa yhdessä minun kanssani.” Sanoin hänelle samalla tavoin kuin isäni oli sanonut: “Minua on mahdoton käännyttää,” toisin sanoen, “En koskaan usko.”

Olen ollut suurimman osan elämästäni humanistinen jumalankieltäjä. En ymmärtänyt sitä tosiasiaa, että epäuskoni tulisi kalliiksi. Sillä oli hyvin, hyvin kallis hinta, niin kallis, että yritin itsemurhaa kolme kertaa.

 

IMA (Äiti) Arkkipiispa Dominiquae lisää:

Monien tuskallisten ja  hirvittävien mielisairaalajaksojen jälkeen Juval valitsi tulla asumaan Rukoustorniimme Eilatissa. Melkein kahden vuoden ajan Juval kävi läpi “aivopesua” joutuessaan opiskelemaan meidän GRM video-raamattukouluamme. Hän ei halunnut tuota koulutusta, mutta hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa, koska hän valitsi asumisen Rukoustornissa. Hänen täytyi osallistua myös joka ilta tiimin rukous- ja ylistyshetkiin. Juval valmistui GRM -raamattukoulusta kirkkaasti, mutta edelleen EPÄUSKOSSA! 3Kuitenkin hänen luonteensa oli muuttumassa ja hänestä tuli hyvin kunnioittava, rakastava ja vastuuntuntoinen.

Juuri ennen kuin suljimme Eilatin Rukoustornin (Riemuvuoden ollessa aluillaan), näimme todellisen muutoksen Juvalissa vastauksena JAH:n uskollisiin lupauksiin. Tuo muutos johti minut valtavan ilon paikalle saadessani johdattaa poikani Jeshuan luo. Hänen adoptioisänsä, Rabbi Baruch, jota Juval rakastavasti kutsuu nimellä “Pops”, kastoi hänet Punaisessameressä. Tänään Juval on tulessa Jeshualle, ja hän on oppinut arvokkaita asioita, jotka tulevat vaikuttamaan häneen sekä tänään että tulevaisuudessa.

Seuraava kirjoitus on minun Juvalille antamani tehtävä, ja ensimmäinen Juvalin sapattikirjeistä. Ole siunattu sitä lukiessasi!

NÖYRYYS, PUHTAUS, PYHYYS JA SYNNIN HÄVITTÄMINEN

Kirjoittanut Juval, JHVH:n poika

Nöyryys, puhtaus ja pyhyys ovat eräitä Raamatun ja Jumalan Valtakunnan perusperiaatteita. Kun yhdistämme kaikki kolme, mieleemme tulee yksi sana tai oikeastaan yksi nimi, ja se on JESHUA. Jeshua oli ja on edelleen nöyrä, puhdas ja pyhä. Tietysti Jeshuan luonne kuvastaa myös monia muita perusperiaatteita kuten kuuliaisuutta, vanhurskautta, viisautta, uskoa, rakkautta ja anteeksiantamusta. Jeshua totteli aina JAH:ta ja Hänen käskyjään, silloinkin kun hän kohtasi kiusauksia, ja Hän rakasti ihmiskuntaa uhrautuvalla rakkaudella antaen anteeksi kaikille, jopa niille, jotka ristiinnaulitsivat Hänet:

Mutta Jeshua sanoi: “Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.” Luuk. 23:34a

PYHYYS

4Näistä periaatteista ehkä kaikkein tärkein on pyhyys, sillä ollaksemme pyhiä meidän on vaellettava sekä nöyryydessä että puhtaudessa, eläen JAH:n tahdon mukaisesti. Meidän täytyy olla kuuliaisia, vanhurskaita, viisaita, uskollisia, rakkaudellisia ja anteeksiantavaisia. Jumala on pyhä Jumala; Hän on täydellisyys eikä ole ketään Hänen kaltaistaan. Hänen rakkautensa on pyhää rakkautta, Hänen armonsa on pyhää armoa, ja jopa Hänen vihansa ja tuomionsa ovat pyhiä. Jumala kutsuu meitä jäljittelemään Hänen pyhyyttään ja voimme tehdä sen vain silloin, kun meillä on oikea suhde Jumalaan uskon kautta Jeshuaan Pelastajanamme (ottamalla vastaan hänen iankaikkisen elämän lahjansa). Jos emme ole laittaneet uskoamme Jumalan Poikaan pelastukseksi synneistämme, pyhyyden tavoittelumme on turhaa. Pyhänä oleminen erottaa meidät muusta maailmasta, sillä kun meillä on suhde elävän Jumalan kanssa, meidän tulee elää Hänelle erotettua elämää, yrittämättä olla yhtä maailman kanssa, vaan sen sijaan eläen Jumalan Sanan mukaisesti.

Mutta te olette “valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; 1 Piet. 2:9

NÖYRYYS

5Ollaksemme nöyriä meidän täytyy pelätä JAH:ta:

Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä. San. 22:4

Jumalan pelko on myös viisauden alku:

Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. San. 9:10

Tästä ymmärrämme, että nöyryys ja viisaus ovat yhteydessä toisiinsa. Ollaksemme nöyriä meidän täytyy olla viisaita ja ollaksemme viisaita meidän täytyy olla nöyriä. Kun olemme nöyriä, avaamme oven Jumalan armolle tulla sisään, mutta jos olemme ylpeitä Hän vastustaa meitä:

Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä “Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.” 1 Piet. 5:5b

Jeshua Messias on täydellinen esimerkki nöyryydestä ja Hän tahtoo meidän oppivan nöyryyttä suoraan Häneltä:

Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Matt. 11:29

Lisäksi, voidaksemme olla todella nöyriä meidän täytyy olla kuuliaisia, jopa kuolemaan asti:

Olkoon teillä se mieli, joka myös Messiaalla Jeshualla oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Fil. 2:5-8

PUHTAUS

6JAH kutsuu meitä vaeltamaan puhtaalla sydämellä.

On olemassa yksi hyvin yksinkertainen tapa elää puhtaudessa:

Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi. Psalmi 119:9

Nähdäksemme Jumalan meidän täytyy olla puhtaita:

Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Matt. 5:8

Puhtaus tulee sekä teoistamme että ajatuksistamme, siksi meidän täytyy ajatella vain niitä asioita jotka ovat hyviä:

Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa; Fil. 4:8

SYNNIN HÄVITTÄMINEN

Jos haluamme olla nöyriä, puhtaita ja pyhiä, meidän täytyy tehdä parannus synneistämme ja ottaa vastaan anteeksiantamus synnistä Jeshuan kautta. Meidän täytyy tuhota kaikki sellainen elämässämme, joka on vihitty tuholle, kuten epäjumalanpalvelus, seksuaalinen moraalittomuus, ylpeys, mammonan rakastaminen (raha), ja sellaisten synnillisten asioiden kuten tupakan, huumeiden, alkoholin, epäpyhien elokuvien ja minkä tahansa muun moraalittoman käyttö. Jos emme vaella nöyryydessä, puhtaudessa ja pyhyydessä, emme pysty vastustamaan vihollista, joka tulee varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Tämä on totta jokaisen meidän kohdalla henkilökohtaisesti, mutta myös kokonaisten kansakuntien kohdalla, kuten Israelin kohdalla Joosuan päivinä:

Mutta Herra sanoi Joosualle: “Nouse! Miksi makaat kasvoillasi? Israel on tehnyt syntiä, he ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille säätänyt; he ovat ottaneet sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, he ovat varastaneet ja valhetelleet, he ovat panneet sen omain tavarainsa joukkoon. Sen tähden Israelilaiset eivät voi kestää vihollistensa edessä, vaan heidän täytyy kääntyä pakoon vihollistensa edestä, sillä he itse ovat vihityt tuhon omiksi. En minä enää ole teidän kanssanne, ellette hävitä keskuudestanne tuhon omaksi vihittyä. Joos. 7:10-12

JESHUA TUHOAA PAHOLAISEN TYÖT

7Jeshuan maan päälle tulon päätarkoitus on paholaisen töiden tuhoaminen:

Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. 1 Joh. 3:8

Tietysti tiedämme, että “paholaisen työt” ovat nimenomaan synnit, ja synti on laittomuutta, tottelemattomuutta Jumalan lakia ja käskyjä kohtaan:

Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden; ja synti on laittomuus. 1 Joh. 3:4

Synti on hepreaksi “CHET”, mikä tarkoittaa kohteen (päämäärän) täydellistä kadottamista. Ollessamme syntisiä kadotimme täysin sen päämäärän, jota varten meidät oli luotu – uskomaan Jeshuaan, palvelemaan, ylistämään ja tottelemaan kaikkivaltiasta Jumalaa.

Kun uudestisynnymme ja vastaanotamme syntiemme anteeksiantamuksen Jeshuan kautta, meillä ei ole enää tarvetta tehdä syntiä, koska olemme syntyneet Jumalasta:

Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. 1. Joh. 3:9

key-of-abrahamA BOOK THAT WILL HELP YHVH NOT TO PASS YOU BY! Get your hard copy or EBOOK today!

www.kad-esh.org/shop

 


 

 

 

 

 

 

 

uniting-nationsUNITING NATIONS FOR ISRAEL TOUR

October 2-16, 2017

Celebrate Jerusalem’s Jubilee

50 years since reunification of the Holy City

If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill! Let my tongue stick to the roof of my mouth, if I do not remember you, if I do not set Jerusalem above my highest joy!

Psalm 137:5-6

Fourteen Historic days during the most Prophetic Season experienced

in the last 50 years! This is the TIME to be in Jerusalem and ALL OVER ISRAEL in prayer.

This is a Prophetic Summons by the God of Israel Himself (Deut. 16:13) and I hope and pray that you will respond by joining us in His Land at this Most Important Time!

Tour hosted and directed by Archbishop Dominiquae And Rabbi Baruch Bierman

Price is $2800 for 14 nights (14 days) LAND PACKET ONLY (no flights) Registration fee is $500 to secure your place. The remaining balance of $2300 to be paid by July 1st 2017.

REGISTER NOW AND RESERVE YOUR PLACE:

1-972-301-7087 (US) | [email protected] www.Kad-Esh.org

ORDER TODAY THE NEW BOOK OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTY LOGIC” go to www.kad-esh.org click on SHOP

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP

  • Defeating Depression
  • ATG – Addicts Turning to God ***NEW!
  • From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING. – Estimated Time of Arrival 1 month.

8

 

 

 

 

 

TV BROADCASTING

We invite you to watch Bishop Dominiquae in English or Spanish on the following channels: WAXC-TV and KSCE-TV throughout the week.

Click here for the broadcasting schedules and more information about the different viewing options and to watch online.

RADIO

Listen to Bishop Dominiquae in Spanish each Friday evening on the radio or online. Click here for listening options.

JOIN THE END TIME ARMY THROUGH KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDY GRM

grmWe believe that ignorance concerning Israel and the Jewish Roots of the faith must be dispelled at the speed of light! That is why YHVH has given us GRM, Global Revival M

AP Video Bible School “From Israel to your home”. You can study it; you can plant it and start an Israel Bible School in your city and ministry!www.grmbibleschool.com

Also see all of Bishop Dominiquae’s books and resources in the SHOP at www.kad-esh.org