Toora portsjon Beresheet – 1 Moosese 1:1-6:8

VALED EELDUSED

false-assumptions

“Armastus ei pea meeles kurja” 1 Korintlastele 13:5

Shabbat shalom armsad:

Olen viimasel ajal märganud seda, kui paljud inimsuhted lähevad katki valede eelduste pärast; suhted vanemate ja laste, abikaasade, sõprade vahel. Ilma nende südamest ja meeltest lähtuvate valede eelduste, eelarvamuste ja ootusteta oleksid meil inimestega enda ümber palju tervemad ja harmoonilisemad suhted. Kui me tahame käia nagu J’shua käis, siis on lausa kohustuslik parandada meelt valedest eeldustest oma eludes.   

Mis on EELDUS?

  Millessegi suhtumine kui iseenesestmõistetavasse ja automaatsesse: vale teooria eeldamine.

  Mingi väide, mille tõesus võetakse aluseks, olgugi et selle tõesus pole kindel.

  Oletus, ülbus.

Eelnevat kokku võttes võib õelda, et vale eeldus on kellestki teisest halvasti mõtlemine, aga ilma tõestuseta. Inimesed, kes teiste üle kohut mõistavad valede eelduste põhjal, on kindlad, et nendel on õigus. Vale eeldus+ uhkus + ülbus + kohtumõistmine käivad alati käsikäes.

Näiteks:

2Meie tiimis oli üks mees, kes oli oma ema peale vihane, kuna uskus, et ta ema oli teda kasvatades väga valdushimuline ja kontrolliv. Ta ei saanud mitmete aastate jooksul abielluda ja oli tihti vihane. Ta nõudis, et ma leiaksin talle naise ja käis sellega väga peale. Hiljem sain ma teada, et ta arvas, et ma ei lase tal kunagi abielluda, sest nägi minus justkui oma ema iseloomu. Ta EELDAS, et ka mina olen valdushimuline (kuna ma olen pastor, piiskop ja teatud ema mudel) ja võimukas. Meie suhe põhines tema VALEDEL EELDUSTEL. Ta mõistis minu üle kohut, justkui ma oleks tema ema ja see tekitas pingeid meie vahel. Tema ainus lootus oli meelt parandada, oma emale andestada ja siis alandada oma süda nii meie vaheliseks õigeks suhteks, kui ka suhteks kõigi teiste naistega. Selle mehe vana vimm oma ema vastu rikkus ära ta tulevased suhted.

Teine näide minu enda abielust:

3Kui ma rabi Baruchiga abiellusin, siis oli väga raske talle läheneda. Ma võisin lihtsalt midagi rääkida, aga ta ei kuulanud mind kunagi. Lõpuks me jõudsime arusaamiseni, et tal oli vimm oma ema vastu, kes ta lapsena hülgas ja kulutas hiljem kogu oma elu Baruchi üle “virisemisele” ja kritiseerimisele. Mu abikaasa EELDAS, et iga kord kui ma temaga rääkisin, oli see kriitika ja virin ning AUTOMAATSELT sulges ta kõrvad kõigile mu sõnadele! See oli nii ahastamapanev, kuni me lõpuks mõistsime, et tema kõrvade kurdistajaks olid VALED EELDUSED. Hiljem ta andestas oma emale ja meie suhe muutus palju paremaks.

On veel mitmeid teisi näiteid sellise suhtumise kohta.

Näiteks olukorrad teenistustes, kus kõiki tugeva iseloomuga naisi kiusatakse taga kui “IISEBELI”. Üks meie tiimi naistest kannatas oma koguduses suurt tagakiusu, sest tal oli tugev võidmine, ta oli väga andekas ja omas prohvetiandi. Talle kleebiti kohe külge “Iisebeli” silt! See on üks väga levinud VALEDEST EELDUSTEST kirikutes/kogudustes ja üldse religiooni vangis olevate usklike hulgas, mis põhjustab ebaõiglast käitumist mitmete imeliste võitud ja andidega naiste suhtes.

4Ma üten alati inimestele, et nad oleksid VÄGA ETTEVAATLIKUD väljendiga “Iisebeli vaim”, sest Iisebel oli kohutav ebajumalakummardaja ja nõid ning lähtudes VALEDEST EELDUSTEST võib selline vale sildi külge kleepimine Püha Vaimu kurvastada-või veelgi hullem, sellega võib Püha Vaimu ennast hooruse ja ebajumala vaimuks nimetada. Keskajal oli võitud naisprohveteid, keda näiteks ühes Prantsusmaa linnas tuleriidal põletati ja puule, mille külge nad seoti naelutati silt “nõiad”! Valed eeldused võivad TAPPA!

Iisraeli rahvas langes samuti valede eelduste ohvriks. Hitler rajas sellele terve oma anti-semiitliku teoloogia, milleks oli ja on tänaseni paljudele kristlastele tuntud  loosung: “juudid tapsid Kristuse”. Ja seetõttu on juudid ja Iisraeli rahvas kurjad ning süüdi kogu ühiskonnas esinevas kurjuses.

Ma ikka veel mäletan lugu, mida mu ema mulle rääkis. Ta oli meile just palganud teenija ühest vaesest perest Tšiilis. See noor naine tuli meie majja ja hakkas pingsalt vaatama mu ema nägu ja pead. Peale uurivaid pilke, just nagu otsinuks ta midagi seda leidmata, küsis ta kõige hämmastavama küsimuse: “Kus on su sarved?”  “Mu sarved?” küsis ema imestunult. Jah, vastas see noor teenija, meile on õpetatud (kirikus), et juudid on deemonlikud – seega peavad neil olema sarved nagu saatanal!

1 Korintlastele 13:5 on kirjas, et “armastus ei jäta meelde kurja” (NKJV) ja teistes tõlgetes, nagu laiendatud piibli tõlkes (The Amplified Bible), öeldakse, et armastus ei arvesta talle tehtud kurjaga (ta ei pööra tähelepanu, kui ta ka vale asja pärast on pidanud kannatama).

Strong Concordance`is sõna “arvab, mõtleb” (i.k thinks) on tõlgitud alljärgnevalt, Strong’s 3049 LOGIZOMAI

– arvestama, kaaluma, mõtisklema (mediteerima).

– arvama, käsitama, hukka mõistma.

– kindlaks määrama, kavatsema, otsustama.

Teiste sõnadega, armastus ei mõtle teistest inimestest midagi halba, ei mõista teisi hukka, ei plaani ega kavatse kurja nende suhtes.

Armastus ei loo mingit kurja vaimset pilti teiste kohta, ei pea vimma ja ei kanna mineviku parandamata traumasid ja kogemusi käesolevatesse ja tulevastesse suhetesse.

Väärad eeldused on ohtlikud, sest nad on rajatud kurjadele mõtetele ja kurjad mõtted on ARMASTUSE vastand, kuid JAH (Jumal) on ARMASTUS.

5Ma olen kogenud tagakiusu mõnede pastorite poolt, kes on EELDANUD, et kuna ma õpetan usu heebrea juurtest, siis panen ma inimesi “käsu alla”. Neil on oma südames eelarvamused kõige juudiliku suhtes, sest asendusteoloogia on teinud “head tööd” vaenu toomisel Toora ja Iisraeli rahva vastu. Ka mõningad messiaanlikud grupid on langenud pigem “religiooni vaimu” alla, selle asemel, et kogeda võidmist.

Seepärast siis iga asi, sildiga “messiaanlik”, on ohu märgiks paljudele, paljudele pastoritele kirikutes. See on muidugi SURMAVALT VALEDE EELDUSTE tulemus! On ka veel mitmeid mitte-messiaanlikke kogudusi ja teenistusi, kes on langenud religiooni vaimu alla, aga keda ei kritiseerita nii palju! Väärad eeldused kõige juudiliku vastu on mitmete kirikuisade, nagu Constantinuse, Augustinuse, John Chrysostom`i ja isegi Martin Lutheri pärand. Nad jätsid endast maha pärandi valede eelduste kohta Iisraeli ja kõige juudiliku suhtes, mis toob surma kirikule tänapäeval!

(www.kad-esh.org klikka SHOP, laadi alla TASUTA minu raamat The MAP Revolution)

Ma mäletan ikka veel ühte kogudust Mehhikos. Ma olin jutlustanud paljudes kohtades ja seal toimus võimas Püha Vaimu väljavalamine! Inimesed järgnesid meile suurte hulkadena kirikust kirikusse ja paljud tulid seepärast, et olid raadiost kuulnud reklaami imedest, mis toimusid. Lõpuks ühel reede õhtul oli mul kavas jutlus ühes lähedalasuvas linnakeses. Kuna ma olin kurnatud nädalapikkusest non-stop jutlustamisest ja oli shabbati õhtu, siis toetusin kantslile ja ütlesin: shabbat shalom! Siis ma jätkasin selgitades, mis on shabbat ja ütlesin neile, et ma ei tee tööd, vaid Püha Vaim jutlustab imedest, seni kuni mina lihtsalt “puhkan” kantslis.  Sel õhtul vallandus tohutu hulk imesid! Järgmisel õhtul tulid inimesed naaberlinnadest, sest nad olid kuulnud imedest.

6Kui me valmistusime minema saali, siis koguduse liige tõi meile sõnumi pastorilt: “Ärge jutlustage midagi juudilikku (jewish), ainult Jeesus Kristusest ja mitte midagi muud!”  Sel hetkel, kui ta seda meile ütles, kustusid tuled kirikuhoones, muusika katkes (elektrit polnud) ja leina vaim tuli sisse, just nagu üks nähtamatu käsi oleks peatanud kogu valguse selles koguduses! Milline vale eelarvamus! Just nagu “Jeesus Kristus” ei olekski juut. Kuid see ongi just see, mida asendusteoloogia on teinud: lahutanud Messia Tema enda juudi identiteedist, Tema rahvast ja Tema Toorast!

Armsad inimesed, väärad oletused/valed eeldused on ohtlikud ja isegi surmavad. Me oleme kõik aeg-ajalt nendesse langenud ja mõned on seda teinud isegi “Püha Vaimu” nimel või “prohvetliku arukusega”. See on vastand ARMASTUSELE, mis ei pea meeles kurja ja usub kõike! Armastus talub kõik ja kannatab välja iga asja, mis tuleb, on valmis alati uskuma parimat igast inimesest, seal ei ole varjutuse varju üheski olukorras ja ta sallib kõik (ja ta ei väsi, ei nõrke). 1Korintlastele13:7
Olgem valmis uskuma PARIMAT igast inimesest ja hoolitsegem selle eest, et me oleksime ümbritsetud armastavate suhetega!

“Armastus ei hääbu kunagi” 1 Korintlastele 13:8

Sinu armastavad sõbrad Iisraelis

9Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

Siioni pärast ma ei vaiki. Jesaja 62:1

 

Register Herebsow2017

 ORDER TODAY THE NEW BOOKS OF ARCHBISHOP DOMINIQUEA BIERMAN “FROM SICKOLOGY TO A HEALTHY LOGIC” and “ADDICTS TURNING TO GOD (ATV)” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

siko_addict-front-cover

OR YOU CAN PRE-ORDER THIS SPECIAL OFFER OF 3 BOOKS OF THE SERIES “THE GOD OF SHALOM POWER PACKAGE” go to www.kad-esh.org click on SHOP.  *AVAILABLE IN ENGLISH ONLY*

8

Defeating Depression

  • ATG – Addicts Turning to God ***NEW!
  • From Sickology to a Healthy Logic ***NEW!

ALL 3 BOOKS $54 INCLUDING SHIPPING (FOR USA RESIDENTS)

FOR ORDERS OUTSIDE OF THE USA $54 + SHIPPING.

Estimated Time of Arrival 1 month.