Torah lesing TAZRIA – Vayikra (3.Mosebok) 12,1-13,59

SPESIELL PÅSKE (PASSOVER) OG BIBELSK NYTTÅR UTGAVE 5776/2016

1 Kor5,7 Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig, siden dere er usyret. For sannelig, vårt Påskelam er slaktet for oss, Messias.

Shabbat shalom du høyt elskede og en velsignet påske (passover) til alle!

Fra kvelden den 22. og helt til 29. april vil vi feire påske (passover/forbigang/pesach) og Matza festen (de usyrede brøds høytid). Dette er en kraftfull tid av renselse og utfrielse der vi minnes Israels mirakuløse utgang fra Egypt og fjerner all surdeig (synd) fra våre liv! Yeshua er det ultimate/endelige påske lammet som redder oss fra Egypten av SYND som bringer død! Paulus formaner oss til å feire påske (passover) festen som er den første festen i syklusen i den Hellige Bibelske Kalenderen i 3. Mosebok 23.

1 Kor5,8 La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig eller med surdeig av ondsinn og ondskap, men med renhets og sannhets usyrede brød.

For mange mennesker er «gode kristne» som forsøker å gjøre så godt de kan for Herren, og likevel forgår de på grunn av det jeg ville kalle vanlige og veldig dødelige bedrag. Disse bedrag ser bra ut og føles bra, men de er forkledde slanger. Vi må forstå at den beste måten satan kan vinne over oss er gjennom løgner og bedrag. Han vet at hvis han ville komme mot gudfryktige mennesker med horn og en fryktelig rense gaffel i hånden vil han ikke ha noen kunder blant kirkegjengerne. Han må finne en måte å forgifte oss på som vil se akseptabel og til og med velsmakende ut, så bedraget må være blandet med noe som er moralsk eller sosialt «godt» i vesen eller i alle fall i det minste ikke for skadelig.

2 Kor11,14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel.

Jeg vil nevne her noen få av disse som jeg har funnet over hele verden. Legg merke til reaksjonen din når du leser om dem. Djevelen liker ikke å miste territorium lett, så åndene som har vært «koselige» i livet ditt kan reagere med stor uro når de blir eksponert for Lyset! Hvis du oppdager at du blir opprørt mot meg, virkelig overrasket eller «forbannet» på grunn av innholdet i dette budskapet, har du allerede blitt bytte for disse vanlige dødelige bedrag og trenger OMVENDELSE og UTFRIELSE.

Husk på at slangen i Hagen fristet kvinnen og mannen til å tro at Elohim ikke var så god fordi Han forbød dem å spise frukten på et slikt «behagelig tre» som treet som gir kunnskap om godt og ondt.

Mos3,6 Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene og et tre til begjær siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var hos henne, og han åt.

Bedrag er vanligvis «snill», «behagelig» og «bra for deg», men det «gode er alltid fienden til det perfekte». Jeg husker at før jeg ble frelst gikk jeg dypt inn i utøvelsen av New Age som yoga, meditasjon og det okkulte. «Ånde guidene» som jeg spurte brukte å overbevise meg om at å røyke sterke sigaretter var bra for meg ettersom det hjalp meg til å bli mer «åndelig». Dette var for mer enn 23 år siden før den aggressive kampanjen mot sigarett røyking begynte; selvfølgelig vet enhver intelligent person at sigaretter kan være dødelig. Men dette er bedragets natur. Det er et angrep på samvittigheten din og Gude gitt intelligens! Den første som Yeshua tok bort fra meg ved kraften av Hans Hellige Ånd var sigarettrøyking! Det drepte meg både naturlig og åndelig! Og JA, det er både en naturlig og en åndelig side ved alle vanlige og dødelige bedrag!

1 Kor15,46 Det åndelige er imidlertid ikke det første, men det sjelelige (eng: naturlige), deretter det åndelige.

Vennligst fortsett å lese, og på slutten av dette sabbats-brevet vil jeg lede deg i en bønn av omvendelse og utfrielse slik at du kan bli satt fri!

YOGA, MEDITASJON og KAMPSPORT inkludert karate, kung-fu og tai-chi

Yoga, Martial ArtsEn av de mest vanlige og dødelige bedrag i vår tid er praktiseringen av YOGA. Denne spesielle RELIGIONEN har invadert våre offentlige skoler, barnehager og nesten hele helsevesenet, til og med for babyer! Løgnen som satan har solgt til denne generasjonen er at yoga er en naturlig, fysisk praksis som hjelper kroppen din til å bli bra og sinnet ditt ROLIG og FREDFULLT. Siden vi lever i fryktelig bråkete og stressede tider har yoga mange «kunder», og til og med blant kristne eller messianske troende. Men hva er YOGA og hvor kom det fra? Husk på prinsippene i Matteus 7:

Matt 7,15-18 «Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver. På fruktene deres skal dere kjenne dem. Kan vel noen sanke druer fra tornebusker eller fiken fra tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men det dårlige tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan heller ikke bære god frukt.»

Dette prinsippet skulle ledsage oss når vi tester alt. Hva er ROTEN til yoga? Hvis vi kjenner roten eller frøet, vil vi vite hvilket tre det er. Treet til kunnskap om godt og ondt eller livets tre!

1 Mos 2,16-17 YHVH Elohim bød Adam og sa: “Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø.”

Opphavet til yoga kommer fra India.

Yoga ([5]Sanskrit, [6]Pàli: [7] yòga) refererer til tradisjonell [8]fysisk, [9]mental, og [10]åndelige disipliner med opphav i [11]India, og deres mål er oppnåelsen av en tilstand av perfekt åndelig innsikt og ro. [12][1]Ordet er forbundet med meditativ praksis i [13]hinduisme, [14]buddhisme og [15]jainisme. (Fra Wikipedia)

Yoga har en GURU eller Mester som alle disse som praktiserer yoga er bundet til enten de vet det eller ikke. Den fysiske praksisen er ikke bare uskyldige øvelser for å hjelpe kroppen din og ditt nervøse sinn. De er kraftfulle «kataer» (Wikipedia: Kata (型 eller 形) (bokstavelig «form») er et japansk ord som beskriver et detaljert mønster av bevegelser som blir utført enten alene eller i par. Kata blir benyttet i mange tradisjonelle japanske kunstarter, eksempelvis teaterformer som kabuki og skoler fortesermonier (chadō), men er mest kjent for sin tilstedeværelse i kampsporter. Kata blir brukt i de fleste tradisjonelle japanske og okinawanske kampsporter, slik som aikidoiaidōjōdōjudojujutsukenjutsukendo og karate. Andre kunstarter som t’ai chi ch’uan ogtaekwondo benytter den samme formen for trening, men benytter det respektive kinesiske og koreanske ordet i stedet.) eller åndelig dans og meditative bevegelser som påkaller åndene fra det okkulte og New Age og som forener deg med mester hjernen (Master Mind) (satan!)! Det er velkjent at kroppsspråk noen ganger er mer kraftfullt enn ord og slik er det med yoga. Mens du naivt gjør «lotus posisjonen» og «mantraene» (Repetisjon av spesielle ord som «OM») kommuniserer du… Når du gjør «tiger posisjonen» kommuniserer du… Disse demoniske åndene tar sin bolig i deg fordi du har påkalt dem!

Guru YogaEssensen av guru yoga er helt enkelt å huske på guruen til alle tider: når du er lykkelig, tenk på guruen; når du er trist, tenk på guruen; når du møter gunstige omstendigheter, vær takknemlig til guruen; og når du møter hindringer, be til guruen, og sett din lit til ham alene. Når du sitter, tenk på guruen som er over hodet ditt. Når du går, forestill deg at han er over din høyre skulder, som om du går rundt ham. Når du spiser mat, visualiser at guruen er i halsen din og tilby ham det første stykket.

Når du har på deg nye klær, gi dem først til guruen, og deretter ha dem på deg som om han hadde gitt dem tilbake til deg.

Om natten, når du holder på å sovne, visualiser at guru rinpoche er i hjertet ditt. http://www.reversespins.com/guruyoga.html

ÅNDELIGE BEVEGELSER

Bevegelse er en så veldig mektig kraft at YHVH`s Ånd er beskrevet som en kvinnelig danser i 1. Mosebok, som flyter og danser over avgrunnens overflate og bringer helhet til en kaotisk verden!

1 Mos1,2 Jorden var uformet og tom, og mørket lå over dypets overflate. Og Guds Ånd svevde (eng: beveget seg, ruget) over vannflatene.

Satan er en imitator og løgnenes far, derfor etterligner han det som er rent, hellig og kraftfullt med hans demoniske versjon.

Bevegelse og dans er en veldig åndelig ting og det er også all trening. Den Hellige Ånd eller demoniske ånder kan bo i oss når vi beveger oss, trener eller danser. Alle «kampsporter» som kung-fu og karate er forbundet med en «Master Mind» (mester) gjennom åndelige øvelser, og de påkaller demoniske ånder i dekke av «fysiske øvelser».

Yoga, religiøs meditasjon og kampsport har ondt opphav i østens praktisering av hinduisme, buddhisme, taoisme og zen som er basert på okkultisme.

Transendental meditasjon (å slette og tømme sinnet) har det åndelige rot-systemet og fundamentet til kampsport, yoga og relaterte øvelser. Mennesker tilber mange guddommer; Panteisme er toleransen av tilbedelsen av alle guder, synet på at alt er GUD og troen på at mennesket er GUD. Onde ånder fra kampsporter er kriger-ånder, drage-ånder, slange-ånder, dyre-ånder, kundalin-ånder, ånde-guider etc. som demonstrerer makt, raseri og vold. Det er avgudsdyrkelse av guruene og lærerne. Indre bevissthet bevegelse er kontroll av sinnet fra kosmiske demoniske krefter.

Dette er filosofier, praksis og åndelige øvelser. http://www.moodymanual.demonbuster.com/martial1.html

PeopleMennesker og til og med troende som går dypt inn i denne praksisen tilber en annen gud med bevegelsene sine til og med i deres uvitenhet. Kropps-språket som de bruker påkaller andre «guder» (demoniske ånder) som gladelig kommer for å ødelegge deres relasjon med YHVH! Skriftene er veldig klare i dette FØRSTE av de Ti Bud:

5 Mos5,9 Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater Meg,

Hva er hensikten med bevegelsene våre? Hvem danser vi for? All bevegelse er en form av tilbedelse, det er årsaken til at Ordet sier at vi skal elske Herren med all vår styrke i tillegg til hjerte og sinn. Alle østens kampsporter og åndelig/fysisk praksis inkluderer bevegelser av TILBEDELSE; hvis de ikke er rettet mot den Levende Gud. De er snarere konstruert for tilbedelsen av «andre guder» selv om de fleste mennesker ikke er klar over det.

Hvis vi trenger å oppnå fred og ro, så har Yeshua sendt oss Sin Hellige Ånd. Når vi er døpt i den Hellige Ånd gir Han oss et Himmelsk språk kalt «tunger». Når vi ber i tunger og tilber Faderen i ånd og sannhet kan vi hvile mens vi ber gjennom. Det er utrolig hvor mange kristne som har avvist dåpen i den Hellige Ånd som INKLUDERER bønn/tilbedelse i Himmelske Språk og likevel har de mottatt yoga, meditasjon og kampsport som er sataniske religioner!

Bønn i tunger er også kalt «bønn i den Hellige Ånd» og det bygger opp vår tro som bringer fred til sinnet!

Jud1,20 Men dere, elskede, idet dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro idet dere ber i Den Hellige Ånd,

Når vi mediterer på Ordet dag og natt (Josva 1,8) mottar vi åpenbaring og det bringer fred til våre sjeler. Når vi trenger å uttrykke oss fysisk kan vi synge og danse for Ham.

Sal150,6 Alt som har ånde, skal love YHVH.

EN UTFRIELSES-BØNN

Vennligst be denne kraftfulle bønnen for å bli fra det dødelige bedraget av yoga og all kampsport, selv om du gjorde det i fortiden.

Far i Himmelen, jeg bekjenner tilbedelsen av andre guder i form av yoga, meditasjon, kung-fu, tai chi og karate (Nevn den som passer for deg). Jeg ber om din tilgivelse for min uvitenhet, og her og nå frasier jeg meg denne praksis og alle dens åndelige og fysiske implikasjoner. Jeg bryter makten av åndene som er involvert i dem og ethvert ugudelig sjels-bånd jeg kan ha utviklet med enhver mester eller lærer av disse eller enhver guru. Jeg forplikter meg til å ødelegge og brenne alle klær eller andre objekter som er forbundet med yoga og kampsport. Jeg vil ikke ha noen spor av dem i mitt liv, heller ikke som «suvenirer!» i Yeshua`s navn!

Tusen takk Far for at Yeshua`s Blod renser meg fra all synd og setter meg fri fra all urettferdighet! Jeg er FRI til å tilbe bare DEG i Ånd og Sannhet. Du er kilden til min fred og ro. Vær så snill å fyll meg med din Hellige Ånd og gi meg Ditt Himmelske språk slik at jeg kan tilbe deg i Ånd og Sannhet i Yeshua`s navn. Amen

Joh8,32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»

En velsignet og Hellig påske (passover) til ALLE og vær så snill å husk på å be om at Israel skal bli beskyttet fra alle sine fiender inne og ute.

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vi trenger fortsatt $12.500 for fullt ut å betale TV produksjonen vi gjorde i Israel som allerede blir kringkastet på TV. Våre TV regninger må betales månedlig i tillegg.

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com