Toora portsjon TERUMA – Shemot (2 Moosese) 25:1-27:19

Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus; selliste vastu ei ole seadus. Galaatlastele 5:22-23

Shabbat shalom armsad:

Tundub, et viimasel ajal on proovile pandud mitmete inimeste usk ja usaldus JHVH’sse. Just ÄRKAMISE ettevalmistuste aegadel esitab Püha Vaim paljude usule väljakutseid. Eriti astub Ta vastu meis olevale RELIGIOOSSUSELE ja JÄIKUSELE, sest tõeline ärkamine on Jhve “jumalik sekkumine” meie eludes ja terves ühiskonnas. Kui sa uurid ärkamiste kohta, siis avastad, et see ei toimi kunagi nii, nagu oled ette kujutanud. Näib, justkui meeldiks Kõigeväelisele meie loogikat ja arusaamu “ümber pöörata”

Iga kord, kui ma eraldun oma igakuisesse palvekambrisse siis väljun sealt Tema prohvetliku ilmutuse ja juhisega, mis sunnib mind ja koos minuga teisi laienema, kasvama, meelt parandama ja muutuma. Kui meil on ELAV osadus Õpetajaga/Meistriga, siis Tema tundmine ja tunnetamine on meis PROGRESIIVNE ja mitte kunagi paigalseisev. Kui see seisab paigal, siis tähendab, et oleme kuskil teepeal kaotanud INTIIMSUSE Temaga ja prohvetliku uudsuse, mis peaks meid temaga teel olles kogu aeg “vürtsi andma”.

“Ülista Elohimi, sest J’shua tunnistajaks on prohvetluse vaim!” Ilmutuse 19:10b

Kui me käime Temaga, siis peaks meis alati voolama prohvetluse Vaim ja need, kes on Temaga lähedases suhtes ei tohiks see kunagi seiskuda. Tema nimi on JHVH, mis tähendab MINA OLEN ja kuigi Ta on ka “Mina olin” ja “Mina saan olema”, on Ta kõik kõiges ja Ta ilmutab Ennast IGAPÄEVASELT.

Seepärast on nõnda, nagu Püha Vaim ütleb: „Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal, kiusatusepäeval kõrbes. Heebrealastele 3:7,8

Seek HimEi piisa Temale “kuuletumisest” kuna Ta ütles nii, vaid on vajalik otsida Teda igapäevaselt ja eeldada VÄRSKET MANNAT. Ta ütleb- TÄNA KUI TE KUULETE MINU HÄÄLT! Paljud inimesed muutuvad jäigaks oma sisseharjunud viisides ja nad ei märkagi, et on tegelikult kaotanud isikliku läheduse Püha Vaimuga. Nad on justkui “rahul”, sest nad kuuletuvad Tema seadustele samas rikkudes kõige tähtsamat neist: “ Armasta JHVH’d oma Elohimi KÕIGEST oma südamest, hingest ja jõust”. Ei ole võimalik ARMASTADA kedagi, kellega sul puudub ISIKLIK, INTIIMNE SUHE või rajaneb kogu suhe endiste kogemuste hääbuvatel mälestustel ja midagi uut ning põnevat enam ei juhtu.

On vajalik, et alistume kõiges, mida teame, kuid samas on oluline ka otsida Teda iga päev, sest Tema ilmutused on PROGRESSIIVSED.

Pea meeles, et meid piiravad meie oma arusaamad ja seetõttu käies Temaga, esitab Ta iga päev väljakutseid meie mõttelaadile ja Piibli mõistmisele!

Mitte nii, et me oleksime iseenestest võimelised midagi mõtlema, nagu iseenesest, vaid meie võime tuleb Elohimilt, kes meid ka on teinud võimeliseks olema uue lepingu sulased, mitte kirjatähe, vaid Vaimu sulased; sest kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks. 2 Korintlastele 3:5-6

See on väga lihtne: kui sinu käimises puudub tõeline värskus, elevus, võidmine ja vägi, siis oled muutunud RELIGIOOSSEKS ja kuidagi iseeneses rahulolevaks ja isegi ennast õigustavaks. Kui see on tõesti nii, siis üritad sa “pidutseda” VANAKSLÄINUD MANNAGA ja vanaksläinud mannas on USSID!

Aga nad ei kuulanud Moosest, vaid mõningad jätsid sellest järele järgmiseks hommikuks; see täitus ussidega ja haises. Siis Mooses vihastus nende pärast. 2 Moosese 16:20

MannaJHVH lasi IGA PÄEV sadada maa peale Oma taevast rooga ja käskis rahvast seda iga päev koguda. Mõned ei tahtnud end vaevata “igapäevase” asjaga ning arvasid, et nad saavad seda ladustada/hoiule panna. Tulemuseks olid USSID! Samamoodi ei saa Püha Vaimu “intiimsust ladustada”, vaid pigem peaksime Tema lähedust taotlema ja kuuletuma Talle igapäevaselt ning saama Tema armu ning võimekust samuti igapäevaselt.

Shaul (Paulus) ütles, et ta palvetas LAKKAMATULT! Ta palvetas kogu aeg Vaimus, see tähendab KEELTES! Paljud inimesed ei mõista, kui tohutult tähtis on Püha Vaimuga kastmine ja keeltes palvetamine. Tegelikult teeb see meid võimeliseks lakkamatult palvetada, tugevdades sellega pidevalt meie usku. See ei ole loogiline vahend, vaid ÜLELOOMULIK VÕIME, mis vabastab meie eludes usu ja väe! See võimaldab meil hoida end Jhvh armastuses, mille vastu ei saa ükski relv ega kohtumõistja.

Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus, hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie Õpetaja Jeshua Messia halastust igaveseks eluks. Juuda 20-21

Näeme siin, et meie püsimine Elohimi armastuses oleks võimatu ilma Püha Vaimu väeta ja, et see vägi vallandub, kui me jätkuvalt palvetame keeltes! Oma kogemuse põhjal võin öelda, et kui ma soovin ilmutust mingis asjas, siis ma lihtsalt palvetan vaimus (keeltes) ja panen Tema ette maha omaenese meelelaadi ja arvamused! Alati, kui ma seda teen, siis Tema “laeb alla” minu peale oma ilmutuse ja see on alati rohkem, kui ma ise oleks osanud mõeldagi. See on alati lihtne, nii lihtne, et see uuendab mu meeled ja viib mind tagasi lapseliku usu, usalduse ja armastuse juurde. See SEISKAB alati mu enda ponnistuse ja “kavalad plaanid” ja juhib mind alandlikkuse, lapsemeelsuse ja väe juurde!

Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: „See on Jhvh sõna, mis on öeldud Serubbaabelile: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb Jhvh Tsvaot. Sakarja 4:6

Ma olen igas olukorras kogenud, et Jah on märksa armulisem, kui minu jäigad tõlgendused Tema seadusest! Tema on Oma seaduste Adonai ja kohaldab igas situatsioonis ARMU “kuldset reeglit”,

Sest kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Jakoobuse 2:13

LawNiisiis, kas seadus on kehtetu? Muidugi mitte! Meie üle mõistetakse alati kohut Tema seaduse põhjal ja kui me kahetseme, siis Tema halastus TÜHISTAB kohtumõistmise! Kas see tähendab, et armu võib suhtuda kergelt? Hoidku Jhvh selle eest! Arm ei anna luba PATTU teha, vaid on pigem põhjus Temale kuuletumiseks, sest Tema on armuline ja kaastundlik. Tema igatsuseks on väga lähedane ja intiimne käimine igaühega meist, kus Adonai seadus on allutatud seaduse Adonaile.

Siis me võime õigustatult öelda, et ei ole mingit vajadust valida seaduse ja armu vahel. MÕLEMAD on Tema omad, nii seadus (kirjutatud meie südamesse), kui arm, Tema sõna ja loomus, viljad ja anded, Toora ja Püha Vaim. Et käia selles täpses tasakaalus, peame me sõltuma ainuüksi Temast ja Tema väest! Liha siin ei aita! Seepärast ütles ta nii:

Et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi. Roomlastele 8:4

Holy SpiritKui me käime Püha Vaimu väes, Tema armus ja igapäevases otsimises ja kuulekuses, siis me ilmutame Toorat, mis on kirjutatud meie südametesse. Siis avalduvad VAIMU VILJAD, mis on ARMASTUS ja selle vastu pole seadust, mis meid hukka mõistaks. Armastus austab ja peab lugu teistest ehkki me ei pruugi nendega nõustuda, armastus vabastab ja andestab, armastus on allaheitlik; armastus loobub omaenese arvamustest ARMASTUSE nimel. Jhvh-Elohim on ARMASTUS, see Ta on, see on Tema loomus. Pole mingit kasu “seaduse pidamisest”, kui me minetame ARMASTUSE ja kui me nii teeme, siis me tegelikult hoopis kaotame Elohimi. Armastus on nii võimas, et kui me isegi teadmatusest või ahastusest oleme pattu teinud, siis armastus on suurem ja katab kinni pattude hulga!

Ärgem unustagem igavese Toora taastamisel oma õiglases innukuses käia Püha Vaimu väes ARMASTUSES, näidates üleloomulikku elustiili imede ja tunnustähtega, et me ei langeks jäika religioossusesse ja seiskunud suhetesse täis usse ega kaotaks Püha Vaimu.

Elohimi seadus on ARMASTUS,
Seaduse Elohim on ARMASTUS.

“Armastus ei hääbu kunagi” 1 Korintlastele 13:8

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärst ma ei vaiki” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

JUUBELI Paasapüha 2016

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.