Torah lesing NITZAVIM – Devarim (5.Mosebok) 29,9-30,20

 

AVSLUTNINGEN AV EN ÆRA

EILAT BØNNETÅRN 2009-2016

SPESIELL UTGAVE BASUNHØYTIDEN 5777

the-eilat-prayer-tower

Jes12,4 På den dagen skal dere si: Pris YHVH, påkall Hans navn! Gjør Hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at Hans navn er opphøyet.

 

Shabbat shalom du høyt elskede!

 

Dette temaet er noe lengre fordi det er et HISTORISK tema! Eilat Bønnetårn var hjemmet til Kad-Esh MAP Ministries i sju veldig intense og begivenhetsrike år. Når Jubelåret nå gå mot sin slutt bytter Tårn-leiligheten hender og noen andre vil fortsette det vi begynte mot alle odds! Vi kan på ingen måte oppsummere det som skjedde i Tårnet som vi kjærlig kalte det mellom 2009-2016. Det er ingen ende på utfordringene og seirene. Jeg la igjen en del av mitt liv og hjerte der, og hadde det ikke vært for at YHVH kalte Rabbi og meg til å dra til oppdraget i Amerika, ville vi ha «blitt gamle» der resten av våre dager!

 

Det er i Tårnet som vi gjorde opptakene til vår nå velkjente video Bibelskole GRM, som setter fangene fri fra Erstatningsteologi. Det er også i Tårnet som min dyrebare sønn, Yuval ble gjenopprettet, noe som ledet til hans frelse og dåp i det praktfulle Rødehavet! Mange mennesker fra nasjonene kalte Tårnet «hjemme», og spesielt Finske, Norske og Estlandske sønner og døtre i Troen! Når Yah kaller oss til å gå fremover må vi være snare til å adlyde og ikke se oss tilbake, men vi må HUSKE Hans Gjerninger og gi Ham Ære!

 

Å minnes hjelper oss også til å si farvel på en ordentlig måte og gi dette elskede stedet av Bønn og Forvandling en passende AVSLUTNING.

 

Vårt ønske er at den Åpne Himmelen som vi har etterlatt oss gjennom bønn, tilbedelse og offer vil fortsette, og at bønn, lovprisning og Ånden av HELLIGHET, Kjærlighet og Sannhet vil fortsette å råde og ha fremgang i Tårnet etter at vi er borte. Alle Eilats Taxi-sjåfører og våre Israelske naboer kjente til de åndelige aktivitetene i Tårnet ettersom det ble et Landmerke av Tro og et Fyrtårn av Lys i den Hellige Byen Eilat.

 

EILAT BØNNETÅRN VITNESBRD

 

Han forvandlet meg fra å være sjenert, redd og usikker

 

September 2013, jeg oversatte for en gruppe Colombianere under Sukkot turen. Det var første gang jeg gikk inn i Bønnetårnet. Jeg visste at noe overnaturlig ventet på meg der, og jeg tok ikke feil! Jeg dro til Israel for bare 2 uker og jeg ble der i 3 måneder!

2Jeg ble daglig velsignet med anledningen til å be hver morgen og hver kveld ved Bønnetårnet sammen med underbare mennesker; Biskop Dominiquae, Rabbi Baruch og  Bønnetårn Teamet. Deretter igjen i 2014 og i 2015 hadde jeg anledningen til å tilbringe mer tid der. Yah åpenbarte Seg Selv for meg på veldig underfulle måter, gjennom drømmer og i bønn. Han forvandlet meg fra å være sjenert, redd og usikker ved å lære meg hvordan jeg skulle gå på vannet i min frykt, min usikkerhet og i motgang. Han lærte meg hvordan jeg skulle stole totalt på HAM og hvordan jeg kunne legge mitt liv foran Ham i total lydighet. I Hans nærvær erfarer jeg å «vandre i tro, der jeg stoler på YAH uansett hvordan omstendighetene er».

 

Under natte-vaktene hver Yom Rishon (søndag) på taket av Tårnet, kunne jeg føle Hans nærvær som aldri før. Den varme brisen fra Rødehavet og utsikten over Eilat-fjellene er en uvurderlig opplevelse som jeg er takknemlig til Yah og Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch for.

 

Jeg vil verdsette mine dager i Eilat Bønnetårn som en skatt i hjertet mitt inntil den dagen da Yeshua kaller meg til Hans nærvær.

 

Uru Eilat, Adonai Eloheinu!

-Betty Adame, Mèxico

 

 

Jeg ble helbredet og utfridd

 

For tre år siden tjenestegjorde Biskop og Rabbi i Finland. Jeg dro til deres konferanse, og mitt liv ble totalt forvandlet.  Jeg hadde vært mentalt syk i 7 år, og for første gang omvendte jeg meg fullstendig fra all synd i livet mitt. Dette var begynnelsen på min helbredelses-prosess, som et par måneder senere tok meg hele vegen til Eilat Bønnetårn.

 

Jeg var veldig ødelagt og desperat. Jeg hadde bare nok penger til å bo en uke på et pensjonat i Eilat, og etter det hadde jeg ingen ting. Jeg dro på Bønne-Vaktene i Tårnet og bad om et mirakel som ville gjøre meg i stand til å bli der slik at jeg kunne bli gjenopprettet og utfridd. Jeg visste at Yeshua hadde sendt meg til Israel, og jeg satte min lit til Ham. Jeg fortsatte å proklamere og rope til Yeshua: «Jeg skal ikke dø, men jeg skal proklamere Adonai`s gjerninger!»

Et mirakel skjedde, og jeg kunne bli i Tårnet. De første månedene sov jeg på en sofa i stua, rett under et stort bilde av Paktens Ark. Jeg begynte å studere GRM Bibel Skole og senere begynte jeg å arbeide som frivillig i Tårnet, noe som gjorde at jeg kunne bli lengre der.

 

3Denne tiden i Eilat forvandlet livet mitt fullstendig. Jeg ble helbredet og utfridd, og jeg ble i stand til å begynne å tjene andre. Dette er et mirakel for en person som i årevis hadde vært så full av frykt, engstelse og medisin, at å treffe noen uten beroligende midler eller å holde på en jobb var fullstendig umulig.

 

Også, kallet til å arbeide for Yah, som Han hadde lagt i hjertet mitt som en liten pike, ble gjenopprettet. I dag er jeg mer enn takknemlig for å være en del av Kad-Esh MAP Ministries Team der jeg tjener på fulltid i den Tjenesten som bokstavelig talt reddet livet mitt.

 

Eilat Bønnetårn var stedet av YESHA for meg- Frelse, utfrielse og Helbredelse. Jeg elsket å være på taket der jeg kunne se sjøen og fjellene. Det finnes ikke ord for den shalom som jeg følte i Eilat, i Negev og i hele Israel, som for alltid vil være mitt hjem.

 

Jeg ber om at alle bønnene, all kjærligheten, all åndelig krigføring og offer som er gjort på det hellige stedet vil fortsette å påvirke Eilat og Negev slik at ørkenen kan blomstre som en fullstendig manifestasjon av Obadja 1, 20b og Jesaja 35,10;                                   De bortførte fra Jerusalem, som er i Sefarad, skal ta byene i Sør (eng: Negev) i eie. Obadja 1,20b

 

Og Herrens frikjøpte skal vende tilbake

og komme til Sion med jubel,

med evig glede over deres hode.

Fryd og glede innhenter dem,

sorg og sukk må rømme.

Jesaja 35,10

-Ester K, Finland

 

 

Jeg ble ikke sliten i Tårnet

Under mitt besøk nr. 100 til Israel bodde jeg alene i Eilat Bønnetårn. Det var behov for rengjøring etter besøket av Sukkot Tur deltakerne, og jeg opplevde et mirakel: Jeg som ikke er spesielt glad i rengjøring, begynte å rengjøre med entusiasme. Hjemme, bare tanken på å skulle tørke støv av de små tingene og klatre opp for å rengjøre bokhyllene gjør meg sliten, men i Tårnet ble jeg ikke sliten, selv når jeg vasket balkongen og klatret opp og ned mens jeg vasket alle de små tingene. Jeg tror at salvelsen som kom over meg på en måte «markerte slutten» profetisk, selv om den ikke tanken slo meg da. Under den spesielle tiden i Tårnet hadde jeg stor glede av å være alene i YHVH`s nærvær.

 

Mitt siste besøk i Eilat Bønnetårn var sammen med min venn Eija. På den tiden fungerte det allerede som et pensjonat. Eija var så begeistret for å vaske taket der sammen med Raijaliisa. Jeg så på dem en stund mens de arbeidet og så gikk jeg ned på gaten og satte meg ned på en benk der. Jeg bad, og plutselig fikk jeg følelsen av at dette var min avskjed med Tårnet. På den tiden var det en Finsk familie som bodde der, og jeg følte ikke en gang at jeg behøvde å gå inn for å møte dem.

 

4Siden da har jeg besøkt Eilat tre ganger, men ikke Tårnet.  Jeg har hatt en avtale med Corinne pensjonat. Eierens kone, Corinne, er interessert i Evangeliet om Riket og jeg gav henne en bok og fikk klemmer og kyss på begge kinn.

 

Jeg føler at tiden i Tårnet er forbi, men jeg har fremdeles min tjeneste i Eilat for å gjøre Jødene sjalu. Jeg skulle ønske jeg kunne få flere Hebraiske Yes! Bøker jeg kunne gi ut! (Dominiquae`s vitnesbyrd om hennes frelse, på Hebraisk). I mange butikker har mennesker som jeg har gitt bøkene til, kommet for å gi meg en klem og jeg kan snakke med dem i salvelsen på Engelsk, noe som også er et mirakel! Jeg har mottatt noen telefon nummer, nesten alle er fra «Abrahams døtre».

 

Jeg ber om at Tårnet skal bli solgt og pengene forløst inn i behovene som nå er i hjertet til Ruach HaKodesh.

 

Takknemlig for «Tårn-tiden»,

Apostel Saara

 

Nå opp til himmelen!

 

Jeg husker at jeg bad på taket og jeg følte det som om jeg nådde opp til himmelen. Jeg følte meg fri til å snakke med YAH. Jeg hadde aldri opplevd bønn med så mye av Hans nærvær.

-Ingrid, Amerika

 

 

Religiøsiteten forsvant og Far-datter forholdet ble etablert i stedet

 

Jeg tjente i tre måneder som en frivillig i Bønnetårnet i vakre Eilat under sommeren 2015. Disse tre månedene var en tid av vekst og læring.

 

Jeg lærte hvor mye det betyr å velge mine holdninger, og også å respektere og leve i tilgivelse. Gjennom Bønne og Lovprisnings Vaktene lærte jeg hvor viktig våpnene av å lese og proklamere Ordet (inkludert å studere GRM Bibelskole!) og lovprisning er. Uten disse våpnene visner en bort, i stedet for å leve og gå framover.

Mitt personlige forhold til Yeshua ble styrket etter hvert som jeg lærte mer om hvem jeg er i Ham. Når det forholdet vokste seg dypere forsvant religiøsiteten og Far-datter forholdet ble etablert i stedet. Min reise av å bygge det forholdet fortsetter! Dag for dag, ettersom dette forholdet styrkes, erfarer jeg indre helbredelse og utfrielse. Selv om dagene var travle og det var mye arbeid å gjøre, vet jeg at Adonai velsigner disse som velsigner Hans folk, Israel, Hans øyensten. Disse velsignelsene har også påvirket de menneskene som er nær meg. Jeg skrev dette under de første ukene i Bønnetårnet:

 

5«Jeg bever innfor Ditt Ord.

Jeg ønsker å gripe tak i Dine zit-zits,

forsake min frykt og mine spekulasjoner,

velge å stole på,

å følge Deg,

å være Din brud»

-Sofia, Finland

 

 

Uten våre åndelige ledere og tiden i Bønnetårnet ville vi ikke ha nådd Yah`s vilje i musikkens område

 

Jeg hadde kjent Gud i noen år, men nå lurte jeg på hvorfor jeg følte det så dårlig i enhver menighet jeg kom til. Jeg sa til Gud: «Min ånd gråter, finnes det mer eller er dette alt? Mennesker har det dårlig og de ærer ikke Ditt Ord. De lever ifølge sine egne doktriner basert på bare noen få setninger fra Bibelen, de til og med vanhelliger Deg. De synes å være som offer, de lever i bevisst synd, på samme måte som jeg brukte før jeg traff Deg.»

 

Jeg lette desperat etter en menighet, og jeg var ensom og fortapt uten likesinnede mennesker. Jeg kunne ikke gå til menigheter som ville dra meg tilbake til verden: til mentale problemer, ødelagte forhold, alkohol og så videre. YHVH hadde allerede frelst og renset meg fra alt det. Jeg visste at jeg ville dø hvis jeg vendte tilbake til de vegene.

 

Jeg mottok svaret mitt veldig snart. Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman kom til Helsinki for å holde en Konferanse. Gud fortalte meg på konferansen, «Dette er årsaken til hvorfor jeg har beskyttet deg fra løgner og ondskap. Det er tid for å gå til kilden for Sannheten. Det er tid for å anerkjenne at Yeshua er en Jøde, å forstå den virkelige identiteten til Gud, og betydningen av den Gamle og Nye pakt.»

 

I Bibelskolen på Hjul mottok jeg renselse fra alle løgner, fiendens doktriner og erstatningsteologi. Undervisningen var så dyp, salvet og ren! Min tanke om Gud ble sann. Gjennom dåpen i Jordanelven forlot jeg det gamle bak meg og mottok det nye. Bibelen ble så virkelig når jeg lyttet til den på de faktiske stedene der alt skjedde.

 

6Etter at jeg vendte tilbake til Finland ble mitt forhold til foreldrene mine gjenopprettet. Jeg begynte å studere GRM Bibelskole, noe som åpnet øynene mine enda mer for Sannheten.

 

På våren 2015 mottok jeg en invitasjon om å gjøre frivillig arbeid i Eilat Bønnetårn. Jeg følte at jeg ikke var kvalifisert for en så stor oppgave, men Gud fjernet all frykt og løgner og fylte sinnet mitt med Hans tanker. Jeg la bak meg alt selvstrev og ydmyket meg for å gjøre det Yah daglig kalte meg til å gjøre.  Jeg følte en så stor takknemlighet til Yah for at Han gav meg et åndelig hjem og også en åndelig mor og far (Apostlene Dominiquae og Baruch). De hadde salvelse og visdom til å lede Teamet vårt i Israel, på tross av at de var langt unna i Amerika på den tiden.

 

Våre daglige bønner og deklarasjoner ble så levende. Å studere GRM Bibelskole styrket og utstyrte oss for den nye tiden med Gud. Nå vokste hele Teamet og jeg hurtig. Jeg følte det som om en tung byrde hadde blitt løftet av meg. Jeg lærte å tømme meg selv og overgi meg til Ham, uten stolthet, frykt eller offer-mentalitet.

 

I de siste to årene hadde min venn (som også var frivillig i Tårnet) og jeg følt at vi hadde blitt gitt et kall til å gjøre lovprisning, men det føltes på en måte låst.  Nå var vi i en virkelig skole ettersom den Hellige Ånd avkledde oss alt selvstrev mens vi ledet tilbedelsen.

 

I dag gir Han oss glede og sanger til Hans ære og pris! HaleluYah! Vårt kall kommer frem! Uten våre åndelige ledere og tiden i Bønnetårnet ville vi ikke ha nådd Yah`s vilje i området av musikk.

 

Jeg har ikke ord som beskriver hvor takknemlig jeg er til YHVH! Livet mitt vil aldri bli det samme.  Jeg lever ikke lengre selv men Messias lever i meg. Jeg har mottatt en barnlig tro, jeg holder fortsatt på med GRM Bibelskole og livet mitt har blitt radikalt  forandret. Det er ingen veg tilbake til det gamle.

 

Jes 12,1-6 På den dagen skal du si: YHVH, jeg priser Deg. Selv om Du var vred på meg, er Din vrede vendt bort, og Du trøster meg. 2 Se, Gud er min frelse, jeg er tillitsfull og frykter ikke. For YHVH Elohim er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. 3 Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. 4 På den dagen skal dere si: Pris Herren, påkall Hans navn! Gjør Hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at Hans navn er opphøyet. 5 Lovsyng Herren, for Han har gjort storverk. Gjør det kjent over hele jorden! 6 Rop av fryd og jubel, du som bor på Sion, for stor er Israels Hellige midt iblant deg.

-Kaisa, Finland

 

Fortsettes…

 

Det er ingen ende på vitnesbyrdene ettersom det ikke er noen ende på alle menneskene som kom og dro fra Tårnet! Disse er bare noen få men utrolig meningsfulle. Jeg kan bare si at Israels Gud hadde funnet et hvilested i Eilat mellom årene 2009-2016 og dette var Eilat Bønnetårn. Han Hvilested! Over alt ber jeg om at hver og en av oss vil være Hans Hvilested for evig!

 

Shalom til Eilat Bønnetårn og til alle de Dyrebare Sønnene og Døtrene av Den Høyeste som begunstiget oss med deres nærvær og trofaste tjeneste! Rabbi Baruch og jeg har en kjærlighets-gjeld for evig mot hver og en av dere og vi bærer dere i våre hjerter hvor enn vi går!

 

EN VELSIGNET BASUNHØYTID 5777 TIL ALLE!

DETTE ER EN AVSLUTNING FØR EN HERLIG NY BEGYNNELSE

 

9Dine Israelske Mentorer og Venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

 

For Sions skyld vil vi ikke være stille. Jesaja 62,1