Torah Lesing YITRO – Shemot (2. Mosebok) 18,1-20,23

5 Mos12,6 Dit skal dere føre brennofrene deres, slaktofrene, tienden, gavene fra deres hånd, ofrene dere har lovt, de frivillige ofrene og det førstefødte av storfeet og småfeet deres.

Shabbat shalom du høyt elskede:

Hva har Hellig Givertjeneste og Vekkelse til felles? Absolutt alt! Vi kan se at TEMPELHØYDEN i Jerusalem var det utvalgte stedet hvor ofrene måtte bringes. Det var 7 typer av offer og det er det fortsatt, for det meste har troende bare husket på de FRIVILLIGE ofrene men har glemt alle de andre. På toppen av dette er det en misforståelse om hvor en skal bringe ofrene, de fleste troende HVIS de gir, gir de uten ordentlig planlegging og overveielse over HVOR og HVORDAN. Guds Ord sier: Til det utvalgte stedet!

5 Mos12,5 Men til det stedet som Herren deres Gud utvelger blant alle stammene deres, for å la Sitt navn få bolig der, dit skal du gå.

Selvfølgelig er stedet der Han bor i den Nye Pakt, Hans Levende Kropp, Hans Brud. Uansett, det finnes likevel utvalgte steder for tilbedelse som er bemannet av prester som fungerer innfor YHVH dag og natt for å betjene Ham og Guds Folk. Siden det ikke er et Tempel lengre, men heller mange steder av tilbedelse, må vi være forsiktige når det gjelder betydningen av alt dette.

BRENNOFRENE FORLØSER FAVØR

Burnt OfferingI dette tilfellet ble hele dyret brent og røyken steg opp til Himmelen og førte Yah`s favør inn til Hans Folk!

Dette offeret kan liknes med et EKSTRAGAVANT, VANVITTIG offer. Med andre ord, når du gir noe som er veldig kjært for deg, kanskje alt du har, eller er stor ting for deg- det er et brennoffer. Det forløser alltid overnaturlig FAVØR! Du må vite HVEM du skal gi dette offeret til ved den Hellige Ånds ledelse! Spør Ham hvor det «riktige alteret» er (Forkynneren/Tjeneren) for dette.

Et av de beste eksemplene er Kong Salomons. Hans ekstravagante, overdådige offer forløste all den favør han trengte som en konge! Det er IMPONERENDE FAVØR!

1 Kong 3,4-5 Kongen drog til Gibeon for å ofre der, for der var den store offerhaugen. Salomo ofret tusen brennoffer på det alteret. I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten, og Gud sa: “Be Meg! Hva skal Jeg gi deg?”

Dette offeret bestemte HELE framtiden for Salomo som konge. Dette forløste BÅDE visdommen og rikdommen!

Dette var den slags offer som ble gitt i Apostlenes gjerninger da folket la husene og land-stykkene sine ved Apostlenes FØTTER! Det forløste stor favør til hele Yeshua`s Kropp i Jerusalem, og en utrolig enhet som brakte stor vekkelse ledsaget av mange tegn og forløsningen av Frykt for YHVH.

Og menigheten av disse som trodde var av ett hjerte og sjel; og ikke en av dem krevde at noe som tilhørte ham var hans eget, men alle ting var felles eiendom for dem. Og med stor kraft gav apostlene vitnesbyrd til oppstandelsen av Herren Yeshua, og overflødende nåde var over dem alle. For det var ingen som led nød blant dem, for alle som eide land-stykker eller hus ville selge dem og bringe utbyttet fra salgene og legge dem ved apostlenes føtter, og de ville bli distribuert til enhver etter som de hadde behov. Apgj 4, 32-36

OFFER- FREDS OG SKYLD OFFER

SacrificesVender forbannelsen til VELSIGNELSE!

På Hebraisk er ordet for offer KORBAN, fra ordet KAROV som betyr NÆR eller å bringe nær. Dette er en slags «forsonings offer» etter at din relasjon med YAH har vært anstrengt. Denne typen offer kan bringe en VENDING i vanskelige situasjoner og vende forbannelsen til VELSIGNELSE!

For eksempel Kong David syndet mot den Allmektige ved å gjøre en folketelling som brakte en pest i Israel. For å bønnfalle YHVH om å stoppe pesten, både bad han og gav et Fredsoffer sammen med et Brennoffer.

Men, kongen sa til Araunah, «Nei, men jeg vil uten tvil kjøpe det fra deg for en pris, for jeg vil ikke ofre brennoffer til Herren min Gud som ikke har kostet meg noe.» Så David kjøpte treskeplassen og oksene for femti shekel sølv. David bygde et alter der til Herren og ofret brennoffer og fredsoffer. Derfor ble Herren beveget av bønn for landet, og pesten ble hold tilbake fra Israel. 2 Samuel 24, 24-25

Dette Freds offeret er KOSTBART! Med andre ord er det ikke vekslepengene etter din siste handletur i dagligvarebutikken, men heller et «offer som virkelig er et offer (koster deg mye) for deg».

BØNN, koblet til GIVERTJENESTE, bygger alltid en Påminnelse innfor den Allmektige og mirakler skjer! I tilfellet med Kornelius, hans var et Godtgjørelses (Fred-Skyld) Offer siden han var en Romersk soldat som representerte Romerne som undertrykte Israel som brakte en forbannelse over Roma.

«Jeg vil forbanne dem som forbanner deg.» 1.Mosebok 12,3

Peace OfferingsHan utmerket seg ved å bringe almisser, (i dette tilfellet er det som et Fredsoffer) til det Jødiske Folket koblet med Bønn. Jeg tror at dette er et veldig viktig offer for alle Kristne over hele verden angående Israel på grunn av Kristenhetens synder fra fortiden mot Jødene. Dette er en del av en Profetisk Godtgjørelse som har kraften til å bryte forbannelser og bringe inn VEKKELSE! Som i tilfellet med Kornelius` hus og nasjonal frelse.

Apg 10,2-4 Han var en gudfryktig mann og en som fryktet Gud med hele sitt hus. Han gav rikelig med barmhjertighetsgaver til folket, og han bad alltid til Gud. Omkring den niende time på dagen så han klart i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa til ham: «Kornelius!» Og da han fikk øye på ham, ble han redd og sa: «Hva er det, herre?» Så sa han til ham: «Dine bønner og dine barmhjertighetsgaver har steget opp som påminnelse for Gud.

Jeg har ingen tvil om at kombinasjonen av BÅDE Brenn- og Freds Offer for Israel er en kraftfull nøkkel for å vende hele nasjoner fra forbannelsen, beskrevet i 1.Mosebok 12,3 til Velsignelse. Yah venter på at KONGER som David og Salomon vil ta denne NØKKELEN og bruke den mot Israel. Han har forberedt oss som en Israelsk Apostolisk Tjeneste for å være et Profetisk Kontakt Punkt for at dette skal skje. Dette er i sannhet Abrahams Nøkkel.

1 Mos12,3 Jeg skal velsigne dem som velsigner deg (fra engelsk Amplified Bible: som skjenker framgang eller lykke over deg), og Jeg skal forbanne den som forbanner deg (eng: eller bruker uforskammet språk mot deg). Og i deg skal alle slekter (eng: familier og slekter) på jorden bli velsignet (eng: og ved deg vil de velsigne seg selv).»

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae BiermanVi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å fortsette å kringkaste på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå framover og til og med å starte å sende på Spansk. Dine bønner og dine generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN av denne innhøstningen! Vennligst forplikt deg til å gi en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vi trenger fortsatt $12.500 for å fullt ut betale TV produksjonen vi gjorde i Israel som allerede blir kringkastet på TV. Våre TV regninger må betales hver måned også.

Vennligst spør Abba om hva Han ønsker at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal høre Sannheten om Israel, den Jødiske Identiteten til Messias og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

Påske JUBILEUM 2016

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com