Torah lesing BEHAR – Vayikra (3.Mosebok) 25,1-26,2

Joh20,1 Men på den første dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven.

Shabbat shalom du høyt elskede!

Under mine år i tjenesten har Yah (Gud) alltid ført meg tilbake til den enkle sannheten at å søke Ham FØR soloppgang er den mest effektive måten å finne Ham på!

Den første til å motta åpenbaring og autoritet til å forkynne!

Miriam (Maria) fra byen Migdal (Magdalena) kjente til disse grunnleggende sannhetene som alle bedende jøder kjenner til. I Israel blir «morgen-bønnene» bedt før soloppgang og vanligvis i synagogene rundt kl.4. Dette blir i Brit Chadasha (Det Nye Testamente) kalt; Den fjerde nattevakt.

Matt14,25 Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen.

forth-watch-1Da det Hellige Tempelet i Jerusalem fortsatt sto der, hadde prestene vakter som de måtte holde slik at ilden på alteret ikke skulle dø ut. Også når vaktene eller «Vekterne» skulle våke over byen mot fiender eller tyver, hadde de spesielle regelmessige vakter. Den første nattevakten startet kl.18, den første vakten om dagen startet kl.6. Alle vaktene varte i 3 timer. Derfor var den fjerde nattevakt hver natt fra kl.3-6. Kl 6 ville den første morgenvakten starte. Fra dette kan vi sammenfatte at Miriam kom til gravhulen og var den første som møtte den oppstandne Herren under den fjerde nattevakten!

Hvis du vil være den FØRSTE til å motta åpenbaring og motta autoriteten og salvelsen til å forkynne til ledere, så søk Ham mens det fortsatt er natt. Søk Ham under den fjerde nattevakt! Miriam var den FØRSTE forkynneren av oppstandelsen, og hun forkynte til disiplene (alle menn!)! Hun var en kvinne sendt av Herren Selv til å forkynne til de mannlige lederne som Han hadde utvalgt! Hun var den første til å forkynne den oppstandne Messias til Israels sønner!

Joh 20,17-18 Yeshua sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen! Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud. Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: Jeg har sett Herren! Og hun fortalte dette som han hadde sagt til henne.

Den 4. nattevakt!

disciplesMark6,48 Han så at de slet hårdt med å ro, for de hadde vinden imot. I den fjerde nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen, og ville gå forbi dem.

I det foregående skriftstedet kan vi se at disiplene gjorde sitt BESTE for å adlyde Yeshua`s instruksjoner om å DRA til den andre siden av Kinneret innsjøen (Galilea sjøen), men vinden var imot dem og det så ut som om de rodde og strevet forgjeves! Hvor mange ganger har du forsøkt å adlyde Yah`s vilje det BESTE du kan, og det ser ut som om du ikke kommer NOE STED? Du vet at Han kalte deg, og likevel kommer motgang på din veg og blokkerer deg og stopper deg igjen og igjen! Hva gjør du? Det er en løsning: Søk Ham under den fjerde nattevakt slik at Han kan «ro båten din» (tjenesten). Hvis Han sa at du skulle gjøre noe du for visst ikke kan gjøre i din egen styrke, likevel bruker du all din energi på å «forsøke». Vi trenger å få Hans INNGRIPEN!

Det er en stor kamp som foregår under den 4. nattevakt! Det er tiden hvor de fleste mennesker sover dypt, og fienden benytter seg av vår sårbarhet og angriper. De fleste mareritt kommer på denne tiden og også flest kriminelle handlinger og selvmord kulminerer på denne tiden. I disiplenes tilfelle, «vinden var imot». På Hebraisk er det det samme ordet for VIND og ÅND. Ordet er RUACH. Vi kunne si at «åndene var imot dem». Et annet ord for IMOT er ordet FIENDTLIG. På hebraisk er ordet for MOTGANG, STANÌ som betyr SATANISK. Navnet på vår erkefiende, motstanderen/fienden, djevelen er HaSatan eller SATAN.

Så, vi kunne parafrasere (omskrive) dette skriftstedet på følgende måte,

Mark6,48 Han så at de slet hårdt med å ro, for det var en satanisk ånd som kjempet mot dem. I den fjerde nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen, og ville gå forbi dem.

Walking on waterHver gang som vi forsøker å gjøre Yeshua`s arbeid kan vi regne med at det vil bli satanisk motstand, det vil bli fiendskap og motstand så voldsom at det vil forsøke å få oss til å SLUTTE! Våkne opp og ha fellesskap med Ham på den 4. nattevakt og se seieren hver gang!

Matt14,25 Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen.

Matt 14,28-29 Da svarte Peter ham og sa: Herre, er det deg, da byd meg å komme til deg på vannet! Han sa: Kom! Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Yeshua.

Noen ganger er alle våre systemer og planer for å utbre Hans Kongerike i arbeidet som Han har betrodd oss, ubrukelige! Selv om de er «profesjonelle» og vi har alle de nødvendige ferdighetene, gavene og teknikken som trengs for å administrere det. Vi trenger helt enkelt at noe annet hjelper oss; vi trenger en mirakuløs fremdrift, noe utenom det vanlige! Vi trenger å gå på vannet! Men hvordan kan vi få troen til å gjøre noe ekstraordinært som aldri hadde blitt gjort før? Vi må høre Hans røst KLART. Dette er mulig under den fjerde nattevakt!

Ordsp8,17 Jeg elsker dem som elsker meg, og de som (eng: flittig) søker meg, skal finne meg.

I de fleste Bibler er det en feil oversettelse her. Det står ikke i den Hebraiske «flittig» eller «tidlig», det står MESHACHARAI eller disse som søker meg FØR SOLOPPGANG/DAGGRY.

Ordet Shachar på Hebraisk er SOLOPPGANG/DAGGRY. Så dette verset sier egentlig:

Ordsp8,17 Jeg elsker dem som elsker meg (visdom!), og de som søker meg før soloppgang (fjerde nattevakt), skal finne meg. (parafrasert fra den opprinnelige Hebraiske tekst)

Når du finner Ham, finner du visdom og alt annet kommer til å følge etter, HalleluYah!!!

Dette endrer fiendens vinder til vinder av favør!

Ordsp 8,34-35 Salig er det menneske som hører på meg, så han (eng: daglig) våker ved mine dører dag etter dag og holder vakt ved mine dørstolper. For den som finner meg, finner livet og får nåde hos YHVH.

Seek YeshuaDisse som søker Yeshua (visdom) før solen står opp under den 4. nattevakt skal finne Ham og Han vil forandre fiendens vinder, de sataniske stormene til mirakuløse hendelser fordi vindene av favør fra YHVH vil være over dem! Legg merke til at det står at en skal gjøre det «daglig». Med andre ord er det ikke nok å gjøre det en gang, eller en gang av og til. For å oppnå Hans visdom og favør må vi gjøre det til en åndelig disiplin å våkne en gang mellom kl.3 og 6 for å rådslå, ha fellesskap med og snakke med Ham! Noen ganger er du kanskje totalt utmattet, men sett uansett vekkerklokken på og ligg i sengen og ha fellesskap med Ham. Be Ham om nåde til å søke Ham når hele deg ville like å forbli sovende, og Han vil gi deg det hvis du er bestemt på å ære Ham og finne Ham! Gjør hva du kan og Han vil gjøre hva Han kan! Noen ganger vil du ha fellesskap i timer og noen ganger i minutter, Han vil lede deg!

Sal 63,7-8 Når jeg kommer deg i hu på mitt leie, tenker jeg på deg gjennom nattevaktene. For du har vært min hjelp, og under dine vingers skygge jubler jeg.

Vi fryder oss under Hans vingers skygge!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vi trenger fortsatt $12.500 for fullt ut å betale TV produksjonen vi gjorde i Israel som allerede blir kringkastet på TV. Våre TV regninger må betales månedlig i tillegg.

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: WAXC-TV og KSCE-TV eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com