Torah lesing: VAYIGASH – B`Reisheet (1.Mosebok) 44,18-47,27

DET HANDLER OM TREET

Åp2,7 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, ham vil Jeg gi å ete av livets tre, som er midt i Guds Paradis.

Shabbat shalom du høyt elskede!

Når vi nå går inn i Jule-tiden er det veldig viktig å minne oss på noen fakta om Jul. Først av alt et dementi:

Vi tror at Messias` Fødsel er den viktigste hendelsen i universets historie! Hvis Han ikke hadde blitt født, ville Han ikke ha vært i stand til å betale prisen for våre synder og hver og en av oss ville være under dom. Spesielt eks-synderne blant oss! Men, tiden har komme for å sette Hans fødsel inn i den opprinnelige sammenhengen. Så sett alle følelser og sinnsbevegelser til side, og la oss snakke FAKTA.

LIVETS TRE

Tree of LifeOrdsp3,18 Den er et livets tre for dem som griper den, og salig er den som holder fast på den.

Det var To Hoved Trær i Edens Hage. Ett var Livets Tre og ett var treet til kunnskap om godt og ondt. (1.Mosebok 2,17). Jeg kaller Kunnskapens Tre for Dødens Tre ettersom å spise fra dette treet brakte død til hele menneskeheten. Yeshua sa «Jeg er vegen, sannheten og livet». Kong David sa: «Din Torah er Liv». Kong Salomo beskrev Visdom utledet fra YHVH`s Torah som et Livets Tre, og begynnelsen på Visdom er Frykt for YHVH.

Sal111,10 Herrens frykt er begynnelsen til visdom. God forstand får alle som følger den. Hans lovprisning består til evig tid.

Yeshua er den Levende Torah siden Han er Ordet som ble kjød. (Johannes 1,14). Torahen, Pentateuch eller de Fem Mosebøkene er Blåkopien og Fundamentet for hele Bibelen! Yeshua er Torahen som ble kjød! (Matteus 5,17-21) Han er Livets Tre. I den sammenhengen, ville du si at Jul er fra Livets Tre eller fra Treet til Kunnskap, Dødens Tre? Hva er det største symbolet for Jul?

Juletreet

HVORDAN ALT BEGYNTE

Evergreen treesLenge før Kristendommens advent, hadde planter og trær som forble grønne hele året en spesiell mening for menneskene om vinteren. Slik som mennesker i dag dekorerer hjemmene sine under tiden for denne feiringen med furu, gran og bartrær, i gammel tid hengte folk eviggrønne tre-grener over dørene og vinduene sine. I mange land ble det trodd at eviggrønne trær ville holde hekser, spøkelser, onde ånder og sykdom borte.

Visste Du?

Juletrær blir dyrket i alle 50 stater i USA inkludert Hawaii og Alaska.

I den Nordlige hemisfære faller den korteste dagen og lengste natten i året på 21. desember eller 22.desember og blir kalt vintersolverv. Mange mennesker i gammel tid trodde at solen var en gud og at vinter kom hvert år fordi solguden hadde blitt syk og svak. De feiret solverv fordi det betydde at til slutt ville solguden begynne å bli frisk. Eviggrønne tre-grener minnet dem om alle de grønne plantene som ville vokse igjen når solguden var sterk og sommeren ville komme tilbake.

Egypterne i gammel tid tilbad en gud kalt Ra, som hadde et hode som en hauk og var kledd i solen som en flammende skive i kronen hans. Ved solverv, når Ra begynte å komme seg fra sykdommen, fylte Egypterne hjemmene sine med grønne palme siv som symboliserte for dem livets triumf over døden.

Tidlige Romere markerte solverv med en fest kalt Saturnalia til ære for Saturn, landbruks guden. Romerne visste at solverv betydde at snart ville gårdene og frukthagene bli grønne og fruktbare. For å markere anledningen, dekorerte de hjemmene og templene sine med eviggrønne tre-grener. I Nord Europa dekorerte også de mystiske druidene, prestene fra Kelterne i gammel tid, templene sine med eviggrønne tre-grener som et symbol på evig liv. De fryktede Vikingene i Skandinavia tenkte at eviggrønne vekster var den spesielle planten til solguden, Balder.

Tyskland har fått æren av å starte Juletre tradisjonen som vi nå kjenner den i det 16. århundre, da gudfryktige Kristne brakte pyntede trær inn i hjemmene sine. Noen bygde Jule pyramider av tre og dekorerte dem med eviggrønne planter og lys hvis det fantes lite skog. Fra History.com

Christmas TreeVi har funnet det i Japan, i Ecuador, i Afrika og til og med i Israel, dekorert og fullt av sølv, gull og lys. Mennesker som ikke kjenner Yeshua (Jesus), som heller ikke er interessert i Ham eller Evangeliet, likevel ELSKER de Jul på grunn av pynten. Blir de frelst på grunn av dette? Nei! Uansett elsker de det. Men hva sier Bibelen om å pynte trær som en Religiøs Handling?

Jer 10,1-4 Hør det ordet som Herren taler til dere, Israels hus. 2 Så sier Herren: Lær dere ikke opp i hedningefolkenes vei! Bli ikke skremt av tegnene på himmelen, selv om hedningefolkene lar seg skremme av dem. 3 For hedningefolkenes skikker er bare tomhet. Noen hogger seg et tre fra skogen, kunstnerens hender former det med øksen. 4 De smykker det med sølv og gull. De fester det med nagler og hammer, så det ikke skal falle.

De Hellige Skriftene forbyr strengt å pynte trær som symbol på tilbedelse siden dette er en hedensk skikk og YHVH er HELLIG!

Åp22,14 Salige er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden.

Kunne det være at vi trenger å gi opp hedenske tradisjoner som å sette opp Juletrær slik at vi kan få rett til Livets Tre?

Er det klokt å fortsette å blande symboler på hedensk tilbedelse inn i våre feiringer? Profeten Hosea advarer oss om at det kan påvirke våre barn og alle våre generasjoner!

Hos4,6 Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, skal Jeg også forkaste deg så du ikke skal være prest for Meg. Fordi du har glemt din Guds lov, skal Jeg også glemme dine barn.

Har vi glemt Guds Lov-Torah?

Har vi annullert Elohims (Guds) ord ved våre tradisjoner?

Matt15,3 Han svarte og sa til dem: “Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter (eng: deres tradisjoner)?

PROTESTANTER FORBØD JUL

Protestants banned christmasFra det 16. århundre forbød den Protestantiske Reformasjonen Jul som en hedensk feiring. I Amerika var det forbudt i noen områder inntil1870.

«Så sjokkerende som det kan lyde, etterfølgere av Jesus Kristus både i Amerika og England hjalp til med å få igjennom lover for å gjøre det forbudt å feire Jul, fordi de trodde det var en krenkelse mot Gud å ære dagen som blir forbundet med gammel hedenskap,» ifølge «Sjokkert av Bibelen» (Thomas Nelson, 2008). «De fleste Amerikanere i dag er ikke klar over at Julen ble forbudt i Boston fra 1659 til 1681.»

Alle Jule aktiviteter, inkludert dansing, leker som hadde med denne tiden å gjøre, spill, å synge julesanger, lystige feiringer og spesielt drikking ble forbudt av det Puritan-dominerte Parlamentet i England i 1644, med Puritanerne i New England som fulgte etter. Julen ble gjort fredløs i Boston, og Playmouth kolonien gjorde det å feire Jul til en kriminell handling, ifølge «Once Upon a Gospel» (Det var en gang et Evangelium) (Tjue-Tredje Publikasjon, 2008).

Juletrær og pynt ble regnet for å være vanhellige hedenske ritualer, og Puritanerne forbød også tradisjonell Julemat slik som kjøttdeig paier og pudding. Puritansk lov krevde at butikker og handel forble åpne hele dagen under Julen, og at vekterne gikk gjennom gatene på Julekvelden og ropte ut «Ingen Jul, ingen Jul!» Fra livescience.com

Det er ingen hemmelighet at Jul er hedensk, at det ikke er den dagen Messias ble født, at tradisjonene er hedenske så hvorfor feirer fortsatt disse som regner seg som troende og Messias` disipler dette? Og setter fortsatt opp Juletrær i hjemmene og kirkene sine? Hvorfor fortsette å markedsføre og drive propaganda for en LØGN?

Olive TreeSkal troende i Messias fra nasjonene være festet/knyttet til Juletreet eller til Oliventreet som representerer Nasjonen Israel og Torahen som ble gitt til Israel, og begynner med de Ti Bud?

Rom 11,17-18 Og om noen av grenene ble brukket av, og du som var av et vilt oliventre, ble innpodet blant dem og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet, 18 så ros deg ikke overfor grenene! Men dersom du roser deg (eng: er arrogant/stolt), så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg.

Overser/tilgir den RIKE ROTEN av Oliventreet som er Torahen, dette at en setter opp og pynter trær som en tilbedelses handling? Jeg tror jeg har rikelig bevist at dette er en handling av hedensk tilbedelse, selv om du mener det godt. Dette er hva det betyr på det åndelige området og det bærer konsekvenser slik det at Adam spiste av treet til Kunnskap fikk konsekvenser for ham og hele menneskeheten. Trær «taler» på det åndelige området og Juletreet taler om hedensk tilbedelse. Enten vi liker det eller ikke, enten vi mener det eller ikke når vi setter opp et Juletre i hjemmet vårt, på offentlige steder eller i Kirken, så setter vi opp en avgud på alteret. Det er uten tvil ikke en kilde til velsignelse uansett hvor vakkert det kan være!

Matt 7,18-19 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan heller ikke bære god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.

Skal vi elske en hedensk tradisjon mer enn Guds Ord?

I neste kapittel skal vi se på fakta rundt Messias` Fødsel og Julens Fødsel.

Fortsettes…

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

VÆR EN PARTNER SAMMEN OSS FOR Å FORLØSE TESHUVA-OMVENDELSE OVER HELE JORDEN! HOLD OSS PÅ LUFTA!

Elskede, vi er en Røst som roper i Ødemarken og vi kjemper på Media Arenaen. Vi ber deg om å støtte våre anstrengelser for å gjøre en forskjell over hele verden gjennom våre TV-programmer. De fleste mennesker i dag går ikke en gang i kirken! De sitter foran Kristen-TV og de får mat. Men deres åndelige diett er blek og utilstrekkelig uten en ekte Profetisk Jødiske Røtter Tjeneste som skjærer igjennom, lik vår. Yah har gitt oss et Mulighetenes Vindu å kringkaste gjennom, men vi kan ikke gjøre dette alene. Vi trenger samarbeidet med alle disse som bryr seg om Yah`s Kongerike og om Israel for å holde oss «på lufta» og vinne mer territorium i media. Vennligst send din beste og mest generøse gave i dag siden du vet at dette HASTER! Tiden forsvinner fort! Gå til www.kad-esh.org og klikk på donations for Pay Pal og kreditt kort eller send oss en e-post og spør om bank overførings alternativer til [email protected]. Du kan også ringe i USA til 1-972-301-7087

Western Union kan sendes til Baruch Bierman, Florida, USA.

Vi takker deg på forhånd for din trofasthet mot YHVH og oss med dine dyrebare finansielle såkorn og spesielt et Offer Såkorn. Dette er Løftet som Abba gav meg for deg:

Sal 126,5-6 De som sår med tårer, skal høste med jubel. 6 Den som alltid går gråtende ut og bærer såkornet for å så, den skal sannelig komme tilbake med jubel og bære sine kornbånd.

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com