Toora portsjon PEKUDEI – Shemot (2 Moosese) 38:21-40:38

Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Heebrealastele 11:6

Shabbat shalom armsad!

Mitmeid aastaid tagasi sain ma ühe suure, elu mõjutava õppetunni. Mu tütar oli väga haige ja see kestis aegajalt ilmnevate paranemisemärkidega umbes 5 aastat. Esimese 3 aasta jooksul veetsin ma ööd ja päevad koos temaga haiglas. Samal ajal olin ma pastoriks ühes Tel Avivi koguduses. Meie elu oli väga pingeline ja väga kiire. Ma seisin usus oma tütre tervenemise pärast. Iga kord kui ma jutlustasin, siis tegin seda usus. Ma usaldasin JAH-d (Jumalat), et Tema tervendab mu kalli tütre. Keegi ümbritsevatest ei kuulnud mind kordagi rääkivat midagi muud kui vaid USU sõnu. Ma olin eeskujuks paljudele meie koguduses ja ka rahvastes selle poolest, et ma ei kaotanud pinge all julgust!

Sel ajal käisid meie koguduse kantslist läbi mitmed tuntud jutlustajad. Iga kord kui prohvet tuli, kuulutas ta mulle, et “rahvad ootavad sind”. Ma ütlesin endamisi, et “ühel päeval ma lähen!” Tegelikult oli enne mu tütre haigestumist, meie teenistus apostellik ja peamiselt suunatud sõnumi viimiseks Iisraelist rahvastele. Aga hetkest, kui mu tütar haigestus, lõpetasime rahvaste juurde reisimise. Ma tõin iseendale vabandusi mitte reisimiseks, kasutades seda iseenesest loogilist põhjust: mu tütar on haige ja ta vajab ema – seega ma panen oma apostelliku kutsumise “riiulile” KUNI ta terveks saab. Kas iga teine ema/isa ei teeks samamoodi? Kuid pärast 3 aastat tohutuid raskusi ei olnud mu tütre seisukord paranenud. Lõpuks otsustasin võtta kolm päeva eraldumiseks, et küsida Abba käest selle olukorra kohta. Miks ta ei saa terveks, samas kui ma seisan selle kohutava olukorra keskel vankumatult usus? Tema vastus šokeeris mind täiesti!

MotherhoodTa ei rääkinud minuga mitte midagi mu tütrest. Ta rääkis minuga MINUST.

Ta näitas mulle, kuidas ma olin valudes oma raseduse ajal tütart kandes ja seetõttu ei oleks ma saanud teda kellegi teise hooleks jätta, isegi mitte selleks, et Tema kutsele kuuletuda. Mu enda valu ja hirm blokeerisid mind ning olin end ära kurnanud, et Elohim-Jumal “mõistaks” ometi mu ematundeid. Tegelikult Ta mõistiski, kuid ei NÕUSTUNUD minuga!

Pärst kolme päeva ilmutusi ja külastust näitas Ta mulle, et ma olin nagu prohvet Joona, kes põgenes oma kutsumise eest ning üritas sellest välja tulla “ettekäänete” kaudu. Ma olin tõotanud MINNA igal ajal, kui Tema mind kutsub, aga tegelikult olin ma kolme aasta jooksul ütelnud : “mitte praegu, see ei ole sobiv aeg” ja “tule tagasi hiljem, rahvad võivad oodata”. Muidugi parandasin ma meelt ja nutsin, et olin kurvastanud oma Abba (isa) südant.

Pealegi ei suuda mina nagunii oma tütart terveks teha ning minu SÕNAKUULELIKKUSE positsioon on võimsaim kindlus vaenlase vastu!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind Jhvh, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal. Õnnistatud on su ihuvili, su maapinna saak, su karja juurdekasv, su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede talled. Õnnistatud on su korv ja su leivaküna. Õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes. JHVH paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale, su ette kaotust kandma: ühte teed nad tulevad su vastu, aga seitset teed nad põgenevad su eest. JHVH käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades ja kõiges, mille külge sa oma käe paned, ja ta õnnistab sind maal, mille JHVH, su Elohim, sulle annab. 5 Moosese 28:1-8

Kui ma kõigile takistustele vaatamata hakkasin taas reisima, siis HALVENES mu tütre seisukord! Näis justkui jääks ta “juurviljaks” teveks eluks!

Kuid poolteist aastat pärast seda, kui ma meelt parandasin apostelliku teenistuse kõrvale jätmise pärast, sai mu tütar haiglast välja ja täielikult vabastatud!

Arstid ei osanud juhtunut selgitada! Ma olin ütelnud arstile: “teie tehke, mida teie oskate teha ja mina teen, mida mina oskan ja ma tean, et mu Jumal toob ta siit välja”. Arst vaatas mind kui Adi (tütre nimi) haiglast välja lasti ning ütles: “Sinu Jumal tegi seda!”

Elohimile kuuletumiseks ei saa kunagi olema “täiesti sobivat” aega. Ei ole kunagi sobiv aeg iseendale suremiseks ja täielikult Tema usaldamiseks! Elu olukorrad kuhjuvad jätkuvalt su üle ja lõpuks oled sa kõigi nende “isiklike asjade” poolt täiesti sisse mässitud, samas kui Kuningriigi töö jääb tegemata! Pane Tema esimeseks, Tema Sõna ja Kuningriik ESIMESEKS ja Tema peab hoolt nende asjade üle, mis sinule on kasutada antud! Ta ei pruugi seda teha viisil nagu sina kindlasti ette kujutad, ega ka sinu ajastuses, aga Ta ei jäta seda tegemata!

Kuid otsige kõigepealt tema riiki ja tema õigust ja kõik muu antakse teile pealekauba. Matteuse 6:33

FatherhoodKas Ta on sulle rääkinud Sõna, aga su perekond või pereelu on segaduses ja seetõttu ei saa sa Tema tahet teha? Anna Talle oma perekond ja oma lapsed! Sa ei saa neid nagunii parandada! Tema armastab neid rohkem kui sina ja Ta teab, mis on parim nende jaoks! Anna Talle KÕIK endast, KOGU oma elu ja tegemised, samas kui sa keskendud Tema tahte tegemisse ILMA VABANDUSTETA! Elu on LÜHIKE!

Ela ELU TÄIEL määral meie Abbas, kes on samas ka universumi Kohtumõistja ja ehkki täis kaastunnet meie inimlike nõrkuste ja vigade suhtes, EI ANDESTA Ta kunagi sõnakuulmatust või viivitamist/hilinemist. Enamus inimesi seavad usule tingimused olukordade järgi. “Kui” ja “siis” asjad lähevad paremaks, kui mul on piisavalt raha jne…. Kuid asjad ei lähe kunagi paremaks, alati on midagi veel ja raha ei tundu samuti “kasvavat puu” otsas.

Need, kes ootavad, et asjaolud soodsamaks muutuvad, selle asemel, et kuuletuda Jah-le ja usus välja astuda, ei saa kunagi olukordade ALT välja ja nende elud pole kunagi viljakad! LÄBI ebasoodsate olukordade peame me kuuletuma, surve all edasi MINEMA. Vaatamata ebaõnnele me õnnestume! Sellisel viisil ehitas Nehemja üles Jeruusalemma lagunenud müürid, olles survatud igast küljest oma vaenlaste poolt ja kuidas vaatamata KÕIGILE takistustele sai sündida Iisrael peale 2000 aastat pagenduses olemist!

Siis ma vastasin ja ütlesin neile: „Taeva Elohim annab meile kordamineku, ja meie, tema sulased, võtame kätte ja ehitame! Nehemiah 2:20

Kas on midagi, mis sa tood ettekäändeks, et miks sa ei saa teha, mida Tema on sulle öelnud? Paranda meelt täna ja mine tagasi USU juurde. Tema kutsub meid käima usus, aga mitte mugavuses ja meie oma eelistustes! USK liigutab mägesid ja rajab teed sinna, kus neid ei ole. Sest tõesti MISKI pole võimatu koos Elohimiga ja Tema jaoks, KUID Ta vajab usu inimesi kellega töötada, selleks, et tuua oma imed alla! Inimesed, kes on valmis riskima kõigega Jah-lt tulnud sõna alusel! Peetrus kõndis vee peal ja sinagi võid kõndida elu olukordade peal, KUI sa usud ja kuuletud!

Tema ütles: „Tule!” Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeshua juurde. Matteuse 14:29

Me elame keset humanistlikku ühiskonda, täis psühholoogiat, evolutsiooni ja New Age teooriaid, mis õpetevada meid olema enesekesksed, sõltuma oma tunnetest ja loomulikest olukordadest. Seevastu Kõigeväeline otsib usuinimesi, kellega Ta saaks töötada ja kelle kaudu Ta saaks ellu viia Oma imesid ja maapealset Kuningriiki!

Sest JHVH silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad Tema poole. 2 Ajaraamat 16:9

Ainult usuinimesed saavad olla tõeliselt USTAVAD, sest usuinimesed tõrjuvad eemale kõik ettekäänded, selleks et käia usus, usalduses ja kuulekuses. Need on olnud usuinimesed, kes on kujundanud ajalugu! Kas sina lased ajalool ja olukordadel kujundada oma elu või kujundad hoopis sina ajalugu?

Feeling WeakKas sa tunned end nõrga, võimetu ja saamatuna? Teretulemast “klubisse!” Enamus meist tunneb niisamuti! Kuid Tema ütles, et meie nõrkuses on Tema saanud tugevaks! Anna Temale oma nõrkus, võimetus ja oskamatus ja Tema annab sulle Oma väe ja Oma võime! Kas sa ei arva, et see on “hea diil”? Jäta kõik vabandused ja hakka käima usus, kuuletudes Talle iga kord!

Seepärast mul ongi hea meel nõrkuses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Messia pärast, sest kui ma olen nõrk, siis ma olen vägev. 2 Korintlastele 12:10

Kas sul on madal palk ja sellest ei piisa sulle? Hakka sõnakuulelikkuses JHVH-le andma kümnist ja ohvriande ja las Temast saab sinu varustaja. Leia alati võimalus midagi ANDA!

Sest kellel on, sellele antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. Matteuse 13:12

Oled sa ehk liiga arg, et rõõmusõnumit jagada? Anna Temale oma argus ja võta vastu Juuda Lõvi julgus!

Elohim ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. 2 Timoteose 1:7

Oled sa ehk liiga vana tegemaks midagi tähendusrikast? Anna Talle oma iga ja kogemused ja Tema õlitab su “vanad luud-kondid”.

Õige lokkab nagu palmipuu, ta kasvab kõrgeks nagu seedripuu Liibanonil. Kes JHVH kotta on istutatud, need lokkavad meie Elohimi õuedes. Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad. Laul 92:13-15

Jeshua lausus:„Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast ega saaks vastu nüüd, selsamal ajal sajavõrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise kestelgi ja tuleval ajastul igavest elu. Markuse 10:29-30

Kui sa said päästetud, kas sa siis lubasid anda Talle KOGU oma elu? Elohimi sõna õpetab meid pidama oma sõna isegi siis, kui see hävitab meid! Pea oma Taevasele Isale antud sõna. MITTE MINGEID VABANDUSI ja sa elad üleloomulike läbimurretega imelises kuningriigis! Sa võid käia läbi surmavarju oru, kuid sa võid ka, õigel ajal sattuda imede banketilaua taha oma vaenlaste juuresolekul!

Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Elohimi sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Usus tõi Aabel Elohimile parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Elohim andis tema andide kohta tunnistuse, ja usu kaudu ta räägib veel surnunagi. Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma, ja teda ei leitud enam, sest Elohim oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Elohimile meelepärane. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Elohimi juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Heebrealastele 11: 1-6

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchSinu sõbrad ja juhendajad Israelis
Piiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman

“Siioni pärast ma ei vaiki.” Jesaja 62:1

print-btn

KUTSE PARTNERLUSEKS

Bishop Dominiquae BiermanMe kutsume sind meid toetama suures Ärka USA ja kogu maailm projekti levitamises. Finantside osas me “käime vee peal”, et püsida TV eetris. Miljonid inimesed on saanud puudutatud! Me tahame jätkata ja hakata tegema ka hispaaniakeelseid saateid. Sinu palved ja helde annetus on väga olulised! Sa külvad PARIMASSE pinnasesse ja ÜHESKOOS saame me jagada RÕÕMU sellest lõikusest!

Me vajame 12.500 USD, et maksta TV produktsioonide eest, mis me tegime Iisraelis, mida omakorda juba näidatakse televisioonis.

Palun küsi Abba käest, mida Tema tahab, et sina teeksid, et aidata kogu maailmal kuulda tõde Iisraelist, Messia juudi identiteedist ja tõelisest Iisraelis tehtud rõõmusõnumist (evangeeliumist). Ma tean, et Ta õnnistab sinu sõnakuulelikkust väeliselt!

Ja kui sa tõesti kuulad JHVH, oma Elohimi häält ja pead hoolsasti kõiki tem käske, milled ma tänasulle annan, siis tõstab JHVH sind, su Elohim, kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks, ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda JHVH, oma Elohimi häält. 5 Moosese 28:1,2

TV saadete ülekanded
Kutsume teid vaatama piiskop Dominiquae saateid järgnevatel kanalitel (põhiliselt USA telekanalid): TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB America, The Word Network.

Saatekavaga tutvumiseks klikka siin http://kad-esh.org/broadcasting-schedule.

Nüüd on Kad-Esh MAP e-poes saadaval eesti keelne raamat MAP REVOLUTSIOON.

Selle nägemiseks palun mine navigeerimisribale eest keelse lehekülje üleval. Vali SHOP ja klikka. Edasi tulevad ekraanile Dominiquae Birmani raamatud, milledest esimesena on MAP Revolutsioon. Seda raamatut saab tasuta alla laadida ja lugeda.

Sukkot Tour

NÜÜD SPREAKER-is (Kad-Esh MAP raadio internetis http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks)

SpreakerMe kutsume teid ühinema meiega Spreaker-iga kus iga päev piiskop Dominiquae edastab audio vahendusel õpetust Iisraeli, juudi usu juurte ja prohvetliku sõna kohta, mida Püha Vaim talle annab.

NÜÜD MÜÜGIL MEIE E-POES

Armumantel lipud ja bannerid
“Rahvaste Ühendus Iisraeli eest” lipud, bannerid ja T-särgid
NISSI ime võideõli 30 ml ja 100 ml

www.kad-esh.org klikka SHOP (POOD) peale

IGPM PALVEBLOGI

IGPMhttp://israelgpm.wordpress.com/ Sul on võimalus registreeruda IGPM’le ning saada jooksvat infot Iisraelis toimuvast.

ÜHINE LÕPUAJA ARMEEGA KAD-ESH MAP TEENISTUSE KAUDU, ÕPI GRM-is

GRM Bible School Me usume, et Iisraeli ja usu juudi juuri puudutav teadmatus, peab saama eemaldatud valguse kiirusel! Sellepärast on Jhvh andnud meile GRM-i – Globaalse Ärkamise MAP Video Piiblikooli “Iisraelist sinu koju”. Sa saad ise õppida, saad seda edasi külvata ja alustada selle Iisraeli piiblikooliga oma enda linnas ja teenistuses! www.grmbibleschool.com

Vaata ka kõiki piiskop Dominiquae raamatuid ja muid materjale. Selleks mine aknale SHOP (POOD) www.kad-esh.org.