Torah lesing TZAV – Vayikra (3. Mosebok) 6,1(8)-8,36

ET DØDS STØT FOR SJALUSI

Høgs8,6 Dens nidkjærhet er hard som dødsriket (eng: Sjalusi er grusom som graven).

Shabbat shalom du høyt elskede:

Siden vi hurtig nærmer oss Esters fest og den fastsatte; gledefulle Purim festen, blir vi minnet om en stor seier mot den onde Haman som hadde lagt onde planer om å utslette den jødiske nasjon og alle på grunn av sjalusi. Haman, som var en Amalekitt og kongen i Persias høyre hånd hadde sjalsi mot Paktens folk som kokte i blodet hans, akkurat slik satan har sjalusi mot hele menneskeheten som koker i hjertet hans. Akkurat slik det var da er det også i dag den samme ånd av Haman, Amalek, Islam, Ismael, Esau og anti-semittisme, anti-jødisk, anti-sionist og liknende som fortsatt konspirerer og planlegger å utslette Israel. Alt dette på grunn av sjalusi! (Se Esters bok)

Ismael var så sjalu da Israel ble født, at Sara måtte kreve at han ble fjernet fra huset hennes. Sjalusi manifesterer seg gjennom SPOTT og det må utvises vekk fordi det truer oppfyllelsen av Løftet!

1 Mos 21,8-10 Barnet vokste og ble avvent, og Abraham stelte i stand en stor fest den dagen Isak ble avvent. Men Sara så at sønnen som egypterkvinnen Hagar hadde født Abraham, spottet [Isak]. Derfor sa hun til Abraham: «Kast ut denne trellkvinnen og hennes sønn! For trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med min sønn, Isak.»

Mange ganger tar foreldre veldig lett på sjalusi fra ett av deres barn mot et annet. Det burde ikke være slik, sjalusi er en ond ånd og den trenger å både kastes ut (befrielse) etter at den også blir bragt frem i lyset av SANNHET. Det er ikke noe «naturlig» i det å være sjalu på en annen person eller nasjon, det er DEMONISK. Faktisk så står det i ett av de 10 Bud «du skal ikke BEGJÆRE/VÆRE SJALU». Sjalusi forårsaker «overdrevent begjær» og det er en synd verdig straffen av død.

2 Mos20,17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, tjener eller tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til.”

CainDet første mordet i historien fant sted på grunn av sjalusi, og enhver destruktiv maktkamp er født ut fra sjalusi!

1 Mos 4,5-8 Men på Kain og hans offer så Han ikke med velbehag. Da ble Kain meget vred, og slo blikket ned. Så sa Herren til Kain: «Hvorfor er du så vred? Og hvorfor slår du blikket ned? (eng: hvorfor ser du så trist og deprimert og nedslått ut?) Har du godt i sinne, kan du ikke da se frimodig opp? Men hvis du ikke har godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over den.» Kain talte med sin bror Abel (eng: La oss gå ut på marken). Så skjedde det: Mens de var ute på marken, gikk Kain til angrep på sin bror Abel og slo ham i hjel.

Kain var så sjalu på sin bror Abel fordi Abels offer hadde blitt mottatt av Elohim at han reiste seg og myrdet sin bror på grunn av SJALUSI. Sjalusi er satans attributt (egenskap) og er en morderisk ånd.

Hver gang som vi blir sinte fordi YHVH velsigner noen andre eller velger noen andre fremfor oss, huser vi en ånd a MORD.

Mange kirker og menigheter er plaget av denne ånden forkledd under hyklerske smil og «Jeg elsker deg broder/søster». Disse åndene myrder sine ofre ved tanker, ord eller gjerninger. All sladder og baktalelse kommer fra SJALUSI!

Vennligst legg merke til at sjalusi forårsaker DEPRESJON!

Da Elohim tok imot Abels offer over hans ble han DEPRIMERT!

1 Mos 4,5-7 Da ble Kain meget vred, og slo blikket ned (eng: og hans så trist og deprimert ut). Så sa Herren til Kain: «Hvorfor er du så vred? Og hvorfor slår du blikket ned? (eng: og hvorfor ser du trist og deprimert og nedslått ut?) Har du godt i sinne, kan du ikke da se frimodig opp? Men hvis du ikke har godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over den.»

Sjalusi er den skyldige part bak alle opprør, som starter med det første i Himmelen. Lucifer var SJALU på Adam, Kronen av Guds skapning! Han ønsket å være «lik Elohim» eller i Elohim`s bilde for å tilrane seg Adams plass. Han ble skapt som den HØYESTE engel men likevel LAVERE enn menneskeheten! Lucifers sjalusi forårsaket hans FALL og menneskets FALL.

FallenJes 14,12-15 Å, at du er falt ned fra himmelen, du, strålende stjerne, morgenrødens sønn! Å, hvor du er hogd ned til jorden, du som underkuet folkeslagene! For det er du som har sagt i ditt hjerte: «Til himlene vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil sitte på forsamlingens berg, på sidene lengst borte mot nord. Jeg vil stige opp over skyenes tinder, jeg vil bli lik Den Høyeste.» Men til dødsriket skal du føres ned, lengst nede i avgrunnens dyp.

Bare Adam (mannlig og kvinnelig) er skapt LIK den Høyeste!

1 Mos1,27 Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde (eng: og likhet) skapte Han det. Til mann og kvinne skapte Han dem.

Lucifer var SJALU på Adam og er det fremdeles! Det er årsaken til hvorfor han alltid forsøker å få deg til å snuble slik at du ikke skal lykkes! Sjalu mennesker kan ikke utstå andres suksess og de forsøker å svekke dem gjennom sladder, baktalelse og andre midler. De forsøker alltid å sverte ryktet deres og bruke løgner, manipulasjon, sammensvergelser og de til og med ber mot dem. Det er en slags trolldom/hekseri. Dette er årsaken til at satan også kalles «Våre brødres anklager som anklager dem dag og natt».

Åp12,10 Så hørte jeg en høy røst i himmelen si: “Frelsen og styrken og riket tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører Hans Messias, for anklageren blant (eng: av) brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned.

Når SJALUSI er beseiret kan Guds Kongerike gå fram. Hvis du erfarer hindringer i tjenesten og i relasjonene dine, se etter sjalusiens rot. Brødre er sjalu på sine brødre og til og med barn er sjalu på sine foreldre og spesielt foreldre i Tjenesten!

Kjenner du til «predikantbarn» syndromet? Selv om det kan være slik at mange forkynnere kan klandres, husk på at mange barn er sinte på foreldrene sine fordi de synes å elske Gud mer enn dem og sette Gud og Hans vilje FØRST. Dette er et veldig alvorlig knep fra fienden og det må møtes med SANNHET, KJÆRLIGHET og AUTORITET. Det kan hende du må be, omvende deg, faste og kaste ut den ånden av sjalusi fra dine barn og familie. Jeg sier også at du må OMVENDE deg fordi du kanskje har neglisjert dine plikter som en far, ektemann eller mor. Uansett, dette er kanskje ikke tilfelle og det kan bare være satan som forsøker å ødelegge deg, men ikke la det gå usjekket! Det er veldig farlig!

Satan forårsaket fiendskap i Elohim`s barn i Edens hage på grunn av det samme begjær og sjalusi. Han plantet sjalusi mot Gud i kvinnens hjerte!

1 Mos 3,4-5 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.»

Han forurenset kvinnen med det samme begær og sjalusi slik at hun spiste av det forbudte treet. Å begjære det som er forbudt og det som ikke lovlig er ditt er SJALUSI og det bringer død og ødeleggelse!

På samme måte reiste hedningene seg opp mot jødene for 1700 år siden, og på grunn av SJALUSI implementerte de et dødelig konsil, kalt kirkerådet i Nikea som har forårsaket mord på millioner av jøder frem til nå!

Alt på grunn av at keiser Konstantin og mange av de hedenske biskopene ikke kunne utstå at Israel var UTVALGT for evig av Gud selv i hennes vantro, og de proklamerte at kirken er nå Israel. De proklamerte at Gud forsaket jødene i favør av hedningene og de forbød alt som virket jødisk, inkludert den evige Torah som fikk merkelappen «Gammelt Testamente». Alt på grunn av sjalusi!

Council of NicaeaVi skulle derfor ikke ha noe til felles med Jøden, for vår Frelser har vist oss en annen veg; vår tilbedelse følger en mer legitim og mer passende kurs (etter rekkefølgen av ukens dager): Og som en konsekvens av å enstemmig følge denne vei, vil vi, kjære brødre, skille oss selv fra det avskyelige selskap med jøden. For det er i sannhet skammelig for oss å høre dem skryte over at vi ikke kan holde denne festen uten deres veiledning. Utdrag fra kirkerådet i Nikea (www.kad-esh.org)

Anti-semittisme eller anti-sionisme av ethvert slag er et resultat av SJALUSI. Når vi nekter å akseptere det faktum at Elohim velger hvem Han velger ifølge Hans fullkomne vilje, så lar vi djevelen av sjalusi kontrollere våre liv! Elohim har valgt Israel for evig som Sin førstefødte og Jerusalem for evig som Sin hovedstad, hans fotskammel og Herrens Trone. Og Han har valgt å gi hele landet Israel fra Nilen til Eufrat til Sitt folk, Israel! Enhver som bestrider dette faktum fungerer under ånden av sjalusi og vil bli kastet ned! (Jeremia 3,17, Joel 3, Jesaja 34, Salme 105,10-11, Romerne 11,15-25) Ordsp27,4 Harme er grusomt, og vrede er som en storflom, men hvem kan holde stand mot sjalusi?

Herrens sterke ønske er å rykke opp SJALUSI fra våre liv, fra våre familier, fra Hans Kropp og fra nasjonene. Sjalusi er så destruktivt at det forårsaker kollaps av alt liv. Beina er de støttende strukturer i kroppen vår og i beinmargen finnes immunsystemet vårt. Når beina våre blir ødelagte, blir livet vårt ødelagte! Sjalusi bringer RÅTTENHET til beina!

CalmOrdsp14,30 Et sunt hjerte er liv for hele legemet, men misunnelse (eng: og sjalusi) er råte for beina.

Jes 11,12-13 Han skal sette opp et banner for folkeslagene og samle de bortdrevne av Israel, og de spredte av Juda skal Han føre sammen fra de fire verdenshjørner. Efraims misunnelse (eng: og sjalusi) skal forsvinne, og Judas fiender skal utryddes. Efraim skal ikke misunne Juda, og Juda skal ikke vise fiendskap mot Efraim.

SJALUSI ødelegger oss fra UTSIDEN når andre er sjalu på oss og reiser seg opp for å myrde oss i tanke, ord (sladder og baktalelse) eller gjerning slik Kain myrdet Abel. SJALUSI ødelegger også fra INNSIDEN når vi huser den.

1 Joh3,8 Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet.

La oss gi Sjalusi et DØDS STØT og ELSKE brødrene og ELSKE Israel aktivt! Sjalusi blir beseiret av AKTIV KJÆRLIGHET!

1 Mos12,3 Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.»

En velsignet Purim fest til alle!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchDine Mentorer og Venner i Israel
Biskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62:1

print-btn

INVITASJON TIL PARTNERSKAP

Bishop Dominiquae Bierman

Vi inviterer deg til å hjelpe oss med å utbre denne Store Oppvåkningen i Amerika og over hele verden. Vi «går på vannet» finansielt for å kunne fortsette å sende på TV. Millioner blir berørt! Vi ønsker å fortsette å gå fremover og til og med å starte å sende på Spansk også. Dine bønner og generøse offer GJØR EN ENORM FORSKJELL! Du sår inn i den BEST mulige jorden og SAMMEN skal vi dele GLEDEN over denne innhøstningen! Vær vennlig å forplikte deg til en månedlig donasjon, ethvert såkorn teller!

Vi trenger fortsatt $12.500 for fullt ut å betale TV produksjonen vi gjorde i Israel som allerede blir kringkastet på TV. Våre TV regninger må betales månedlig i tillegg.

Vær vennlig å spør Abba hva Han vil at du skal gjøre for å tilrettelegge for at hele verden skal få høre Sannheten om Israel, Messias` Jødiske Identitet og det Sanne Evangeliet «Made in Sion». Jeg vet at Han vil velsigne din lydighet på en mektig måte!

5 Mos 28,1-2 Om du nøye lyder YHVH din Guds røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud som jeg befaler deg i dag, skal det skje: Herren skal sette deg høyt over alle folkeslagene på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, hvis du lyder YHVH din Guds røst.

ANTIKRIST AVSLØRT

Antichrist ExposedBESTILL I DAG!
Den viktigste 6 CD lyd serien med Biskop Dominiquae Bierman!

ANTIKRIST AVSLØRT
Overvinne den Røde Dragen fra Johannes åpenbaring 12
Bestill online via PayPal eller kredittkort
Eller send oss en e-post til [email protected]
Eller ring oss i USA 1(972)301-7087
***TILGJENGELIG BARE PÅ ENGELSK***

Kringkastings Timeplan/Sendetider

Vi inviterer deg til å se Biskop Dominiquae på følgende kanaler: TLN, KTLN, MCTV, WAXC TV, GEB Amerika eller The Word Network i løpet av uken.

Klikk her for sendetider, mer informasjon om de ulike mulighetene en kan se på og online.

shabbat-sukkot-2016-nor

NÅ I SPREAKER

Spreaker

Vi inviterer deg til å følge oss på Spreaker ettersom Biskop Dominiquae har webcast- lyd undervisning om Israel, Troens Jødiske Røtter og det Profetiske Ordet som den Hellige Ånd gir henne. Gå til http://www.spreaker.com/show/kad-esh-map-ministriess-tracks

NÅ I BUTIKKEN VÅR

Kappe av Barmhjertighet Flagg og Bannere
Forente Nasjoner for Israel, Bannere og T-skjorter
NISSI Mirakel Salvelse Olje 30 ml og 100 ml

www.kad-esh.org
trykk på SHOP

IGPM

IGPMDu kan registrere deg til IGPM for å motta oppdaterte rapporter om Israel og også å laste ned dokumentene om hvordan du skal be for Israel.

BLI MED I ENDETIDS HÆREN GJENNOM KAD-ESH MAP MINISTRIES, STUDER GRM

GRM Bible SchoolVi tror at uvitenhet angående Israel og Troens Jødiske Røtter må bli fordrevet med lysets hastighet! Det er årsaken til at YHVH har gitt oss GRM, Global Vekkelse MAP Video Bibel Skole «Fra Israel til hjemmet ditt». Du kan studere den; du kan plante den og starte en Israel Bibel Skole i byen og tjenesten din! www.grmbibleschool.com