Tooran osuus SH`MINI –VAYIKRA (3. Moos.) 9: 1-11: 47

PÄÄSIÄISEEN VALMISTAUTUMINEN

Seitsemään päivään ei hapanta taikinaa saa näkyä koko sinun maassasi eikä ensimmäisen päivän iltana teurastamasi uhrin lihaa saa jäädä yön yli seuraavaan aamuun.  5 Mooses 16:4

Shabat shalom, rakkaat ystävät!

Keskustelin joku päivä sitten ortodoksisisareni kanssa Pääsiäisvalmisteluista. Ortodoksijuutalaiset suhtautuvat näihin valmisteluihin hyvin vakavasti. Kyseessä on oikeastaan erittäin uuvuttava siivoamisaika, jolloin poistetaan kaikki jäljetkin ”hapatteesta”. Hapate on sitä, mikä saa taikinan nousemaan, se on elävä organismi kun taas kohotusaineet kuten leivinjauhe ovat kemiallisesti valmistettua ja siis kuollutta. Hapate voi moninkertaistua jatkuvasti rajoituksetta. Uudessa Liitossa ”hapatetta” verrataan SYNTIIN ja siitä puhutaan myös neutraalina aineena, joka saa aikaan Kuningaskunnan kasvun ja sen laajenemisen. Eli ratkaisevaa on, mitä hapate saa aikaan. Niin kuin rahakin sinänsä on neutraalia, ja jos sitä käytetään Kuningaskunnan tarkoitusperiin, se on itse asiassa hyvää!

Kielteinen merkitys

Kaikki he ovat avionrikkojia, he ovat kuin leipurin sytyttämä uuni. Hän jättää tulen kohentamatta taikinan alustamisesta sen happanemiseen asti. Hoosea 7:4

Ja Jeshua sanoi heille: ”Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta”.  Matteus 16:6

Myönteinen merkitys

Hän kertoi heille vielä vertauksen: ”Taivasten valtakunta on kuin hapate, jonka nainen otti ja sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, ja koko taikina happani.”   Matteus 13:33

Vitkastelun synti

Sin of delayed obedienceHe leipoivat happamattomia leipiä Egyptistä tuomastaan taikinasta. Se ei näet ollut kerinnyt hapantua, kun heidät karkotettiin Egyptistä. He eivät voineet viivytellä, ja he eivät olleet ehtineet tehdä itselleen evästä.   2 Mooses 12:39

Pääsisäiskertomuksessa ”hapate” edustaa vitkastelun syntiä. Israelin lapsilla ei ollut aikaa odottaa taikinan nousemista tai hapantumista voidakseen leipoa leipää matkaa varten. Heidän oli toteltava välittömästi ja paettava kiireesti Egyptistä.

Siten happamattoman MATSA-leivän syönti Pääsiäisenä muistuttaa meitä, miten he tottelivat välittömästi. Vitkastelusta Jumalan käskyjen noudattamisessa olisi seurannut taikinan nouseminen ja Israelin kansa olisi vieläkin Egyptin orjuudessa! Vitkastelu juontaa juurensa EPÄUSKOSTA. Kun emme usko Hänen ilmoitettuun Sanaansa ja Lupauksiinsa, me alamme viivytellä. Viivyttely maksoi Lootin vaimolle hänen henkensä, kun hän kääntyi katsomaan taakseen! Aina kun lykkäämme käskyn noudattamista, me itse asiassa käännymme katsomaan taaksepäin. Me katsomme kaihoten sitä, mikä on meille tuttua, sen sijaan että janoaisimme sitä, mikä odottaa meitä edessäpäin. Ja sehän tuo muassaan orjuutta ja kuolemaa! JHVH kutsuu meitä tottelemaan välittömästi, happamattomalla uskolla!

Varsinkin silloin, kun on kyse Lopun ajan sanomasta, KATUMUKSESTA, Teshuvasta ,parannuksenteosta kaikista synneistä, johon kuuluu korvausteologia ja pakanallis-uskonnollinen järjestelmä, monet ihmiset alkavat vitkastella ja keksiä tekosyitä. He muistelevat lämmöllä joulukuusiaan, joulumuistojaan, pääsiäisjuhliaan, possuherkkujaan, oman kotiseurakuntansa ja muiden kristittyjen osoittamaa hyväksyntää, ja eipä aikaakaan kun heidän ”taikinansa ” on hapannut eivätkä he voi päästä eteenpäin. He kuolevat itse asiassa hengellisesti ja joskus jopa fyysisestikin, koska eivät totelleet heti MAP Vallankumouksen Katumus-sanomaa. Tämä sanoma on profeetallinen sana koko Jeshuan Ruumiille. Sen vastaanottamisessa on kyse elämästä ja kuolemasta! Juuri nyt JHVH puhdistaa ja valtaa uudelleen omakseen Morsiamensa korvausteologian ja babylonialaisen järjestelmän kahleista, jolle on ominaista lihan ja silmän himo ja elämän korskeus!

Keitä ei tuomita?

Time for truthNyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Messiaassa Jeshuassa, sillä elämän Hengen laki Messiaassa Jeshuassa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.  Room.8:1,2

Monet ihmiset sanovat: ”Älä laita minua ’tuomion’ alle!” Rakkaat ystävät, EI OLE MITÄÄN tuomiota niille, jotka vaeltavat Hengessä – se tarkoittaa niitä, joita johdattaa Pyhä Henki, joka kirjoitti Tooran Elohimin sormella! Mutta tuomio on niitä varten, jotka vaeltavat lihallisen mielensä ja ymmärryksensä mukaan. Jos vaellamme Hengessä, teemme kaikki parannusta siitä, mikä on VALHETTA, ja korvausteologia on VALHE!

Lihan mieli on kuolema, mutta Hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen.   Room 8:6-8

Pyhä Henki on meidän auttajamme! Hän auttaa meitä tottelemaan JHVH:ta välittömästi, viivyttelemättä. Kun vaellamme lihassa, rikomme Hänen käskynsä. Emme me pelastu kuuliaisuuden kautta! Kuuliaisuus on USKON tuottamaa hedelmää. Tosi uskoa seuraa välitön kuuliaisuus. Siksi hapatteen (synnin) korkein muoto on oikeastaan EPÄUSKO. Kun emme usko JHVH:een, Hänen Sanaansa, Hänen Voimaansa, Hänen Luonteeseensa ja Hänen Lupauksiinsa, uskomme itse asiassa johonkin muuhun. Emme suinkaan elä tyhjiössä. Jos emme luota Häneen, keneen tai mihin me sitten luotamme?

Emme nyt puhu ”lainalaisesta vaelluksesta”, vaan Pyhän Hengen, Uskon voimauttamasta vaelluksesta, joka tahtoo totella Jahvea välittömästi, olipa sitten kyse Hänen sapattinsa pyhänä pitämisestä, Hänen ruokaa koskevista laeistaan, kymmenysten ja uhrien antamisesta, Israelin puolesta rukoilemisesta, parantamis- tai vapautuspalvelussa toimimisesta tai koskemattomana naimisiin menemisestä! Jeshua noudatti tätä kaikkea Täydellisenä Juutalaisena (eikä Uskonnollisena Juutalaisena!) ja Hän kutsuu sekä juutalaisia, että pakanoita noudattamaan esimerkkiään.

Joka sanoo pysyvänsä hänessä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi.I Joh 2:6

Jeshua luotti täysin Isään, teki ja puhui Hänen Sanaansa kaikissa oloissa, silloinkin kun saatana houkutteli Häntä syntiin erämaassa.

Juurten parantava voima

The healing power of the rootsTehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn Voidellun, Jeshuan. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla.  Ap.teot 3:19-21

Ennen kuin Piispa Dominiquae kirjoitti nyt jo klassikoksi tulleen kirjansa Juurien Parantava Voima, hän oli pitänyt kaikkien aikojen ensimmäisen ”Takaisin Juurille”- seminaarin Sveitsissä. Seminaarin aikana taivas vuodatti niin paljon kirkkauttaan ja niin paljon ihmeitä tapahtui, että hän kysyi kotimatkalla JHVH:lta: ”Miksi on tärkeää saarnata seurakunnalle Juutalaista Juurista?” Isän vastaus oli selkeä: ”Kyse on elämästä ja kuolemasta. Seurakunta on kuin kaunis Ruusu, joka on leikattu puutarhasta ja pantu maljakkoon veteen kahdeksi päiväksi. Mutta Kolmantena Päivänä, jos sitä ei istuteta takaisin, se kuolee varmasti. Kolmas Päivä on kolmas Vuosituhat niin kuin yksi päivä on kuin tuhat vuotta Adonaille!

Tämä yksi älköön kuitenkaan olko teiltä salassa, rakkaani: Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä.   2 Pietari 3:8

Tämän jälkeen Piispa on kirjoittanut monta muuta kirjaa, ja Jahven armosta hän on luonut kokonaisen videoraamattukoulun nimeltään GRM, joka valloittaa nyt kaikkia kansakuntia monilla eri kielillä. Aika on pitkälle kulunut, ja JHVH kutsuu Seurakuntaa lähtemään välittömästi korvausteologian Egyptistä/Babylonista. Piispan opetukset voivat auttaa sinua tekemään sen valon nopeudella. Mutta monet vitkastelevat ja odottavat ”sopivampaa aikaa”. Nyt on sopiva aika, toista ei tule! Piispa Dominiquae Bierman sai tämän profetaalisen sanan vuonna 1994, ja Jahve on kiihdyttämässä tapahtumia! Aikaa ei todellakaan ole tuhlattavaksi.

Sinä nouset ja armahdat Siionia. On aika tehdä sille laupeus, sillä määrähetki on tullut. Psalmi 102:14

Klikkaa www.kad-esh.org Bible School tai SHOP tilataksesi Juuret. Suomenkielellä saatavissa Elisa Takalalta, [email protected] ., tai puhelin 045-2579802.

Työntekijöitä tarvitaan

Labourers neededTe ette ole saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden Hengen, jossa me huudamme ”Abba, Isä!”   Room.8:15

Epäuskon hapatteen poistaminen on välttämätöntä valmistautuessamme tänä vuonna Pääsiäiseen. Tämä vaikuttaa vaellukseemme Jahven kanssa. Jeshua sanoi 2000 vuotta sitten, että eloa on paljon, mutta työntekijöitä vähän. Miksi heitä on vähän? EPÄUSKON tähden, ja siihen kytkeytyvän PELON tähden. Yleisimpiä pelkoja ovat: tuntemattoman pelko, ihmispelko, kärsimyksen pelko ja virheiden tekemisen pelko. Mutta pelko ja epäusko ovat todella huonoja kuskeja, ja ne ihan oikeasti tappavat meidät. Pelossa vaeltaminen on RAKKAUDESSA vaeltamisen vastakohta.

Hän sanoi heille: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa että hän lähettäisi työmiehiä sadonkorjuuseensa.”  Luukas 10:2

JHVH kutsuu monia antamaan elämänsä Kuningaskunnan tarkoituksiin. Vastataksemme kutsuun, meidän on päästävä irti pelon ja epäuskon hapatteesta.

Sillä se joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen.   Matteus 16:25

HAPATE NÄKYY AJATUKSISSAMME JA PUHEESSAMME

Leaven manifest in our thouhtsTotisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ´Nouse ja heittäydy mereen´, eikä epäilisi sydämessään vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Markus 11:23

Luonnollinen mieli suhtautuu Elohimiin vihamielisesti. Meillä täytyy olla Messiaan mieli ja meidän on suhtauduttava JHVH:n lupauksiin ”sovittuna”. Meidän on alettava kutsua esiin asioita, joita ei ole, ikään kuin ne olisivat, ja lakattava pitämästä elämän olosuhteita ainoana mahdollisena todellisuutena! Kuningas Daavid, vaikka ei ollut uudestisyntynyt, ymmärsi tämän periaatteen. Hän totesi vaikeudet, mutta aina lopetti toivon ja uskon hengessä. Hän luotti Liittoonsa JHVH:n kanssa, hänen Jumalansa oli aina suurempi kuin hänen omat virheensä, heikkoutensa tai olosuhteensa! Hän käski sieluaan, mieltään ja tunteitaan kiittämään JHVH:ta.

Kiitä JHVH:ta minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, Hänen pyhää Nimeään. Kiitä JHVH:ta minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt.  Psalmi 103:1,2

Sillä ilman uskoa emme voi miellyttää Kaikkivaltiasta. Vaikka tekisit parhaasi totellaksesi omassa voimassasi, jos et pane luottamustasi Hänen voimaansa ja Lupauksiinsa, ”olet hapatusta täynnä” ja niin ollen Elohimin vihollinen!

Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.   Hepr.11:6

On tärkeää, että jatkuvasti julistat omilla huulillasi Hänen Sanaansa ja Lupauksiaan. Muutoin et pysty aktivoimaan niissä olevaa ELÄMÄÄ! Sinä saat sen, mitä SINÄ sanot!

Elämä ja kuolema ovat kielen vallassa. Joka sitä rakastaa, joutuu syömään sen hedelmää. Sananl. 18:21

Itse asiassa Hän voi tehdä paljon enemmän kuin me osaamme edes pyytää, mutta meidän tulee AJATELLA ja meidän tulee PYYTÄÄ! On tärkeää mietiskellä Hänen Tooraansa – Sanaa ja Lupauksia, jos tahdomme nähdä ihmeitten tapahtuvan.

Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa.  Efes.3:20

OLOSUHTEET VAI LUPAUKSET ?

Watch over your heartYli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus ja karkota luotasi valhe. Katsokoot silmäsi suoraan olkoon katseesi luotu eteenpäin. Sananl.4:23-25

Aina kun puhumme omia tulkintojamme olosuhteistamme Jahven Sanan lupausten sijasta, puheemme on vilpillistä ja petollista!

Minua hämmästyttää miten monet Jahven uskolliset palvelijat puhuvat koko ajan epäuskoa ja epäilyä. Herra armahda meitä ja anna anteeksi! Monilla on tapana puhua sen mukaan miltä olosuhteet näyttävät, unohtaen lupaukset, ja he luulevat olevansa ”rehellisiä”. No ihan rehellisesti sanottuna he ovat väärässä, sillä jos pidämme olosuhteita äärimmäisenä todellisuutena, kutsumme JHVH:ta valehtelijaksi, ihan niin kuin käärme Eedenin puutarhassa teki. Psykologia perustuu siihen, että ”puhutaan kaikki se mikä on sydämellä jollekin toiselle”. Käärme puhui mitä oli sen sydämellä ja johdatti naisen tekemään syntiä. Tämä on se alkuperäinen SYNTI. Siinä menimme harhaan.

Käärme vastasi naiselle: ”Ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan.” 1 Mooses 3:4,5

Kuinka sinä TULKITSET sinua vastaan olevat olosuhteet? Näetkö ne Jumalan Sanan valossa vai oman ymmärryksesi valossa? Nainen uskoi käärmeen tulkinnan Elohimin käskystä ja lankesi syntiin. Aina kun uskomme humanistisen, paholaisesta peräisin olevan tulkinnan elämämme olosuhteista, teemme syntiä, sillä epäilemme Elohimin rakkautta ja uskollisuutta!

Te olette isästä Paholaisesta ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, eikä hän pysy totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä.   Joh. 8:44

Koko humanistinen järjestelmä ”psykologisine tulkintoineen” perustuu epäuskoon ja valheisiin.

Kuningas Daavid tunnusti vaikeutensa JHVH:lle ja sen tehtyään siirtyi korottamaan ja ylistämään Häntä. Daavid ei kieltänyt sitä, että joutui kokemaan kovia, mutta hän valitsi kiinnittää katseensa Elohimin Liittolupauksiin ja kykyyn, eikä omiin vastoinkäymisiinsä!

Herra, kuinka paljon minulla onkaan ahdistajia! Monet nousevat minua vastaan. Monet sanovat minusta: ´Ei ole hänellä pelastusta Jumalassa.´ Sela. Mutta sinä, JHVH, olet minun suojakilpeni. Sinä olet kunniani, sinä nostat minun pääni pystyyn.  Psalmi 3:2,3

MITÄ PUHUT?

What are you speakingJos minä olisin puhunut Lupausten sijasta sitä, mitä olosuhteet puhuivat, minulla olisi ollut ”vihanneksena makaava tytär”, kuollut poika, kariutunut palvelutyö, ei rahaa matkustamiseen eikä kirjojen painamiseen tai Raamattukoulun luomiseen! Niin monen vastoinkäymisen jälkeen minusta ei olisi ollut mihinkään. Mieheni olisi ollut sidottuna pyörätuoliin hirvittävän onnettomuuden jäljiltä tai kahden sydänkohtauksen jälkeen peräti kuollut. En olisi enää aikoihin ollut Eilatissa kaiken sen vainon ja panettelun tähden, jota olen saanut kokea ”uskovien” taholta, ja olisin menettänyt kokonaan kutsuni Naisjohtajana, koska monissa uskonnollisissa piireissä ei hyväksytä naisjohtajia ja heidän asemansa on kestämätön. Tästä asiasta minulla onkin paljon sanottavaa, mutta riittäköön nyt tämä.

Koska minä luotin JHVH:n sanaan ja lupauksiin, julistin ja noudatin niitä kaikissa minua vastaan olevissa tilanteissa, minulla on yhä kukoistava palvelutyö, olemme Eilatissa ja olen ostanut Rukoustornin ja olemme aikeissa ostaa viereisin kattohuoneiston, jolloin meillä on kaikki kattohuoneistot hallussamme. Tyttäreni menestyy erittäin hyvin opinnoissaan ja aloittaa kohta maisterin opinnot. Hänen ystävänsä kutsuvat häntä Opintopastoriksi, koska hän on niin lahjakas ja Elohimin inspiroima kaikessa mitä hän tekee. Poikani on elossa, puolisoni on terve ja hänellä on vahva sydän. Minä kiidän kansakunnasta toiseen, hyvyys ja laupeus seuraavat minua koko ajan, ja paljon, paljon muuta!

Mutta minä julistin tätä kaikkea jo paljon ENNEN kuin ne toteutuivat. Kun kaikki meni huonosti, minä sanoin: ”Kaikki on hyvin sieluni!” Sanoin sen uskossa ja sitten siitä tuli todellisuutta, koska minä voin ja sinä voit saada sen mitä me SANOMME!

Kun jotain päätät, se onnistuu sinulle, ja sinun teillesi loistaa valo.  Job 22:28

Kaikilla meillä on ’olosuhteemme’ ja toisilla meistä on enemmän vastoinkäymisiä kuin toisilla, mutta erona on se, onko meillä epäuskon ”hapatusta” vai USKON ihanuus. Mitä sinä ajattelet ja mitä puhut?

Mooses sanoi kansalle: ”Muistakaa tämä päivä, jona lähditte Egyptistä, orjuuden pesästä, sillä JHVH vei teidät väkevällä kädellä sieltä pois. Silloin ei saa syödä (ajatella eikä puhua, DB) mitään hapanta.” 2 Mooses 13:3

Olkoon teidän Pääsiäisenne KOSHER, täysin vailla epäuskon hapatusta, niin että voitte jatkaa matkaanne ottamaan haltuunne Luvatun Maanne.

Siunattua Pääsiäiseen valmistautumisaikaa!

Bishop Dominiquae & Rabbi BaruchMentorinne ja ystävänne Israelissa
Piispa Dominiquae ja Rabbi Baruch Bierman

”Siionin tähden en voi vaieta” Jesaja 62:1

print-btn

TULE PARTNERIKSEMME

Bishop Dominiquae BiermanKutsumme teitä auttamaan meitä tämä Suuren Heräämisen edistämiseksi Amerikassa ja kaikkialla maailmassa. ”Kävelemme veden päällä” taloudellisesti jatkaaksemme TV-lähetyksiä. Miljoonat tulevat jatkuvasti kosketetuiksi! Haluamme jatkaa eteenpäin ja jopa aloittaa lähetykset myös espanjaksi. Rukouksillanne ja anteliailla uhreillanne on VALTAVAN SUURI VAIKUTUS! Te kylvätte PARHAIMPAAN mahdolliseen maaperään ja YHDESSÄ jaamme tämän sadonkorjuun ILON! Pyydän, että sitoudutte kuukausittaiseen lahjoitukseen, jokainen siemen on tärkeä!

Pyydän, että kysyt Abbalta(Isältä), mitä Hän haluaa sinun tekevän helpottaaksesi koko maailmaa kuulemaan Totuuden Israelista, Messiaan Juutalaisesta Identiteetistä ja todellisen ”Siionissa tehdyn” Evankeliumin. Tiedän, että Hän siunaa teidän kuuliaisuutenne mahtavasti!

Jos sinä todella kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä, niin että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra, sinun Jumalasi, korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle. Kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. 5 Moos.28: 1, 2

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN

Antichrist ExposedTILAA TÄNÄÄN!
Piispa Dominiquae Biermanin mitä tärkeimmät 6 CD:n sarja

ANTIKRISTUS PALJASTETAAN
Ilmestyskirjan luvun 12 Punaisen Lohikäärmeen voittaminen

Tilaa netin kautta paypalilla tai luottokortilla
tai laita sähköpostia os. [email protected]
tai soita meille USA 1(972)301-7078
SAATAVISSA VAIN ENGLANNIKSI

Voit seurata Piispa Dominiquaen julistusta seuraavilla kanavilla: TLN, KTLN,MCTV, WAXC TV, GEB Ameriva tai The Word Network viikottain. Katso lähetysajat ja muut tiedot: http://kad-esh.org/broadcasting-schedule

shabbat-sukkot-2016-fin

NYT SPREAKERISSA

SpreakerKutsumme teidät seuraamaan meitä Spreakerissä, kun Piispa Dominiquae opettaa Israelista, Uskon juutalaisista juurista ja jakaa Pyhän Hengen hänelle antamia profetaalisia sanoja.

NYT KAUPASSAMME:

Armon mantteli-lippuja ja bannereita
United Nations for Israel, lippuja, bannereita ja t-paitoja
NISSI Miracle (Ihme) Voiteluöljy 30 ml ja100 ml

www.kad-esh.org klikkaa SHOP

IGPM

IGPMKirjaudu IPGM: ään saadaksesi ajankohtaista tietoa Israelista ja ladataksesi ohjeita,miten rukoilla Israelin puolesta.

LIITY LOPUN AJAN ARMEIJAAN KAD-ESH MAP PALVELUTYÖN KAUTTA, OPISKELE GRM

Uskomme, että Israelia ja uskon juutalaisia juuria koskeva tietämättömyys täytyy karkottaa valon nopeudella! Siksi JHVH on antanut meille GRM:n, eli Maailmanlaajuisen (Global) herätyksen (Revival) MAP video Raamattukoulun, ”Israelista suoraan kotiisi”. Voit opiskella sen, voit istuttaa sen ja aloittaa Israel-raamattukoulun paikkakunnallasi ja palvelutyössäsi. www.grmbibleschool.com

Voit opiskella GRM:n myös suomen kielellä. Ota yhteyttä Suomen yhteyshenkilöön, Elisa Takalaan, puh. 045-2579802 , sähköposti [email protected] . Elisalta voit tilata myös Piispan ja Rabbin kirjoja suomeksi, samoin Piispan cd-äänitteitä.

SUOMEN YHTEYSHENKILÖ

on Elisa Takala, puh. 045-2579802, sähköposti [email protected]

Elisalta voitte tilata Piispan kirjoja, musiikkia ja raamattukoulu DVD:n